Leta i den här bloggen

torsdag 29 mars 2012

Vit korruption?

De i Sverige diskuterade och hatade bonusarna som i vetenskapliga undersökningar visat sig skada företagen kanske är på väg ut. Effekterna av bonusar kan t.o.m. var direkt negativa och sänka motivation . Idag refererar SvD Harvard professorn Mihir Desai som i Harvard Business Review skrivit artikeln "The Incentive Bubble". Han anser att bonussystemet är ruttet , se också Affärsvärden. Han slår fast att bonussystemet är ohållbart i längden och dessutom är det orättvist.
Ljudfil: Mihir Desai utvecklar sitt argument.

Jag har alltid sett bonusar som mycket farliga -en sorts vit korruption. Bonusarna introducerar konceptet att anställda, utöver lönen, ska ha extra betalt om de gör ett bra jobb. Det påminner lite om situation i svårt korrumperade länder där man måste betala mutor till poliser, statstjänstemän, tullare, läkare mm därför att deras lön är så dålig så att den inte går att leva på. På lång sikt kan bonussystemet visa sig lika farligt för en fungerande marknadsekonomi som löntagarfonderna hade varit om de genomförts. En lagstiftning liknande låneförbudet kanske vore på sin plats? Benhöver chefer verkligen de stora bonusar som rapporteras? Se: DN, DN2SvD1, SvD2 och GP.

Definitionen av korruption på Wikipedia lyder "Korruption är missbruk av ämbete eller annan förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor eller givande av mutor (bestickning)". Ersätter man ordet muta med "pengar utöver lön" så är skillnaden marginell mellan bonus och korruption, det beror bara på om aktuell person kan anses ha missbrukat sitt ämbete i.e. om han satt sina intressen att uppnå bonus framför företagets intressen (långsiktig utveckling och vinst) vilket kanske inte varit alltför ovanligt. På det personliga planet innebär korruption ett sammanbrott av allt sorts moraliskt ansvar eller moraliska principer: en av de sju dödssynderna, girigheten, släpps lös! Det bör inte belönas eller uppmuntras av samhället.

Korruption i sig är en riktig bromskloss för ekonomin: den innebär i praktiken att beslutsfattare slutar ta de bästa besluten och istället tar de beslut som gynnar dem själva. Korruption kan effektiv bromsa ekonomisk och demokratisk utveckling och därmed hålla fast ett land i fattigdom, se t.ex. SvD, DNSR och SIDA.

Bild från Aftonbladet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar