Leta i den här bloggen

tisdag 31 juli 2012

Meningen i livet

Frågan om meningen med livet tycks vara felformulerad. Den söker något som inte finns - ungefär som att fråga vilken färg har siffran 7 eller vilken lukt har kvadrater. På Skepchick.se skrev Felicia idag en intressant blogg om ett relaterat ämne "Hur vi talar om naturen". Den gick i all korthet ut på att när vi talar om naturen så är "varför" fel fråga - vi menar egentligen "hur". När vi frågar "varför är himlen blå" så menar vi "hur kommer det sig att himlen är blå".

På samma sätt är den klassiska frågan "vad är meningen med livet" felaktig. Så fort vi frågar om "vad" meningen med något är så förutsätter vi ett större sammanhang inom vilket  objektet i fråga kan ha mening. Men för oss finns det inget större sammanhang än livet så frågan blir meningslös eller kanske snarare felformulerad. Talar vi till exempel om meningen med en tesked så ligger den utanför teskeden - det handlar t.ex.om vilken nytta den kan göra för oss när vi vill röra om i en kopp te. Meningen finns då i ett sammanhang som ligger utanför teskedens fysiska yta (dvs utanför den ansamling av metallatomer som utgör teskeden). Envisas vi med att fråga efter "meningen med livet" öppnar vi dörren för allsköns dravel i form av metafysik som inte, om vi synar den i sömmarna, vi har någon som helst nytta av. Se även Stora andeutdrivningen.

Hade vi istället frågat om "meningen i livet" så ser vi att det blir en meningsfull fråga. "Meningen i livet"  varierar från person till person och är något som vi själva måste upptäcka, likt devisen "jag är min egen lyckas smed". För en del kan det vara att ta 19 OS-medaljer, för andra kan det vara att överleva och få vara tillsammans med sin familj i Sverige. Meningen i livet kan naturligtvis skifta med ålder och livssituation. En viktig och spännande utmaning för oss alla är att hitta vad som är meningsfullt i vårt liv. Ingen kan tala om vad det är för någon annan, det finns inte heller någon formel eller regel som kan användas för att räkna fram den men vi själva vet när vi upptäckt den.

Bild från Tantrikblog

måndag 30 juli 2012

Zeus ära

Dagens moderna olympiska spel bygger på de antikens grekiska olympiska spel som hölls till guden Zeus ära. De vill säga dagens gigantiska idrottstävling bygger ursprungligen på en religiös tradition. Detta skedde under en mycket lång tid: i 1200 år vilket är tio gånger längre än den moderna traditionen. Då är det vid jämförelse inte särskilt konstigt att några av våra stora sekulära högtider, som t.ex. julen, har utvecklats ur en religiös högtid som i sin tur utvecklades ur andra religiösa högtider (midvinterblot mm). Idag är det knappast någon av tittarna eller utövarna som ger Zeus en enda tanke: Algotsson Ostholt fokuserar på hästen och hoppningen, Sarah Sjöström på simningen,  Kim Un-Guk på tyngdlyftning, Lööf och Salminen på segling och så vidare.

Det hade antagligen varit otänkbart att ha heretiker (kristna och muslimer om de funnits då) som deltagare i de antika grekiska spelen. Kanske lika otänkbart som det under inkvisitionen hade varit att föreslå en sekulär kommersiell jul eller att idag på vissa håll föreslå firandet av en sekulär ramadan. Man får se det som ironi att kyrkorna storsatsar under OS i London. Den antika olympiska freden är en tradition som är väl värd att odla och bevara. Idag tycks vi ha en släng av det - rasistiska röster är tysta när jordens alla nationer och folk tävlar sida vid sida med gemensamma rättvisa regler. Något för världen politiker att ta lärdom av.

Tvärtom, idag skulle det väcka uppseende om någon idrottare eller någon med koppling till olympiaden verkligen ville tillägna den till Zeus ära. Det kanske är synd? Vi borde kanske ägna den grekiska pantheon, dess intrikata trosföreställningar och mytologi lite mer tanke under olympiaden? Kontinuiteten och kulturen kring OS skulle även kunna stärkas om de moderna spelen fick en bättre anknytning till de historiska. Tyvärr är det idag omöjligt när stor del av världens nationer präglas av bitvis fundamentalistiska religioner. I en framtid när vi kan se dagens religioner mer för vad de är kanske vi kan släppa fram den grekiska gudarna som folk slutade tro på redan för 2500 år sedan i en våg av sekularisering.  En våg som förebådade dagens mycket större tsunami av sekularisering och ateism som växer sig starkare i hela världen!

31/7-12 Paul McCartney fick ett pund för OS-gig DN
3/8-12   Fredrik Lööf och Max Salminen har säkrat en svensk medalj DN å GP
5/8-12   Fredrik Lööf och Max Salminen tog Guld! DNGP, SkD och SvD
10/8-12 Himmelsk avslutning på OS: sjärnfall DN å GP, GP2
15/8-12 Norge vill ta två gamla OS-guld från USA DN, SvD, GP

Bild från  UngaFakta.se

lördag 28 juli 2012

What the Frack?

Fracking är en metod som utvecklas i USA för att utvinna skiffergas långt under jordens yta. I USA håller tekniken på att växa till en ny energiboom i USA, men i bland annat Sverige är den djupt kontroversiell på grund av miljöeffekterna. Den största risken är att grundvatten förorenas av de kemikalier man injicerar i marken. Nu visar det sig att den forskare Charles Groat, som i en studie slagit fast att utvinningen inte orsakar vattenföroreningar, har kopplingar till industrin. Bland annat har han emottagit 400 000 dollar i kontanter och aktier. Därmed torde hans trovärdighet i dessa frågor vara borta. Se DN

Själva order "fracking" har en lustig klang för oss BSG-fans. Vi är vana vi uttryck som: Frack you, Don't frack with me och Frack off.

Utmaningen för världen när oljan och gas börjar sina är enorma. Särskilt då de kombineras med att vi måste dra ned användningen av kol för att inte få en skenande växthuseffekt. I USA är den ekonomiska utmaningen desto större - man har byggt stor del av sin välfärd på billig inhemsk olja som nu sinar i allt snabbare takt. Hela vår världs användning av fossila bränslen kan ur miljösynpunkt ses som ett gigantiskt porten till helvetet. Det är inte heller bara bruket av fossila bränslen som bristen ur ett uthållighetsperspektiv. Vi använder storskaligt flera icke förnybara resurser, se dagens Debatt i DN.
Se även Bortom krönet på oljanIstiden mot sitt slut och Långsamma trender

30/7-12 Jordbruksforskare silar mygg och sväljer kameler DN
6/10-12 Uppsida:  Skiffergasrevolutionen ett hot mot Putins makt DN

Bild från DN


fredag 27 juli 2012

Vackrast på jorden

NASAs serie Landsat-observationssatelliterna har, sedan de lanserades 1972, blivit en viktig referens för att förstå vetenskapliga frågor som rör markanvändning och naturresurser. Utöver att de ger vetenskaplig information är Landsat-bilderna slående vackra. De presentera en fantastisk utsikt över berg, dalar, och sjöar. Visar markanvändning för skogar, gräsmarker och jordbruksmarker. Genom att färga olika egenskaper har USAs Geological Survey skapat en serie "Jorden som konst". Se DN, GP, SvD och NASA

NASA har nu genomfört en omröstning på nätet om vackraste bild. Bland de över 120 favoriter som allmänheten kunnat röstat på står Gotland med algblomning som slutgiltig segrare! Som Svensk och Gotlands fantast kan man inte låta bli att bli stolt. Detta trots att algblomningen tyvärr vittnar om miljöförstöring i form av övergött hav, jmf. Antropocen. Likväl, tar till mitt hjärta att "Gotland med havet" är vackrast på jorden!

29/7-12 Algblomning utanför Gotland SvD
31/7-12 Strid om kalkbrott trappas upp DN
2/8-12   SNF: Nu överklagar vi Bungedomen SvD
4/8-12   Nordkalk: "Katastrofscenariot saknar grund" SvD

Bilden är tagen av  Landsat 7 den 13 juli 2005
och har döpts till "Van Gogh from Space
Bild från NASA

torsdag 26 juli 2012

Slut på hat-ismer?

DN publicerar idag en artikel som handlar om "samhällets sista tillåtna rasism" - att driva med kineser och ostasiater. "Den finns överallt runtomkring oss – på scenen, i humor, i filmer och på förpackningar". I DN uppmärksammas journalisten Patrik Lundberg. Han skrev krönikan som uppmärksammade rasismen i kinapuffarna. Den ledde till att Fazers Kina-choklad fick en ny desig. Han tyckte dock att debatten blev fel - handla inte om rasismen – utan om överdriven ”politisk korrekthet”. Han har gått vidare och kommer nästa år släppa en bok där han går djupare i ämnet; ”Gul utanpå” som handlar om att vara asiat i Sverige.

Rasism är naturligtvis inte acceptabel i någon form. Vare sig det rör sig om invandrarfientlighet, judehat, kinapuffar, negerbollar eller nedsättande kommentarer om afrikanska invandrar. På samma sätt kan vi inte acceptera sexism som i korv reklamen eller  förtryck av hbtq-personer. Denna utveckling är del i en mognadsprocess vi tillsammans (vår kultur) genomgår. Vi gallrar bort "barbariska traditioner" som att göra sig lustig över andra folk/grupper eller behandla folk ojämlikt beroende på härkomst eller kön, se tidigare inlägg Kulturell gallring. Vi går från en barnslig tro på en himmelsk fader till att själva ta ansvar för våra handlingar. En mognads process vad gäller jämlikhet i vår värld. Kort och gott: dags att växa upp, dags att börjar uppföra oss som vuxna.

27/7-12 Fortfarande lång väg kvar innan idrotten blir jämställd DN
29/7-12 Svart par i USA fick inte gifta sig DN, Dagen och GP
31/7-12 Hatbrott grundade på läggningen ökar DN
3/8-12   Härryda SD-politiker: Homosexualitet orent GP
7/8-12   Pia Kjærsgaard lämnar partirodret för Dansk folkeparti DN, SvD å GP
8/8-12   Strindberg var en modern rasist DN
11/8-12 Stad för bara kvinnor DN
14/8-12 Madonna utreds för ”homopropaganda” DN å GP
             SD-politiker: ”Blod ska flyta” DN, SvD
16/8-12 Avgår efter rasistiska tweets DN
19/8-12 Kvinnohatet är styrande i både gangstervärlden och Putins Ryssland DN

Bild från DN

onsdag 25 juli 2012

Istiden mot sitt slut

Istiden på Grönland går mot sitt slut, som tidigare kommenterat. Glaciärtungor retirerar och den väldiga inlandsisen tunnas ut. Avsmältningen accelererar. Den grönländska situationen påminner väldigt mycket om den vi hade här i Skandinavien för 10 000 år sedan när vår senaste istid Weichsel tog slut. På samma sätt som då leder det till att nya stora landområden kommer friläggas, att världshaven stiger men framför allt tar det tid. För Weichsel tog det runt 3000 år från att isen började dra sig tillbaka tills att all is smält bort. För Grönlands del förväntas en kortare avsmältningstid, kanske 700 år, pga. de accelererande globala temperaturerna till följd av människans utsläpp av växthusgaser. Grönlands inre förväntas bilda ett grunt hav, som i Skandinavien, då isen under lång tid tryckt ned marken under nuvarande havsnivån.
Se även SvD och GP.

Idag rapporterar DN och BBC om en unik händelse som antyder framtida utvecklingen: mellan den 8 och 12 juli skedde någonting drastiskt med Grönlands glaciär. På bara några dagar ökade smältgraden från 40 procent till 97 procent dvs det var töväder över nästan hela Grönland. Till och med på Summit station, Grönlands kallaste och högsta plats. Där har det inte töat sedan 1889. En tydlig signal vartåt utvecklingen går enligt Nasas chefsforskare Waleed Abdalati. En annan tydlig signal var det enorma isberg som bröts loss från grönländska Petermanns glaciären - vi ser förändringar som vi aldrig har sett tidigare, kommenterar Andreas Muenchow vid universitetet i Delaware, se DN och CBC.

Grönland har haft varmare perioder i  historien. Bland annat när vikingarna koloniserade Grönland under 900-talet. En i övrig intressant tid som sammanföll med början av vikingarnas kristnande dvs. början på slutet för vikingatiden. En bosättning som var livskraftig men de försvann till slut i början av 1400-talet, okänt varför men man tror att det försämrade klimatet, som ledde till att sjövägen från Island skars av, var en viktig orsak. Den utveckling vi ser idag är dock mycket mer dramatisk. Inlandsisen på Grönland är mycket gammal, äldre än vår senaste istid. Den kan ha bildats redan under Pliocen och därmed ha täckt ön i över 2 miljoner år.

26/7-12 Antarktis ”Grand Canyon” hittad under isen - bidrar till minskande glaciärer DN, Nature; Ökande issmältning är människans fel: DN, The Guardian.
31/7-12 Professor ändrar sig om global uppvärmning DNThe New York Times. Berkeley Studien som fick honom att ändra sig.
2/8-12   Regnskog växte på Antarktis DN
3/8-12   Nya rön om stabilare Grönlandsis DN, Grönlands första jordgubbar mognar DN
6(8-12   Arktis vårt gemensamma intresse SvD
8/8-12   Smältande isar ger politisk klimatförändring SvD


Bild från havet.nu

tisdag 24 juli 2012

Långt liv

DN rapporterar idag om en studie av hundra 100-åringars arvsanlag som ska "lösa åldrandets gåta". Studien sker i form av en tävling "X-prize" mellan forskarlag, med start september 2013. All kunskap som genereras kommer att delas fritt med andra forskare, se även  BBC.

De Abrahamitiska religionerna, däribland kristendomen och islam, lovar evigt liv i himmelen. Historiskt har detta varit ett väldigt framgångsrikt försäljningsknep. Idag räcker det, för många av oss, med det liv vi erbjuds om vi får vara friska och leva länge. Evigheten kan vi alla uppleva med vår fantasin, vår känsla av "sens-of-wonder", när vi tillåter oss betrakta världen och livet utan religionens påklistrade skygglappar.

Utöver bra gener så finns det några faktorer som vi kan påverka själva redan idag. Det viktigaste för oss alla är naturligtvis att leva ett hälsosamt liv självklart utan droger och doping, träna i måttliga doser, undvika övervikt och ha en meningsfull tillvaro. Vad gäller droger: absolut inget knark, rökfritt och helst ingen eller mycket begränsad alkoholkonsumtion. Sent föräldraskap förefaller, både på mammans och pappans sida, öka förväntade livslängden på avkomman. Det kan även öka livslängden för föräldrarna då de både hinner med utbildning och karriär innan familjebildning och kan få en meningsful tillvaro i ett skede av livet som annars kan kännas svårt.

26/7-12 Rökförbud  på allmän plats DN och SvDFimpa moralismen, Klåfingrigt se även "Krossa rökarna";  Övervikt beror på mat snarare än träning DN
28/7-12  Hermione föredöme för brittiska ungdomar
31/7-12  Sen graviditet minskar risken för cancer i livmodern
7/8-12   Styrketräning ger skydd mot diabetes DN
10/8-12 Svår ångest av extrem träningsmani SR
15/8-12 Alla cigarettpaket i Australien blir lika DN

Bild från BBC

måndag 23 juli 2012

Sköna busungar

Blev häromdagen klandrad av en man för att jag "saknar respekt för de troende". Det verkar som jag i och med min blogg varit den första som gjort honom uppmärksam på tankegångar från de nya ateistierna "uppfattningen att religion inte enbart ska tolereras, utan bör angripas, kritiseras och blottläggas med rationella argument varhelst dess inflytande uppstår", se även Nya ateism = gammal ateism. En uppfattning som har irriterat mången troende - de vill inte veta av kritik och rationella argument. Det kan tyckas vara en filosofisk fråga men i verkligheten får den stora konsekvenser. Allt för tydligt blir det när religiösa, i religionsfrihetens namn, vill fortsätta utöva barbariska riter som exorcism och omskärelse trots att de strider mot mänskliga rättigheter och kränker enskilda individer, allt för ofta försvarslösa barn (vars rätt till religionsfrihet inte respekteras). Även i USA, som tidigare präglats av stor religiös frihet, har nu planeran på Park 51, som är ett muslimskt center några kvarter från Ground Zero, starkt ifrågasatts.

Det är klart att religiösa reagerar starkt på de s.k nya ateisternas ifrågasättande - många religioner ligger i princip på dödsbädden och då är det extra känsligt. Det hela påminner om döende diktatorer "omvärlden dröjt plågsamt länge med att tala klartext om regimens karaktär". Peter Wolodarski fortsätter i gårdagens DN med: När diktatorer dör uttrycks ibland de mest genanta omdömen, även av sansade personer. Sveriges statsminister Tage Erlander var ingen anhängare av Sovjetunionen eller tyranner, men vid Stalins bortgång 1953 uppvisade Erlander ändå en stötande vördnad: ”Tilliten till honom (Stalin) och förtroendet för hans skicklighet har av det ryska folket känts som en stor tillgång i en värld så fylld av faror och ångest som dagens”. Trots att det var Stalins politik som är farornas och ångestens bakgrund.

De flesta religioner med alla element som himmelske fader, bönen, barnatro mm kan karakteriseras som en sorts regression där metafysiska trossagor tillåts dominera över en modern rationella världsbild. Det ger en besjälad värld som kan bevekas med böner och tro (pss som man i barndomen kunde tjata sig till mer godis) . I den terminologin skulle man kunna karakterisera det religiösa förhållningssättet som att dröja kvar i barnets magiska värld. Den växande skaran aktiva religionskritiker kan pss karakteriseras som brokiga tonåringar - de reagerar på barndomens världsbild, och föräldrarnas oinskränkta makt, på vägen mot frigörelse och självständighet. Det vuxna förhållningssättet är mer tolerant. En trygg ateist kan också tillåta sig att se och uppskatta de positiva sidorna av religionen. Precis som en balanserad förälder uppskattar och älskar sitt barn trots att det ibland behövs tillrättavisningar med en mjuk men bestämd hand (med undantag för ungdomsbrottslingar där det behövs kraftfullare åtgärder). Den trygge ateisten kan uppskatta alla de positiva element av folkliga traditioner och mänskligt beteende som religionen fångat upp i över tusen år. Religionerna kan betraktas som välmenande försök att skapa en fungerande livsåskådning innan vi hade en realistisk världsbild. Religionerna och religiösa kan då i huvudsak, vad anbelangar världsbild och livsåskådningsfrågor, behandlas som "sköna busungar".

3/8-12  Haitiska barn dog av voodooritual DN
7/8-12  Ortodox präst pussar som barn - då tog Putins tolerans tar slut DN
8/8-12  Sektledare höll barn instängda under jord DN

Bild "Sköna busingar" från Semesterbilden

söndag 22 juli 2012

Små planeter hittas

Vi lever i en astronomiskt väldigt intressant tid: allt fler planeter upptäcks kring andra stjärnor än vår egen, s.k. exoplaneter (nu över 700). Astronomer har observerat en liten planet, i storlek mellan jorden och Mars, kring en röd dvärgstjärna GJ 436 som ligger 33 ljusår bort. Planeten med en yttemperatur runt 500 grader ligger visserligen alldeles för nära sin stjärna för att liv ska vara möjligt men det intressanta är att en så liten planet har kunnat upptäckas. Det börjar bli tekniskt möjligt att upptäcka jordlikande planeter i vårt närmaste vintergats-grannskap. Det vill säga, vi har kommit ett steg närmare att upptäcka liv i universum. Se DN, ABC-news, vetenskaplig artikeln, tidigare inlägg "Massor med jordar" och även svenska bloggen Metric Space

Kan vi besöka dessa planeter? Idag är väl svaret nej. En stjärnresa är visserligen inte lika otänkbar som att resa till andra galaxer. Men med dagens teknik möter interstellära resor i det närmaste oöverstigliga hinder i form av: tid, energi och risker. Tiden för en resa till de närmaste stjärnorna uppskattas till mellan 1000 år och kanske neråt några årtionden. Energibehovet för ett sådant stjärnskepp är gigantiskt - i storleksordningen 100 gånger hela jordens. Till sist, det saknas lösningar för att skydda skeppet mot kollisioner med små partiklar (som blir mycket besvärliga vid höga hastigheterna).

Inom den närmaste framtiden har vi fullt upp med att skrapa ihop resurser för en Mars expedition som torde vara långt viktigare, bl.a. för att trygga vår arts överlevnad. Likväl, det som idag förefaller omöjligt kan kanske bli verklighet någon gång i framtiden. Hur hade t.ex. Columbus finansiärer reagerat om han föreslagit en månfärd istället? Kan vi utveckla teknik som låter oss accelerera med 1 g (normal tyngdacceleration ca. 10 m/s^2) så tar det "bara" knappa året att närma sig ljushastigheten och dito att bromsa in. För passagerarna på ett sådant skepp skulle resan till GJ 436 ta runt fem år tur och retur (på grund av relativistiska effekter). Men när de kom hem skulle uppåt 70 år ha passerat på jorden.

Bild från ABC News

lördag 21 juli 2012

Sommaren gud glömde

Denna sommar har hittills inte varit någon sommar. Det har mest handlat om kyla och regnrekord. Ett kraftuttryck som "gud glömde" kan för ovanlighetens skull vara på sin plats. Själva uttrycket är närmast inspirerat av svenska titeln på filmerna "huset som gud glömde" som i sin tur bygger på en verklig tragedi. Kraftuttryck av religiös art som svordomar kan man som ateist med fördel använda - en kulturtradition som till mångt och mycket bygger på förlöjligande och trots mot prästerskap och auktoritet.

Vädret har denna sommar lämnat en hel del att önska. Redan i juni slog både köld- och regnrekord med diverse lokala bottenrekord. Det blötare vädret vi ser är resultatet av ett globalt varmare klimat pga våra utsläpp av växthusgaser, men tyvärr är det bara början. Uppvärmningen går allt snabbare i takt med att våra utsläpp av koldioxid accelererar: för den 327:e månaden i rad överskreds världens genomsnitts temperatur under nittonhundratalet. Odds att det skulle ske av en slump (med oförändrat klimat) är 1 till 3,7exp99 (dvs en trea, en sjua och sedan 98 nollor) ett tal betydligt större än antalet stjärnor i universum. Tittar man på SMHIs nederbördskartor så ser man att vi för juli månad på många orter redan passerat normalvärden  med en faktor 2-3. Det är även intressant (och kanske skrämmande) att följa den rekordartade issmältningen i arktis - 2012 är på väg att bli året med det minsta istäcket vi mätt upp.

Utöver direkta effekter som översvämningsskador och sargade semesterplander så finns det lite mer oroande konsekvenser: risk för invasion av skadedjur som kan sprida av sjukdomar vi inte tidigare haft. Den i Storbritannien och Skandinavien dåliga sommaren låter sig dock inte jämföras med 1816 "Året utan sommar"  till följd av jättevulkanen Tamboras utbrott 1815 det största under dokumenterad historia.  Utbrottet slungade ut väldiga mängder  svavelsyra i atmosfärenupp till 400 miljoner ton, vilket hade en avkylande effekt - globala medeltemperaturen sjönk mellan 0.4 och 0.7 grader. I spåren blev det både snö och missväxt under sommaren 1816 med svält och död som följd. 

Idag experimenterar forskare med att släppa ut små mängder, mellan tio och hundra kilo, sulfater högt upp i atmosfären för se om det går att kyla jorden i syfte att motverka globala uppvärmingen. De extrema nederbörds mängderna beror på en kombination av väder och klimat (film på norska yr.no)Kritikerna pekar på att ändring av solens uppvärmning kan leda till minskad nederbörd i Amerika och Euroasien vilket kan ge minskade skördar. Diskussionen visar hur känsligt vårt klimat är och hur såbara vi är även om vi svenskar inte sagt nej till mindre nederbörd just denna sommar.

23/7-12 På Åland finns, vädret till trots, sommaridyllen.
             En ovanligt blöt sommar gör att fästingarna trivts bra
             Efter en kall sommar dags att blicka framåt: Jultomtar samlas
24/7-12 Nu kommer värmen: DN & GPRenkalvar fryser ihjäl DN
4/10-12 Högtrycken som försvann DN

Bild från Eksjö kommun

fredag 20 juli 2012

Sekulär Ramadan

Idag inleds Ramadan som är festmånaden i muslimska kalendern. Från Wikipedia: en tid för festligheter då familjer, släktingar och vänner träffas för att bryta fastan eller äta senare måltider tillsammans. Företag sponsrar banketter för medarbetare och kunder. Bättre bemedlade personer dukar upp och delar ut mat till den som inte har råd eller hinner hem innan solen går ner. Gator och byggnader dekoreras och påkostade tv-produktioner är mycket populära i många länder.

I takt med att muslimer sekulariseras (vilket de gör i nästan samma takt och utsträckning som kristna) så utvecklas Ramadan till att bli en sekulär festhögtid. På samma sätt som den kristna Julen där fest och kommersiella inslag (så som Disney) har tagit över helt, dvs fest i folklig kulturtradition som julen ursprungligen var - innan kristendomen. Ramadan kanske kan utvecklas till en sekulär fest som observeras globalt likt Julen? Se även: SvD, SRGP, GP2, GP3 mer om utvecklingen av specifikt svenska ramadantraditioner och boken Ramadan : en svensk tradition.

Att Ramadan firas på natten är inte så konstigt - traditionen går tillbaka till mellanöstern, som har heta dagar, när Islam utvecklades av tänkare som Muhammed (med starka influenser från vad han läst på om bla kristendomen och judendomen). Att Ramadan förskjuts över året beror på att man använder den gamla Babylonska månkalender: månen gör sina tolv varv runt jorden lite snabbare (11 dagar) än det tar för jorden att göra ett varv runt solen. En tradition som idag skapar problem i Norden: ljusa sommarnätter förkortar firandet (och förlänger fastan - elände!). Det kan man strunta i eller lätt att lösa: hyr en större festlokal, dra ned mörkläggningsgardiner, ställ upp en videoprojektor och visa direktsänd solnedgång från lämplig trakt söder över. Då kan man också välja en storslagen vy: t.ex. Giza och pyramiderna. Genom att välja i östlig - västlig riktning kan man anpassa tiden. Är man lite mer traditionell så väljer man plats som är rakt söder ut.

För oss andra då? Jo, varför inte anamma Ramadan som en festmånad på samma sätt som vi importerat  amerikanska Haloween? Kom ihåg: You Gottta Fight For Your Right to Party! Vi behöver inte heller festa varje kväll i en månad. Det räcker bra med en inledningsfest, lördagskvällar och en slutfest. Vi som kommer från en kristen kultur har inga helgdagar som flyttar sig över året (utöver påskens små förflyttningar). Den lilla skillnaden mellan månår och solår (11 dagar) ger relativt lång cykeln (365/11= 33 år) - vi kan bara gå igenom den några gånger under en livstid. Det ger perspektiv,  erbjuder möjligheten att säga - "sist Ramadan inföll på midsommar var jag 20 år gammal". Likt den hedniska/kristna julen kan vi glatt strunta i de tråkiga religiösa delarna (som att fasta på dagarna och be böner mm) - det är i den riktningen utvecklingen går även för troende muslimer (som en del av den breda sekulariseringen). Vi kan även berika Ramadan med svensk grillkultur och modern musik m.a.o PARTY!

Alla: köp in mat från mellanöstern, mörklägg, rigga videoprojektorn och bjud in till fest!


Bild från DalaDemokraten

onsdag 18 juli 2012

Liv i BX442

Den hittills tidigaste spiralgalaxen i universum har upptäckts av amerikanska astronomer. Galaxen som fått namnet BX442 bildades för elva miljarder år sedan vilket är några miljarder år äldre än vår egen spiralgalax vintergatan. Galaxens ålder är uppseendeväckande. Astronomerna har tidigare trott att galaxer med tydligt definierade spiralarmar utvecklades senare. Studierna av BX442 kan öka förståelsen för hur spiralgalaxer bildades i det tidiga universum. Se även NewScientist och DN.

Får man spekulera om liv bland de miljarder stjärnorna i BX442 så finns det med största sannolikhet flertalet system där utvecklingen startade flera miljard år före den i vårt eget solsystem. Hur lång tid det tar att utveckla intelligent liv med en teknisk civilisation kan säkert variera med några hundra miljoner år. Liv som kommit en miljard år längre i utvecklingen än oss går inte att föreställa sig. Vi kan idag knappast föreställa oss en teknisk civilisation som utvecklats i tusen år bortom vår egen, än mindre en miljon år. Skillnaden mot människan skulle vara större än den mellan oss och tidiga insekter som levde för 400 miljoner år sedan. Vi skulle, om vi mot förmodan, fick kontakt med dessa varelser inte kunna skilja dem från gudar. Tvärtom - deras utseende och förmågor skulle antagligen vida överträffa våra vildaste fantasier om gudar.

19/7-12 Nya astronomisatsningar: unikt panaromateleskop byggs i Chile

Konstnärs rendering av BX442 från NewScientist.com

tisdag 17 juli 2012

Vetenskapsförnekelse

Av alla konspirationsteorier på Internet så torde vetenskapsförnekelse vara den mest ogenomtänkta och representera den största okunnigheten. De personer som ägnar sig åt det har inte ens klarat av att reflektera över att de inte kunna använda Internet om det inte varit för vetenskapen: det skulle inte finnas någon ström till deras datorer, det skulle inte finnas några datorchips i datorerna, det skulle inte kunna finnas några bildskärmar. Likväl använder de dessa datorer (som de inte har en aning om hur de fungerar) för att sprida sina dumheter.

I äldre tider anklagade man ateister för gudsförnekelse: först hittar man på en mer eller mindre godtycklig metafysik (som saknar bas i verkligheten) sedan när man har lurat på de flesta denna tro, anklagar man de som inte köper dravlet för "gudsförnekelse". Den moderna vetenskapsförnekelsen är i princip samma vara men istället försöker man förneka eller misstänkliggöra själva kunskapen - antagligen i ett lamt försök att fortsätta sprida sina metafysiskt baserade idéer - likt kreationister. Fenomenet bottnar antagligen i att metafysiken inte längre stämmer med verkligheten och då väljer man stoppa huvudet i sanden med kraft, se Kartan och Verkligheten

Vetenskapsförnekarna repsenterar den vulgäraste och banalaste formen av skepticism. Som jämförelse: ta en hypotetisk "bussförnekare". Han förnekar att mänskligheten har någon som helst kunskap om hur bussar fungerar (växelådor, hur man gör fönster, förbränningsmotorer mm). Samtidigt som han dagligen tar bussen fram och tillbaka till torget för att sprida sitt budskap. Dessutom bor han hemma. Hans far, som betalar alla räkningar, jobbar på fabriken där bussar tillverkas.

Fyller dessa personer någon funktion? Väldigt begränsad. Möjligen kan de tjäna ett syfte - att aktualisera hur viktigt det är för hela samhället med en fungerande skola och ett samhälle som befrämjar utbildning och kunskap, se även Självkastrerande Kunskapssamhälle och Lärare och Astronauter.

Bild från bloggen Vardagsliv och tankarmåndag 16 juli 2012

Snöleoparden

Vi lever i en period av massutdöende försakad av människan, se antropocen och Människan förgöraren. Flertalet av jorden stora djur lever under utrotningshot. Alla stora kattdjur med undantag för leoparden är utrotningshotade. Det kanske vackraste djuret på jorden Snöleoparden är nära utrotning med bara 4 000 och 6 500 individer kvar i det vilda. Nu har forskare för första gångeni Mongoliet hittat lyor med vilda snöleopardungar, se DN. Upptäckten ger ny kunskap om vilda snöleoparder skulle kunna öka chanserna att bevara arten. Det största hotet mot snöleoparden utgörs dock av traditionell asiatisk medicin. Ett annat hot mot snöleoparden är klimatförändringarna. Ett varmare klimat innebär att trädgränsen flyttas uppåt i Himalaya och därmed minskar habitaten för snöleoparden, se Science Direct och finska YLE.

Snöleoparden i all sin glans torde vara ett bra exempel på hur mänsklig dumhet drabbar hela biosfären. Snöleoparden drabbas åtminstone dubbelt upp: både av klimatförändring och av knasig vidskeplighet (i form av österländsk medicin).

17/7-12 Vithajens fridlysning ifrågasatt DN
30/7-12 Bolt chanslös mot geparden DN
10/8-12 Indiska tigerparker förbjuds GP

Bild från WWF

söndag 15 juli 2012

Kartan och Verkligheten

Ett gammalt 70-tals skämt om militären går "när inte verkligheten och kartan stämmer så är det kartan som gäller". Tyvärr finns det många troende som tillämpar denna princip. Vilket ger stora problem i samhället. Nu sammanfattar Karin Bojs problematiken på ett strålande sätt i DN´s vetenskapskrönika: När tro väger tyngre än vetenskapen, se även tidigare bloggar När vidskepelse dödar Bara början!, Sciencefiction Religion och Fanns Jesus?

Bojs konstaterar "Anti-vaccinrörelsen är ett exempel på krafter som försöker misstänkliggöra forskning och befintlig kunskap. Scientologerna och deras kampanj mot psykiatrin är en annan. Klimatförnekarna är en tredje

Det finns många olika skäl att inte vilja ta till sig fakta i frågor som vaccin eller klimat. Till exempel religiös övertygelse, motstånd mot ett alltför materiellt och teknokratiskt samhälle, eller tvärtom en övertro på den teknologi som gjorde 1900-talet så materiellt framgångsrikt. Mot sådana övertygelser är det mycket svårt att argumentera. Å ena sidan känslor, som rädsla. Å andra sidan fakta. Men nästan aldrig helt svarta eller vita fakta, utan olika grader av sanno­likhet

Vad gäller klimatet och ökningen av extremväder avslutar hon: "En ny klimatrapport i veckan från instituten NOAA i USA och Met­office i Storbritannien sätter denna osäkerhet i ett större perspektiv. Där framgår än tydligare hur extrema väderhändelser har blivit vanligare – i vissa fall sextio gånger mer sannolika – jämfört med för femtio år sedan.
Räkna alltså med fler svåra översvämningar i framtiden. Det är en fråga om risk och sannolikhet, men inte desto mindre värt att ta på största allvar".


Dessa och en rad andra exempel som har diskuterats här på bloggen torde peka i en entydigt riktning: vi är, om inte annat så för vår egen skull, i stort behov av en livsåskådning som sätter vetenskap före tro!

17/7-12 Alla barn ska få vaccin mot gulsot DN
4/8-12   Genombrott för vaccin mot malaria DN å Journal of Clinical Investigation
12/8-12 Brett skydd mot influensa DN
18/8-12 Antroposofer förnekar sig inte: SvD

Bild från DN


Himmelskt projekt

Två glada entreprenörer, Kent Couce och Fareed Lafta, ska i Oregon USA flyga 80 mil uppburna av ett antal heliumballonger, 350 st av samma modell som man ger till barn fast lite större, enligt DN och Reuters.

Målet är dels att komma in i Guinness rekordbok och dels välgörenhet. Flygningen används som ett sätta att samla in pengar till ett barnhem i Irak. På barnhemmet bor flickor och pojkar som förlorade sina föräldrar i samband med Irakkriget. Således ett gott syfte för ett realistiskt världsligt himmelsk projekt.

"Klockan 10.21 lokal tid på lördagen lyfte de bägge männen från en parkeringsplats i Oregan med siktet inställt på Montana, över 80 mil bort. Snart syntes bara en prick i ballongfärgerna röd, blå och vitt mot himlen för de tusen åskådare som följde spektaklet".

21/7-12 Luftballong tvingades nödlanda

Bild från DN

fredag 13 juli 2012

Metafysiker till löje

I dagens DN reagerar Fredrik Strage på överdrivet negativa recensioner av Ridley Scotts nya rymd-epos Prometheus. Recensenterna har skjutit in sig på ett antal inkonsekvenser i handlingen och hävdar att den vänder sig till obildad publik, se Jens LiljestrandJerry Mättää (doktor i litteratur),  Malin Krutmeijer i Aftonbladet. Läser man de olika kritiska recensionerna så får man en känsla av att det ligger något i vad Strage skriver - filmen tycks beröra!

Ridley Scott tycks ha hittat en ny nisch för underhållning - naket och utlämnade visa hur naiva och rent ut sagt korkade de djup religiösa är i sin tro. Måste applådera Strages analys:
"Att se Noomi Rapace som dr Shaw i ”Prometheus” få sin barnatro sönderfrätt av terror är ett rysligt nöje". och Shaws kristna övertygelse leder henne rakt i fördärvet. Hon tvingas inse att människan inte är skapelsens krona utan (om jag tolkat filmen rätt) en labbråtta (oj, höll på att glömma det: SPOILERVARNING) som skapats under produktionen av biologiska stridsmedel Se även Metafysik som underhållning

Till Strages analys kan man möjligen lägga att den förnedrade och krossade Dr Shaw till slut vaknar upp och bestämmer sig för att ta sitt (vårt) öde i sina egna händer (istället för att flumma runt i sin faders tro). Hon, så att säga, uppnår frälsning och ger sig ut i världen som handlingskraftig ateist.

Prometheus bjuder på mycket välproducerad underhållning, med vackra scener, i högt tempo, ett par logiska kullerbyttor i handlingen (som alla skräckfilmer) men framför allt - ett nytt sätt att göra underhållning av metafysik har uppfunnits. Visa upp dumheten, likt kejsarens nya kläder, i gnistrande skarp belysning.

18/7-12 Gud vs Alien 1-0, Ridley Scotts cineastiska lekar
2/8-12   Rapace klar för ny ”Prometheus” 
3/8-12   Ingen Murray i ”Ghostbusters III”
4/8-12   Hanna Fahl: Alla – alla! – verkar se det som sin plikt att vara kritiker med rätt att glädjedöda

Bild från screencrush.com

torsdag 12 juli 2012

Invandrar i vågor

Alla i dag levande människor härstammar från Afrika. Tidigare har forskningsrön visat att européer även efter invandringen har blandats upp med invandrare från Afrika och Asien. Vad gäller ursprungsbefolkningen i Amerika så har forskarna diskuterat om de alla kommit vid ett tillfälle eller, lik européer, invandrat i vågor. Nu har avgörande resultat publicerats i New Scientist: indianerna härstammar från tre separata vågor av invandring, se DN.

Sätter man utveckling i perspektiv så kanske människans förestående kolonisation av Mars också kommer ske i vågor. Vågor som kommer beroende på hur förhållandena på jorden är. Det kan hända att vi nu står inför den första vågen. Vad gäller Amerika så var även vikingarna där: Leif Eriksson var sannolikt den förste europé som landsteg. Dock blev denna invandringen en mindre parentes jämfört med indianernas och sedemera européernas. Frågan kanske inte är om vi åker till Mars i våran tidsålder utan snarare om vi kan åstadkomma ett uthålligt samhälle där som har kraft att överleva och utvecklas på egen hand.

26/7-12 Andra sidan av myntet: Svenskar tar jobben för norsk ungdom; Får inte tävla i OS
27/7-12 Norge lockar jobbsugna unga svenskar

onsdag 11 juli 2012

Sista hjälpen

I Sverige har vi brist på organ till donation. Det är till och med så att utvecklingen går åt fel håll: antalet organdonationer under årets första halvår minskade jämfört med förra året. I donationsregistret finns bara en halv miljon svenskar anmälda - det "borde" vara åtminstone en storleksordning fler! När man lämnar världen kan man ge livsavgörande hjälp till andra - varje donator kan rädda livet på upp till åtta människor dvs "sista hjälpen", se Hanne Kjöller i DN.

"Fördelen med om du anmäler din vilja till donationsregistret är att du kan vara säker på att ditt beslut verkligen kommer till sjukvårdens kännedom om en donation skulle bli aktuell, oavsett vad som händer dig och andra under livets gång".

Det är enkelt att anmäla sig till Donationsregistret - behövs bara några knapptryckningar, namn och personnummer (går även bra utan elegitimation - man får en bekräftelse hem på posten). Gör det nu - en fantastisk möjlighet: hur meningsöst och tragiskt en förtidig död än är så kan det ge lite tröst att hjälpa andra. 

En lösning diskuteras i SvD: ge donatorer betalt för organen. En annan lösning skulle vara att kräva ställningstagande i denna fråga för alla som tar körkort, eller i varje fall alla som tar MC-kort.


8/7-12   En mc-död per dag i juli
8/7-12   Mc-förare omkom nära Lidköping
9/7-12   Mc-förare körde in i träd
11/7-12 Allvarligt skadad i motorcykelolycka
20/7-12 Motorcyklist skadades allvarligt i Borås
24/7-12 En allvarligt skadad i mc-olycka
30/7-12 Värmlänningar bäst på att lämna blodSmidig högfartsmissil till vardags och på banaBild från larm-soderhamn.se

tisdag 10 juli 2012

Bara början!

De effekter av klimatförändringen vi ser idag är bara början. Det är inte början på slutet, inte ens slutet på början utan bara början på vad som skall komma. Vår medvetenhet om klimatförändringarna är så låg att de globala utsläppen av växthusgaser fortfarande accelererar. Dagens översvämningar i Småland (DNGP, GP2, SRSvD) är bara ett exempel på något som kommer bli vardag i framtiden. Ett varmare klimat innebär för oss ett blötare klimat. Det finns även teorier om att de föroreningar vi släpper ut lokalt direkt påverkar nederbörden. Utöver dessa effekter kommer vi få se sekundära effekter av att klimatet blir varmare och fuktigare: nya skadedjur, nya insekter och ökad spridning av parasiter och sjukdomar.

Dessa effekter med ökad nederbörd och fler stormar är kända och förväntade sedan länge. Det krävs antagligen betydligt kraftfullare och påtagligare effekter, som utbredd och svår torka, stigande havsnivåer, mördande värme och försvinnande glaciärer innan några verkliga åtgärder för att minska utsläpp vidtas på internationell nivå. Det är bara luta sig tillbaka: dessa effekter kommer! Om man nu inte blir drabbad eller bor i de orter som inte klarar översvämningar för då blir det allt annat än att luta sig tillbaka.

11/7-12 Vattnet fortsätter stigaMSB kräver mer pengarOron för OS-vädret
12/7-12 Värme gör skyfall vanligare DN, GP, SvD och SMHI
14/7-12 Japaner flyr undan rekordregn DN & GP
15/7-12 Mer regn nya varningar: DN & GP
16/7-12 Tusentals isolerade av vattenmassorna i Japan DN
17/7-12 ”Sprejning” kan kyla jorden DN
18/7-12 Grödor förstörs DN, Nytt oväder drar in DN, SkD & GP
19/7-12 Gigantiskt isberg lossnade från glaciär DN
20/7-12 ”Isbjörnar” på bensinmack i miljöaktion DN & SvD
22/7-12 Dödliga skyfall i Peking DN, GP och SR
24/7-12 Stor ökning av TBE DN
29/7-12 Aggressiva myggor intar Stockholm DN, Skyfall i Göteborg DN, GP
31/7-12 Varning för högre matpriser DN
1/8-12   Getingexplosion i södra Sverige DN
3/8-12   Våldsam tromb drog över Göteborg GP, DN och SvD
5/8-12   Festival fick stoppas vid kraftigt oväder DN
7/8-12   Tredje tyfonen på en vecka. DN, SvD, SR och GP

Lönneberga bild från dagens DN

söndag 8 juli 2012

Fundamentalister mot abort

I förra inlägget "Kulturell gallring" bloggade jag om hur gamla knasiga kulturtraditioner måst gallras ur när samhället utvecklas. Den motsvarande problematiken finns också när nya, vetenskapligt bevisade, tekniker inte kan införas eller hindras på grund av primitiva mentala föreställningar. I USA går utvecklingen baklänges  -religiösa fundamentalister tvingar abortkliniker stänga. Inte nog med det: man för även en krig mot preventivmedel. Förra året antogs 92 nya lagar som på olika sätt begränsar tillgången till abort . Det hela driva av republikanska politiker och går under beteckningen "krig mot kvinnorna". En instans av hur galet det kan gå när moral baseras på metafysik!

Från DN:  "Lagarna ska strypa både utbud och efterfrågan, och det senare görs uppenbarligen bäst genom att plåga abortsökande kvinnor. Tvinga dem att vänta 24 eller 48 timmar mellan besöken så att de förlorar flera dagars lön. Hindra dem från att använda sin sjukförsäkring så att de får välja mellan att betala hyran eller att göra en tidig abort för 3 000 kronor. Gör onödiga ultraljud – gärna genom att en stav sticks upp i underlivet, det blir bättre bildkvalitet. Ljug om att abort leder till bröstcancer eller undanhåll medicinsk information som skulle kunna leda till att kvinnan väljer abort".

I tre delstater har man till och med försökt lagstifta så att mord på abortläkare skulle kunna bli lagligt (vilket tack och lov inte gick) Lag förslagen formulerades av den högerkristna lobbyorganisation Americans United for Life. Detta förtryck är av grövre art och mycket mer skadligt än den i väst så friskt ifrågasatta burkan och niqab. Inkluderas offret för klinikrelaterat våld i USA så steget till talibanerna, som framför en grupp jublande män skjuter ihjäl en kvinna anklagad för äktenskapsbrott, inte så långt. Fördomar och fundamentalism sticker ut sitt fula tryne närhelst tron på metafysik blir legitim. 

19/7-12 Delstater försvårar aborter i USA DN
29/7-12 Spanien planerar skärpa abortlagstiftning Dagen
31/7-12 Måste se foster innan abort i Rumänien DN
3/8-12   Abortfrågan delar liberala New York DN
4/10-12 Marocko blockerar holländsk abortbåt SvD

fredag 6 juli 2012

Kulturell gallring

Idag har festivalen San Fermín inletts i spanska Pamplona med traditionella tjurrusningar och tjurfäktningar. För ovanlighetens skull har den inletts med en protest mot tjurfäktningar. se DNGP1 och GP2
Tjurfäktning, som i Sverige har förlöjligats i decennier med Kalle ankas julafton, är en gammal underhållningsform där flera personer ska visa sitt mod och skicklighet genom att plåga ihjäl en tjur inför publik.

Tjurfäktningen är bara ett exempel på kulturtraditioner som levt kvar från äldre barbariska tider och därför anses ha någon sorts legitimitet. Tiderna har förändrats: idag kommer en person som försöker hitta på eller marknadsföra en ny "underhållning" som i allt väsentligt handlar om djurplågeri istället att straffas eller förbjudas inneha djur.

Hur ska vi då göra med de gamla barbariska traditioner som lever kvar? I den civiliserade delen av världen kommer de flesta naturligtvis med tiden att gallras ut, som till ex. omskärelse och exorcism. Andra har redan försvunnit eller omstöpts, som romarnas gladiatorspel där publiken roades genom att se gladiatorer kämpa mot andra gladiatorer eller vilda djur på liv och död. Andra traditioner försvann för så länge sedan att vi knappt känner till dem: som den bröllops tradition bland nordafrikanska stammar Herodotos berättar om där bruden på bröllopsnatten går ett varm i byn för att samla in bröllopsgåvorna varvid hon har sex med en man i varje hus. Vad gäller droger så tycks samma mekanism verka: gamla droger lever kvar därför att de är invända i vår kultur (alkohol) medan nya inte tillåts, se Drogliberaler.

Kulturrelativism innebär att kulturer och kulturella fenomen bör förstås och bedömas utgående från sina standarder, värden, villkor och sammanhang. Den kritiseras för att lämna fältet öppet för godtycke - vad som helst kan accepteras om det bara finns en tradition bakom. Man kan frågarsig hur det är ställt med valjakten. Ursprungsfolk, bland andra eskimåer, jagar val i liten skala vilket inte torde vara mer förkastligt än någon annan jakt. Industriländer har tidigare bedrivit kommersiell valfångst vilken var nära att utrota flertalet val-arter. Nu vill ett fåtal länder fortsätta jaga val -vilket möjligen skulle kunna fungera kortsiktigt men på sikt kan det både decimera och utarma bestånden. Framförallt: om alla länder tillåts jaga val så skulle valarna snabbt utrotas!

11/7-12 Tre skadade i Pamplona
15/7-12 Ledare DN: Förtrycket är inte relativt
20/7-12 Dansk Exorcismens
3/8-12   Haitiska barn dog av voodooritual DN å GP
torsdag 5 juli 2012

Guds hand

Nu har klantarslet till kapten Francesco Schettino, som satt kryssningsfartyget Costa Concordia på grund i vintras utanför ön Giglio, krupit till korset. Erkännandet kommer i form av ett brev där han hävdar "att det var guds hand" som styrde skeppet. Detta torde va så nära ett "f-n det gick åt pipan och jag ångrar mig" som han kan komma (efter alla lögner och undanflykter), se GP, DN och Hufvudstadsbladet.

1986 använde fotbollsspelaren Diego Maradona uttrycket beskriva vad som hände när dommarn missat att han boxat in bollen i match mot England.

I Sverige har vi närmast två dundertabbar i denna kategori: lokföraren som med ett X2000 tåg backade på ett stoppblock på Malmö station och kollisionen mellan kranbåten Lodbrok och Essingebron 2005 varvid Essingeleden stängdes av helt i flera timmar. Kranägaren skyllde på "hjärnsläpp" vilket också torde vara en målande beskrivning av det katolska "guds hand".

11/7-12 Kapten Schettino ber om ursäkt DN, GP och SvD

Michelangelos målning från Wikipediaonsdag 4 juli 2012

Inga sjöjungfrur

Det finns inga sjöjungfrur, meddelar USA:s regering på NOOA's hemsida (som redan tidigare meddelat att den inte heller tror på zombier), se DN. Frågan kom upp då Animal Planet gjort ett underhållningsprogram med titeln "Mermaids – the body found” som del av "monster week". Detta är väl knappast någon nyhet för oss ateister eller åtminstone för oss som fått rudimentär skolning i biologi (motsvarande högstadie nivå). Nu kan vi kryssa bort två påhittade väsen från listan på fabler man tror på i USA - återstår ett antal till. Detta kanske skulle kunna lösas med en snabb produktion av nya underhållningsprogram på olika teman. Eller varför inte köra "Buffy vampyrslaktaren" i repris? Se även hjärnspöken.

Ett litet steg för oss ateister men ett stort steg för USA!
Dock, känner man sig lurad - har allt sedan fantastiska filmen "Splash" närt drömmen att Daryl Hannah ska dyka upp ur böljan.

8/7-12 Verkliga havsvarelser från "filmens värld": Vithajar siktade vid ”Hajens” inspelningsplats.

Bild från holytaco.com

tisdag 3 juli 2012

Relativt harmlöst

En japansk forskare Yoshitaka Fujii har under de senaste 19 åren förfalskat 172 vetenskapliga artiklar, av dessa är 126 "helt påhittade". Det kan enligt Science Insider röra sig om ett nytt rekord i fusk. Yoshitaka, verksam inom anestesiologi, har mer eller mindre suttit vid sitt skrivbord och fantiserat ihop artiklar likt en skönlitterär författare, se vidare i DN.

Likväl, fusket och lurendrejeriet får ses som relativt harmlöst i jämförelse med de påhitt en viss gatupredikant från Nasaret och hans efterföljare lurade i världen med start för 2000 år sedan. Om nu inte karaktären bara var uppdiktad av "efterföljarna"Miljoner och åter miljoner har lurats att tro på uppenbarligen uppdiktade händelser som: jungfrufödelse, gatupredikarens död på korset och återuppståndelse, att han kan gå på vatten och väcka upp döda med mera. Det har till och med föreslagits att gatupredikanten och Paulus skulle vara en och samma person: gatupredikanten skulle, efter att lyckats fejka sin egen död, antagit en ny identitet och fortsatt sprida lurendrejeriet, se "Vad hände på vägen till Damaskus?av Lena Einhorn. I så fall torde gatupredikanten lyckats överträffa sig själv! Han har hur som helst lyckats med världshistoriens och mänsklighetens största lurendrejeri! En i sig imponerande prestation med vilken han lämnar småfuskare som Yoshitaka långt bakom sig.


24/1-13 Diskution av bokrecension: Vad hände på vägen till Damaskus? | Lena Einhorn Literature-connoisseur.
Recensenten är minst sagt tveksam till teorin om Jesus och Pualus: Han nämner Ockhmans rakkniv och skriver "Paulus  satt igång att missionera  för kristendomen bland hedningarna med en häpnadsväckande intensiv religiös fanatism".
Jag funderar: - vore det då inte enklast och anta att Jesus och Paulus var en och samma person? Hur skulle annars Paulus kunna kasta sig in och missionera med den intensiteten (om man nu inte köper att han fick en uppenbarelse av gud...)?
Recensenten replikerar "Paulus förefaller ha skrivit en mycket stor mängd text - i sammanhanget - medan intet är bevarat av Jesu hand. Varför denna plötsliga lust att skriva, när intet skrivits förut? 
Enklast är helt enkelt att acceptera, att Paulus var en av kristendomens första riktigt lyckade värvningar. Han hade förmågan att sprida sin form av Jesu lära och bygga en teologi på den läran. En lära som för övrigt förefaller vara rejält skild från vad Jesus själv förkunnade, och framförallt mycket mer sofistikerad".
Som Lena skriver, så går det aldrig att få kunskap i denna fråga - blir då en fråga om inomvärldsligtro.