Leta i den här bloggen

torsdag 31 januari 2013

Fängelse för Ockrare

SMS-lånen har blivit en fälla för allt fler, särskilt unga. Hela verksamheten är märklig då penagar lånas ut till en ränta av flera tusen procent. Detta är i princip förbjudet enligt svensk lag. Från Wikipedia:
"Ocker är enligt svensk rätt ett brott som består i att den som utnyttjar någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till vederlaget eller för vilken vederlag inte skall utgå, döms för ocker till böter eller fängelse i högst två år. Som exempel kan nämnas lån med oskäligt hög ränta".

SMS-lånen ges frikostigt till de flesta som har någon sorts årsinkomst (20 000 - 30 000 kr) och inga tidigare betalningsanmärkningar. Något många många skaffar sig på detta sätt. Förra året var det över 50 000 låntagare som hamnade hos kronofogden. Se SvDDN och HD.

Hela affärsidén bygger på att man lånar ut till personer med dålig återbetalningsförmåga och att samhället ställer upp med resurser för att driva in pengar. På så sätt påminner verksamheten om bluffakturabolagen. Det kanske inte är så konstigt i ett land där till och med landstinget ägnar sig åt skatteplanering, politiker som länge haft guldkantade pensionsavtal just har breddat vägen för ocker hyror och statliga bolag friskar på med miljardmutor till diktaturer.

Att verksamheten tillåts fortsätta och faktiskt expanderar, för att inte säga blomstra, är om inte annat ett tecken på den långt drivna låt-gå mentalitet som tycks prägla det moderna Sverige. Ytters en produkt av en avsaknad av gemensam moral, eller ambition där till, och en utbredd vulgär materialism där bara Mammon högaktas. Inom kristendomen (katolicismen) har verksamhet av detta slag betecknats som en form av girighet (en av de sju medeltida dödssynderna). Inom islam har, för att stoppa ocker av detta slag, räntor på lån varit förbjudna  "Riba är Haram". Vilket har hämmat den ekonomiska utvecklingen - man har så att säga kastat ut barnet med badvattnet. I ljuset av sms-lånen blir det rätt tydligt moraliskt förbud mot ocker vore rimligt i en modern ateistisk livsåskådning.

1/2-13 Dagen då Telia blev ett herrelöst bolag SvD; Sanningen om Telias antikorruptionsarbete SvD2
4/2-13 Telias mutmisstänkta ”kronprins” sitter kvar SvD
5/2-13 Ny organisation ska minska problem med sms-lån SR; Skärpta krav på sms-långivarna HD
10/2-13 Därför borde banker inte få dela ut pengar SvD
11/2-13 Svenska bankers skulder: 11 900 miljarder SvD
19/2-13 Fler sms-låneföretag varnas SvD, HD; Fler borde förbjudas att ta sms-lån SR

Bild från SR "Rekordmånga obetalda sms-lån hos Kronofogden"

onsdag 30 januari 2013

Singularitet

Inom fysiken brukar man, när de ekvationer och modeller man är van vid att använda inte längre fungerar,  tala om en singularitet, ett begrepp man hämtat från matematiken. Begreppet har även populariserats av fysiker då man sökt beskriva svarta hål som vi fortfarande inte har någon bra modell för - fysiken vet inte vad som händer i ett svart hål. Ordet "singularitet" har blivit ett fint sätt att säga "vi har inte en aning" eller "det går åt pipan".

Inom science fiction litteraturen har det blivit ett sätt att säga "vi har inte en aning om vart utvecklingen tar vägen när datorer är smartare än människor" eller "det går åt pipan....". Denna teori har fått spridning och en singularitetsteoribildning som går ut på att vi får evigt liv och en massa andra remarkabla trossatser:
"Vi kommer snart att skapa större intelligenser än våra egna. När det händer når den mänskliga historien en sorts singularitet, en intellektuell förvandling lika outgrundlig som den förvrängda rumtiden mitt i ett svart hål, och världen kommer att glida långt bortom vår förståelse.”
Se SvD Framtiden är mer än nästa Ipad och The age of spiritual machines av  Ray Kurzweil,.

När vi närmar oss en omvälvning som är så stor att vi inte kan överblicka dess konsekvenser (vi har ingen aning) blir det naturligtvis jobbigt för de som tycker om att spekulera om framtiden. Men de kommer inte få evigt liv och vår kultur kommer inte gå under. Lika lite som den gjorde det under industriella revolutionen, introduktionen av radio, telefon, TV, internet eller mobiltelefoni. Framtiden kommer bli omvälvande och i viss mån är vi redan på väg in i denna nya värld där maskiner tar beslut istället för människor, t.ex. börsrobotar. Vi får inte evigt liv och att expandera i rymden är en annan utveckling som kräver fysiska resurser, tar längre tid och vi inte heller kan överblickas idag m.a.o en "egen singularitet" i vår brist på förståelse.

Bild av Ray Kurzweil från SvD

tisdag 29 januari 2013

Fri invandring

Centerns kontroversiella förslag till idéprogramet om fri invandring försvaras idag i på SvD Opinion. Det presenteras som i en klar ambition att vara det parti som tydligast står upp mot främlingsfientlighet och för öppenhet och solidaritet. Medvetet om att fullständigt fri invandring kan vara svårt om inte andra länder också byter inställning siktar idéprogrammet på att vara en karta inte bara för politiker som är verksamma i Sverige, utan även för partiet aktiva arbete inom EU.

Center företrädarna ser det lika viktigt att förändra EU:s regelverk så att fler länder bistår flyktingar som att skapar förutsättning för friare regelverk i Sverige: "Det råder inte brist på plats i Sverige. Vad det däremot råder brist på är konstruktiva idéer för att lösa det utanförskap som många nya svenskar hamnar i. Centerpartiet har många idéer och förslag för hur fler människor kan komma till Sverige och snabbt få ett arbete".

Oavsett om det är klok partipolitik (taktik) i ett läge där Centerns siffror i opinionen är pressade så måste man berömma dem för att belysa och ta upp denna viktiga fråga. På sikt vill vi alla (eller nästan alla) naturligtvis leva i en värld med fri rörlighet - där vi själva kan välja var vi vill arbeta och bo. Det är i grund och botten lika naturligt som att (nästan) alla vill ha världsfred. Centern representerar därmed något idag så udda som idealism. Idén som sådan är uppenbarligen lång mer bärkraftig än rasismen och kanske också mer bärkraftig än månggifte. Fri invandring är eftersträvansvärt även om det i praktiken är svårt att realisera. Hur ska vi, till exempel, kunna värna om vårt välfärdssamhälle och hur stoppar vi kriminella element som vill använda den fria rörligheten? Likväl, det är en stark vision och som det heter bättre brödlös än rådlös. Vi får heller aldrig glömma bort att vi alla är invandrare av blandras! Se även Fördel SverigeInvandrar i vågor och Alla är vi guds barn.

30/1-13 11 miljoner papperslösa kan få medborgarskap SR, SvD, HD Lööf avvisar mer i idéprogrammet SvD, HD Moderater vill ha färre flyktingar SvD
31/1-13 Idéprogramsförslaget hånar våra sociala reformer SvD
11/2-13 Alla som föds i Sverige bör få bli medborgare SvD

Skandinavien och norra Europa under förra istiden innan
de första invandrarna anlände. Bild från kvarken.di

måndag 28 januari 2013

Heliga Banker

I dagens Cervenka Pengar på SvD ställs frågan - varför inte låta bankerna gå i konkurs, beträffande den europeiska skuldkrisen. Förslaget "”Låt bankerna gå omkull” kommer från Islands president. Island hade, som bekant,  tidernas största bankbubbla och som kollapsade i och med finanskrisen 2008. Banksektorn hade då "hunnit bli mer än tio gånger större än Islands BNP vilket får finanskrisen i Europa att framstå som en lätt krusning på ytan av en liten skogstjärn".

Vi talar här om att slakta en helig ko. Tron att bankerna måste skyddas till varje pris har i det närmaste nått religiösa proportioner i västvärlden. Detta trots att det har visat sig att en stark finansbransch kan minska konkurrenskraften hos ekonomin, även om  finansbransch är framgångsrik, eftersom den tar talanger från andra sektorer. "Vi införde valutarestruktioner, vi lät bankerna gå omkull, införde stöd till de fattiga och vidtog inte besparingsåtgärder i den skala som vi sett i Europa. Slutresultatet fyra år senare är att Island har en återhämtning som ser väldigt annorlunda ut än i andra länder i Europa" säger Olafur Ragnar Grimsson.  Se även Cervenkas Var är tråkbanken? och Domstol avvisar Icesave-klagan SvD, HD och SR

Dagens system låter bankirer ta vinsterna vid framgång men låter vanliga människor bära bördan vid misslyckanden genom skatter och nedskärningar. Skulle då Islands beslut att låta bankerna gå omkull fungera även i Europa? - Ja, det tror i varje fall president Grimsson. "Jag frågar ofta varför människor varför de behandlar bankerna som en slags heliga kyrkor i den moderna ekonomin. Varför tillåts inte privata banker precis som flygbolag och teleoperatörer gå i konkurs om de drivits på ett oansvarigt sätt?"

29/1-13 Skulle Europa kunna få en smakstart i stundande valutakrig genom att låta icke bärkraftiga banker gå i konkurs? Och istället lägga resurser på att stödja de som drabbas. Valutakrig åter i fokus SvD
30/1-13 Utdelningsfest för Swedbanks toppar SvD, Swedbank delar ut 10 miljarder till ägarna SR. HD Bankvinster visar på problem SvD, HD
31/1-13 Ny kontoavgift även för svenska kunder SvD;  SEB delar ut miljarder till ägarna SR, SvD
1/2-13 Kraschade isländska banker kämpar sig tillbaka SR; Upp i Tokyo efter yen-fall SvD
3/2-13 Kronan rusar i Big Mac-index DN

Olafur Ragnar Grimsson Iceland president 
'Let banks go bankrupt' från YouTube

lördag 26 januari 2013

Potenssenap

Potenssenap från Visingsö förbjuds av miljökontoret. Den lustiga senapsburken får inte säljas längre. efter 30 års försäljning är namnet på produkten inte längre tillåtet. Anledningen är striktare EU-regler om att hälsoprodukter måste hålla vad de lovar. Fabrikören trodde förbudet var ett skämt och ser sin Potenssenapen som en skämtprodukt. Se SR och Jnytt.se

Låter det som klåfingriga EU-byråkrater som saknar humor? Ja kanske, men det finns lite mer allvar bakom förbudet: senapen innehållet renhornsmjöl och påståenden om att det skulle vara ett potensmedel. Vidskepelse av detta slaget, i bland annat kinesisk tappning, är orsaken till att fler djuarter, bl.a. noshörning och tigern, riskerar utrotning. Fabrikörn medger även "jag tror själv att den är lite potenshöjande. Det har alltid varit så och kommer alltid att vara, men några vetenskapliga belägg har vi inte".

Bilden av vidskepelse och falsk marknadsföring stärks om man kikar på ett försäljningsställe som Bibekryddan: "Äkta potenssenap där renhorns-mjöl är verksam substans. Renhornsmjöl har sedan urminnestider använts som potensmedel av samerna i de norra delarna av skandinavien. Sägnen berättar att detta potensmedel är orsaken till deras enastående vitalitet". I konsekvensens tecken borde det med denna lagstiftning gå att stoppa även framtida versioner av vigt vatten och annat lurendrejeri. Se även läkartidningen och Giftet stryknin funnet i potensmedel DN

Förbjudna Potenssenapen från Senapsfabrikörn

fredag 25 januari 2013

Betelgeuse

Den röda superjätte stjärnan Betelgeuse i den berömda stjärnbilden Orion är på kollisionskurs med en underlig vägg av interstellärt stoft och klockan tickar ner till en omvälvande kosmisk jätte krasch som börjar med att dess stjärnatmosfär når väggen om 5000 år, se space.com, discovery och populär astronomi.

Betelgeuse massa är.20 gånger solens och dess radie är nästan 1 000 gånger solens - en verklig jätte på slutet av sitt liv på ett avstånd av 667 ljusår från oss. Stjärnan kommer att dö/explodera inom det närmaste årtusendet i en supernova när som helst, den kan till och med redan ha exploderat men ljuset har ännu inte nått oss. Supernovan kommer bli den ljusstarkaste människan noterat med en styrka som till och med överträffar fullmånens sken på natthimlen. Själva Betelgeuse når stoftväggen om drygt 12 000 år. Frågan är nu om den hinner explodera innan den krockar med väggen.

Innan Betelgeuse exploderar i en supernova kommer den kollapsa - falla ihop under gravitationens verkan för att sedan lysa upp i en supernova, den tycks redan ha börjat drar sig samman. Sedan 1993 har den minskat 15 %  och minskningstakten ökar. Ett beteende som är typiskt för en stjärna som står inför sin gravitationella kollaps vid sitt livs slut. Det vi ser nu är antagligen inte den slutliga kollapsen utan stjärnans dödsflämtningar som kan hålla på i många tusen år till.

Betelgeuse på att kollidera med stoftvägg. Bild från space.com


torsdag 24 januari 2013

Elcigg bättre

Rökning är, som tidigare konstaterat, ett av de dummaste och dödligaste arvsgodset som religionerna har lämnat efter sig. Tobak och en rad hallucinogena droger har rökts över hela Amerika så tidigt som 5000 f.v.t. som en del av shamanistiska ritualer. Nu har tack och lov ett utmärkt hjälpmedel kommit för de som vill må bättre men inte klarar av att sluta röka: elcigaretten. De flesta rökar som går över till elcigarett använder den med nikotin, som inte är ofarligt men betydligt mindre hälsoskadligt än vanlig rökning där rökaren drar i sig förbränningsgaser.

Från ciggutmaningen.se:
"Nikoitin påverkar autonoma nerver som gör att hjärtat slår snabbare och blodkärl dras ihop. Dessa effekter medför förhöjt blodtryck vilket ökar riskerna att få stroke, hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Den stora hälsofördelen med att byta till E-cigaretter från vanliga tobakscigaretter är helt enkelt att den inte innehåller tobak. Detta gör att du slipper alla ca: 4000 kemiska ämnen som vanliga tobakscigaretter består utav".

Det går även att använda elcigaretter utan nikotin och då är hälsoeffekterna ännu större. Det stora vinsten är inte bara den bättre hälsan. Ett rökfritt liv är även ett längre liv - i snitt med 10 år, se SR, SvD, DN och HD.
Det finns ett antal aktörer som erbjuder elcigaretter bl.a: elcigarett.se, eciggen.com, nosmoke.se och lightyourfire.se

26/1-13 Rökning är aldrig okej SvD blogg
4/2-13   Läkare kräver mer hjälp till rökare före operation SR, SvD

Elcigg som hälsosammare alternativ

onsdag 23 januari 2013

Jordens begränsade resurser

Vi har i många år hört att det är orimligt med exponentiell tillväxt på ett jordklot med ändliga resurser. Påståendet i sig är antagligen sant - i varje fall om det är en materiell exponentiell tillväxt som avses. Fortsatt tillväxt är dock fullt möjligt om vi tänker oss ett hållbar samhälle där vi kanske inte får så mycket högre materiell standard men väl fortsatt tillväxt av kulturen i form av framåtskridande vetenskap, bättre utbildning och ökad kulturell välfärd. Den senare i form av mer och bättre musik, film, shower, dataspel, litteratur, och kanske till och med svara på frågor om livets mening inom en fungerande livsåskådning. I allt väsentligt högre livskvalitet.

En kan även tänka sig en fortsatt materiell tillväxt. Det krävs att vi kan ta nya resurser i anspråk eller som det brukar heta "vi behöver fler än ett jordklot för att försörja mänskligheten". Detta är möjligt om vi koloniserar andra planeter, som t.ex. Mars, eller om vi kan använda material i rymden i vår omedelbara närhet. Ett alternativ som har diskuterats i science fiction litteratur är att fånga in asteroider och använda dem för gruvdrift. Den senaste tiden har det startas två kommersiella företag med just den ambitionen - en intressant utveckling där jordnära asteroider, som mest har setts som ett hot, istället blir en möjlighet. Båda företagen, Planetary Resources och Deep Space Industries, är amerikanska och en del av den nya framväxande privata rymdfarten. Se även: Is Space Big Enough for Two Asteroid-Mining Companies?   space.com, Satsningar på gruvor i rymden SR och Företag vill starta rymdgruvor SvD.

Kan asteroid-gruvdrift hjälpa oss på jorden med vår resursbrist? Nej knappast, den ska nog ses som en långsiktig investering som kan öppna ett nytt frontavsnitt för mänsklig tillväxt och på sikt trygga artens överlevnad. För oss utvecklingsvänliga och teknikintresserade kommer förhoppningsvis utveckling vi har framför oss erbjuda mycket god underhållning och på så sätt bidra till att öka vår kulturella välfärd exponentiellt! Se även Deep Space Industries reklamfilm på YouTube - känns som science fiction.

17/1-13 Uppblåsbar modul till rymdstationen NyTeknik
30/1-13 Sydkorea går med i rymdklubben SvD
31/1-13 Nasa: Asteroid når rekordnära jorden AB
6/2-13 Asteroiden 2012 DA14 - så nära kollision är det NyTeknik
8/2-13 Asteroid passerar rekordnära SvD, AB
10/2-13 Mars-bil gjorde premiärborrning SvD
13/2-13 EUs vapen mot hotfull asteroid NyTeknik
14/2-13 Ingen risk för krock när asteroid passerar jorden SR, DN; Asteroidbesök inspirerar rymdgruveförespråkare SR
15/2-13 Meteorit slog ner över uralbergen SvD, DN, Många skadade SR, HD, Trodde det var en bomb SvD2, DN2, Spektakulära bilder SvD

Gruvdrift i rymden, bild från Deep Space Industries,

tisdag 22 januari 2013

Straffskatt på kött?

Dagens höga köttkonsumtion är orimlig av många skäl: den egna hälsan, miljön, klimatet och ur ett hållbarhets perspektiv. Lägg till detta att den moderna köttindustrin i mångt och mycket står för både rovdrift och djurplågeri i en aldrig tidigare skådad skala. Bara klimatpåverkan i sig är ett stort problem: köttproduktionen står för åtminstone 18 procent av de globala växthusgasutsläppen vilket är mer än hela transportsektorn. Frågan aktualiseras även av vår ökade medelvikt och människans dominans av jorden.

Därför diskuterar nu jordbruksverket en koldioxidskatt på kött - en köttskatt. Det verkar dock inte bli någon ny skatt då regeringen med finansminister Anders Borg och landsbygdsminister Eskil Erlandsson i spetsen är emot. Skatten är inte heller ett särskilt populärt förslag: i läsaromröstning om köttskatt på SR säger hittills ca 80% av läsarna "Nej, maten är dyr som den är". Oavsett en skatt eller inte så rekommenderar alla experter att dra ned på köttkonsumtionen och i de fall vi äter välja miljövänligt kött. Se även Chatt med Ekots miljöreporter om mat och miljö SR.

Det blir allt mer tydligt att vegetarianer har haft rätt i mycket de sagt. Det är, som tidigare konstaterat, svårt att dra någon annan slutsats än att det är moraliskt att vara vegetarian eller i varje fall väsentligt minska sin köttkonsumtion. Vi kanske inte behöver införa något kötttabu men en vegonorm förefaller motiverad. På sikt torde en teknisk lösning i form av odlat-kött kunna stoppa djurplågeriet, minska miljöbelastningen och även kunna ge en hälsovinst i form av minskade miljögifter i köttet.

Vi måste på sikt skära ned vår köttkonsumtion och då kan en köttskatt vara motiverad, med hänsyn till de enorma utsläppen av växthusgaser och deras klimatpåverkan. Den räcker på intet sätt men skulle vara ett litet steg i rätt riktning inte bara för klimatet utan även för miljön, djurhållning och vår hälsa. Man skulle kunna säga att köttskatt är rätt ur moralisk synpunkt men tyvärr verkar vara dödfött ur politisk.

23/1-13  Hälften av all mat som köps slängs SvD
24/1-13  Den som släpper ut bör också stå för kostnaden SvD
25/1-13 På öl verkar skattehöjningar fungera i Storbritannien: SvD
27/1-13 Sveriges köttproduktion bör öka SvD
29/1-13 Vi måste minska på köttkonsumtionen SvD
19/2-12 Fiskmat kan lösa jordens matproblem SvD

Bild från Passagen debatt Rätt med skatt på kött?

måndag 21 januari 2013

Egen smed

En av de viktigaste uppgiften för en ateistisk livsåskådning är antagligen att visa på möjligheterna till mening i livet, som konstaterat i tidigare Att ge mening. Det är som sagt meningslöst att fråga efter "Meningen med livet" istället ska vi söka Mening i Livet. Kan tyckas vara en liten språklig skillnad mellan ett "med" och ett "i" men bakom orden döljer sig en stor klyfta - den första frågan förutsätter ett större sammanhang än själva livet, ett sammanhang som ligger utanför livet (vanligen ett metafysiskt väsen). I det andra så handlar det om att var och en är sin egen lyckas smed. Se även tidigare Mål och Mening.

På SvD's Idag-sida berättas idag om den filosofisk praktiker Tulsa Jansson som i ett meningsfullt liv inkluderar: Kärlek, kamp och vila. Tulsa hjälper personer, som upplever en känsla av meningslöshet, att bena ut livsfrågor. Hon har varit med och startat föreningen Svenska sällskapet för filosofisk praxis och skrivit boken ”Du har svaren!". Hon har även en blogg där hon diskuterar "de stora frågorna". 

Tulsa: "För att formulera vad som är meningen med ens liv måste man börja med att formulera vad ”mening” egentligen innebär. Är det en fråga om själva livets uppkomst och syfte eller skillnaden mellan det som har liv eller inte har liv? Det kan också vara att en person vill utforska om det finns någon dold mening bakom de saker de har varit med om eller om det finns något högre syfte med våra liv". och "Hon kan också ställa frågor om vad personen har för förväntningar på livet och vad ett gott liv bör innehålla. Vad ett gott liv ska innehålla kan tyckas vara en ganska enkel fråga, men många som kommer har aldrig ens för sig själva formulerat vad som faktiskt behövs för att just deras liv ska vara gott".

Tulsa har även ett antal handfasta tips för att kom igång med "stora tankar" bl.a. att lyssna på  Lalehs musik och texter, se Luc Bessons fantasiska film ”Femte elementet” (kärlek är det femte elementet, trailer) och att titta på kortfilmer från Crazy Pictures ”Nakenlekar” och ”Negerboll” (nedan).

22/1-13  Professor i teoretisk fysik: "det är ingen idé att söka livets mening vare sig i naturvetenskapen eller i religionen" SvD - komet väckte hans intresse i ungdomen (se även ISON kommer)
23/1-13 Från en palliativ avdelning "det är bra att fundera lite över livets mening, att inte bara slå bort sådana tankar" SvD
28/1-13 Vi kan inte låta bli att söka meningen SvD
11/2-13 Meningarna med livet? Här är de! SvD

"Negerboll" från Crazy Pictures

söndag 20 januari 2013

Stöd muslimer mot islamister

I gårdagens DN publicerades en mycket insiktsfull ledare om konflikten i Mali och det blodiga gisslandramat  i Algeriet: Inget kolonialkrig.

Om terrorattacken mot gasanläggningen: "Algeriet verkar ha slagit till utan att invänta klartecken, hjälp eller råd från någon annan. Det är inte helt överraskande; landet har en av de mest rutinerade säkerhetsstyrkorna i regionen och erfarenhet av ett mer än tio år långt, mycket brutalt inbördeskrig mot militanta islamister. Arméattacken var ett lättolkat budskap till terrorns män: inga förhandlingar på algerisk mark, ingen lösesumma på något algeriskt bord. Den hårdföra attityden är svårsmält för andra stater, däribland Norge som är en part i gisslandramat. Det återstår att se vad händelserna innebär för Algeriets politiska och ekonomiska framtid".
När krutröken nu verkar lägga sig så visar det sig att armens hårda tillslag har sprat många liv - särskilt bland det flera hundra algerier som ingick i gisslan. Vi kommer aldrig få veta hur många liv som sparats p.g.a. terroroster avstår från framtida attacker.

Om kriget i Mali: "konflikten var ett angrepp på islam långt innan några franska bombplan lyfte från marken. Fundamentalistiska, salafistiska Korantolkare angrep den islam som redan praktiserades i området, en tro som tillät musik att spelas, kvinnor att gå utan täckande klädsel och livet att i möjligaste mån levas med glädje. De verkliga kolonialisterna i Mali (och många andra delar av den muslimska världen) är just dessa våldsmän som vill tvinga på andra sin egen syn på religionen. Det är framför allt de som i dag dödar andra muslimer, till exempel vid gasanläggningen i Algeriet".

Vi i omvärlden är skyldig att hjälpa våra bröder i grannländer utanför Europa oavsett om de är kristna, sekulära, muslimer eller har någon annan trosuppfattning varje gång de utsätts för övervåld av diktatorer eller religiösa fanatiker/terrorister. Krigföring får dock ses som sista alternativet, ett tecken på tidigare misslyckanden. Det svåra blir, som alltid, att vinna freden. Framgångar på slagfältet betyder ingenting om de inte är ett steg mot fred, demokrati och ett öppet samhälle. Se även tidigare Mörka krafter i Mali och Norra Mali.

Pulitzerbelönade bok "The looming tower” av  Lawrence Wright om al-Qaida om hur en massrörelser skapas och om hur människor bryts ned psykologiskt för att lockas till sektem: Häftad (Trade PaperPaperback), Inbunden och Ljudbok

21/1-13 Dödstalet i Algeriet stiger till 80 SR;  Islamistisk polischef lynchad i Mali SR2; Norrmän saknas alltjämt SvD, HD; 37 dödade utlänningar SR
22/1-13 Skev nyhetrapportering: "Al-Qaidas dödar huvudsakligen muslimer" SvD
28/1-13 Islamister drevs på flykten i Mali SvD
29/1-13 Syriska rebeller varnar för jihadister SvD; Sverige utökar stöd till Mali SvD, DN; Omvärlden lovar miljarder till Mali SvD, HD
30/1-13 Flyktingar i Mali om skräckväldet SvD
31/1-12 Tolv års fängelse för terrorsvensk SvD, SR
1/2-13   Bryt tystnaden om terrorn Ledare DN


fredag 18 januari 2013

Svenska Nyhumanister

Igår, den 17 januari 2013, grundades förbundet Förenade Humanister. Syftet med förbundet är "att främja en positiv humanism och arbeta för ökad dialog mellan olika livsåskåningar" och "I föreningens idéprogram slås fast att staten ska vara neutral i frågor om livsåskådning, men att samhället till sin natur måste vara pluralistiskt och mångkulturellt för att alla ska kunna uttrycka sin personlighet". Se Förenade Humanister, Humanism ska inte vara anti-religion SvD, Humanistbloggen: Humanismen sprider sig och The People's Front of Förenade Humanister och Dagen.

Bakgrunden är att ett antal humanister har hoppat av från organisationen Unga humanister. De tyckte kort och gott att humanisterna lagt för stor betoning vid ateism och religionskritik. Istället vill de öka förståelsen mellan olika samhällsgrupper. Det kan mycket väl ligga något i detta: tron är en personlig sak - vill man tro på Harry Potter, Sagan om Ringen, Jesus Kristus, Mohammeds gud, Buddha eller något annat metafysiskt väsen så kanske man har rätt att göra det. I varje fall så länga man inte väljer att tvinga på andra denna vidskepelse, dra moraliska växlar eller ägna sig åt regelrätta övergrepp på barn.

Det är även rimligt att en modern livsåskådning (som inte bygger på metafysiska utsagor och andra bronsålderfantasier) är välkomnande mot personer som har en privat religiös tro. Ska vi ateister frälsa några nya själar så lär det bli troende och då kan det vara klokt att på ett respektfullt och tolerant sätt bjuda in till diskussion. I sammanhanget bör väl även Föreningen Fritänkarna nämnas, ett tidgare avhopp från humanisterna som gått i den andra, mer ateistiska, riktningen. Med kredd till humanisterna för storsinthet och hälsosam självironi länkar även jag till Motepythons The People's Front:
onsdag 16 januari 2013

The Heat is On

2012 var det tionde varmaste året sedan 1880. Enligt den amerikanska vädertjänsten NOAA "låg fjolårets temperaturen 0,57 grader högre än 1900-talets genomsnitt. Temperaturer över snittet har nu noterats 36 år i rad. Samtliga år på 2000-talet har legat bland de varmaste sedan de globala temperaturerna började mätas för 133 år sedan". Se SvT, SvD, SR, GP, HD1.

I USA var 2012 det varmaste hittills i USA och bjöd dessutom på det mest extrema vädret. Genomsnittstemperaturen 2012 var 12,9° C. Det gamla rekordet från 1998 var 12,4° C se SvD2, HD2, GP2.

I Sverige var det inte särskilt varmt däremot ett mycket blött år med den blötaste sommaren på 2000-talet, t.o.m. i denna ateistisk blogg så kan den betecknas som "sommaren gud glömde".

30 års jubilerande Agneta Fältskogs The Heat Is On är träffsäkrare än någon hade kunna föreställa sig. Förutsättningarna för att värmen ska fortsätta är dessutom mycket goda: världen släpper ut mer växthusgaser än någonsin. Vi är på god väg mot fyra graders global temperatur-höjning och Sverige drar sitt strå till stacken. Se även tidigare Bara början!, Istiden mot sitt slut och Avkyld klimatdebatt.

18/1-13 Värmerekord i Sydney SvD, HD
20/1-13 Så påverkas Arktis djur av varmare klimat DN; För lite görs mot klimatet som säkerhetshot SR
21/1-13 Misstolkad klimatrapport hotar forskares trovärdighet DN
22/1-13 Kallt väder resten av januari i Sverige SvD, DN; Klimatet kan bli bättre HD
23/1-13 Februari ännu bistrare DN
24/1-13 Klimatneutralt Norden kräver nya satsningar SR, SvD, HD
26/1-13 Uppvärmningen har kraftigt bromsats upp SvD; Tydligare än någonsin att människan påverkat klimatet SvD
27/1-13 Nya rön dämpar klimathot DN
2/2-13   Vårt nya klimat HD
3/2-13   Ingen ny klimatkurs från FN DN

Agneta Fältskog "The Heat is on" från 1983 Youtube

tisdag 15 januari 2013

Nytt 60-tal?

Denna stora trafikolyckornas dag kan man fråga sig om tiotalet ska bli det nya 60-talet? I massmedia har de i senaste veckorna livligt diskuterats centerns fundering om månggifte. Senast har den idiotförklarats av den muslimsk feministen, samhällsdebattören, människorättsaktivisten Bahareh Mohammadi Andersson i SvD "Månggifte skulle gynna religiösa fanatiker". Centern ute i landet har redan dissat förslaget även om en del i varje fall uppskattar ambitionen att diskutera vilda idéer.

Själv har jag funderat hur sjutton vi rent legalt skulle kunna införa månggifte i det jämställda Sverige - för det måste i så fall införas könsneutralt. Vad händer t.ex. om en av fyra personer, som redan är gifta med varandra, bestämmer sig för att gifta sig med någon annan som är del av ett annat månggifte om fem personer? Blir alla nio då gifta med varandra? Ska relationen "gifta" vara transitiv? Kan vi då hamna i en situation när majoriteten av alla svenskar är gifta med varandra? Rätt planlöst - känns mest som ett sätt att avskaffa äktenskapet p.s.s. som man kan explodera en religiös tro genom panteism, inte mycket mer genomtänkt än seriekrocken i skåne.

Sen dyker det upp en rescension av den franske filosofen Luc Ferry senaste alster "De l’amour" av Ruth Lötmarker. Ferry menar att vi står inför en ”ny humanism”, där kärleken präglar inte bara privatlivet utan även politiken. Jag hör hur den underbara gamla musikalen Hairs Aquarius dunkar igång i bakgrunden.

When the moon is in the Seventh House
And Jupiter aligns with Mars
Then peace will guide the planets
And love will steer the stars

Är tiotalet  påväg att bli ett ideellt årtionde likt 60 och 70-talet? Vad innebär det? Har vi (äntligen) tröttnat på  vulgo-materialismen ("den som har mest prylar när han dör vinner")? Eller är det bara undantag som bevisar regeln? Kan den arabiska våren ha varit starten för en ny världsordning där vi gör det som känns rätt istället för det vi tror ger oss största personliga vinning? Kan vi ånyo vara beredda att kämpa för vår gemensamma framtid istället för att bara satsa på oss själva?

16/1-13 Många av oss yngre är nöjda med idéförslaget SvD; C-studenter positiva till månggifte och platt skatt SR1, SR2
21/1-13 Lööf bedrövad över Centerns rekordlåga siffror SR; C har ingen formel att återvända till SvD

Hair bild från BroadwayWorld.com

måndag 14 januari 2013

Människan Utrotaren

I denna blogg har det flera gånger konstaterats att vi lever i antropocen: en geologisk era med människan som jordens starkaste förändringskraft. Baksidan av medaljen är att vi demolera hela biosfären och utrotar ett stort antal arter som t.ex. snöleopard och neandertalare. Nu rapporterar vetenskapsradion om att bränderna i Australien kan var vållade av att människan utrotade trädvältare, diprotodon och pungnoshörning. "De här stora djuren var växtätare och när de utrotades av människan för bortåt 50.000 år sedan förändrades också växtligheten. Det växte upp en massa sly. Australiens natur blev mycket mer eldfängd".

Det blir alltmer tydligt att en ateistisk livåskådning måste innehålla starka ställningstagande för miljön, floran och faunan. Den evolutionära situationen påminner mycket om ett barns uppväxt: i takt med att hen blir större, starkare och mer kapabelt måste det lära sig vad som är rätt och vad som är aja-baja. De gamla religionerna och traditionerna kommer till korta. Till och med ett s.k. naturfolk som aboriginer bidrog, som goda Homo Sapiens, till utrotningen! Idar är illegal jakt av tiger, som är inriktad på att förse marknaden med traditionell kinesisk medicin, huvudorsaken till den snabba nedgången i antalet tigrar (WWF, Länsstyrelsen). Hela ansvaret för katastrofala bränderna i Australien kan inte läggas på utrotningen - även den moderna människan och dess enorma utsläpp av växthusgaser från fossila bränslen har bidragit till eldinfernot i form av torrare och varmare klimat. Kopplingen ä fascinerande: tidiga människor utrotade djur som idag förvärrar bränder och skada.

Diprotodon, bild från wikipedia.

söndag 13 januari 2013

Mörka krafter i Mali

Nu är de mörka krafterna i Mali på marsch. I Guds namn förföljs alla andra religiösa yttringar än en ytterst strikt tolkning av sunniislam. Kvinnor och barn tvångsrekryteras, kvinnorna som sexslavar, barnen som soldater. Situationen i Norra Mali risker nu att sprida sig till hela landet. Frankrikes president Holland konstaterar att "terroristgrupper, narkotikasmugglare och extremister i norra Mali uppvisar en brutalitet som hotar oss alla" och försvarsministern Jean-Yves Le Drian påpekar att "de islamistiska rebellerna i Mali utgör ett hot mot Europa".

Tidigare har Europa, omvärlden och FN har tvekat när det gäller stöd till Malis interimistiske president Dioncounda Traoré. Men i och med islamistiska rebellerna inlett ny offensiv tycks vinden vända: franskt stridsflyg och attackhelikoptrar har attackerat islamistiska baser och vapendepåer (SvD) och fler utländska trupper väntas delta i försöken att driva tillbaka de islamistiska rebellerna under nästa vecka. Även utrikesminister Carl Bildt är positiv till det utländska stödet till regeringen (SvD2). Det förfaller redan ha skett framsteg: Malis armé rapporteras ha återtagit staden Konna som de islamistiska rebellerna i torsdags invaderade. Se även SR, SR2, SR3GP1, GP2, GP3, HD1, HD2, HD3

Världen har det senaste året visat upp en häpnadsväckande handlingsförlamning när Syriens diktator Assad använt armén för att slakta folket, se våld våld våld. Det berodde mycket på en låsning där skendemokratin  Ryssland och diktaturen Kina valt att stödja diktatorskollegan. Islamist rebellerna i Mali har tack och lov inte samma politiska kontakter. Ryssland och Kina ser inte heller några politiska poänger i att stödja ett band extremistiska islamister. Det kanske finns en chans att Mali utvecklas mot en fredlig demokratiskt stat men den stora frågan är vad som händer när rebellerna är tillbakadrivna och militära hjälpen upphör. Det kanske inte är så vårt för en arme med understöd av stormakt att besegra ökenrebeller. Det svåra och viktiga blir att trygga fortsatta utvecklingen i Mali så att interventionerna inte skapar ett nytt Irak eller Afghanistan.

14/1-12 FN:s säkerhetsråd möts om Mali SvD, GP, HD; Rebellerna vill ha mer DN; Väst svek sina ideal i Algeriet och Vietnam SvD; Tuareger stödjer fransmännen mot islamister SR
15/1-13 Frankrikes Maliattack överraskade SvD;  Ban nöjd med franska flyganfall GP, HD
16/1-13 Massiv militär hjälp till Mali SvD; Franska trupper avancerar i Mali (GP, HD) och vill skicka fler soldater SR
17/1-13 Kidnapparna i Algeriet: Dra tillbaka militären från Mali SvT, Tvingar gisslan att bära bombbälten DN, GP, HD; Minst två döda SvD; Islamistestremister vill utväxla gisslan mot fångar i Mali SR
18/1-13 ”Terrorns ansikte i tusen bisarra former” SvD; Oklart vad som hänt med gisslan SvD2; Stoltenberg: Vi måste räkna med dåliga nyheter SR; Fransk militärinsats mot rebeller välkomnas i Mali SR2
19/1-12 Inget kolonialkrig ledare DN; Krismöte om krigets Mali SvD, HD; Gisslandramat i Algeriet uppges vara över SR
20/1-13 Islamistledare lynchad i Mali SvD
26/1-13 Gisslan i Mali kan släppas SvD, HD; Afrikanska Unionen ber FN om Mali-hjälp SR
27/1-13 Islamistrebellerna har lämnat Gao i norra Mali SR, SvDHD
29/1-13 USA vill ha ny drönarbas i Sahara SR
4/3-13   Timbuktu som ett fängelse där vi var fångar SR; Två segrar firas i Timbuktu SR

Rebeller från gruppen Ansar Dine i Mali. Bild från SR

lördag 12 januari 2013

Ny världsbild?

För mindre än hundra år sedan trodde man att Vintergatan utgjorde hela Universum. Visserligen hade nebulosor observerats tidigare men de blev inte allmänt accepterade som avlägsna självständiga galaxer förrän Edwin Hubble i början av 1920-talet gjorde nya observationer. Han kunde urskilja enskilda stjärnor i de yttre armarna av spiralformade nebulosor. Han lyckades även uppskatta avståndet till en nebulosa och fann att den var för långt borta för att kunna vara en del av Vintergatan. Hubble visade 1929 att denna så kallade rödförskjutning tenderar att öka linjärt med galaxernas avstånd från oss: Hubbles lag. Denna upptäckt styrkte ett tidigare förslag (1927) från astronomen Georges Lemaître att universum expanderar och galaxerna rör sig bort från varandra. En teori som ledde fram till idén att universum eller själva rymden uppstod i en stor smäll (Big Bang).

Nya observationer kan nu kullkasta teorin om Big Bang: "astronomer har gjort en upptäckt som kan komma att rubba uppfattningen om universums struktur. Den upptäckta kvasargruppen är den största struktur som hittills setts i hela universum". Se DNSvDGP & HD.

Den nya jätte-jätte-jätte strukturen är helt enkelt för stor för att få plats i ett universum skapat av en Big Bang för drygt 13 miljarder år sedan. Ytterst kan dessa upptäckter leda fram till att en ny världsbild utvecklas. Se även tidigare Spik i kistan och Världsbilden.

En bild som visar hur en avlägsen kvasar kan se ut. Bild från ESO


fredag 11 januari 2013

Fasta för livet och hälsan

Halvfasta, korttidsfasta eller kort fasta kan förlänga livet och har påtagliga positiva effekter för hälsan. I dagens SvD berättar Henrik Ennart om halvfastan: "Fasta har rekommenderats av läkekonstens förgrundsgestalter ända sedan Hippokrates dagar. Men det är först de senaste åren som forskarna börjat förstå de biologiska reaktioner som fastan utlöser".

Vidar: "I 80 år har forskare vetat att det går att förlänga den maximala livslängden på i princip alla hittills testade djurarter - samt utradera hjärtsjukdomar och till stor del även cancer och demens - genom en livslång diet där kalorierna reducerats med 20 till 40 procent mot vad som anses vara det naturliga behovet. Förutsättningen är att mängden vitaminer och andra näringsämnen fortfarande är tillräcklig. Effekten är samma i allt levande och har funnits i miljarder år. Vid energibrist går cellerna in i sitt överlevnadsläge vilket utlöser en svärm av åtgärder som är till för att skydda cellerna mot alla möjliga skador. Detta kan mätas på många sätt men ger bland annat lägre blodtryck och bättre insulinkänslighet".

Men halvsvält kan medföra andra risker och är trist att följ. Upprepad korttidsfasta, ett par gånger i veckan med en i övrigt normal och sund kosthållning, har visat sig ge samma mätbara effekter. Vad kan då gå fel? Vi har ätit oregelbundet i miljoner år. "Varje fasta behöver pågå i 16-24 timmar inklusive nattsömn för att vara mest effektiv. Under den perioden intas enbart dryck utan kalorier, det vill säga vatten, kaffe eller te, men inte mjölk, sötade drycker eller alkohol". Henrik presenterar tre alternativa metoder.

Hälsoexperten Anna Sparre, på 4health, påtalar att halvfastan "fungerar bara (eller rättare sagt du mår bäst av det och klarar vardagen) om du äter en kost som gör att din kropp har lätt för att använda fett som energikälla. Dvs genom att den är van vid lågkolhydratkost och i brist på mat lätt kan utnyttja fettet från våra depåer". Hon ger även tips om ytterligare en variant: warrior diet. En ateistiskt livåskådning skulle kunna omfamna en sekulär ramadan för att stödja och påminna om fasta. Se även tidigare blogg inlägg M-MTV och Aftonbladet "Skippa lunchen – och lev längre".

13/1-13 Så åldras du sunt SvD
15/1-13 Svenskar i kamp om att bli äldst SvD
16/1-13 Äta, sova, leva SvD
22/1-13 Tusentals strokefall skulle kunna undvikas SR
31/1-13 Friskare hjärta hos vegetarianer DN
25/3-13 Fasta dig frisk SvT
28/4-13 Fasta har blivit ny hälsotrend DN, Periodisk fasta, inget nytt fenomen RVK

Löp Aftonbladet 27 december
2012 från löpsedel.se

torsdag 10 januari 2013

ISON kommer

En komet är på väg mot solen och kommer visa sig på vår himmel till hösten, se tidigare Tecken i skyn. Den har nu fått ett namn "ISON". Den befinner sig nu i närheten av Saturnus och syns mycket mycket svagt på stjärnhimlen i stjärnbilden Tvillingarna (bättre teleskop behövs). Kometen kommer passera mycket nära solen, cirka 1.2 Gm (Giga meter), vilket innebär att det inte är säker att den överlever då solen är mycket aktiv och närmar sig aktivitetsmaximum (FoF). Redan i vår kommer dock kometen Pan-STARRS, uppkallad efter upptäckarteleskopet, som kan bli synlig från Sverige den första veckan i april.

Kometer är ett stort hot mot jorden. Hade Shoemaker-Levy 9, som kolliderade med Jupiter 1994, träffat jorden så hade vi antagligen inte överlevt. Kometer kommer från solsystemets utkanter och ska inte förväxlas med asteroider: små himlakroppar i solsystemet i omloppsbana kring solen huvudsakligen i det så kallade asteroidbältet mellan Mars och Jupiters banor. Även asteroider utgör ett potentiellt hot mot jorden, som t.ex. Apophis (se SvD, DN, GP, HD). Det är dock mycket ovanligt att farliga himlakorppar träffar jorden - senaste stora kollisionen var för 65 miljoner år sedan och utplånade dinosaurierna. ISON passerar dock jorden på betryggande 60 Gm avstånd (ca 160 ggr längre bort än månbanan).

Båda kometerna är helt nya dvs. de har inte passerat nära solen tidigare. De är därför svår förutsägbara, men innebära att de blir starka/spektakulära då de innehåller mycket flyktiga ämnen. 2013 kan bli det mest intensiva kometåret under vår livstid! Ison kan lysa lika starkt som "Den stora kometen", som skrämde många människor år 1680. Se tidigare Nedslag och Hotet från Himlen men även SR, Wikipedia om C/2012 S1 ISON

13/1-13 Okänt antal himlakroppar hotar vår existens SvD; Världen inte beredd på rymdhot DN, GP, HD

ISON på natthimlen (negativ bild) från SpaceWeather bild av John Chumack

onsdag 9 januari 2013

M-MTV

I dag kan man i tidningar läsa om ökande piller bruk för barn (SvD, SvD2, GP, HD, SvD3 ). I värsta fall handlar det om föräldrar som tar en genväg för att slippa engagera sig. Samtidigt rapporteras korttidsfasta kunna förlänga livet och förbättra hälsan medan dess motsats, dietläsk, kopplas till depressioner (SvD4). Fastan är dock inget nytt påfund utan del av våra traditioner, påbjuds inom många religioner bl.a. muslimska ramadan. Hälsan är som bekant beroende av vad vi stoppar i oss: vi är vad vi äter. Det kan finnas goda skäl för religioner att ha regler om fasta och kosthållning.

En modern livsåskådning ska antagligen innehålla kostråd. De kan dock inte vara isolerade från resten av livet - t.ex. är det antagligen inte hållbart att, som idag, lösa psykisk ohälsa med ökad läkemedelsförbrukning. Kosten som del av livsåskådningen vänder ut och in på resonemanget - vad ska livsåskådningen omfatta?
Den ska  antagligen  ha, som arv från religionerna, någon sorts församling. Denna församling blir då ett forum för Mening (mål) Moral Tradition och Världsåskådning (M-MTV). Kostföringen som är en viktig del för  (målet) att må bra. Den baseras i praktiken på de traditioner som ingår i vår kultur. Faktiska regler om kostföring utvärderas utifrån vår kunskap (vad vetenskapen säger i.e. världsåskådningen). I antropocen  måste vi också utvärdera vad vår kosthållning får för effekter på miljön och då ställs kunskapen mot mmiljömedvetandet (moralen).

Maten är kanske en bra startpunkt vad gäller funderingar om livsåskådning. Den är en förutsättning för (och ett reslutat av) livet och står i centrum för kulturen. Den påverkas starkt av vår moral, tradition och världsåskådning. Går vägen till livsåskådningen från hjärnan, via handen och magen till hjärtat?

12/1-13 Pillerberget har blivit en klassfråga SvD

Bild från bloggen nollnitti

tisdag 8 januari 2013

Sekulära seder

Under det gångna året har jag här på bloggen konstaterat att det fungerar alldeles utmärkt att fira våra svenska seder utan någon religiös inblandning. Vi har även konstaterat att de flesta av våra traditioner är folkliga och att kristna kyrkan har väldigt lite med deras ursprung att göra: Jul, Lucia med flera.

Det går även utmärkt att fira de gamla högtiderna dop, bröllop och begravning utan religiös inblandning. Tvärt om, de blir mer äkta och levande utan att blanda in unken vidskepelse om ett påhittat metafysiskt väsen och en förljugen gudsson. Traditionerna i sig är mycket äldre än kristendomen (som gjort allt den kan för att göra dem till "sina"). Traditionerna tillhör folket!

Likväl dyker det upp debattörer som försöker levandehålla den gamla myten att ateister försöker "både äta och ha kvar kakan?". I moderna sekulära Sverige börjar de framstå som tämligen obildade och väl polemiska. Historieförfalskning av det slaget blir nästan lite komiskt. Hur svårt kan det vara att förstå att  ateisterna har rätt till våra folkliga europeiska kulturtraditioner. Traditioner som går tillbaka till hednisk tid. Ateisterna har också rätt att tycka om kyrkor som vackra byggnader (även om många av dem byggts av förtryckta medborgare under en kristen sanktionerad totalitär regim) och där tänka på livet, döden och existensen. Ja, det går verkligen utmärkt att helt och fullt kalla sig ateist! I Sverige har vi kommit långt på vägen att rensa ut metafysiken och behålla våra älskade traditioner. Se tidigare Våra Värderingar och även diskussion på RVK.

Bild från bloggen SötaWiol

måndag 7 januari 2013

Sekulariseringen av Islam

Islam är liksom judendom och kristendom på väg mot sekularisering. För något år sedan stötte jag på en kvinna som, i ett nätforum, uppgav att hon ville konvertera från islam till kristendom. Hon blev bemött med tvivel av andra troende muslimer. De hävdade bestämt att detta var mycket ovanligt: "det vanliga är att man konverterar från kristendom till islam". En skröna vilket tyvärr göder konspirationsteoretiker som sverigedemokraterna. I själva verket är det vanliga och helt dominerande att både kristna och muslimer blir sekulära eller "konverterar till ateism".

I den utvecklingen har muslimskt dominerade länder i mellanöstern legat efter oss i västerlandet mycket beroende på att folk levt i ofria samhällen. Nya tankar och öppna diskussioner har inte tillåtits i diktaturer och teokratier. Gamla världsbilder har fått stå orubbade, gamla tolkningar oemotsagda. Den utveckling har dock fått en ny vändning i och med den arabiska våren och en gryende upplysning.

DN tar i dag upp mytbildningen kring muslimska invandrare i Sverige och varbölden islamofobi: SD slåss mot väderkvarnar: "Islamofober världen över har några teser som ständigt återkommer. Religionen sägs vara dels oföränderlig, dels expansiv. Det finns en enda sorts islam, som är patriarkal och våldsam. Muslimerna påstås ha som mål att genom utvandring och barnafödande hamna i majoritet i Europa och ta över kontinenten helt (den så kallade Eurabia-teorin)".

Nej, i själva verket har Sverige, som tidigare, stor glädje och nytta av alla duktiga människor som kommer till vårt land för att vara med och bygga det öppna och demokratiska samhället. De flesta invandrare från muslimska dominerade länder är lika sekulära som vi svenskar. Brister vår mottagning av flyktingar och invandrare så är det något vi tillsammans måste förbättra. Vi kan även med tillförsikt se fram emot ett öppnare och med tiden mer sekulariserat mellanöstern. Det kommer, precis som tidigare i historien, berika vår kultur och vår tekniska utveckling.
Se även: SD-politiker vill begränsa muslimers barnafödande SvD; Katrine Kielos en betraktelse över Doug Saunders bok ”The myth of the muslim tide” (Myten om den muslimska vågen) i Aftonbladet; Kvinna leder progressiva muslimer i bön SR och tidigare blogg Gaymoské och statistik i Svenssons blogg.

12/1-13 Toppnotering för SD i ny mätning SvD, GP och HD.
20/1-13 Missa inte chansen att stötta demokratin SvD

Tahrirtorget i Egypten under revolutionen, bild från HD


söndag 6 januari 2013

Gudlösa församlingar del 2

Här är del två av kanadensiska dokumentären från igår: "Godless: Spreading The Word (part 2 of 2)". Innehåller bland annat "debaptism" (avdöpning). Se även Humanistbloggen.

I Svergie, där det för det flesta inte finns något utrymme för "att gå i kyrkan" verkar det osannolikt att vi kan finna plats för en gudlöstjänst. Vi har redan fyllt denna tidsslott med annat innehåll: föreningsliv, socialt umgänge, egen eller familjs idrottande (fotboll, hockey,golf, löpning, styrketräning, cykling, dans, scauter, ridning med mera). Är de amerikanska gudlösa församlingarna bara ett övergångsfenomen?

Film från YouTube: Godless: Spreading The Word (part 2 of 2)