Leta i den här bloggen

lördag 30 juni 2012

Världen, livet och kulturen

Den här bloggen handlar om sökande efter en nykter ateistisk livsåskådning. Begreppet livsåskådning tolkas då i ett bredare perspektiv där tidigare religioner ses som en delmängd. Den ateistiska livsåskådningen ska helst svara upp mot de mänskliga behov som religionerna tidigare har tillgodosett men på en vetenskaplig världsbild fri från metafysik. Den ska så att säga inte gå över ån efter vatten - dvs inte förklara meningen, moral och ordningen i våra liv/vår värld/vår kultur utifrån ett påhittat metafysiskt sammanhang.

Ambitionen kan tyckas väl teoretisk och megaloman. Likväl, den sekularisering som många samhällen idag går igenom lämnar ett vakuum efter sig. Företrädare för de tynande relgionerna kämpar med näbbar och klor för att hävda ensamrätt till våra gemensamma kulturtraditioner, vilka de bara förvaltat under en tid - de har utvecklats av människor och tillhör oss alla. Vi lever idag i en värld som i mångt och mycket präglas av konflikter mellan olika religioner, moraliska dilemman och en våldsam exploatering av naturens resurser. I västvärlden har vi dessutom den senaste tiden levt på lånade pengar. Den vulgär materialism som härskar "den som har mest prylar när han dör" tycks leda till andlig, ekonomisk och ekologisk utarmning.

I ljuset av detta ställs här frågan: behöver vi en ny världslivsåskådning? Om vi behöver den: hur ska den i så fall vara beskaffad och vad ska den omfatta? Kan vi bygga en livsåskådning på nykter vetenskaplig grund som ger och stöd i svåra  livsfrågor, moraliska frågeställningar, erbjuda ett synsätt som gör världen, livet och kulturen spännande och intressant. Ett synsätt som låter oss känna mening och delaktighet i livet. En sorts andlighet eller sense-of-wonder utan att för den skull göra avkall på den nyktra världsbilden. Ge oss ett sammanhang att känna mening i livet och att utveckla våra egna liv tillsammans med alla andra människor. En livsåskådning som sätter allt det vackra, goda och rätta i ett sammanhang som bygger på det sanna. Men det räcker inte: livsåskådningen måste fungera i nöd och lust. Området är dessutom rätt avgränsat: livsåskådningen måste bygga på den vetenskapliga världsbilen som ständigt förfinas och utvecklas, samtidigt som den måste exkludera mer världsliga aspekter som t.ex. politik - den måste ligga på en djupare nivå.

Livsåskådningen måste beröra världen, livet och kulturen. Världen, universum eller den fysiska värld vi befinner oss i fascinerar på ett sätt som bland andra Carl Sagan lyckats förmedla. Livet på jorden fascinerar, många har skildrat det, andan i David Attenborough verk inspirerar. Vi står nu på tröskeln till att upptäcka liv i universum vilket antagligen kommer få stora konsekvenser för hur vi ser på världen. Den mänskliga kulturen som vi hittills utvecklat är enorm men kanske bara är början på en mycket längre resa som vi tillsammans har framför oss. I takt med att länder lyfts ur fattigdom, diktatur och misär kommer allt fler människor att kunna bidra och utveckla vår kultur. Kan vi bara komma överens så kan vi ha en guldålder framför oss. Inte bara lösa alla de allvarliga problem vi står inför utan även utforska universum, livet och kulturens alla möjligheter.

27/7-12 Ateister blir allt mer accepterade i USA


fredag 29 juni 2012

Drogliberaler

Drogliberaler argumenterar för att legalisera drogen, vanligtvis cannabis. De skyller allt som oftast alla drogrelaterade problem på lagstiftningen och deklarera med stor självsäkerhet hur ofarlig deras drog är. I viss mån vinner de gehör på Internet och i allmänna debatten. En av tre av britter tror i en färsk undersökning att intag av cannabis är helt ofarligt. Men även s.k. lätta droger som cannabis är farliga och skadliga men framför allt är de inkörsport till tyngre missbruk.

I världen finns det 27 miljoner människor med svåra drogproblem och bortåt 224 miljoner cannabis användare. Runt  200 000 människor om året dör av heroin, kokain och andra droger med misär och elände som följd. I Sverige har vi genomförs just nu en större satsning mot cannabis som ska pågå till 2014. Nyligen har massmedia även uppmärksamma ”kannibalattack” som hade droganknytning och drogpåverkad fastnade i älven.

Likväl  hävdar liberala debattörer att kriget mot narkotika har misslyckats och att nollvisionen är en naiv skrivbordsprodukt. De ser även Uruguays kommande cannabis försäljning till folket, ett försök att bekämpa den organiserade brottsligheten, som sista drabbningen i kriget mot drogerna. De vill istället se en skadereduktion där insatserna koncentrerar på att hjälpa dem vars missbruk går över styr.

Hur ser det då ut med de lagliga skadliga droger vi haft under längre tid i vårt samhälle? Alkohol-situationen idag är mycket mycket mycket bättre än den var på t.ex. Bellmans tid (då restriktionerna var obefintliga). Men å andra sida så skulle antagligen inte ett totalförbud fungera. Vad gäller rökning så har vi nyligen infört ett inomhusförbud som har givit goda dokumenterade hälsoeffekter. Här tycks alltså samhällets medborgare må bättre av ökade restriktioner och förbud.

Hur den faktiska drogpolitiken utformas är en politisk fråga - det gäller att hitta fungerande effektiva lösningar. På det personliga planet är det ställt helt utan tvivel att droger är skadliga och kan leda till djupt tragiska konsekvenser. Den restriktiva och prohibitiva drogpolitiken kanske är, som demokratin, ett ganska dåligt fungerande system men alla andra alternativ är mycket mycket sämre.

En sund ateistisk livsåskådning måste naturligtvis ta bestämt avstånd från såväl drogbruk och missbruk. Det blir samma slutsats nu som tidigare: bli hög på livet istället, som föredömmet 82-årige Lars-Åke.

1/7-12   Fristaden Christiania köps fri
2/7-12   Almedalen: Miljöpartiet vill inte legalisera cannabis, Madonnas Drogromantik
             Gratis heroin ökar överdoser: DN, SvD, GP och SR
3/7-12   Läkare dömd för narkotikabrott
4/7-12   20-åring dog av ecstasy på Roskildefestivalen: DN
6/7-12   Kokainpengar ska ha gått till äldrevård DN
10/7-12 Unga att avstå droger: DN & SvD
28/7-12 Unga dödas av ny nätdrog: DN & GP

Se video intervju på SVT med Lars-Åke i jakten på planing

onsdag 27 juni 2012

Islamdemokraterna?

Egypten har stått i centrum för mediebevakningen under våren. Intresset är mycket stort eftersom landets utveckling fokuserar spänningar mellan fundamentalistiska och demokratiska krafter. En fungerande demokrati i Egypten skulle kunna vara både en inspirationskälla och ett föredöme för andra stater som har det mesta av utvecklingen framför sig, som Libyen, Syrien (krigstillstånd, TV stormad) och Sudan (våld, informationskrig). Under presidentvalet har västvärlden hållit andan: ska det bli en fortsatt demokratisk utveckling? Muslimska brödraskapets presidentkandidat Mursi vann med knapp marginal över sin motståndare Ahmed Shafiq som representerade den gamla regimen. Det är klart att Mursi nu står inför enorma utmaningar. Kan Egypten utvecklas till en rättssäker jämlik fungerande demokrati? Där begåvade människor, som lever i delar av världen där de inte kan utvecklas eller få en chans att bidra till utvecklingen, jmf. Islamsk guldålder.

En del tidiga positiva signaler kommer redan nu: Islamisten Mursi vill ha kvinnlig vicepresident och Armén får inte gripa civila. Förhoppningen är naturligtvis att Egypten kan utvecklas till en modern stat där man skiljer på religion och politik, som vi gör i stora delar av västvärlden, någon sorts världslig maktdelningsprincip ungefär som jag argumenterar för i "ordning". Lyckas man med detta så torde Egypten kunna visa vägen för hela den muslimska världen.

Att i Sverige bilda sig en uppfattning om dessa frågor är naturligtvis mycket svårt. Den som kanske har bäst chans att göra det är religionshistoriker och professor emeritus i islamologi Jan Hjärpe. Han skriver idag ett mycket läsvärt blogg inlägg på ReligionsVetenskapligaKommentarer som andas hoppfullhet just i den riktning en demokrat kan önska sig: "Muslimsk identitet och demokrati som ideal går alltså att förena. Det är vad människor faktiskt gör"
Utan att vara någon expert i ämnet så undrar man om det muslimska brödrarskapet kan utveckas till en statsbärande sekulär parti "islamdemokraterna"? -Likt tidiga socialdemokratins utveckling från arbetar och socialistiska grupper för över hundra år sedan här i Sverige (när man i vårt grannland istället hamnade i inbördeskrig mellan de röda och de vita). Nu håller vi tummarna!

TILLÄGG: Fick 29 juni ett svar på min fråga till Jan Hjärpe om muslimska brödrarskapet kan utvecklas till islamdemokraterna som kan sammanfattas: möjligt men framtidens ideologiska förändringar blir beroende av hur de ekonomiska och sociala faktorerna utvecklas i samhället.

28/6-12 Förslag om syrisk samlingsregerinTurkisk militär mot syrisk gränsKraftig explosion i Damskus
29/6-12 Mursi svor symbolisk ed och utmande militären: DN, SvD, GP och SR
30/6-12 Mursi ska svärs in: GP, SvDMötet om al-Assads framtid DN, SvD, GP och SR
1/7-12  Toppmöte om Syrien: steg mot fred, enighet om övergångsstyreInga tydliga besked om al-Assad
6/7-12  Kvinnors rättigheter hotas inte
8/7-12  Egyptens parlament åter-inkallas
11/7-12 Kairos kalla krig
14/7-12 Clinton gav sitt stöd till president Mursi
18/7-12 Liberal koalition segrar i Libyen
21/7-12 Syrien kan sluta som i Libyen
22/7-12 Syrien: "Optimalt tillfälle för förhandling"
23/7-12 Politiskafångar släpps i Egypten

Bild från SvD

tisdag 26 juni 2012

Ibland segrar förnuftet

Idag rapporteras två positiva nyheter: Positivare opinion mot flyktingar och Tysk domstol förbjuder omskärelse. Allt för ofta kan man tycka att nyhetsflödet präglas av negativa nyheter: olyckor, kriser, nedläggningar, brott mm. Detta beror på att det blir mer dramatiskt och plötsligt när något går åt pipan - det blir en nyhet. Ungefär som om man leker med ett småbarn - bygga ett torn av klossar är trevligt men det blir mycket roligare och mer dramatiskt när det rasar omkull.

Enligt DN "motståndet mot flyktinginvandring minskar i Sverige och det är betydligt fler som är villiga att engagera sig mot rasism och främlingsfientlighet" och "andelen svenskar som tycker att det vore bra att ta emot färre flyktingar har minskat från 65 procent 1992 till 41 procent".
Det är svårt att veta vad som ligger bakom den positivare attityden till flyktingar. Man skulle kunna spekulera i att det är en reaktion på SD framgångar i opinionen och deras vågmästarroll i riksdagen. Men det är, enligt Marie Demker, professor i statsvetenskap, "en lång tradition av generös flyktingpolitik och en motreaktion mot främlingsfientlighet på 90-talet" och "den starkaste faktorn för synen på flyktinginvandring är utbildningsnivå. Ju längre utbildning desto större stöd för att ta emot flyktingar och tvärtom" vilket stämmer helt med tidigare rapporterade rön i Själva gudarna... se även tidigare Alla är vi guds barn och Vi är alla invandrare av blandras!

Domstolen i Tyskland i Köln, som förbjöd omskärelse av pojkar av religiösa skäl, konstaterade att det innebär att tillfoga dem allvarlig kroppsskada. Domstolen slog fast att barnets rätt till kroppslig integritet väger tyngre än föräldrarnas rätt till religionsfrihet. Domslutet anses som vägledande i Tyskland. När kan vi ta motsvarande steg i Sverige? Se även SvD, GPSR, tidigare Mot ReligionsfrittDougherty med diskussion och humanistbloggen.

2/7-12 Lagligt skydd för småpojkars kroppsliga integritet
20/7-12 Landsting säger nej – ingen omskärelsePojkar utsätts för köksbordskirurgi


Bild från bloggen Slåttsträdgårdsmästaren

måndag 25 juni 2012

Dream come true

Idag berättar DN om mikrofandom ett mediefenomen där tittarna skapar sin identitet utifrån tv-serierna de älskar mest. Fandom i sig är inget nytt utan har florerat inom Science Fiction (se SFSF) och Fantasy genren i många årtionden. I microfandom lockar en smal och exklusiv populärkultur allt fler unga vuxna att definiera sin identitet utirfrån en TV-serie som helst bör vara så ouppmärksammad som möjligt. DN pekar ut Buffy och Harry Pottter som stilbildande: båda började sändad 97 när internet slagit igenom och båda handlar om en ung person som, likt Clark Kent, lever ett dubbelliv. Det ena livet levs i en mystisk värld där de kämpar mot "magiska monster" och i det andra livet är de vardagliga individ med vardagliga bekymmer (som de flesta kan identifiera sig med).
"Tillsammans skapar de sin egen verklighet, som av en okunnig omgivning kanske anklagas för verklighetsflykt. Men gruppen skapar snarare en alternativ verklighet, som existerar parallellt med vardagen. Fansen pendlar mellan lördag-söndags-världen och vardagen. De blir aktivister, vägrar att passivt underordna sig".

I mångt och mycket fyller mikrofandom den nisch som lämnats tom efter att religionen tappat greppet om ungdomar och vuxna: dagdrömmande om en verklighet med spännande egenskaper som förgyller och berikar ett annars normalt och stundom tråkigt liv. De moderna TV-serierna bjuder då inte bara på högkvalitativ underhållning för stunden utan lägger till en andlig aspekt som med karaktärens "vanliga liv" kan knytas till vår vardag. Blandningen av vardag och mystik ger en tätare story och en intellektuell utmaning - tittaren måste sätta sig in i de regler som råder för den mystiska världen och hur de påverkar handlingar och ställningstaganden i "vanliga verkligheten".  Det handlar om en njutbar intellektuell gymnastik där vi leker med tanken att blanda drömmar och verklighet. Den placerar oss (eg. huvudpersonen) i världen mitt: mötet mellan fantasivärlden och vardagsvärlden. I stort sett alla utövare av mikrofandom är väl medvetna om att det rör sig om just en fantasi vilket man inte kan säga om religiösa. Mikrofandom kan därför, till skillnad från religiösa föreställningar, betecknas som ett ärligt lekfullt möte mellan fantasi och vardag. Ärlig då det inte hymlas om att det är en fantasi/dröm.

Inom religionsfenomenologi har uttrycket kreaturskänsla använts för att beskriva en annan funktion av fantasivärlden: den avdramatiserar vår vanliga värld. Vi behöver inte bli handlingsförlamade över svårigheter, utmaningar, tristess eller meningslöshet i vardagen därför att det finns en högre och viktigare verklighet. Mikrofandom får, jämfört med religiöst dyrkande, betecknas som en hälsosam yttring av behovet av spänning, underhållning och ett alternativt sammanhang för att tolka världen. Ett sammanhang som kittlar fantasin och erbjuder verklighetsflykt. Även andra element av traditionell religion kan skönjas som t.ex. vallfärd (se Resa i Harry Potters fotspår). Rörelsen ger också ett social sammanhang där nya kontakter kan knytas med likasinnade. Mikrofandom kan involverar utövare till den grad att till och med artificiella språk kan frodas, så som Klingon.

Inom nischen realitysåpa/dokusåpa får deltagarna möta allt större utmaningar som börjar närma sig den beskrivan leken med fantasivärlden. Denna utveckling blir då ett tredje steg, efter religiösa villfarelser och mikrofandom. Det senaste och mest lysande exemplet på denna utveckling torde vara Mars-One. Framtida deltagare ska kämpa i en uttagningstävling för att bli de första människorna på Mars, och även skickas dit med enkelbiljett (om satsningen blir lyckad). Underhållnigsindustrin tar över ännu en nisch från religioner, som  har förvaltats av stater (jmf Apolloprogrammet och Kinas rymdambitioner). ShowBiss erbjuder oss då en ärlig rak väg från dröm till verklighet  - There's No Business Like Show Business.

9/7-12 Bilden som visar hur planeten Mars ser ut, hela bilden fr Nasa,
            Ny mikrofandom kult: My little pony

Bild från ClassicMovieChat.com

söndag 24 juni 2012

Långsamma trender

Sekulariseringen av världen är en långsam process, likt klimatförändringen. Vi kommer inte vakna upp en morgon och konstatera "nu har äntligen folk slutat tro på gud och andra sagoväsen, nu kan vi fokusera på att försöka förbättra denna värld och detta liv". Processen är så långsam att vi knappt märker den. Det är precis som med klimatförändringen: en enstaka skogsbrand, sju skogsbränder eller rotblöta bevisar ingenting. Inte ens omfattande skogsbränderna som i Ryssland för två år sedan, översvämningarna i Pakistan samma år eller omfattande koralldöd kan tas som bevis för att vi är på väg mot ett varmare klimat. Däremot kan vi förvänta oss fler katastrofer och extremare väder när jordens medeltemperatur ökar och klimatet förändras.


På samma sätt kan inte enskilda bakslag för religionerna eller opinionsändringar tas för intäkt att vi är påväg mot en sekulär värld. Likväl, är vi det så kommer vi se allt fler länder som reser sig ur vidskepelse och okunnighet, se Exkluderat. Det moderna informationssamhället kan med ökande informationsspridningen och synkretismen innebära en accelererad utveckling mot ett globalt sekulärt samhälle. På ett sätt som liknar den arabiskavåren kanske kunskap och tankeutbyte kan skölja bort gamla unkna makt/tanke-monopol. Processen förefaller ta långt tid, kanske är det lika svår och långdragen som en global demokratisering - kan ta hundra år! Eller finns det en möjlighet att det går snabbare? Att vi plötsligt halkar över ett tröskelvärde och förändringarna börjar ske i allt snabbare takt - på samma sätt som vi fruktar tröskeleffekter för klimatet? I så fall är det kanske bråttom - vore bra om vi kunde se på världen med nyktra ögon så att vi klarar av att lösa de riktiga kriserna (klimat, miljöförstöring, massutrotning mm) istället för de skenbara!

I USA, som ligger långt efter Sverige, börjar man idag se tecken på en ökad sekularisering. Det har till och med gått så långt att man nu i CNN kan ställa sig frågan: om någon kommer tro på gud om 50 år. Se även humanistbloggen och diskussion där.

21/6-12 Klimatet i Arktis och Antarktis hänger ihop
24/6-12 Klimatet ändras fortare i Arktis
25/6-12 Varmare än man trott på ArktisTvå byar försvann i jordskred,
27/6-12 Tiotusentals flyr bränder DN, SvD, GP och SR
28/6-12 Hundratals hem slukade av elden, Varning för livshotande hetta i USA
29/6-12 Frysta bananer mot hettan
30/6-12 Arktis isar bakom vårt klimat
1/7-12  Minst 13 döda i åskväder i USA 
7/7-12  Över 130 döda i ryskt hällregn

CNN: In 50 Years Will Earthlings Still Believe In God?

fredag 22 juni 2012

Hela varvet

Idag publicerar DN en notis om en kvinna som inte skulle få flyga för att hon hade en för djup urringning. I sig ointressant nyhet om det inte vore för att det ifrågasatta slöjpåbudet för muslimska kvinnor har sin upprinnelse i precis samma diskussion: synpunkter på för djupa urringningar! Före islam inkluderade kvinnodräkten, enligt det då rådande modet, ett framtill djupt urringat liv vilket lämnades bysten delvis bar. I Koranrn uppmanas kvinnor därför att dölja den med en khimâr (slöja), se Svenskt Slöjförbud? och även Kulturtradition. Det amerikanska flygbolaget, som även tidigare visat sig fördomsfullt, skyllde på "flygsäkerheten" men fick senare be om ursäkt och erbjuda kompensation.

I ett mer auktoritärt samhälle kanske flygbolaget hade lyckats med sin ursäkt och så småningom även fått den inskriven i reglerna. Efter ytterligare några hundra års utveckling kanske kvinnor i väst hade tvingats bära plagg liknande burka eller niqab? Nu  kommer det inte hända (inom överskådlig framtid) tackvare att vi lever i ett upplyst och sekulärt samhälle. Men likväl, precis som mögel, så finns sporerna över allt och givet rätt förhållande så kan de börja gro.

Önskar att vi alla kan fira denna midsommar som den hedniska högtig det är med mycket sol, värme, glädje, lust och klädsel efter behag!

24/6-12 Spär på fördomar, Fler beslöjar sig och odlar skägg i HjällboIslamismen får fäste i Hjällbo
25/6-12 Avrättas för att ha druckit sprittorsdag 21 juni 2012

När vidskepelse dödar

Det rapporteras i massmedia om flera fall av röda hund i Järna trakten.
"Röda hund är egentligen inte allvarligt för de barn som drabbas, utan det är om gravida kvinnor smittas under första hälften av graviditeten som det blir allvarligt för då får de nästan alltid allvarliga fosterskador som synnedsättning, hörselnedsättning och rubbningar i hjärna och hjärta och det är därför vi vaccinerar mot röda hund", enligt statsepidemiolog Annika Linde.
Det är inte heller första gången som smittsamma sjukdomar härjar i Järna. Så sent som februari drabbades människor där av mässling, en smittsam och potentiellt farlig sjukdom, sju personer insjuknade varav fem barn, se DN SR GP, tidigare Mats Reimer i DN juni 2011 och Vaccin dilemma.

Vad kan nu detta bero på? Ligger Järna dåligt till ur jordstrålnings-synpunk? Finns det överskott av onda andar? Eller har man bara haft otur med födelsedatum och astralkroppars läge? Nej, i Järna har man en lägre vaccinationstäckning bland barn än övriga Sverige. Det finns många s.k. antroposofer som delvis motsätter sig vaccinationer. De tror bland annat att det finns en andlig värld som är objektiv. Det vill säga ett attitude-problem. I tidigare blogg diskuterades tragedin i Australien med en sjuk flicka som höll på att dö därför att hennes Jehovas-vittnen-föräldrar vägrade henne blodtransfusion. Då konstaterades att fall av detta slag skulle kunna undvikas om man i lagstiftningen förbjuder föräldrar att förvägra barn livsnödvändig vård. Dessa problem löser vi i Sverige genom att socialtjänsten tar över vårdnaden av barnet så att det kan behandlas på bästa sätt, sedan får föräldrarna tillbaka ett friskt barn.

Tron på vidskepelse väljs framför att ge sig själva och sina barn modern vård. Ett exempel på hur förödande en livsåskådning som inte bygger på en vetenskaplig världsbild kan vara. Ur ett utbildnings- och populärvetenskapligt perspektiv är detta ett stort misslyckande. Vidskepelsen blir då en styggelse som måste stävjas med lag på samma sätt som annat missbruk. Problematiken visar också på styrkan i övertygelsen - man är t.o.m. beredd att offra sina egna barn. På detta sätt blir vidskepelsen direkt antievolutionär.

24/6-12 HPV: Utbredd rädsla för att vaccinera sig
26/6-12 Svininfluensan dödade fler än vi trott: DN och SR
11/7-12 Inga biverkningar av HPV-vaccin DN
10/7-12 Ytterligare fall av röda hund DN

Bild från Philip Wildenstam.

onsdag 20 juni 2012

Drönarna kommer

De flygande robotarna, s.k. drönare får allt större användningen som ökar i allt snabbare takt både för militära och civila ändamål. En drönare är ett obemannat luftfartyg som kan återanvändas (till skillnad från missiler). I massmedia har det rapporterats flitigt om framför allt amerikanska Predator. Misstänkta terrorister har dödats i drönar attacker i bl.a. Pakistan. Europa planerar bygga egen drönare och i Sverige planeras det för att flyga attackdrönare som Saab är med och bygger. Drönarna har kritiserats för att de sänker tröskeln för våld - kriget förvandlas till videospel. Drönare finner även stor tillämpning inom det civila för flygfotografering och övervakning, t.ex. sätts de in mot tjuvjägare i Nepal. "De är då utrustade med kameror och GPS-utrustning för att hålla ett vakande öga på både djur och tjuvjägare". Se även tidigare inlägg om utvecklingen och robotar: Början på slutet?, "Äkta människor" och rymdbot.

Nu har utvecklingen gått så långt att privat personer kan skaffa sig och flyga egna drönare. Man frågar sig om vi är på väg in i en framtid med ständig övervakning, likt ett allseende öga. Vad kommer de få för konsekvenser för moralen? Blir det så att det kommer krävas ständig övervakning för att vi ska följa lagen (eller moralen) - en falsk trygghet? Hur frestande blir det för regimer att börja använda övervakningssystemen för att kontrollera invånarna likt George Orwell roman 1984,  med ständig övervakning "storebror ser dig"? Eller är vi redan där? Har vi frivilligt via bl.a. facebook och dess funktion "tag a person" redan implementerat den privata övervakningen? Använder regimerna redan den nya tekniken för att övervaka oss med svenska statens goda minne? Hur var det med  Telia Soneras flitiga samarbete med totalitära regimer? Om inte annat är det hög tid att tänka efter och diskutera vilka konsekvenser den snabba teknikutvecklingen kan få, vilka vi vill undvika och vilka som är önskvärda.

21/6-12 Kraftig ökning av hemlig övervakning  DN & GPDrönare utom kontroll
28/6-12 Drönare kan hackas av terrorister
19/7-12 Framtidens krigsvapen

Drönare som kan flyga i Sverige, bild från DN

tisdag 19 juni 2012

Moralen och Verkligheten

Historiskt sett har moralen skiftat. Detta är särskilt påtagligt vad gäller sexualmoralen och den s.k. sexuella revolutionen. Antagligen var det tekniska landvinningar inom medicin (p-piller, kondomer, abort med mera) som placerade denna revolution till mitten av nittonhundratalet. Den stod väl på topp någon gång i slutet av 70-talet, sen kom 80-talet och AIDS-skräck. Farliga sjukdomar brukar styra upp moralen. Så hände även i Europa när Columbus män kom tillbaka med syfilis 1493 vilket lär ha lett till att den då frisläppt moral tog en annan riktning och kulminerade i den Victorianska moralen (se Victorian morality).

I dessa tider av ekonomisk tillbakagång, ökad eknomisk brottslighet över internet kan man fråga sig hur det är moralen. Det kanske skulle behövas en gemensam moral mot: att låna i goda tider (se självförvållat), att märka om mat där datumstämpeln gått ut, se DN, GP och SvD, eller mot de som skor sig på andras bekostnad med mer eller mindre legala metoder som bluffakturor, bonusar och korruption. De som förenar dessa områden tycks vara stor lockelse och en till synes liten risk att "åka dit" men förenat med allvarliga konsekvenser (inte bara för den agerande).

Sexualmoralen är intressant för den visar hur moral i praktiken kan utvecklas utan inblandning av metafysik eller avancerade etiska övervägande. Man kan fråga sig: kommer sexualmoral på ateistisk grund utvecklas mot en "fri moral", ungefär som den vältalige Niklas Dougherty argumenterar för? Kanske inte, det förfaller handla om mer jordnära överväganden - när ens eget liv och lem står på spel. På samma sätt kan man argumentera för vår moral mot incest som leder till mindre duglig avkomma. Möjligen kan framtidens sexualmoral  "släppas helt fri" inom vissa begränsade områden - när sexrobotar kan tillfredsställa oss helt utan risk för sjukdomar eller andra moraliska betänkligheter? Se Robot Prostitutes se även sista stycket i inlägget "Rymdbot" och länkar där.

Vi har ett starkt behov av en eller i varje fall vitaliserad moral, enligt tidigare diskussion. Det tycks vara nödvändigt om än svårt att utveckla en sådan moral från en "fast ateistisk grund". Vi lär inte nöja oss med en uppräkning av regler (då handlar det om lagstiftning). Moralen måste antagligen kopplas till verkligheten på ett explicit sätt, där den tidigare haft en implicit koppling som varit gömd bakom metafysiska utsagor (ungefär som vuxna kan lura barn att de måste vara snälla eller duktiga annars kanske inte tometen kommer...). Ska moralen överleva får den inte fastna i tids- eller kulturtypiska värderingar behäftade med fördomar och knasiga traditioner som t.ex. rasism och sexism.

20/6-12 Regeringen vill skärpa straffen för bluffakturor
21/6-12 Mera klös mot skojarna
24/6-12 Så är svenskarna omoraliska
25/6-12 Regeringen ser problemet med bluffakturor
26/6-12 Veronica Palm på DN Debatt om bluffakturorVeronicas Blogg
          
Bild från DiscoveryNews

måndag 18 juni 2012

Samlade Massan

Idag rapporterar DN om forskning som pekar på att det inte bara är det ökande antalet människor som sliter på jorden resurser utan även vår ökade massa, dvs "Övervikt är ett minst lika stort problem som överbefolkning". Världens samlade övervikt anges motsvara ytterligare 1 miljard människor. Se DN, BBC och vetenskaplig artikel i BMC Public Health.

Att mänskligheten dominerar biosfären på ett sätt jorden aldrig tidigare skådat har diskuterats här, se AntropocenSyndafloden och Människan förgöraren? Det nya är att vi kan koppla ihop vår kostföring och hälsa med den globala miljöbelastningen. Vår livsstil blir då föremål för moraliska överväganden, dvs övervikt är inte bara skadligt för den enskilda individens hälsa utan hotar även vår gemensamma miljö och därmed hälsa. Det är naturligtvis skadligt och destruktivt att kritisera enskilda individer eller deras problem. Tvärt om: de som har besvär ska vi stödja. Det vi behöver är konstruktiva regler för oss alla som minskar risker och problem för dem som är drabbade, eller riskerar drabbas, av övervikt och fetma. Vi kanske på allvar ska ha moraliska synpunkter på den mat som säljs, serveras och som vi äter? Det förefaller då rimligt att den ateistiska livsåskådningen, både för vår egen och för miljöns skull, ska omfatta en vego-norm!


20/6-12 Så stajlas McDonalds burgareOpassande reklamskylt togs ner
21/6-12 Riktiga karlar äter kött, Spett alltid rätt
27/6-12 För mycket kött ökar risk för stroke: DN, SvD, GPSR och UNT


Bild från bloggen Ilska

söndag 17 juni 2012

Love not war

Den gamla festival-slogan  "Make love not war" har fått nytt relevans i och med senaste DNA-forskningen. Människans två närmaste släktingars DNA har kartlagts. Både schimpansen och dvärgschimpansen bonobon har visat sig vara mycket genentiskt lika oss: till 98,7 procent, sinsemellan är de mer lika - 99,6 procent. Våra släktingar har dock helt olika strategier för att lösa konflikter. Schimpanser, där hannar dominerar gruppen, hanterar konflikter med aggressivitet medan bonobon, där honor står högst i rang, ofta löser konflikter genom att ha sex med varandra. Det tycks som om det låg mer i hippieslogan än vad de själva en gång förstod. Se DN och Nature.

Nu kan vi inte lösa konflikter genom hejdlöst gruppsex, a la bonobon, men det kan finnas en bättre väg än aggression. En väg som kanske kvinnor har lite lättare att finna. I ljuset av detta kanske vi kan vidta åtgärder, som till exempel kvotering se diskussion i jämlikhet, för att snabbare skapa ett jämställt samhället med potential för en mjukare form av konfliktlösning vi alla tjänar på. En intressant diskussion som även berör dessa frågor fördes på Center For Inquiery's Women in Secularism Conference "The Intersection of Non-theism and Feminism" video på YouTube, se även diskussion på Humanistbloggen. En panel av fyra intelligenta, intressanta och roliga kvinnorna, Sikivu Hutchinson, Rebecca Watson, Ophelia Benson och Jennifer McCreight, diskuterade fritt. Det av Rebecca startade blogg-nätverket Skepchick finns även i Sverige. En av de intressant saker som diskuterades var att sexism i grunden liknar teism - en samling irrationella trossatser som bygger på ålderdomliga fördomar.

18/6-12 Kvotering ger symboliskt resultat, Äntligen kvotering, Jämställt om 52 år
25/5-12 Tryggheten i fokus på Peace & Love

Bild från  Chimps and Bonobo Society

fredag 15 juni 2012

Jämlikhet

Idag är frågan om kvotering återigen uppe på tapeten i och med Stefan Löfvens utspel om att "Kvotera till bolagsstyrelser", se DN, SvD, GP och intervju i SVT. Stefan: "Vi vill helst att näringslivet fixar det först. Men tar man inte de här stegen är vi beredda att säga att då blir det en kvotering i lag".
Regeringen har tidigare sagt att kvotering är inte aktuellt men tycks ändå hålla dörren på glänt: "Kvotering är borta med den här regeringen, men fortsätter näringslivet att vara lomhört kan den väckas till liv av andra", Nyamko Sabuni. Frågan har aktualiseras av senaste mätningen som visar att andelen kvinnor i bolagsstyrelser senaste året har minskat.

Huruvida en kvotering ska införas inom vissa områden är naturligtvis en politisk och juridisk fråga, och på så sätt ett exempel på en fråga som ska var exluderad i en ateistisk livsåskådning. Risken med en kvotering är naturligtvis att den i sig kan utgöra en diskriminering. Inom högskolans antagning finns exempel på just detta. (det finns tydliga lagar mot diskriminering av studenter vid högskolan).
Olika livsåskådningar, som i sig kan vara motstridiga, kan omfatta samma värden såsom t.ex. "jämlikhet" men  de särskiljs i hur dessa begrepp definieras, se blogg Etikett 1 från 28 feb i år. Wikipedias definition av jämlikhet betonar att alla människor har samma status och respekt, att alla människor är lika värda.

Hur blir det då om vi lever i ett samhälle med haltande jämställdhet där kvinnor systematiskt diskrimineras (en sort tradition som lever kvar från tider med uttalad diskriminering)? Religioner har både historiskt men även i nutid underblås diskrimineringen. Den ateistiska livsåskådningen måste klart ta ställning för jämställdhet och jämlikhet men lämna till politiker och lagstiftare hur vi ska komma till rätta med diskriminering (av alla slag som t.ex. praktiska hinder för handikappade). Diskrimineringen av kvinnor i det svenska samhället är en mycket angelägna frågan. Inte bara bara för att diskrimineringen drabbar den för samhället kanske viktigaste halvan av befolkningen utan även för att livsåskådningar (däribland religiösa sådana) har ett sådan usel historia. Löner, föräldrarledighet, representation, kvinnofrid, utbildning, idrott mm är områden där vi på sikt måste blir mycket mer jämställda än vad vi är idag. Inte bara för kvinnornas skull, utan även för alla andra diskriminerade gruppers skull och kanske framförallt för oss män - varför ska t.ex.  vi män ta mindre ansvar för våra gemensamma barn (när vi har en viktig roll att fylla) eller leva med att våra kvinnor får sämre möjligheter?

Den ateistiska livsåskådningen måste klart och tydligt vända sig mot den unkna historien av diskriminering och kvinnoförtryck, det vill säga moralisera! Ändamålet är klart: jämställdhet och jämlikhet, vad gäller medlen så måste de lämnas till den demokratiska processen. Livsåskådningen måste också vara tydlig i hur den definierar "jämlikhet". En definition skulle kunna fokuserar på  målet "det jämlika samhället". Ett samhälle i vilket alla barn som föds ges en chans att utbilda sig och utvecklas oavsett om det är en han eller hon, oavsett var det föds, oavsett hud- eller hårfärg, oavsett sexuell läggning, oavsett eventuella funktionshinder, oavsett om föräldrarna är: rika eller fattiga, hög- eller lågutbildade, har traditionella värderingar eller nyligen är invandrade. Detta är viktigt även för samhället och därmed för oss alla. Alla andra alternativ innebär nämligen att vi inte tar tillvara våra mänskliga resurser - en sorts ineffektivitet som obönhörligen leder till ett sämre samhälle, i vissa fall mycket mycket sämre.

21/6-12 Bankdirektören: Vi måste könskvotera
26/6-12 Sheryl Sandberg in i Facebooks styrelse SvD, SvT, Sheryl TED
           EU-kommissionen gjorde bort sig: DN & GPEU:s genusexperter tar avstånd
27/6-12  Feministiska videobloggaren skapa panik i spelvärlden

Bild från poorchilds.com

torsdag 14 juni 2012

Spik i kistan

Vi lever i spännande tider: kraftigare teleskop tas i bruk och allt fler planeter upptäcks. Planeter har visat sig frekventa runt stjärnor, se Massor med jordar. Nu kommer ytterligare rön om att det är vanligare än vi trodde med jordliknande planeter. Stenplaneter som jorden och gasjättar som Jupiter verkar uppstå runt alla typer av stjärnor, se DN, GP, forskning.se och vetenskapliga artikeln i Nature.

"Det betyder att liv i universum kan vara mycket vanligare" säger astronomen Anders Johansen som är en av artikelförfattarna i bl.a DN. Vi rör oss snabbt bort från forna tiders religiösa världsbilder, se  tidigare Uppvaknandet från centriciteten och Världens nav. Kan denna nyhet sätta religionernas föråldrade världsbild i gungning? Även om den gör det sår är det inte den sista spiken i kistan vad gäller "gud skapade människan till sin avbild". Den spiken torde komma först när vi de facto konfronteras med främmande intelligent liv. Dessförinnan har vi ett antal steg framför oss: hitta spår av liv på annan planet (blir antagligen Mars), hitta spektroskopiskt bevis för syre i planetatmosfär (när den passerar framför sin stjänra pss venuspassagen) och till slut uppsnappa någon sorts icke mänsklig signal (vilket lär dröja, se Starman). Chansen är stor att de traditionella religionerna har spelat ut sin roll långt tidigare och då lär upptäckter som denna ha bidragit. Detta resonemang antyder vikten av att skilja på livsåskådning och världsbild, se Ateistisk Livsåskådning.

Det blir intressant att följa hur ytterligare ledtrådar vad gäller liv i universum utvecklar sig. Och hur de gamla religionerna reagerar på dessa nyheter, om de reagerar. Blir det spikar i kistan eller handlar det om ett stilla insomnande (egentligen ett uppvaknande)?

16/6-12 Snart kanske vi vet om det finns liv i rymden. På jorden finns det mer liv under is än väntat
24/6-12 Lundaforskare bakom nya rön om planeter

Alien lineup från Starwars.wikia.com

onsdag 13 juni 2012

Sekulärt Bröllop

I kölvattnet av världskändisen Mikael Zuckerbergs bröllop med flickvännen Priscilla Chan som tillkännagavs på Facebook kan man fråga sig om det är dags för nya ceremonier, se DN & GP. Bröllop är en ceremoni som är äldre än kristendomen och kommer med största sannolikhet att överleva den. Man frågar sig hur framtidens ceremonier kommer se ut? Antagligen sekulära då tron är på ständig tillbakagång och många ateister uttrycker att det känns larvigt att erkänna sin kärlek "inför gud". Se även tidigare blogg Ateistiskt Dop.

En bekants-bekant gift sig borgligt för några år sedan med en ceremoni som var inspirerad av den kristna men med alla referenser till gud, Jesus, helige ande mm. utrensade i den "europeiska kulturtraditionens" förtecken. Bröllopet ska ha varit värdigt och mycket trevligt. Den kommunala vigselförrättaren lär ha blivit så förtjust i ceremonin att hon begärde in ett e-dokument för att använda i framtiden. Har fått tag på en kopia och här är den: ateistisk vigselordning

Ceremonin gick bortom vad som är brukligt i borgliga sammanhang (som ibland har kritiserats för att vara tråkiga "en borglig vigsel är över på 30 sekunder"). Ceremonin innehöll ett visst mått av sense-of-wonder utan att för den skull bli larviga. Det skulle vara intressant att på liknande sätt få ta del av och kunna dela andra ateistiska ceremonier. Känner ni som läsare till någon så får ni gärna skicka in den till mig på xenosidian@gmail.com. Jag publicerar antingen med kredd eller anonymt - tala bara om hur ni vill ha det.

10/6-12 Tomt på Svenska kyrkans drop in-vigsel 
13/6-12 Snart är de magiska bröllopsdagarna över, Få mer bröllop för pengarna, Allt mer personliga, De bästa gåvorna
14/6-12 Rätt och fel vid bröllop
1/7-12  Tom Cruise i  scientolog-skilsmässa

Från blogg på Amelia

Gammal är äldst!

Åldrande fäder får enligt senaste forskningen friskare barn som potentiellt kan åldras långsammare, enligt senaste forskningen se även gårdagens DN:  Män bör skaffa barn sent i livet. Mekanismen hänger ihop med att den äldre mannen producerar spermier med ett bättre skydd mot åldrande i form av längre telomerer. De exakta orsakerna till detta är ännu inte kartlagda men man har kunnat se både statistiska effekter på population och kunnat observera de längre telomererna. Denna forskning stämmer väl med tidigare resultat, se min blogg "Evigt liv?" Ett utvecklingstryck mot sen reproduktion ger längre och friskare liv!

Kulturellt och socialt har vi även en utveckling som går mot högre ålder för föräldraskapet. För egen del kan jag säga att det fungerar utmärkt. Det tillåter en mycket längre period av självständigt liv när man kan både mogna och få tillfälle att utveckla sin personlighet. Idag har mammor en medelålder runt 30 vilket motsvarar historisk nivå fram till början av 1900-talet sedan minskade den till omkring 26 under 1960- och 1970-talet. Efter det har medelåldern långamt ökat till att 2011 för mammor och pappor vara 30,8 respektive 33,9 år. Förstagångsmammorna och –papporna under 2011 var i genomsnitt 28,9 respektive 31,5 år, se SCB. Vilket är lätt att förstå om man jämför med födslotalet - som sjönk dramatiskt runt 1900, se läkartidningen. Det tidigare höga födslotalet (och höga spädbarnsdödligheten) försköt föräldraskapet till en högre ålder (processen var så att säga ineffektivare och tog därmed längre tid).

I framtiden kanske det blir normal att vara förälder runt 40-50-års åldern. En period när vi har klarat av utbildning och det mesta av karriär, varför vi kan ägna mer tid åt våra barn. Framförallt gäller detta papporna som har haft svårare (kanske varit mindre intresserade av) att ta ledigt från arbete för att ta hand om sina barn. Vid en högre ålder kan vi även vara mer jämlika, utöver att ha mer att erbjuda våra barn i form av kunskap och livserfarenhet. Vilket kanske också bidrar till ett längre och friskare liv.

14/6-12 Så lever du ett friskt liv när du blir äldre
26/6-12 Svenska papparollen – nu på export
23/8-12 Risk ha gammal pappa


Medel­åldern vid första barnets födelse från SCB

tisdag 12 juni 2012

Giftet korruption

Igår kom rapporten om korruption som regeringen gav statskontoret i uppdrag att skriva för ett år sedan för att belysa korruptionen inom den kommunala sektorn. Den kunde inte svara på om korruptionen ökat men pekar däremot ut  mötet mellan kommunala tjänstemän och representanter för byggbolag som en riskzon. Det är där de senaste årens muthärvor uppstått, bl.a. Göteborg och Nationalarenan. Korruptionen får lätt fäste där stora pengar, liten insyn och svag kontroll möts, se DN, GP, SR och SvD.

Korruption representerar en sorts förruttnelse där samhällsapparaten faller i sönder inifrån på samma sätt som ett mögelangripet skepp eller termit angripet hus. Ur moralisk synpunkt är den för samhället vad droger och doping är för individen, ett gift. Mekanismen är mycket enkel i sin natur: personer som sitter på en position där de ska ta beslut får en hemlig (under bordet) ersättning eller förmån för att ta ett annat beslut än de som är det bästa för dem de representerar. I ett första steg innebär det att man ger avkall på det gemensammas bästa för egen vinnings skull. I ett andra steg så kräver man ersättning/fördelar för att ta ett beslut överhuvudtaget. Korruptionen leder till två saker: dels bromsar den utvecklingen och dels så bryter den ned rättsmedvetandet och skapar en kultur av laglöshet och omoral, se även tidigare blogg om bonusar - vit korruption. Det vill säga: pengar förs över från oss vanliga medborgare till personer som väljer att begå kriminella handlingar (för att roffa åt). Dessutom bromsas korruptionen den ekonomiska utvecklingen för oss alla. Korruption är inte bara odemokratisk och omoralisk utan innebär även en stor ineffektivitet för ekonomin.

Att korruption i Sverige förefaller öka är mycket olyckligt. Det är viktigt att vi i ett tidigt skede tar detta på största allvar och sätter in de åtgärder vi kan för att förhindra eller försvåra all sorts korruption. Inte bara inom kommun och stat utan även inom näringslivet och föreningslivet.

14/6-12 En annan variant på girighet: Ponzibedrägeri i 50 miljardersklassen
15/6-12 Sextremismen: för kvinnors rättigheter och mot korruption
17/6-12 OS-tjänstemän i mutskandal DN, GP och SvD
25/6-12 Tymosjenko dominerar ukrainsk politikBerlusconi vill åter till makten
28/6-12 Bank-vd avstår bonus efter rekordböter
6/10-12 Fängelse för påvens butler - försökte bekämpa korruption SvD

måndag 11 juni 2012

Självförvållat

Att stater lånar pengar är inget nytt. Däremot har det spårat ur de senaste åren och nu får hela samhällen betala priset. Länder har gått in i skuldfällan. I Sverige ligger vi lite före då vi gjorde denna resa redan i slutet på 80-talet och inledningen av 90-talet: Den som är satt i skuld är icke fri

Vad är då problemet och hur kunde det gå så illa för västvärlden? Vi har under årtionden vant oss vid att leva i relativt överflöd. Någon gång kom ekonomer på den dåliga idén att stävja annalkande lågkonjunktur genom att sänka räntan och därmed stimulera ekonomin. Detta plockades snabbt upp av politiker som insåg att man ökade sina chanser att bli återvald genom att försena lågkonjunkturen till efter nästa val. Resultatet blev att västerländer började låna i goda tider. Detta är inte ont i sig om lånen går till investeringar som ökar den framtida produktiviteten och därmed skapar utrymme för att återbetala lånen. Det senare tänkte man aldrig på, istället byggdes det upp en mentalitet av att vi kan leva med ständigt ökande lån som vi skjuter framför oss. Beteendet har varit särskilt tydligt inom fastighetssektorn (och drabbar även där bankerna själva, nu de spanska bankerna). Låne-attityden har spridit sig till det privata: många skaffar amorteringsfria lån eller ökar på lånen för privat konsumtion. Denna kombination är förödande - det skapar stora underskott och räntor som måste betalas (som minskar ekonomiska utrymmet). Permanent låga räntenivåerna blir då nödvändiga varför pengar blir för billiga och hela samhällets skuldsättning ökar. Inget ekonomiskt system kan i längden fungera med lån som inte betalas tillbaka - det blir inflation och obalans.

Tar vi ett steg tillbaka ser vi problemet: låna i goda tider är huvudlöst. När hade man tänkt betala tillbaka lånen? I dåliga tider? Eller tänkte man bara fortsätta låna tills man inte får låna längre? Och vad tror man händer då? Hela samhället hamnar i fällan som Thatcher kritiserade socialismen för "The problem with socialism is that you eventually run out of other people's money". Det påminner om idrottsmän som tar dopingpreparat - de säljer sin själ till djävulen.  Kortsiktiga vinningar byts in mot långsiktigt äventyrande av hälsan, på åttiotalet brukade vi i detta land säga "att det är som att kissa i byxorna - blir varmt och skönt ett litet tag sedan kallt och obehagligt".

Man kan säga att politikerna i Grekland, och andra europeiska länder, själva grävt graven för det sociala kontraktet, som även drabbar oss. Det är inte nu, i krisen, som kontraktet upplösts utan det var när politikerna i goda tider började låna till konsumtion. De har spelat falskt - som att bjuda barnen på godis man köpt med pengar stulna ur deras egna sparkgrisar. Kortvarigt kanske man kan bli populär men förr eller senare upptäcks man. Det är inte när stölden upptäcks som missgärningen gjorts utan när man stjäl pengarna. Den politiska krisen och upplösningen av det sociala kontraktet i Grekland är självförvållad (av landets politiker).

13/6-12 Rekordhöga spanska räntor SvD & GP, Lånefest kan ge kris, Åtstraming i Grekland
17/6-12 Valdag Grekland: Redan byteshandelAthen var en glad stadRysare kan skapa kaos, Öppnar för omförhandling
25/6-12 Fortsatt tyskt nej till euroobligationer
18/6-12 Grekland: Ingen är riktigt nöjd,  Måste gå snabbt, Svåra år framöver, Nya problemOron minskar - tillfälligtKamp mot klockan
19/6-12 Krisfond i fokus på G20,  IMF:s fördubblar utlåningskapacitet, Ekonomin vänder nedåt GP & DN 
21/6-12 USA sänker tillväxtprognosSpaniens lån dyrareKrisen fortsätter i 20 år
25/6-12 Euro-toppmöte kan bli fiasko: DN, SvD, GP, SR och AffärsvärldenGrekiske finansministern avgår, Cypern söker nödlån DN, SvD, GP och SR
26/6-12 Cyperns nödlån: halva landets ekonomi
28/6-12 Krisländer slåss för att överlevaEurogeddon närmar sig
29/6-12 EU skjuter eurokrisen framför sigFrågetecken kring EU:s krishjälp

söndag 10 juni 2012

Himlajorden

Vi är inne i Antropocen: en geologisk era med människan som jordens starkaste förändringskraft. Samtidigt som vår förmåga att ta ansvar är begränsad. Det har nu gått så långt att jordens biosfär, som vi med våra kroppar är en del av, står inför ett vägskäl. Det handlar inte bara om klimatet utan om ett antal stora utmaningar som vi måste hantera. En av de allvarligare är den minskad biologisk mångfald som kommer innebär mindre produktion från skog, jord och hav. I nästa vecka startar det stora miljömötet i Rio de Janeiro, tjugo år efter det förra stora miljömötet i Rio 1992. I tidskriften Nature har man ett temanummer under rubriken Return to Rio: Second chance for the planet, se även DN.
På många områden har det tyvärr inte hänt så mycket. Situationen påminner om Andra Långgatan i Göteborg där skräpet från en fest får ligga kvar. Kommunen gör en markering och tänker inte rycka ut extra och ta hand om avfall "då festen haft anonyma arrangörer utan tillstånd", se GP.

Vad gäller livsåskådningar så förefaller det lika nödvändigt att uttala sig om miljöfrågor och ta ställning för ett hållbart samhälle som att inkludera en moral. Man kan säga att ställningstagandet för uthålligt samhälle är en sorts kollektiv moral för oss människor som den viktiga del av biosfären vi har blivit. Det handlar ytters om att skapa goda livsbetingelser för oss själva och för våra kommande generationer. Detta måste göras med internationella regler som genomdrivs av politiker. Men livsåskådningen måste kunna ta ställning och argumentera för biologisk mångfald och hållbar utveckling på samma sätt som gamla tiders religioner engagerade sig i moralfrågor. Vi måste slåss för änglamarken eller himlajorden på samma sätt som vi slagits för demokrati och rättvisa. I samma andetag, en livsåskådning som inte tar ställning för miljön, är inte hållbar och är därmed något vi idag måste vända ryggen.

Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill,
jorden vi ärvde och lunden den gröna.
Vildrosor och blåklockor och lindblommor och kamomill
låt dem få leva, de är ju så sköna.


12/6-12 Ekonomiska värden, Medietystnad
13/6-12 Diesel orsakar cancer DN, SvD, GP och Aftonbladet
19/6-12 Rio: Inga FN-beslut om hållbara målSverige och Brasilien i miljöavtalStödet till fossila bränslen måste upphöra
20/6-12 Debatt: Vår ohållbara konsumtion utarmar jordens resurserUrvattnat slutdokument RioRegeringen presenterar inga gröna lösningar
22/6-12 Reinfeldt försvararRiomötet
23/6-12 Inga krav i Rio dokumentet DN, GP

Helen Sjöholm - änglamark från YouTube

lördag 9 juni 2012

Våld våld våld

Människans historia är skriven i blod, eller rättare skrivs i blod. Man frågar sig om det är nödvändigt? Ja, det verkar i varje fall vara det. Att vi inledningsvis var en art bland andra i naturen som ibland agera rovdjur och ibland byte kanske inte är så uppseendeväckande. Att vi sedan har organiserat oss i allt större och mer förödande krig kanske heller inte är så anmärkningsvärt. Alla andra djur som bildar samhälle krigar också: myror, termiter, getingar humlor och bin.

Konflikterna associerade med diktatorer som använder sin makt bara för att befästa sin makt genom att döda, fängsla eller lemlästa sina meningsmotståndare är svårare att förstå. Känns också otroligt meningslöst. Raden av dessa är lång med Assad i Syrien som det senaste exemplet: DN, DN2, SvDGP och SR.Läget är låst - härskarna i debstora diktaturerna Kina och Ryssland (nu bara en skendemokrati i och med senaste utvecklingen) väljer att värna om sitt eget skinn framför andras liv och lem. I verkligheten är situationen än mer komplicerad och frihetskämparna som slaktas i Syrien är, som vanligt, bara bondeoffer i ett högre maktspel. Här i Sverige kan de flesta av oss inte göra så mycket mer än att titta på TVn och känna frustration.

Kommer vi någonsin kunna skydda oss mot kraftfulla och skickliga individer som bestämmer sig för att ta makten eller behålla den till varje pris? I så fall hur ska vi göra det? Och till vilket pris?

12/6-12 Barn som mänskliga sköldar DN, GP och SVT
25/6-12 Syrien varnar Nato: DN, SvD, GP, SkD, och SR