Leta i den här bloggen

lördag 21 april 2012

Talibaner smartare än svenskar?

"Smart" definieras som en synonym till intelligent: "förmågan att utifrån givna grunder avsiktligt utveckla sitt tänkande". Till vardags tycks "smart" också innehålla en komponent av att nå sitt mål mål med en liten insats genom att göra "rätt" val.

Talibanerna utgör en rörelse inom sunnitisk islam som framhåller fromhet, allvar och familj. Den grundades i flyktingläger 1994 och regerade Afghanistan 1996-2001. Rörelsens är en häftig reaktion mot den västerländska civilisationen, som associeras med materialism, själlöshet, kapitalism, kall rationalism, medelmåttighet, girighet, ytlighet, teknikalisering, måttlöshet, överflöd, brist på heroism, känsla, ande, heder och mod. Namnet kommer från av arabiskans طالب, ṭālib "student".

Nu går talibanerna till våroffensiv. Sverige och många västländer har militärer på plats för att hjälpa den afghanska regeringen att bygga säkerhet för utveckling. Efter elva år av internationell intervention står det klart att talibanerna inte kan besegras militärt. Västs ambition har på sistone lidit ett antal stora propagandaförluster: kränkande bilder DN1&GP1, urinerande soldater DN2 och eldade koraner DN3. Väst verkar motvilligt vara påväg att dra sig ur Afghanistan: SR1, DN4, DN5. Ett möte om framtiden har inletts: DN6 och GP2.

Målet för talibanrörelsen tycks vara att befästa ett traditionella religiösa (islamiska) värden i ett samhälle med kuvade medborgare styrt av en religiös elit. De förefaller vara emot utveckling, upplysning och ökad materiell standard. De tycks ha insett att utbildning och kunskap leder till utveckling varför de förbjuder skolor för flickor och utbildar männen i traditionella koranskolor. Tycka vad man vill om talibaner med deras skolstrategi är ett smart drag om de vill nå sina mål: vill man ha ett medeltida samhälle så är det en framgångsrik strategi att spränga skolor där flickor studerar!

Vi svenskar vill ha ett modernt kunskapssamhälle med en hög materiell levnadsstandard och framgångsrika företag som kan hävda sig i den internationella konkurrensen och ge många nya jobb. Vi har låtit lärarlönerna, lärarnas arbetsförhållanden och läraryrkets status sjunka till bottennivåer så att det nästan kan liknas vid ett "skitjobb": DN7, SvD1, SvD2. Många problem i skolan verkar öka: DN8, DN9, GP3, GP4 och SvD3. Resultatet av vår "skolpolitik" förefaller vara mindre smart på gränsen till självkastrerade.

Slutsats blir därför:
vad gäller skolan så tycks talibanerna vara smartare än svenskarna.
Hur kunde det bli så? Är det dags att tänka om?

Bild från utrikesdepartementet 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar