Leta i den här bloggen

söndag 22 april 2012

Stora andeutdrivningen

Margó Ingvardsson konstaterar i dagens DN Debatt att "Övergreppen på barn i religionsfrihetens namn måste stoppas" i kölvattnet av tingsrättens friande domar, se tidigare inlägg, GP och SvD. Lägg till detta att ännu ett fall av misstänkt barnmisshandel i exorcismens tecken är under utredning, DN2, SvD2 och GP2.

Den dagsaktuella frågan om andeutdrivning, eller exorcism, har en större dimension. Det är dags för den stora andeutdrivningen i Sverige och i världen. Vi är nu kulturellt mogna att städa ut all vidskepelse som flyter runt i våra liv - den behövs helt enkelt inte. De motståndsfickor som biter sig kvar riskerar orsaka skada, som omnämnda exorcism. Det är dags att kasta ut alla moraliska referenser till metafysiska varelser!

Bröder och systrar hör denna min ateistiska bön:

O ni medmänniskor, skapare, försvarare och bärare av den mänskliga kulturen, se på denna vår art, som ni alla är del av, med alla sina brister likväl kronan av evolutionens härlighet ....
Hör, alla bröder och systrar, ropet av mänsklighetens tjänare: Låt inte denna ras vara besatt av lögnens fader, låt inte denna ras, som vetenskapen har befriat från sina bojor, hållas i fångenskap av vidskepelse, låt inte våra sinnen vara bebodd av koncept om andar och andra metafysiska varelser.
Hör, o barmhärtige medmänniskor, alla saliga mödrar, vars söner och döttrar, dödats i namnet av påhittade gudar och utbredd vidskepelse: krossade myten om den andliga verkligheten och anförtro alla män till sin mor och far som söner, alla kvinnor till sina föräldrar som döttrar. Låt sanningens ljus lysa över denna vår kultur, låt godheten spridas bland oss, låt upplysningen spridas, och låt oss leva i fred och demokratisk utveckling lugna och rena.
Hör, vår bön för den välsignade upplysningen och kunskap i mänsklighetens tjänst: medmänniskor, kör tillbaka krafter av djävulen, falska gudar och andra bedrägliga påfund, bryt de mångtusenåriga banden av missgärningar i metafysikens namn.
Hör, bröder och systrar, älskare av människans upplysning ... fria denna vår kultur och vårt sinne från inflytande av främmande påhittade metafysiska väsen ...


Bild från MissMagicGirl

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar