Leta i den här bloggen

måndag 30 april 2012

Fråga lärarna!

Idag rapporterar DN om ett nytt initiativ vad gäller skolan: "Dyra konsulter ska  ge bättre skolbetyg". Tidigare har jag här bloggat om problemet med nedgraderingen av lärarnas status som vi försöker bli ett kunskapssamhälle, risken att vi istället blir ett lågutbildats fattigt land och att t.o.m talibanerna tycks ha en mer genomtänkt strategi vad gäller skolan. Andra konstiga nyheter når massmedia: t.ex. "elever får inte ta hem matteböcker" i GP och SvD frågar sig "Dags att förbjuda läroböcker i hemmet?".

Det är möjligt att konsulter kan hjälpa till att identifiera en del problem och föreslå en del lösning. Men risken är stor att det bara handlar om handlingsförlamade och desperata politiker som traktar efter konsultrapporter att gömma sig bakom. Ville man på allvar angripa problemen så torde det rakaste vägen vara att fråga lärarna - den samlade lärarkåren sitter på betydligt fler idéer och kunskap inom ämnet!

Det kanske är dags för en "Reclaim the School"-debatt i vårt land. Ta bort allt krimskrams och ställ kunskap, färdigheter och lärare i fokus. Stora frågorna måste vara: hur kan vi ge våra barn en så bra utbildning som möjligt? - Så att de kan få den bra start i "kunskapslivet" - så att Sverige kan fortsätta utvecklas som kunskapssamhälle. Hur kan vi stötta lärarna på bästa sätt? - Så att de kan göra ett bra jobb.
I bästa fall är det just detta som konsulterna kan åstadkomma, jmf DN "Lärarna: Vi får hjälp att bli kreativa".

4/5-12 Föräldrarnas utbildning avgör betygen DN, Kunskapsklyftor i Göteborg GP.
8/5-12 Läraruppropet till Göteborg GP

söndag 29 april 2012

Homofobi bara osäkerhet

Idag berättar DN om en vetenskaplig artikel som handlar om något jag länge misstänkt: de uttalat homofoba är i själva verket bara osäkra på sin egen könsdrift. DN refererar även The New York Times där frågan diskuteras i  artikeln "Homophobic? Maybe You’re Gay".

DN skriver "homosexuella drifter som undertrycks på grund av skamkänslor kan ta sig uttryck som homofobi" vidare "de amerikanska forskarna (lägger) fram empiriska bevis för att homofobi till viss del kan vara ett resultat av undertryckt homosexualitet".
"Forskarna kunde med hjälp av metoden identifiera en undergrupp bland deltagarna som, trots att de angivit sig själva som väldigt heterosexuella, visade någon grad av attraktion till personer av samma kön" ... "det var just den här gruppen som i högre grad än övriga tenderade att vara homofientliga".

Kommer själv så väl ihåg första gången jag konfronterades med en homofob. Det var väldigt viktigt för honom att på ett tidigt stadium, vi hade knappt lärt känna varandra, uttrycka att han "hatade bögar". Tänkte "varför måste han säga så?" - hade själv absolut inget behov av sådana uttryck. Tvärt emot, tyckte jag att de öppet homosexuella jag träffat var mycket coola och trevliga människor. Förstod inte varför han skulle angripa dem. Träffade senare en tjej, som på frågan om hon rökte, svarade "jag har aldrig varit så osäker så att jag behövt det". Det slog mig att homofoben nog bara försökte övertyga sig själv om att han inte var bög, eller möjligen att han försökte skydda sig mot att bli "beskylld" för det.

Den homofoba reaktionen kanske kan förklaras: när en individ som internaliserat normer (från sina föräldrar) om att homosexualitet är något fult eller skamligt, men känner något helt annat,  hamnar i en situation där hens sexualitet ifrågasätts (eller riskerar ifrågasättas) finns det inte så många andra "enkla" utvägar. När jag "anklagats"  för att vara homosexuell brukar jag, som heterosexuell, alltid skrattat och förklarat att jag älskar kvinnor. Behövs det "mer övertygelse" har jag spontant diskuterat vilka kvinnor som är mest åtråvärda el. dyl. Den möjligheten är begränsad för den sexuellt osäkre homofoben: hen tycker kanske inte om det andra könet på det sättet. Istället blir det en överdriven negativ reaktion, typ "jag hatar bögar".

Denna nya kunskap är i grund och botten hoppfull. Kan vi få ett slut på undertryckandet av känslor så kanske också problemet med våld och hat mot homosexuella försvinner. Det fina i kråksången är att det kan räcka med att denna forskning blir allmänt känd, eller framför allt känd bland de homofoba. Med andra ord: diskutera, länka (gärna hit) men framför allt sprid kunskapen vidare!

5/5-12 Obehagligt med så mycket hat ,  HBT-frågor nobbas av Jesusmanifestationen och Katolska präster avstängda efter sexanklagelser 

Bild från RFSU

lördag 28 april 2012

Härliga Hedniska Högtider

Vi står inför en av årets kanske största hedniska högtid: Valborg! Helgen som representerar välkomnandet av våren, sommaren och utesäsongen! Därav rikligt inslag av fest, fylla, sång och brasor. Men också forsränning, tonårsfylla och risk för solbränna. I år får vi varmt väder i stora delar av landet, se DN1, DN2SvD, SvD2, SvD3GP och GP2. Här firar man: DN3, SvD4, GP3 och SVT.

Från Wikipedia om Valborg:
"Valborgsmässoafton, sista april eller vardagligt valborg, finlandssvenska vappen, är en årlig högtid som firas i Estland, Finland, Lettland, Sverige, Tjeckien, Slovenien och Tyskland den 30 april eller 1 maj. Traditionen grundar sig på den hedniska högtid som funnits i Tyskland, men har senare kommit att sammankopplas med kulten av den heliga Valborg, mot häxtro och onda andar, som uppstod efter hennes död år 779."

Helgen utgör ett paradexempel på hur den kristna kyrkan försökt internaliserar hedniska traditioner för att få dem att framstå som kristna. Så har alla religioner gjort i alla tider men i fallet Valborg torde kyrkan ha misslyckats kapitalt. När nu det sekulära samhället på samma sätt fortsätter att fira våra  högtider klagar religionens företrädare och insinuerar att det är fråga om stöld eller plagiat. Snacka om att kasta sten i glashus!
Glad Valborg!

Bild från wikipedia

fredag 27 april 2012

Intellektuell svältdiet

I dag rapporterar SvD om en kvinna som försökte leva på en diet bestående av solljus. Detta är ett tydligt exempel på hur illa det går när metafysiska förställningar får råda över etablerad kunskap. För nästan alla är det uppenbart att minskat kaloriintag leder till lägre vikt, i förlängningen svält och till slut död.

Religionerna har haft en historia av att hitta på en "andlig verklighet" (metafysik) och sedan utifrån den komma med förklaringar om hur världen fungerar och föreskrifter för hur vi ska bete oss. I bästa fall så speglar dessa låtsas-sanningar erfarenhet och livsvisdom som personerna (präster, religionsstiftar m.fl.) gjort i den verkliga världen (vår samlade erfarenhet).

I värsta fall kan det spåra ur fullständigt (exorcism mm). I alla fall så fyller inte metafysiken (påhittade gudar och trossatser mm) någon funktion alls - vi behöver den inte. Man skulle kunna säga att den reflekterar en intellektuell svältdiet som påminner om sensorisk deprivation - hjärnan hittar på egna sinnesintryck om den berövas yttre stimuli (som i en flyttank).  Ur det perspektivet är det inte heller så svårt att förstå att människor i svunna tider (utan TV, radio, internet, facebook, twitter mm) fantiserat ihop gudavärldar och annan metafysik. Det är, som tidigare konstaterat, hög tid att städa ut metafysiken innan den förorsakar mer skada. Den måste bort för att ge plats åt vetenskaplig kunskap och en förnuftsbaserad moral. Med alla världsproblem som står inför dörren: klimatkris, krig, korruption, förtryck mm så är det bråttom. Vi vill inte sluta vår historia på samma sätt som den solljusätande kvinnan: utdöda på grund av knasig livsåskådning.

torsdag 26 april 2012

Vi är alla invandrare av blandras!

Vi är alla invandrare eller härstammar från invandrare, som jag konstaterat tidigare i denna blogg. En gammal fråga i Europa, kanske den största stridsfråga inom arkeologi de senaste åttio åren, har varit hur jordbruket spred sig för 10 000 - 5 000 år sedan: som en idé eller med människor? Nu har en svensk-dansk forskargrupp löst gåtan: jordbruket kom med invandrare. De levde under lång tid parallellt med jägare och samlare (som kommit tidigare) men blandades till slut upp. Gåtan löstes med dna-studier. Resultaten är publicerade i Science, se även DNSvDGPSR och SDS

Bakgrund från DN "Det har länge stått klart att jordbruk uppstod i Mellanöstern för ungefär 10.000 år sedan, i trakterna av nuvarande Turkiet. Vid denna tid var Europa redan befolkat av människor som livnärde sig på att fiska, jaga och samla växter. Men för ungefär 5.000 år sedan dominerade jordbruket hela kontinenten". DN publicerar även en videointervju med en av forskarna.

Sätter man upptäckten i perspektiv så är det kanske inte så konstigt: vi behöver bara titta på modern svensk matkultur så ser vi att den nya kulturen kommer med invandrare: Kina mat, Pizza, Kebab, Suchi mm. Samma gäller andra kulturyttringar och mycket av teknikutvecklingen -vi har varit duktiga på att importera och förädla. För konsultföretagare är det inte heller någon överraskning: de vet att kunskapen kommer och går med personerna.

Forskaren Anders Götherström, i arkeologi och molekylärbiologi vid Evolutionsbiologiskt centrum i Uppsala, svara i DN på frågan om han är rädd för att hans rön ska missbrukas av exempelvis rasister:
"Historisk forskning har en tradition av missbruk, så det är mycket möjligt. Men det är fruktansvärt naivt sätt att arbeta med ursprung att sätta en gräns vid någon viss tidpunkt. Om man går tillräckligt långt tillbaka i tiden har vi alla en gemensam förfader. Sedan dess har grupper delats, försvunnit, slagits ihop. Jag tror att det är bättre att stävja kunskap med fördomar, än att ha ge fritt spelrum för fantasi och gissningar"

De vore väl skönt om alla nu kunde ta till sig denna nya kunskap och se invandrare för vad de gör: berikar vår kultur! Och komma ihåg vad vi är: blandade ättlingar till många tusen års vågor av invandring.

3/5-12 Fler migranter väntas till Sverige i år: DN, SvD och GP
4/5-12 Tack vare invandringen: Nu är vi 9,5 miljoner DN, SvDGP och SR
15/5-12 Reaktion på Reinfeldts utalande om etniska svenskar: DN, SvD och GP
29/6-12 Ungersk högerextremist upptäcker sitt judiska ursprung

Bild från Resume.se "Lalehs känga mot kändiskulturen"onsdag 25 april 2012

Ohederligt våld

Idag utsågs länspolismästare Carin Götblad till nationell samordnare mot våld i nära relationer som del i en satsning av ministrarna  Beatrice Ask, Nyamko Sabuni och Maria Larsson. Ämnet är tyvärr åter igen aktuellt med det tragiska knivmordet av en 19 åring i Landskrona. Så kallat "hedersvåld" pekas ut  som ett av de allvarligaste samhällsproblemen vi har. Karin Götblad har svårt att se att det finns någon viktigare folkhälsofråga i Sverige i dag. Man får tolka uttalandet i moraliska termer eftersom rent numerärt är alkoholism eller aktuella folkhälsoproblemen med övervikt mycket större (Fetare och fetare). DN skriver "hedersvåld är ett känt problem och har av tragiska orsaker blivit ett återkommande debattämne sedan Pela Atroshi mördades 1999. Utbildningar har hållits och utredningar har gjorts, senast nu i början av månaden av Brottsförebyggande rådet". Se även , GP, SvDSR1, SR2SVT och DN2 om Fadime.

Man kan tycka att våldet mot unga kvinnor i syfte att kontrollera deras kroppar borde kallas "Ohedersvåld" -det finns ingen heder i att begå sådana gärningar. Tvärt om: de tycks representera ett totalt sammanbrott av allt som kan kallas moral och heder. Vi har vår moral för att skydda oss mot varandra, se tidigare inlägg moral princip. Att vi i Sverige inte lyckas hantera detta är djupt tragiskt. Inte bara för de kvinnor som drabbas, deras nära och kära utan framför allt för oss alla. Det är ett stort misslyckande - vi har inte klarat av att bygga Sverige så rättvist och så tryggt som vi önskat. Det ohederliga våldet är värre än ett misslyckande, det är en moralisk härdsmälta. Låt oss hoppas att denna satsning innebär ett stort steg framåt.

5/5-12 Lena Andersson kolumn i DN: Heder förutsätter hierarkier.

Till minnet av Fadime bild från DN

tisdag 24 april 2012

Håglös miljöfront?

I dagarna hålls viktigt miljömöte ”Stockholm +40” med världens miljöministrar i Stockholm till 40-årsminnet av FN:s första globala miljökonferens ”Stockholmskonferensen 1972” som var startskottet för det globala miljösamarbetet. Se Regeringskansliet, DN och SvD.

I DN konstateras att "framsteg har gjorts på några områden, såsom skydd av ozonlagret och minskning av luftföroreningar. Men på de flesta områden, från klimat till biologisk mångfald, är utvecklingen dystrare. Dessutom, vilket är ytterst allvarligt, har det globala politiska ledarskapet på miljöområdet under de senaste åren faktiskt gått bakåt". Forskningen har gått framåt och ger nu ett starkt stöd för kraftfulla insatser mot storskaliga miljörisker. Men "den politiska diskursen präglas av synen att hållbarhet är en kostnad. Miljö ställs ofta i motsats till utveckling". Problemen idag är mycket värre än vad de var 1972 då jordens befolkning och deras konsumtion ökat till den grad vi anses vara i en ny era, antropocen. Jorden närmar sig tröskeleffekter, som den igår diskuterade metan-lavinen. Vetenskapen har idag en rätt klar bild av problemen vi står inför: accelererad växthuseffekt, massutrotning av arter, färskvatten brist för miljarder människor och brist på fosfor till konstgödsel samtidigt som haven övergöds.

I SvD uttrycker miljöminister Lena Ek optimism inför Stockholmsmötet:
"Flera sakfrågor, som hur nya, mätbara hållbarhetsmål skulle kunna utformas, är lika viktiga som omstridda. – Det handlar om flera stora och knepiga förhandlingsområden där det just nu råder konflikt. Och här kan Sverige använda sin traditionella, medlande roll".

Behövs det påtagliga och mycket kostsamma konsekvenser innan ett koordinerat internationellt miljöarbete kan adressera de verkliga problemen? Större än skogsbränderna i Ryssland 2011 eller översvämningen i Afghanistan 2011. Är den internationella miljörörelsen och miljömedvetandet för svagt och för håglöst? Hur långt bort ligger första stora tröskeleffekten, som t.ex. en metan-lavin?

25/4-12  "Kina vill ha hållbar utveckling" DN, SvD och GP.
13/5-12  Det är fel att bara tänka billig energiVi måste vara beredda på klimatförändringar

Stockholm+40 bild från regeringen.se

måndag 23 april 2012

Dags för ny Noa?

Förändrat klimat står inför dörren och de kan komma tidigare än vi anat. Forskning visar nu att stora mängder metangas läcker ut från Antarktis. Den finns lagrad både i frusen arktisk jord och som metanhydrater på havsbotten. Det största läckaget kommer områden där isranden möter öppet vatten och är som mest påtagligt under sommarhalvåret. De senaste mätningarna har gjorts med flyg norr om Alaska. Tidigare mätningar i Sibirien har också gett belägg för omfattande metanläckage i arktis. Se: DN, GP, SvD, SR, SVT och den vetenskapliga artikel i Nature Geoscience, även tidigare inlägg Tider kommer

I Nature Geoscience konstaterar författarna att "Given the large areal extent of the Arctic subject to seasonal melting of sea ice ( 10 million km2), the emissions rate we encountered (2 mg per day and  m2) could present a source of global consequence". Idag är metankoncentrationen i atmosfären relativt låg, runt 1.7 ppm, jämfört med koldioxiden 391 ppm. Vilket innebär att metan ännu inte har någon större inverkan på växthuseffekten, trots att den är en 21 ggr mer potent växthusgas än koldioxid. Likväl dagens aktiska utsläpp av 2 milligram per kvadratmeter (och dag) är litet och reflekterar inte den potentiellt stora mängd metangas som kan frigöras (flera kilogram per kvadratmeter?). Faran med den infrusna metangasen är att om temperaturen stiger tillräckligt snabbt och större mängder börjar frigöras kommer de i sin tur höja temperaturen ytterligare vilket frigör ännu mer metan: vi i har startat en lavin. Det finns tecken på att en "metan-lavin" har skett tidigare i jordens historia, exempelvis för ungefär 55 miljoner år sedan - slutet på den geologiska epoken paleocen.

En annan artikel i Nature Geoscience antyder att effekterna har underskattats och att vi kan ha 1.5-3 °C global uppvärmning redan 2050 (jämfört med perioden 1960-90 som förklarat i Climate science: Constraints on the high end). Denna ökade uppvärmning innebär att glaciärers avsmältning, främst Grönland och Västantarktis, kommer accelerera mer än vi tidigar trott. 
I ljuset av denna utveckling kan man ställa sig frågan: står vi inför en syndaflod? Behöver vi en, eller flera, nya Noa?
Havet stiger inte över en natt så vi kanske inte behöver bygga en ark att rymma alla jordens djur...   Men stor del av befolkningen, våra städer och vår infrastruktur kommer behöva skyddas eller flyttas när havsnivån på några hundra år stiger mellan tiotalet och hundratalet meter, efter senaste istiden steg havsnivån 130 m, se Sea level rise.

24/4-12 Fler länder vill minska metanutsläpp DN2
7/5-12  Dinosauriefjärtar värmde jorden

Bild från Bible Stories

söndag 22 april 2012

Stora andeutdrivningen

Margó Ingvardsson konstaterar i dagens DN Debatt att "Övergreppen på barn i religionsfrihetens namn måste stoppas" i kölvattnet av tingsrättens friande domar, se tidigare inlägg, GP och SvD. Lägg till detta att ännu ett fall av misstänkt barnmisshandel i exorcismens tecken är under utredning, DN2, SvD2 och GP2.

Den dagsaktuella frågan om andeutdrivning, eller exorcism, har en större dimension. Det är dags för den stora andeutdrivningen i Sverige och i världen. Vi är nu kulturellt mogna att städa ut all vidskepelse som flyter runt i våra liv - den behövs helt enkelt inte. De motståndsfickor som biter sig kvar riskerar orsaka skada, som omnämnda exorcism. Det är dags att kasta ut alla moraliska referenser till metafysiska varelser!

Bröder och systrar hör denna min ateistiska bön:

O ni medmänniskor, skapare, försvarare och bärare av den mänskliga kulturen, se på denna vår art, som ni alla är del av, med alla sina brister likväl kronan av evolutionens härlighet ....
Hör, alla bröder och systrar, ropet av mänsklighetens tjänare: Låt inte denna ras vara besatt av lögnens fader, låt inte denna ras, som vetenskapen har befriat från sina bojor, hållas i fångenskap av vidskepelse, låt inte våra sinnen vara bebodd av koncept om andar och andra metafysiska varelser.
Hör, o barmhärtige medmänniskor, alla saliga mödrar, vars söner och döttrar, dödats i namnet av påhittade gudar och utbredd vidskepelse: krossade myten om den andliga verkligheten och anförtro alla män till sin mor och far som söner, alla kvinnor till sina föräldrar som döttrar. Låt sanningens ljus lysa över denna vår kultur, låt godheten spridas bland oss, låt upplysningen spridas, och låt oss leva i fred och demokratisk utveckling lugna och rena.
Hör, vår bön för den välsignade upplysningen och kunskap i mänsklighetens tjänst: medmänniskor, kör tillbaka krafter av djävulen, falska gudar och andra bedrägliga påfund, bryt de mångtusenåriga banden av missgärningar i metafysikens namn.
Hör, bröder och systrar, älskare av människans upplysning ... fria denna vår kultur och vårt sinne från inflytande av främmande påhittade metafysiska väsen ...


Bild från MissMagicGirl

lördag 21 april 2012

Talibaner smartare än svenskar?

"Smart" definieras som en synonym till intelligent: "förmågan att utifrån givna grunder avsiktligt utveckla sitt tänkande". Till vardags tycks "smart" också innehålla en komponent av att nå sitt mål mål med en liten insats genom att göra "rätt" val.

Talibanerna utgör en rörelse inom sunnitisk islam som framhåller fromhet, allvar och familj. Den grundades i flyktingläger 1994 och regerade Afghanistan 1996-2001. Rörelsens är en häftig reaktion mot den västerländska civilisationen, som associeras med materialism, själlöshet, kapitalism, kall rationalism, medelmåttighet, girighet, ytlighet, teknikalisering, måttlöshet, överflöd, brist på heroism, känsla, ande, heder och mod. Namnet kommer från av arabiskans طالب, ṭālib "student".

Nu går talibanerna till våroffensiv. Sverige och många västländer har militärer på plats för att hjälpa den afghanska regeringen att bygga säkerhet för utveckling. Efter elva år av internationell intervention står det klart att talibanerna inte kan besegras militärt. Västs ambition har på sistone lidit ett antal stora propagandaförluster: kränkande bilder DN1&GP1, urinerande soldater DN2 och eldade koraner DN3. Väst verkar motvilligt vara påväg att dra sig ur Afghanistan: SR1, DN4, DN5. Ett möte om framtiden har inletts: DN6 och GP2.

Målet för talibanrörelsen tycks vara att befästa ett traditionella religiösa (islamiska) värden i ett samhälle med kuvade medborgare styrt av en religiös elit. De förefaller vara emot utveckling, upplysning och ökad materiell standard. De tycks ha insett att utbildning och kunskap leder till utveckling varför de förbjuder skolor för flickor och utbildar männen i traditionella koranskolor. Tycka vad man vill om talibaner med deras skolstrategi är ett smart drag om de vill nå sina mål: vill man ha ett medeltida samhälle så är det en framgångsrik strategi att spränga skolor där flickor studerar!

Vi svenskar vill ha ett modernt kunskapssamhälle med en hög materiell levnadsstandard och framgångsrika företag som kan hävda sig i den internationella konkurrensen och ge många nya jobb. Vi har låtit lärarlönerna, lärarnas arbetsförhållanden och läraryrkets status sjunka till bottennivåer så att det nästan kan liknas vid ett "skitjobb": DN7, SvD1, SvD2. Många problem i skolan verkar öka: DN8, DN9, GP3, GP4 och SvD3. Resultatet av vår "skolpolitik" förefaller vara mindre smart på gränsen till självkastrerade.

Slutsats blir därför:
vad gäller skolan så tycks talibanerna vara smartare än svenskarna.
Hur kunde det bli så? Är det dags att tänka om?

Bild från utrikesdepartementet 

fredag 20 april 2012

Lukas 8:18

Från WikipediaLukas 8:18 är en svensk TV-serie från 1999 med Göran Stangertz i huvudrollen som sändes på SVT i 12 avsnitt. Namnet anspelar på bibelcitatet med samma namn: "Var därför noga med hur ni lyssnar, ty den som har, han skall få, men den som inte har, från honom skall tas också det han tror att han har". TV-serien handlade om hur pengar och girighet kan förblinda.

Folkaktiebolaget Teliasonera har nu gett ett ansikte år profithungern: går gladeligen över lik för att tjäna pengar. Det spelar ingen större roll om dessa lik fortfarande är varma och härstammar från människor som kämpar för yttrandefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter. En sorts modern  Manchesterliberalism eller Laissez faire attityd. Teliasonera är inte heller ensam vid skampålen. Det finns fler statliga eller halvstatliga bolag som visat stor okänslighet. På miljöfronten har Vattenfall gjort halsbrytande investeringar i kolkraft.

Se: Teliasonera i hemligt samarbete med diktaturer SVT, Diktaturens tjänare DNSvensk nätretorik klingar ihåligt SvDDiktaturer ökar Telias vinster GP.

25/4-12 "Politiker efterlyser ansvar hos Ericsson och Telia Sonera" DN, "De svenska bolagens vitryska pengar stinker" DN2.

10/5-12 Stormigt om Sudanagerande inför Lundinstämman: DN, SvD, GP och SVT
11/5-12 Tvätta oljebyken

torsdag 19 april 2012

Undergången nära

I dessa tider när nyheterna domineras av galningen och massmördaren Ander Bering Breiviks utläggningar, om att bygga upp europeiskt kristet al-Qaida och våld som ett verktyg för att uppnå ett mål, kan man undra hur det är ställt med den kollektiva mentala hälsan? Har vi ett behov av att frossa i eländet? Ger glimter av Breiviks sjuka och psykotiska värld omväxling från vardagens gråa tristess? Är det en mardrömslik Agatha Christie historia som rullas ut i den verkliga vardagen?
Se även: Heliga Birgitta och det heliga kriget SvD, Planerade mer terror SvD2Okej döda journalister GP och Han är hal som en ål GP2

Är detta den undergångsdramatik som vi kommer få 2012, nådens år? Diverse profeter och filmmakare hade ju kokat ihopp ett sammelsurium av mer eller mindre olika undergångs-scenarier! Vi får kanske nöja oss med denna nye "super-Helge-Fossmo".
Eller, ska vi vara glada och nöjda om det inte blir värre 2012? I USA finns det kristna som tror på "rapture", svenska "bortryckandet", ett tillfället som kristen eskatologi talar om, då Jesus kommer för att hämta de troende. Denna läran om de yttersta tingen har gett upphov till en skönlitterära nisch. En av de mer framgångsrika serierna "Lämnad kvar" (Left Behind) har hos en del förstärkt tron på bortryckandet till den nivå att de dagligen oroar sig för att bli kvarlämnade...

20/4-12 Cirkusen fortsätter med tung dag: DNSvD & SR, Klassiska, galna konspirationsteorier: GP, "”Skulle bryta ihop om jag förstodDN2, "Jag är inget psykfall" GP2.


onsdag 18 april 2012

Evigheten

För ett antal år sedan spenderade jag några veckor på en ö mitt i passadvindsbältet. Varje dag blåste samma starka vind från nordost. Tittade man upp mot de få lätta höga molnen så kunde man se att det på höjd blåste åt andra hållet, från sydväst. Passadvinden är en sorts konvektion där luft som värmts vid ekvatorn stiger och strömmar norr och söder ut. På norra halvklotet ger det vid marken en stadig nordostlig bris - luft som sugs in mot ekvatorn. Solen driven denna cirkulation, har gjort det de senaste 4 miljarder åren - sen jorden bildades och svalnade, och kommer göra det i miljarder år till. När jag stod där på stranden, kände hur vinden drog i mina kläder och såg hur molnen på höjden vandrade fick jag en omedelbar känsla av storslagenhet - jag var bara ett litet dammkorn i en väldig evighetsmaskin.

Varken passadvinden, livet på jorden eller något annat i vårt universum är evigt men för en ensam man på en gigantisk strand är skillnaden försumbar. Miljarder år är en så lång tidsrymd att den är omöjlig att greppa på något intuitivt eller känslomässigt plan. Det är en evighet.

I gårdagens SvD har Merete Mazzarella rescenserat den kubanskamerikanske historikern Carlos Eire bok "A very brief history of eternity" som handlar om den västerländska människans evighetsföreställningar genom tiderna. "Drömmen om odödlighet – eller ett evigt liv efter detta –var särskilt stark under medeltiden men avtog sedan i och med sekulariseringen". Recensionen är mycket välskriven och boken förfaller mer än läsvärd. Merete konstaterar att vi knappt tänker på evigheten idag annat än om vi funderar på universums öde eller om "vi sitter på en kyrklig begravning och tvingas fråga oss vad vi ska ta oss till med trosbekännelsens ord om kroppens uppståndelse och ett evigt liv". Förr hade den en mer central plats: "evigheten förknippas ofta med oändlighet som ju handlar om rum snarare än tid och i västerländsk historia med Gud som uppfattas som både evig och oändlig och dessutom som allvetande. Vidare har begreppet fått en mänsklig dimension genom att kopplas till idéer om ett liv efter döden, himmel och helvete." I bjärt kontrast till dagens motorsporten där 20s kan vara en evighet eller en terapikö till öppenvårdspsykiatrin som kan vara lång som en evighet.

De Abrahamitiska religionernas löfte om evigt liv har varit, som tidigare konstaterat, ett väldigt framgångsrikt försäljningsknep. Idag förfaller det mer som ett överdrivet och falskt löfte. För många av oss räcker det med det liv vi erbjuds och möjligen vetskapen om att vara del av en oändlig kedja av liv. Vi behöver inte heller en evig gud  för att förklara skapelsen eller vår egen uppkomst. Evigheten kan vi bara uppleva med vår fantasin, vår känsla av "sens-of-wonder", när vi tillåter oss betrakta världen och livet utan religionens påklistrade skygglappar. Som Richard Dawkins beskriver magin i YouTube videon om sin bok "The Magic of Reality". Eller när Feynman beskriver skönheten:tisdag 17 april 2012

EQ före IQ

Under uppväxten, i karriären och i det privata har jag ofta slagits av att det tycks vara viktigare med social kompetens "EQ" än IQ. Ibland tillskrivs även EQ/IQ som en skillnad mellan könen:  flickor ska ha större fallenhet för EQ jämfört med pojkars större intresse för IQ, eller kanske snarare större tekniska intresse. Forskning verkar inte visa på någon könsskillnad, snarare tycks män tro att de är intelligentare vilket gynnar karriären, SvD. Får man gissa liknar situationen den för syskonskaran där äldre pojkars högre IQ förefaller ha att göra med miljöfaktorer, se läkartidningen. Går man till barns lek (som till stor del är en konsekvens av samhällets normer) så verkar flickor vara mer intresserade av dockor (där relationer prövas och tränas, EQ) medan tekniska intresse tycks dominera för pojkar. Naturligtvis både har och behöver alla människor och hela samhället EQ och IQ, i.e. de relativa skillnaderna är små.

Ny forskning antyder att det i själva verket är behovet av EQ som har drivit utvecklingen av IQ. Behovet av att samarbeta tycks vara en viktigare förklaring till våra stora hjärnor, än vårt behov av att lösa kniviga problem. Inte bara för människor utan även för andra "intelligenta" djur som delfiner och elefanter. Detta har man misstänkt sedan 70-talet men nu har forskare låtit enkla "digitala hjärnor" evolvera i en stor datorsimulering där de fått växelverka med varandra i sociala situationer. Efter 50 000 generationer visade det sig att hjärnstorleken ökade med ökat samarbete. Se DN och DiscoveryNews.

Detta kanske inte är så förvånande: analyserar man på stora svåra tekniska projekt som man kanske tycker framförallt skulle kräva IQ, t.ex. RymdfärjanManhattanprojektet eller nu aktuella Mars planer mm, så visar det sig att det svåraste och mest krävande var att få till och få ihop samarbetet.

Bild från hans.thoursie.net

måndag 16 april 2012

Hubottar är vi allihopa

En variant av en gen kan förklarar intelligens: enligt DN har "ett internationellt forskarlag råkat snubbla över en variant av en specifik gen, kallad HMGA2, som kan vara en av förklaringarna till varför vissa människor är mer intelligenta än andra", se även  SvD och GP allt enligt forskningsrön publicerade i Nature genetics.

Att vi är en produkt av arv och miljö torde inte vara någon nyhet. Varteftersom forskningen framskrider får vi en allt bättre förståelse för hur detta samspel fungerar och vilka begränsningar eller möjligheter vi har. Att intelligens skulle hänga samman med gener (dvs arv) är kanske inte heller så förvånade - i alla tider har föräldrar funderat på vilka egenskaper barnet ärvt av dem och av mor- och farföräldrar. Lite mer överraskande är att en enskild gen och dess varianter skulle ge så stor effekt. Intelligens är en "systemegenskap" för hjärnan -dvs resultatet av samverkan mellan ett stort antal hjärnceller, ungefär som en motorcykels egenskap "snabb" inte går att härleda till någon enskild del utan är resultatet av helheten.

De nya rönen öppnar för skrämmande och kittlande tankar: vad händer när fosterdiagnostik och IVF blir allt mer vanliga? Kan vi hamna i ett läge där de flesta eller alla föräldrar väljer att få intelligenta barn på samma sätt som vi idag försöker välja bort en del kända defekter? Hur påverkar det samhället - får vi en "intelligensrevolution" som ger ett genomslag jämförbart med den industriellarevolutionen? Står vi inför en Brave New World?

Nöjer vi oss istället med att koppla ihop dessa forskningsrön om hjärnan med samtida diskussioner om "fria viljan" så framträder en ny människobild som närmast får liknas med Hubottar, som i SVTs "Äkta människor". Den fria viljan är filosofiskt problematisk i och med att det är svårt att förstå hur vi skulle kunna ha någon fri vilja om man inte förutsätter en metafysisk själ (vilket andas medeltid och vidskepelse). Samtidigt agerar vi utifrån att vi har en fri vilja och spontant känner nog de flesta av oss att vi har en. Det kan vi om vi låter "fri vilja" betyda att vi tar beslut själva utan att bli tvingade därtill (jämför diskussion i Estelles val). Det hela påminner om hur en hjärncell fungerar -utifrån ett antal insignaler beslutar vi om utsignal. Detta synsätt strider inte heller med den framväxande kunskapen om det mekanistiska tänkandet. Kan vi acceptera att den "fria viljan" bara betyder att vi själva får ta beslut utifrån det arv vi fått och de insignaler vi får (miljön)  så upphör motsägelsen. Det lite mer aviga sidan av detta mynt är att vi då blir en kugge i utvecklingen, en kugge som får göra sitt jobb - vidarebefordra vridmoment från en axel till en annan (jämför Sam Harris diskussion och även humanistbloggen). Vi blir del av något större men till priset av att vi i det närmaste reduceras till hubottar.

♪♫ ♫
Hubottar ä vi allihopa, allihopa, allihopa.
Hubottar  ä vi allihopa, allihopa och ja me.
Du me och ja me.
Du me och ja me.
Hubottar  ä vi allihopa, allihopa, allihopa.
Hubottar  ä vi allihopa, allihopa och ja me.


 Odi från Äkta människor

lördag 14 april 2012

Om inte

Fredsaktivister har i alla tider påpekat de enorma kostnaderna för krig, i form av lidande men också ekonomiska förluster. Pengar, läs resurser, som istället kunde använts till annat. Summan blir än större om vi lägger till kostnader för kriminalitet, korruption och den svart ekonomin. Alla dessa "kostnader" kanske skulle kunna sammanfattas i priset för dålig eller obefintlig: moral, demokrati och kunskap. Kostnaderna för krig är uppenbara i dagsaktuella Sudan-konflikten: alla förlorar, se SvD, GP, DN  och SR.

Det är frestande att tänka vad mänskligheten skulle kunna åstadkomma om vi hade: världsfred, världsdemokrati och en gemensam sund världsmoral. Kort och gott - ordning och reda. Hanna Fahl ger i dagens DN ett exempel "Anar ni hur nära vi var att få ett extremt coolt rymdskepp i naturlig storlek" med referens till Gary Goddards 90-tals projekt: ett StarTrek-skepp som enligt skisserna skulle torna över Las Vegas skyline, se Garys Blogg. Nu var det väl inte krig och kriminalitet som stoppade detta projekt (utan en motvillig Paramountchef som ägde rättigheterna till ”Star Trek”). Och som Hanna påpekar så hade det kanske kanske inte, med flagnande färg, varit någon större attraktion idag. Nåja, vad är väl ett rymdskepp i Las Vegas..? Det kan vara dötrist och långtråkig och alldeles... alldeles underbar!

Höjer man blicken så finns det naturligtvis mycket som inte bara har konstnärligt värde utan ger omedelbara förbättringar för stora delar av mänskligheten: utradera svält, överbefolkning, miljöförstörelse, orättvisor; höja levnadsnivån för alla genom allmän utbildning, sjukvård, fungerande rättsväsen, och så vidare. Vi skulle dessutom ha "råd" med ett antal angelägna och storslagna projekt: utbyggnad av förnybar energi som tillåter global avveckling av kärnkraft och fossila bränslen, höghastighets-järnvägar, mobila fältsjukhus, globala räddningsstyrkor, evakueringsstäder, rymdstationer, Månbas och Mars-expedition med mera. Dessutom skulle vår kapacitet mångdubblas om alla begåvade individer som föds fick en rättvis chans att utvecklas (som tidigare konstaterat). Och vi skulle också skapa möjligheter för konst och vetenskap som kan erbjuda nya Eiffeltorn i vilken form de nu är kommer!

fredag 13 april 2012

En Laglös Generation?

De senaste dagarna har det kommit tråkiga nyheter var gäller laglydnaden bland unga: "Utpressning bland ungdomar allt vanligare. Elever tvingas lämna ifrån sig pengar, mobiler eller dyra kläder" DNSvD, SR och GP. Ofta handlar det om så kallad "bötning": en påhittad skuld återkrävs, summan ligger på 500-2 000 kronor. Ekonomiska brottsligheten och antalet utpressningar ökar i hela samhället men "sett till andelen unga i befolkningen är ungdomar 15-20 år överrepresenterade bland de misstänkta. Totalt sett är var tionde som utövar utpressning under 18 år. Bland ungdomar sker brotten mest på skolor mellan elever"

Man kan fråga sig hur brottsligheten har utvecklas senaste årtiondena. Tittar man på Brå's statistik så har totala antalet brott från 1975 till idag nästan dubblats (från  755 612 till 1 416 280 per år). Antalet våldsbrott har ökat med en faktor drygt fyra (från 27 140 till 116 752, se graf nedan). Den största ökningen står antalet anmälningar om utpressningar för: från 699 år 2000 till 2 502 år 2010, dvs en ökning 3.5 gånger på bara 10 år!

Mobbning är en start på brottskarriären, se SvD2, SvD3. Mobbingen övergår i hot och utpressning. Den blir, så att säga, en inkörsport i kriminaliteten för mobbaren och i förtrycket för den utsatte. Vad kan vi då förvänta oss av framtiden om denna utveckling tillåts fortgå? Extrapolerar man data från Brå för våldsbrotten, som i diagrammet nedan, blir det nästan en fördubbling de kommande 20 åren. Det här är en utveckling som alla kommer förlora på: både framtida förövare och offer.
Vad är anledningen till denna utveckling? Är det bara att Sverige normaliseras: från ett, i internationella perspektiv, ovanligt laglydigt folk? Eller är det en utveckling som reflekterar ett moraliskt förfall? Hur kan vi vända denna utveckling? För det måste vi!

5/5-12 Våldsamt gäng avbröt mc-fest DN och GP
6/5-12 Mc-kriminella bakom gruppmisshandel DN, SvD och GP
10/5-12 Var tionde ung tjej har haft sex mot sin vilja, 14-årig pojke gruppvåldtagen: DN och GP


torsdag 12 april 2012

Moral före religion

Idag publicerar DN nyheten "Babianer känner igen skrivna ord".  De kan dock inte lära sig läsa men med lite träning blir de skickliga på att särskilja riktiga ord från meningsösa bokstavskombinationer. De kan utan vidare peka ut hundratals riktiga ord och skilja dem från över 7 000 icke-ord. De tycks som om visuell ord-igenkänning är en förmåga som föregår utveckling av språk. Tidigare har man trott att de utvecklas tillsammans men nu verkar det som om vi kanske har haft den förmågan  i åtminstone 25 miljoner år "så lång tid har förflutit sedan vår egen linje separerade från linjen som babianer" se även Science och Discovery.

Det är inte bara förmågan att känna igen riktiga ord som vi delar med andra primater: "Apor har – mer eller mindre – en rad förmågor som tidigare har betraktats som unikt mänskliga". Apor har visat god förmåga till både empati och samarbete. I höstas publicerade Frans de Waal et al en studie  där han visar att schimpanser uppvisar altruistiskt beteende. I SvD 2010, som refererar en konferans i Zürich organiserad av Mind & Life Institute där Dalai lama möter forskare från olika inriktningar, konstateras att "vår förmåga till altruism menar forskarna på konferensen härrör ur nedärvd empati för våra medmänniskor – omsorger som också har studerats hos babianer och schimpanser. Även primaternas altruism motiveras av rättvisebehov och medkänsla, men räcker bara till de allra närmaste".

Det förfaller som om moralen har utvecklats långt före och under mycket längre tid än religionerna. Religion är alltså inte en förutsättning för moral. Se även inlägg på humanistbloggen "Moral utan religion" och Frans de Waals TEDx talk "Morality without Religion".

onsdag 11 april 2012

Förbjuden frukt

Vad händer när vi stöter på farlig kunskap - förbjuden frukt? Ska den hemlighållas eller basuneras ut så att vi kan fokusera på att skydda oss? Denna mycket gamla frågan är nu högst aktuell i och med nya forskarrön om influensavirus.
Forskare har upptäckt hur man kan manipulerar fågelinfluensavirus, så att det smittar via luften. Därmed finns kunskap om hur man kan döda många miljoner (miljarder?) människor - farlig kunskap. Frågan som forskarsamhället stött och blött de senaste veckorna är om det är rätt eller fel att publicera informationen. Vi riskerar så att säga att öppna Pandoras ask. Två artiklar skulle ha publicerats av Nature respektive Science, men de stoppades av USA. Risken för bioterrorism ansågs vara för stor, se DNSvDGP och om tidigare beslut att publicera i SVT, SR. En liknande debatt har först om smittkoppsviruset sedan de utrotades 1980. WHO framförde 1994 att de sista virusstammar, som nu förvaras i laboratorier, borde förstöras men det har ännu inte skett. Se även läkartidningen: "Smittkoppor – utrotad sjukdom och potentiellt terroristvapen".

Risken med att publicera är uppenbar: det kan bli en manual för domedagssekter och andra extrema terrorister. Vad hade hänt om den buddistiska domedagssekt Aum Shinrikyo haft tillgång till denna kunskap när de planerade sin saringasattack i Tokyo? Eller för att ta ett ännu mer drastiskt exempel: vad skulle hända om ett gäng galningar i klass med Breivik fått kunskap om hur man tillverkar ett antal olika mycket dödliga och smittsamma virusstammar som skulle kunna utplåna hela mänskligheten om de släpptes lös, jämför I brist på Gudar?

De som argumenterar för att publicera menar att informationen läcka ut ändå. Riskerna ökar faktiskt redan i och med att information sprids (om att fågelinfluensan kan modifieras). Hotet finns ändå:  influensan kan mutera på naturlig väg. För att öka globala säkerheten mot spridning av dödliga sjukdomar skulle vi behöva skära ned resandet till ett minimum och införa långa karantäner. Likväl, om informationen publiceras så kan arbetet med att hitta motmedel och diskussionen om hur vi skyddar oss accelerera. Möjligen blir området då lite mindre attraktivt för terrorister: förbjuden frukt smakar alltid bäst.

1 Mos 3:1-7 "Syndafallet" från www.bibeln.se
1Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan: ”Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården?” 2Kvinnan svarade: ”Vi får äta frukt från träden, 3men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt: Ät den inte och rör den inte! Gör ni det kommer ni att dö.” 4Ormen sade: ”Ni kommer visst inte att dö. 5Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon, och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont.” 6Kvinnan såg att trädet var gott att äta av: det var en fröjd för ögat och ett härligt träd, eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man, som var med henne, och han åt. 7Då öppnades deras ögon, och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna.

"Pandora" av Jules Joseph Lefebvre från wikimedia.org

måndag 9 april 2012

Andlighetens Värld?

Varje söndag kl 10 sänder SVT gudstjänster. De ses bara av några få procent av befolkningen. Vän av ordningen frågar sig: är detta rimligt i ett sekulärt land som Sverige?

Tidningen Dagen har tagit upp "Dragkampen om Gud i svensk TV". Det konstateras "trots att tv-gudstjänsterna bara ses av någon procent varje söndag ville ändå fler än hälften att de skulle vara kvar i SVT.".

Humanisterna och ordförande Christer Sturmark är mycket tveksamma till att kristendomen ska ha en egen gräddfil i SVT, se vidare humanistbloggen och diskussion där. Sverige visar mer förkunnelseprogram än sina nordiska grannar.

Vore det inte rimligt att väga upp detta utbud med ett program som granskar andligheten och ifrågasätter den utifrån sekulär grund? Detta förefaller vara ett minimum om man ska leva upp till public service uppdraget: "SVT ska vara opartiska och sakliga". Programmet, lämpligen en timme i veckan, skulle kunna heta "Andlighetens Värld" och formatet skulle kunna likna framgångsrika Vetenskapens Värld.

Bild från Dagen

söndag 8 april 2012

Skapelsens krona

Vår syn på oss själva har varierat genom tiderna. I modern tid har vi gått från "guds avbild", via skapelsens/evolutionens krona till en postmodernistisk något mer dystopiskt miljöförstörare eller potentiell terrorist med snar undergång runt hörnet (se även tidigare blogg nådens år).

Inom kulturen finns många skildringar av människan som skadedjur. Idag berättas om hur en fisk "från helvete", som i mycket liknar en tidig anfader till landlevande djur och därmed oss, invaderar Nordamerika och hotar hela ekosystemet (som den vite mannen gjorde). Effektivt har människan utrotat andra konkurrenter i samma takt som hon spridit sig på jorden, i Sverige är debatten om vargen ett aktuellt exempel.

Är den negativa människosynen bara ett resultat av massmediala fokuseringen på att rapportera dramatiska nyheter   dvs. de plötsliga händelserna (katastrofer: från flygkrascher till roddtävlingar)? Är det vad vi tar till oss och vad vi minns, som Breiviks attentat? Olyckan tillåts, så att säga, dominera över det långsamma framåtskridandet. Eller kan negativa synen vara ett kollektivt dåligt samvete för den miljöbelastning vår arts framgång har orsakat? Ett medvetande om att mycket av de vi gjort kunde gjorts på bättre sätt? Det senare fallet är ett frö till hopp - om stora flertalet av oss vill ha en bättre värld så kan vi, givet uthållighet, också åstadkomma en. Vad som krävs är kanske, med Paul Gauguins  ord, en vision om: var kommer vi ifrån, vad är vi och vart är vi på väg? Och kanske viljan till uppoffringar som vi tycks ha tappat i dagens moderna samhälle. Eller, som det svenska ordspråket säger "Bättre brödlös än rådlös".

lördag 7 april 2012

Människans vagga

I dagens DN rapporteras om hat och misstro i Jerusalem. Hela mellanöstern tycks präglas av olösliga konflikter mellan olika folk och trosuppfattningar. Samma mellanöstern som förefaller vara den moderna människans ursprung. Visserligen utvecklades människan i Afrika men alla nu levande människor utanför Afrika härstammar från de som för 70-80 000 år sedan lämnade Afrika via mellanöstern. På ett tidigt stadium blandades de upp med neandertalare som redan fanns i Europa-Asien och spred sig sedan över världen.

En fundering är om de aggressiva politiska klimatet i mellanöstern kan vara ett resultat av att de som lever där nu kulturellt härstammar från de mest aggressiva grupperna. De grupper som bestämde sig för "att stanna och ta fajten" till skillnad från de mindre aggressiva som dukade under, assimilerades eller valde att utvandra? Det förefaller som om historien i mellanöstern i stort sett har präglats av strider om makt över land. Ur de svenska perspektivet är det även svårt att begripa hur alla olika folkgrupper kan behålla sin identitet, istället för att blandas upp. Situationen påminner lite om det matematiska spelet "game of life" där det med enkla regler skapas strukturer som växer och "lever". I de flesta fall dör "livet" ut i centrum, där de först initierades, eller fastnar i en "statisk" (låst) struktur (flippar mellan några få strukturer utan vidare utveckling).

Animering av Glider Gun från Wikipedia

fredag 6 april 2012

Varför döden på våren?

Både det traditionella kristna och det judiska påskfirandet har stark anknytning till döden. Varför? Man skulle apriori, utan kännedom om religiös vidskepelse, tro att Påsken som infaller på våren, särskilt i de många länder söder om Sverige där våren redan kommit så här års, skulle innebära ett firande av ljusets, värmen och växtlighetens återkomst? Hänger de morbida traditionerna ihop med att man inte fått i sig mat från någon skörd ännu? Varför svälten kanske förekommit och då kan det mentalt sett vara stärkande att tänka på ond bråd död dvs fira att det varit värre?

I den moderna rika världen känns det fjärran och löjligt. Istället blir påsken, likt julen, ett firande av överflöd med digert påskbord. Vi firar istället med de delar av traditionen som har med godis och mat att göra: MetroDNSvD och GP.

Kristna:
Långfredagen – Jesu korsfästelse, Joh 19:17-19.
Han bar själv sitt kors ut till den plats som kallas Skallen, på hebreiska Golgota. Där korsfäste de honom tillsammans med två andra, en på var sida med Jesus i mitten. Pilatus hade också låtit skriva ett anslag som sattes upp på korset, och där stod: Jesus från Nasaret, judarnas konung.

Judiska:
Den judiska påsken, pesach har sitt ursprung i det osyrade brödets högtid då man åt osyrat bröd i skördeperiodens början och herdarnas våroffer då varje familj åt av ett lamm. Dessa fester har kommit att knytas till hågkomsten över uttåget ur Egypten (cirka 1500-talet f.Kr.), den natt då enligt judisk tradition påsklammet slaktades och dödsängeln skonade Israels folk.

torsdag 5 april 2012

I brist på Gudar?

Det är, som diskuterats tidigare, osannolikt att utomjordlingar plötsligt skulle dyka upp på jorden och säga "Hej, här är vi". Det är ännu mer osannolikt att vi skulle attackeras av dem. Likväl fortsätter nöjesindustrin att göra filmer på temat "slåss mot utomjordingar", nu senast med Rihanna mot Alexander Skarsgård i Battleship med premiär efter Påsk, DN, SvD, GP och SR.
Se även Mänsklighetens sista dagar: SVT och Folkbildningsnätet,  där fientliga utomjordingar kommer in som hot nr 7 på tio-i-topp.

En del av dessa filmer är roligare och andra banalare. Man frågar sig: varför göra film på detta orimliga tema? Har vi behov av att känna samhörighet mot en yttre fiende? Är det skönt att i fåtöljen kunna glömma alla världsliga bekymmer och istället följa några karaktärers kamp mot ett fantasihot? Eller, blir det enkelt för produktionsbolaget att slänga ihop en film med skruvad actionscener som annars varit omöjlig? Eller, är det i brist på gudar som hotar med harmagedon eller ragnarök?

Om det nu fanns utomjordlingar som korsade de enorma avstånden mellan stjärnorna för att bråka med oss så skulle det vara mycket enkelt för dem att göra slut på mänskligheten. De skulle inte behöva skjuta ett enda laserskott eller en enda vätebomb. Nej, tvärtom är det mycket enklare än så, och framför allt mycket mycket enklare än att ta sig till vårt solsystem: lösningen stavas biologiska vapen.

Vi kan själva redan idag med vår teknologi få till riktigt obehagliga virus. En civilisation som färdas mellan stjärnor har en teknologi några hundra eller tusen år mer avancerad än vår (jämföra vikingarnas teknologi med dagens). Det blir för dem enkelt att designa ett antal helt oberoende virusstammar med lång inkubationstid, hög dödlighet och med spridning som förkylningsvirus. Dessa inplanteras runt om på jorden. Medan den första vågen fortfarande sprids inplanteras liknande andra våg som har kortare inkubationstid. När de svåra dödliga sjukdomar från andra vågen börjar bryta ut sprids en sista tredje våg virus som dödar relativt snabbt, inom några dagar eller någon vecka. De få individer som överlever dessa överdjävliga epidemier, om någon, kommer antagligen svälta ihjäl eller förolyckas. Alltihop är överstökat på några år. Vill man dessutom slippa likstanken kan man vänta något år till medan naturliga processer städar undan. Är de ondsinta utomjordlingarna lite mer "humana", och kan kosta på sig lite mer tid, så finns ett antal tänkbara varianter (virus som steriliserar mm). Det vill säga vi kommer döut som släkte utan att förstår vad som drabbade oss. Och framför allt - det behövs inte skjutas massa laserskott och bomber.

Visionen är kanske väl negativ och drastisk men för att se det positiva i sammanhanget: mänskligheten kommer inte göra några fler orealistiska SF-filmer om skådisar som "slåss mot utomjordingar"


  Bilden från DN föreställande Rihanna som slåss mot utomjordingar

onsdag 4 april 2012

Allseende Ögat

På 80-talet införde Gorbatjov två nya ord i det svenska språket: glasnost och perestrojka - öppenhet och omdaning. Den första en förutsättning för den andra. I Sverige har vi haft öppenhet, rätten att uttrycka sin åsikt, så länga att vi tar den för givet. Vi har till och med gått ett steg längre med vår offentlighetsprincip, alla har rätt att ta del av de allmänna handlingar. Den saknas, helt eller delvis, i de flesta andra länder och i EU - där tjänstemän kan välja att lägga på locket (när de tagit dåliga beslut som de inte vill stå för).

I Burma har man nyligen fått en ny öppenhet som tycks gå hand i hand med en demokratisering. Det är dock svårt att förstå om det verkligen är en demokratisering eller om de militära ledarna bara gör en skenmanöver för att kunna lätta på sanktionerna, se DN Mellan Deng och Gorbatjov. Inom kristendomen stöter man ibland på tanken att den allseende gud skulle vara den yttersta garanten för moralen. Idén kommer ursprungligen från gammal Egyptisk religion "Det allseende ögat". Ögat verkar dock inte ha haft något större inflytande på Vatikanen. I Dagens Nyheter papperstidning publiceras "anklagesler om korruption skakar påven", som tidigare förnekat korruption (DN och SvD). Viganò, den tidigare sekreteraren för Vatikanens högsta administrativa enhet, som vid sitt tillträde snabbt vände ett underskott i löpande utgifter på 70 miljoner till ett överskott på 300 miljoner kronor, petades hösten 2011 i sidan till en position i Washington.

I brist på moral, och kanske fruktan för gud, installerar vi i Sverige bevakningskameror i parti och minut (som resten av västvärlden). De sätts till och med upp på gym: utan tillstånd på fyra av tio anläggningar (90 gym och 45 solarier). Kameraövervakningen kan i många fall hjälpa till att lösa brott eller åtminstone hjälpa till att bringa klarhet i vad som hänt, som i Kortedala (GP, DN). I rättegången mot Anders Behring Breivik kommer 64 videobevis presenteras. De har hittats genom att 60.000 timmars övervakningsfilmer har genomsökts. Alla kommer vi ihåg bilderna från olagliga övervakningskameran när  Taimour Abdulwahab sprängde sig till döds på Bryggargatan i Stockholm.

Jag är själv uppväxt med att lärare anklagade oss för att vara ögontjänare - vi kastade snöboll så fort vi trodde att ingen lärare såg oss vilket var en måttligt framgångsrik strategi: renderade ett antal kvarsittningar. Vi är kanske alla i någon bemärkelse ögontjänare. Offentlighetsprincipens för politiker och tjänstemännen ska nu kompletteras med bevakningskameror för allmänheten. Det farliga med den strategin är vad som händer där kameran inte ser. Blir vi, i den skenbara tryggheten av bevakningskameror, än värre ögontjänare? Eller tror vi att det ständiga kamerabevakandet med klassisk betingning, likt Pavlovs hundar, fostrar ett moraliskt beteende?

8/4-12: DN Övervakningen sker nu på nätet


tisdag 3 april 2012

Ateistisk Trosbekännelse

I dagarna går det att läsa om stridigheter kring trosbekännelserna, och då handlar det inte om att bekänna för frun vems det udda paret trosor i tvättkorgen är utan om vilken tro man har i Svenska kyrkan, se DN "Kyrkostift är oeniga om trosbekännelserna", se även Kyrkans Tidning, Alf Svensson i Dagen och tidigare i DN. Som ateist är det svårt att inte tycka hela grejen är löjlig. Själv har jag mycket svårt att hålla mig för skratt om jag är i kyrkan och trosbekännelsen ska läsas -känns alltför mycket som Monty Pythons "The Holy Hand Grenade".

I detta löjets skimmer tänker jag utsätta mig själv för potentiell kritik. Ställer frågan om man kan tänka sig en "Ateistisk trosbekännelse" och svarar på en gång: Nej, det är många ateister som bestämt skulle avvisa detta - ateism handlar ju om att inte tro. Likväl, i andan av tidigare inlägg där jag gör en distinktion mellan inom-världslig-tro (som t.ex. "jag tror att det blir fint väder imorgon") och metafysisk-tro (som "jag tror på tomten"). Så skulle en ateistisk trosbekännelse börja med att avsäga sig allt samröre med metafysik. På ett sätt som liknar katolicismens avståndstagande från samröre med djävulen. Som kuriosa kan jag nämna att jag faktiskt, på italienska i en katolsk kyrka, har avsvurit mig allt samröre med djävulen. Jag blev gudfar och föräldrarna ville ha ett kyrkligt dop -vilket jag respekterade (en rätt så rolig övning när allt kom omkring).

I andra steget så bör trosbekännelsen slå fast vilken inomvärldslig-tro som vi ateister har. Då tänker jag på något som  närmar sig "Petras Tro" (materialist, naturalist, vetenskaplig skepsis och så vidare).

Hur kan det då se ut? Om jag i Alain de Bottons anda ska stjäla friskt från etablerade religioner får det blir något i stil med:

Vi tror på materialism i den mening som åsyftas med fysikalism,
och är naturalister i den mening som åsyftas med metafysisk naturalism.

Vi tror ock på evolutionen,
och dess krona på verket homo sapiens, som en enda art,
utvecklad under år-miljonerna från en med aporna gemensam stamfader,
varv de flesta arter nu är nederstigna till döden,

Inled oss icke i vidskepelse
utan fräls ifrån andar, spöken, gudar och
alla andra former av metafysik.

Vi tror ock på det demokratiska samhället,
den mänskliga kulturens fortsatta utveckling,
möjligheten till en gemensam moral baserad på allmänmänskliga värden,
respekten för och vikten av olikheter oss människor emellan
och vår strävan mot att förlänga och förbättra livet för alla människor.


4/4-12: Borde lägga till något om vikten av kunskap...


måndag 2 april 2012

Aktivist Javisst?

Idag kan vi läsa om 26 svenska och 30 finländska fredsaktivister som greps på söndagen vid en fredlig protest mot Nato vid militärorganisationens högkvarter i Bryssel. De greps när de försökte ta sig in på Natos högkvarter, SR, DN och SvD. Och idag har de släppts SR. Syftet med aktionen var, enligt Pelle Sunvisson från det svenska nätverket Ofog, att utföra en så kallad civil vapeninspektion och att protestera mot kärnvapen. Ofog planerar fler aktioner under våren.

Från ofog.org:
"Ofog har sedan starten 2002 deltagit i ett flertal blockader vid kärnvapenbaserna Faslane och Coulport i Skottland, t.ex. i kampanjen Faslane365 vars mål var att blockera Faslanebasen alla dagar under ett helt år. Aktioner vid Aldermaston och Menwith Hill i England samt Nato Game Over, som syftar till att stänga ner NATOs högkvarter i Bryssel, har även dem fått uppbackning av Ofog".

Rörelsen Ofog vilar på traditioner inom pacifism men är till skillnad från t.ex. plogbillsrörelsen religiöst obunden - från "Ofogs plattform" (nedkortat):
"Ofog kämpar för nedrustning, internationell solidaritet och en rättvis fredlig värld. Vi jobbar mot världens största krigsorganisation NATO och EUs ökade militarisering, mot kärnvapen samt mot vapenindustrin, såväl den svenska som den globala. Vi är ett religiöst och partipolitiskt obundet nätverk. Ofogs verksamhet sker lokalt, genom självständiga lokalgrupper; nationellt, genom samordnade aktioner och läger; och internationellt genom resor till aktioner i andra länder och samverkan med antimilitaristiska nätverk och organisationer i andra länder. Vi arbetar för fred med fredliga metoder, genom opinionsbildning, folkbildning, aktivt ickevåld, civil olydnad och andra former av fredlig direkt aktion. Våra arbetsmetoder kännetecknas av öppenhet, ansvar och respekt gentemot alla inblandade och omsorg om vår egen och andras säkerhet".

Arrestering av rörelsens aktivister tycks vara relativt vanligt då man i "aktivt ickevåld" ofta arbetar med inbrott, som i Luleå 2011. Rörelser av detta slag använder en metod som innebär att man bryter mot lagen och ibland även mot "moraliska lagar" och blir därmed hårt kritiserad, som t.ex. i cynismer. Man tycks bryta mot principen "gör som du vill så länge du inte skadar andra". Skälet är uppenbart: ändamålen helgar medlen - kärnvapen är intrinsiskt ont och måste därför bekämpas (med ickevåld) även om det innebär enskilda lagbrott eller brist på respekt mot andra. Aktionerna är ofta spektakulär - de förefaller syfta till att väcka debatt "göra sin röst hörd" ("en moralisk plikt att protestera mot ett galet system"). I TV-soffan kan man känna irritation: "de bryter sig in, slåss med polis eller har i sönder saker som kostar skattepengar". Skulle ett fullskaligt kärnvapenkrig utbryta, eller kanske sannolikare ha utbrutit under kalla kriget, blir situationen en helt annan. Min morfar konstaderade i början av åttiotalet att det var oroande med alla aktiva fredsrörelser. Sist han hade sett motsvarande aktivitet var under 30-talet när han turistade i Europa. Han hoppades verkligen att det inte skulle bli krig. Är det däri problemet ligger? Pacifistiska rörelse riskerar angripa symtomen snarare än orsaken: brist på demokrati, fattigdom, okunnighet, intolerans, orättvisor med mera?