Leta i den här bloggen

söndag 1 april 2012

Tider Kommer...

I spåren av omdebatterade Earth Hour tar ledaren i DN upp klimatfrågan "Ekvationen har ingen färdig lösning". DN fokuserar på frustrationen över att det inte händer någonting. Rätlinjiga tänkare har egentligen bara två alternativ i klimatfrågan: förnekelsens väg eller "den radikalt civilisationskritiska vägen". Den senare skulle innebära en sorts politik där allt underordnas utsläpps-minskningar och klimatpolitik. "Människan förvandlas till en restpost. Hon får helt enkelt finna sig i de konsekvenser som klimatpolitiken får för hennes livsvillkor". Ledaren får det att låta som militärdiktaturs-åldern i H. G. Wells roman "Tider skola komma" från 1933. Allt ska offras på det vetenskapliga klimataltaret. Den som är emot har att välja mellan avrättning eller att själv ta dödspillret.
Om Earth Hour: försumbar besparing DN2, varför tända SvD, bättre köpa utsläppsrätter SvD2, mörk lördagskväll SvD3, nobbar GP, för klimatet GP2, släkt i Frankrike SVT, rekordmånga länder SR1 och kritik SR2. Behövs det ny lagstiftning i Sverige: DN3 och SvD4? Behövs nytt FN-miljöorgan?

Ingen av dessa alternativ är möjliga. Varför ledaren konstaterar att klimatekvationen i dag förefaller sakna realistisk lösning. Avtalsvägen i FN tycks inte fungera. Det förefaller inte heller vara någon idé för Sverige att försöka gå före. Hoppet står till "den tekniska utvecklingen. Ett plötsligt, avgörande genombrott som förändrar energi- och klimatekvationen är inte omöjligt – men heller inte något man lugnt kan förutsätta ska inträffa".

DN's ledare tycks träffa huvudet på spiken. Men är verkligen situationen hopplös? Nej, kanske inte riktigt.

För det första brukar alla framtidsprognoser underskatta effekter av utveckling på lång sikt - utvecklingen är helt enkelt mycket mer komplex och storslagen är vad vi kan gissa med linjär extrapolation. Många miljoner/miljarder individers handlingar har effekt vilket är mycket mycket svårt att förutsäga för några "proffstyckare". Så var fallet med H.G. Wells fantastiska roman som både förutsade andra världskriget och massförstörelsevapen (som kan skjutas av från U-båtar). Men han kunde inte se något tydligt slut på kriget (segrare) och inte heller den ekonomiska, tekniska och kulturella blomstring som följde under 50-talet. Han kunde, så att säga, inte se runt hörnet och det kan vi idag inte heller.

För det andra, så kommer vi, med nästan historisk säkerhet, fortsätta i tangentens riktning: dvs. elda upp så mycket fossila bränslen att det på sikt blir enorma konsekvenser för vårt klimat: stormar, torka och syndaflod. Klimatet förändras, människor får flytta, länder och kontinenter kommer få nya former. I efterhand kanske man kan konstatera att detta var en "naturlig" process: de flitiga och giriga människorna kunde inte klara av att undvika denna utveckling. En väg vi varit på allt sedan vi tämjde elden (redan för en miljon år sedan). Förändringarna kommer tvingas fram och kommer kanske på sikt innebära större omställningar än vad andra världskriget gjorde. Men det kommer, i jämförelse, bli dramatik i slow motion och förhoppningsvis mycket färre dödade och mycket mindre lidande. Och runt hörnet, efter stormen, kanske en ny blomstring?

Med andra ord: nya tider kommer! Eller för att citera karaktären Sarah O'Connor i slutet av apokalyptiska Terminator:
"There's a storm coming in,
-I know"

10/4-12 Historisk värme i USA
14/4-12 En av de förutsägabara effekterna av uppvärmingen är större frekvens och mer våldsamma stormar. Idag kan USA få känna just sådana: ”Livshotande tornador väntas i USA"
15/4-12  Ännu växer några enstaka glaciärer - ökad värme ger större transport av vatten i atmosfären som ger mer nederbörd vilket lokalt kan leda till att några glaciärer växer: Nu har de hittats: DN3
18/4-12 Som sagt: bara början: DN "Studie: Värmeböljor beror på utsläpp", se även SR och SvD.
19/4-12 Världen klarar inte nå tvågradsmålet DN, SR
19/4-12 Brännmaneter intar Kanarieöarna DN och GP
5/5-12   Sverige har blivit varmare GP, DN, SvD, Påverkar växter SRInga kommentarer:

Skicka en kommentar