Leta i den här bloggen

måndag 9 april 2012

Andlighetens Värld?

Varje söndag kl 10 sänder SVT gudstjänster. De ses bara av några få procent av befolkningen. Vän av ordningen frågar sig: är detta rimligt i ett sekulärt land som Sverige?

Tidningen Dagen har tagit upp "Dragkampen om Gud i svensk TV". Det konstateras "trots att tv-gudstjänsterna bara ses av någon procent varje söndag ville ändå fler än hälften att de skulle vara kvar i SVT.".

Humanisterna och ordförande Christer Sturmark är mycket tveksamma till att kristendomen ska ha en egen gräddfil i SVT, se vidare humanistbloggen och diskussion där. Sverige visar mer förkunnelseprogram än sina nordiska grannar.

Vore det inte rimligt att väga upp detta utbud med ett program som granskar andligheten och ifrågasätter den utifrån sekulär grund? Detta förefaller vara ett minimum om man ska leva upp till public service uppdraget: "SVT ska vara opartiska och sakliga". Programmet, lämpligen en timme i veckan, skulle kunna heta "Andlighetens Värld" och formatet skulle kunna likna framgångsrika Vetenskapens Värld.

Bild från Dagen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar