Leta i den här bloggen

fredag 16 mars 2012

Evigt liv?

Dagens DN rapporterar om avspisade bananflugor som super ned sig, i.e. när de inte får ha sex. "Bananflugor som blir avvisade uppför sig på ett sätt som för tankarna till en billig roman. De börjar dricka alkohol. Deras tillfredsställda bröder, däremot, vill knappt smaka på spriten". Flugornas beteendet har visats styrt av en  molekyl, neuropeptid F, i flugornas hjärnor med mänsklig motsvarighet neuropeptid Y. "Även om människan är betydligt mer komplicerad än en bananfluga, hoppas forskarna att denna molekyl ska öppna för nya behandlingar av missbruksproblem.".  Se även orginalartikel i Science och i SvD, SVT.

Bananflugor (eng. fruit fly) som vi vanligen ser som ohyrafruktfaten har länge varit materialet för en mängd intressanta studier, bl.a. förra årets Nobelpris. De kan ersätta många labmöss och har använts för att studera åldrandet, t.ex. har färgämnet i gurkmeja visats bromsa alzheimers (DN, SvD och GP) .

De riktigt intressanta livslängds experimenten gjordes i mitten av 80-talet (av Rose och Luckinbill). Forskar lyckades visa att livslängden förlängs för en population där mödrar föder barn sent (vid högre ålder). Två populationer bananflugor jämfördes: den ena fick ha barn i normal ålder i den andra plockade man bort alla ägg från unga honor och lät bara de från äldre honor föra arvsanlagen vidare. Redan efter 20 generationer kunde forskaren Luckinbill visa att förväntade livslängden hade fördubblats. Resultaten kanske inte går att överföra direkt på människor men de antyder att det kan finnas naturliga förklaringar till den ökning av livslängden vi ser idag.

Svenska kvinnor föder barn vid allt högre ålder, medelåldern för förstföderskor närmar sig 31 år. För den enskilda innebär detta vissa risker men även möjlighet att förlänga det egna livet. För oss människor går utvecklingen långsammare än för bananflugor (där urvalet var mycket hårt). Denna mekanism kan kanske dubbla medellivslängden på 100 generationer, dvs. ca. drygt 3000 år (tar längre tid när generationerna blir längre...). Det skulle idag innebära en ökning med cirka 0.8 år per generation vilket är en mindre del av de cirka 3 år som medellivslängen ökat sedan 1980. Största del av ökningen har andra orsaker (minskad dödlighet, sundare livsvanor, minskad rökning mm se SCB "Ökad livslängd – åldrande befolkning").

Människan har i alla tider drömt om evigt liv. Religionernas lösning har varit att lova guld och gröna skogar i form av evigt liv i himmelen. Evolutionen kan inte erbjuda oss något evigt liv (det skulle vara antievolutionärt) men däremot en ökad livslängd med tiden. Om vi behåller utvecklingstrycket mot att föda barn i allt högre ålder och om vår art fortfarande finns om 100 000 år (dvs vi är idag "halvvägs") så kanske vi tusen generationer senare har en livsläng på något eller några tusen år!

27/4-12 DN: Forskare jagar gener bakom långa liv

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar