Leta i den här bloggen

fredag 4 januari 2013

Viktigt framsteg

Antibiotikaresistens är ett stort hot mot hela mänskligheten. Ökat resande bidrar till att sprida reistanta bakterier över världen. Bruket av penicillin och andra antibiotika har nästan vänts till ett missbruk - antibiotika skrivs ut slentrianmässigt, se Bakterierna slår tillbaks. Thomas Tängdén, läkare och doktorand i Uppsala, presenterar i sin avhandling hur vården mer effektivt kan använda och bota med antibiotika: han "visar att vissa kombinationer kan ha mycket bra effekt trots att bakterierna är resistenta mot de enskilda preparaten". Thomas: "kombinationsbehandling löser inte det växande problemet med infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier, men kan hjälpa oss att få ut mer av befintliga preparat i väntan på nya typer av antibiotika". Se UNTDN, SvD1SvD2, GPHDSkanskan och SR

Metoden har använts tidigare men detta är den första systematiska studien. I studien prövades 14 kombinationer av antibiotika, och hälften av dem fick stopp på bakterierna. Resultaten är mycket viktiga i arbetet mot ökande antibiotikaresistens: "Den snabba resistensutvecklingen bland sjukdomsorsakande bakterier har utvecklats till ett stort problem i många länder i Västvärlden, speciellt på sjukhus. Det blir ofta fråga om "kapprustning" mellan bakterier som förvärvar nya mekanismer för att komma runt antibiotikans verkan och sjukvårdens och forskningens försök att hitta nya vägar till behandling". Hittar vi inga nya behandlingar så riskerar vi att kasta oss tillbaka till en tid då folk dör av bakterieinfektioner - något vi inte skådat sedan upptäckten och moderna användningen av penicillin.

Test av antibiotikas hämmande verkan på 
bakterietillväxt, bild från wikimedia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar