Leta i den här bloggen

lördag 30 mars 2013

Snabb tillnyktringen?

Tidigare har jag här på bloggen beskrivit sekulariseringen likt en istid av metafysik vilken smälter bort i ljuset av en upplysningen som sveper jorden runt som en långsam och mäktig tsunami. Vi har även kunna se hur svenska kyrkans medlemsantal ständigt minskar och är på väg mot en sekt. Men nu visar det sig att det kanske går snabbare än vi tror: kyrkan upplöses även inifrån: se Dagen Inre sekularisering kyrkans kris.

"Tusentals personer är anställda och förtroendevalda, cirka 60 000 sjunger i någon av alla körerna varje vecka, syföreningar träffas och trivs och tar stort ansvar i församlingarnas arbete. Samt ombuden för vårt internationella arbete, kyrkvärdar och övriga ideellt tjänstgörande människor.
Men den söndagliga gudstjänsten, vilken ju ska vara mötesplatsen för hela församlingen samlar färre besökare än förr – till och med bland dem som man verkligen skulle förvänta sig att komma, nämligen anställda, förtroendevalda, körmedlemmar, syföreningar.
" skriver Lars Gustafson i Gefle Dagblad. Han fortsätter "En inre sekularisering av Svenska kyrkans folk är den verkliga krisen, inte ekonomin. För om inte kyrkans eget folk kommer, varför skall då de andra 70 procenten tycka att det vore nåt att pröva på?"

Visserligen vet vanliga människor att de flesta som sjunger i kör gör det för att de tycker om sjungandet (inte för att de tror på något påhittat metafysiskt väsen). Men det ligger något i vad Lars skriver. Särskilt som det, i och med den framgångsrika ateistkyrkan, är uppenbart att det inte är något fel på kyrkans affärsidé. Kristendomen, vidskepelsen och metafysiken kanske är på väg bort från vårt land snabbare än vad de dykande medlemssiffrorna antyder?

Körsång på tv går hem, bild från DN

fredag 29 mars 2013

Framgångrik Ateistkyrka

En trevlig nyhet i dagens DN är att Första ateistkyrkan en världssuccé. "Englands första och nyöppnade kyrka för ateister har blivit en fullträff. Hundratals ateister från hela världen har hört av sig om att starta egna församlingar. Det är så spännande att mitt huvud snurrar runt, säger grundaren Sanderson Jones till AFP".

Kyrkan har grundats av de två stå-upp komikerna Sanderson Jones och Pippa Evans. De gillade mycket av det som kristendomen erbjuder men vände sig mot att det inte fanns för dem som saknar en gudstro. De tyckte det var synd att inte kunna njuta av de bra sakerna som religion erbjuder.


"För knappt tre månader sedan höll den ateistiska Söndagsförsamlingen sin första gudstjänst i en nedlagd kyrka i norra London. De udda månadsmötena kombinerar musik, tal och moraliska spörsmål med stora doser humor. Och det sker helt utan närvaro av den annars vanliga centralgestalten för gudstjänster, gud. Söndagsförsamlingens centrala lärosatser är att: hjälpa ofta, leva bättre och undra mer".

Det vore kanske hög tid att fundera på något likande i Sverige? Se även Svenskt Ateistiskt Tempel?,  Ateistisk Sekt?, Ukiah Blog och Huffington Post

Ateistkyrkans församling bild från Endrtimes

torsdag 28 mars 2013

Glad påsk/Ishtar!

Påsk som på engelska heter "Easter" vilket kommer från den  babyloniska gudinnan Ishtar och är en hednisk helgdag - ingenstans i Bibeln står det att vi ska fira något som kallas "påsk". De tidiga kristna firade aldrig påsk för då skulle de ha erkänt sitt hedniska ursprung. Högtidens svenska namn kommer också från dess hebreiska namn "פֶּסַח" (pesach), vilket betyder "passera" eller "gå förbi" som också pekar på den judiska firandet av högtiden. Ishtar var en fruktbarhetsgudinna och det förklarar kopplingen till ägg som representerar fruktbarheten och sexualiteten. Seden med ägg var i bruk redan bland Kanaan folk i förkristen tid och dök upp igen under medeltiden som en hedniskt firande av guden Eostre. Historiskt kallades "påsken" Ishatar fram tills katolska kyrkan tog över sedan och döpte om den till Easter år 155 vår tidräkning. Se Easter or Ishtar? och PaganPages.org om Ishtar.

Vår firandets ursprung lär vi kanske aldrig få reda på då det sannolikt även firats långt innan babylonernas kultur och går tillbaka till förhistorisk tid. Att vi på norra halvklotet firar vårens ankomst med fruktbarhetsriter, som ägget så väl symboliserar, är kanske inte så konstigt (och även med annan påskmat). Ännu mindre konstigt var det på den tiden då vintern mörker och kyla innebar stora umbäranden för folket. Se även Sekulära Högtider och Varför döden på våren?

Klar vi ska fira ljusets, värmens och livets återkomst. Därför: från oss alla till er alla En riktigt glad påsk!

30/3-13 Mysteriet med haren som började värpa SvD Många tror att vi firar påsken till minne av Jesu lidande, död och uppståndelse DN; Många i USA tror Jesus återvänder snart DN

Bild från The Richard Dawkins Foundation for Reason and Science (Official)

onsdag 27 mars 2013

Ohållbara kärnkraftssubventioner

Idag skriver SR om den hemliga men stora kärnkraftsubventionen i världen: går det bra kammar ägarna hem vinsterna men blir det en olycka drabbar det andra. Historien upprepar sig. Områden i Fukushima är ödelagda p.g.a radioaktiv strålning i kanske hundratals år. En del drabbade får ersättning av staten. I Sverige och världen över är situationen i stort sett densamma: saknas försäkringar som täcker kostnaderna vi en större olycka, se Oklarheter kring ersättning vid kärnkraftsolycka SR (och Klotet)

"Det här låter ju helt vansinnigt, det är klart att de svenska lagstiftarna måste anpassa det här till verkligheten. Ansvaret ska ju naturligtvis ligga hos de stora jättarna, Vattenfall, Eon och Fortum" säger Bill Dufwa som är professor emeritus i skadestånds- och försäkringsrätt vid Stockholms Universitet.

Lägg till detta problematiken med att kärnkraften inte avsatt medel för ringningen av gamla uttjänata kraftverk, se Kärnkraftsrivning saknar miljarder, Riva kärnkraftverk kan bli dyrare än att bygga nytt och Avvecklingen av kärnkraften blir allt dyrare så framträder en bild av stor dolda subventioner till en icke hållbar och icke ekonomiskt konkurrenskraftig industri. Det rimliga är att staten lagstiftar om att de som driver kärnkraftverk måste sätta av pengar för avveckling som står i proportion till faktiska kostnader och att de måste teckna försäkringar som täcker kostnader vid större haveri på realistisk nivå dvs någon eller några tusen miljarder kronor (inte som idag 3 eller vid årsskiftet11 miljarder) annars får de inte driva kärnkraftverken.

Dessutom har vi ännu, med möjligt undantag för Tjernobyl i det slutna Sovjet, ej sett de fulla konsekvenserna av en härdsmälta i tättbebyggt område. Japan hade trots allt enorm tur med vinden: det mesta av radioaktiviteten blåste ut till havs. I annat fall kanske hela Tokyo varit utrymt och avstängt - med i det närmaste oöverskådliga ekonomiska konsekvenserna. Knappast det hållbara samhälle vi vill se. Den svåra frågan om kärnkraftens tekno-ekonomiska hållbarhet torde vara avgjord: för dyrt för miljöfarligt!

27/3-13 Avveckla kärnkraften nu Sundsvalls Tidning
29/3-13 Biskop vill avveckla kärnkraften nu Dagen
9/4-13   Fortsatt läckage vid Fukushima SvD och NyTeknik
11/4-13 Kärnkraftsmotståndet håller i sig i Sverige SR


Radioaktiv förorening av havsvattnet från Fukushima olyckan,


torsdag 21 mars 2013

Universum

Ett nytt experimentresultat har lagts till raden av vetenskapliga framångar - den svaga mikrovågsstrålningen som är kvar från universums tidiga barndom har kartlagts i högre upplösning än tidigare. Resultatet antyder att universum är äldre än vad vi tidigare trott: 13,82 miljarder år. Se: Vi är alla 50 miljoner år äldre DN,  Planck reveals an almost perfect Universe ESA och New Map of Big Bang Light Hints at Exotic Physics Space.com.

Lite mer spännande är att data möjligen antyder att det fanns något före Big Bang. Vad detta skulle vara är för tidigt att säga men det är svårt att inte spekulera. Kan det vara så att Big Bang, starten på vårt universum, skedde i en redan befintligt värld. Det, så att säga, blåstes upp en ny bubbla i ett redan befintligt rum: ett multiversum? Det kanske har funnits många tidigare Big Bangs, det enda som skiljer denna senaste från tidigare är att den innebar starten för världen som vi känner? I så fall skulle det vara ytterligare ett steg bort från den etnocentricitet som präglat utvecklingen av vår världsbild. Se: 5 Reasons We May Live in a Multiverse space.com och även Världens nav.

Kända universums barndom - bakgrundsstrålningen, bild från ESA

onsdag 20 mars 2013

Moral: låt dom dö

Den svenska regeringen darrar på manschetten vad gäller de tolkar som hjälpt svenska trupper i Afghanistan. Försvarsminister Karin Enström är förvånad över att ÖB Sverker Göranson säger att regeringen bör införa någon form av asylprogram. Nej, Enström replikerar istället med olika formella invändningar. Bilden blir rätt tydlig: vi ska på formella skäl underlåta att hjälpa tolkarna. Som tack för att de hjälpte Sverige så låter vi dem dö. Se SvD.

Försvarsministerns känslokyla är helt i klass med mars-vädret. Jag kan inte annat än uttryck förvåning. De moraliska övertonerna i denna fråga är glasklara. Är svenska regeringen på väg mot en ny moralisk bottennotering i klass med baltutlämningen? Vad anbelangar mig som svensk väljare kan jag bara konstatera:
Karin du kan avgå nu.

21/3-13 ÖB fick salva från Enström SvD Orealistisk behandla tolkarna som andra asylsökande SvD
24/3-13 Skandal att tolkarna inte får asyl i Sverige SvD


Baltutlämningen - svensk historia från 1946, bild från wikimedia.

tisdag 19 mars 2013

Fiende förenar

Vid den katolska påven Franciskus utnämnande var den ortodoxa kyrkans överhuvud närvarande för rösta gången på 1000 år, SvD och SR. Förra påven Benedictus var även öppen mot andra religioner som islam, SvD2. Vissa tecken på islamskt närmande till katolicismen har även gjort sig hörda i massmedia.

I ljuset av minskande religiositet i abrahamitiska länder så är det kanske inte så konstigt att religiösa företrädare närmar sig varandra - man enas mot en yttre fiende: den tilltalande icke-tron, se Avkristningen och Ansvar för andlighet.

Franciskus i sand, bild från SvD

fredag 15 mars 2013

Nystart?

I dagens DN argumenteras för att Khemiris text ”Bästa Beatrice Ask” kan bli nystart för antirasism. Brevet var mycket välskrivet, vilket även Beatrice Aska har påtalat - nästan som ett svenskt Martin Luther King's tal 'I Have a Dream'. Det vore viktigt om vi alla kunde samlas i ett avstamp inte bara mot rasism utan även mot näthat och sexism. Fördomar och dumheter som fått allt för stort utrymme i press och massmedia. Fördomar och dumheter som förpestar tillvaron för många. Fördomar och dumheter som kan få allvarliga konsekvenser för oss allihopa. Se även Vi är alla invandrare av blandras! och Slut på hat-ismer?

Låt oss hoppas att detta är startskottet för ett mer tolerant Sverige och en humanare värld där vi istället för att söka felen hos andra och skapa utanförskap tillsammans ser möjligheterna och mångsidigheten som berikar vårt land och den värld vi alla lever i.

17/3-13 Reinfeldt: Kränkningar på nätet farligt för samhället DN
18/3-13 Billström: De flesta som gömmer flyktingar är inte blonda och blåögda DN
18/3-13 Skarp kritik mot Billström SvD, MUF: Billström bör be om ursäkt SvD
19/3-12 Reinfeldt ger Billström hård kritik SvD

Bild ur "Det nya landet" från film.nu

onsdag 13 mars 2013

Syntetiskt liv

Idag väljs ny ålderdomlig påve som nästan är dement redan innan han tillträder - vilket, om inte annat, illustrerar mänskliga begränsningarna.Vår syn på livet står inför en förändring. Detta av två skäl: för det första kan vi snart skapat liv från död material, se DN, SvD och tidigare Nu är vi gudar. Det andra skälet är att vi står inför en revolution vad gäller artificiell intelligens. Vår teknologi närmar sig en nivå när vi kan bygga artificiella hjärnor som har en intelligens som närmar sig vår, se t.ex. Nästa kapprustning sker i våra hjärnor SvD.

Vi har faktiskt redan tagit första lilla steget in i eran när datorer tar beslut som är viktiga och påverkar oss alla. börsrobotar och robothandel, se Här är robotarnas nya, sälla jaktmarker SvD. Nästa steg är bilar som bromsar automatiskt, kärnkraftverk som styrs av autopiloter (för att eliminera den mänskliga faktorn), robotar som utför kirurgiska operationer osv. En del anser att utvecklingen kommer accelerera till den grad att en massa konstiga saker händer, en "singularitet" ett begrepp de lånat från matematiken. Så lär inte ske - däremot är det idag mkt svårt att överblicka vad denna utveckling leder till. På samma sätt som det på 70-talet var svårt, för att inte säga omöjligt, att överblicka vad it- och telecomrevolutionen skulle leda till.

17/3-13 Robotarna som kan ta över våra jobb SvD

HAL-9000 från Stanley Kubricks 2001

tisdag 12 mars 2013

Ännu mer fossilgas

Från Japan rapporteras om framsteg i utvinning av metangas ur metanhydrat, eller metanklatrat, på havsbotten. Detta är en potentiellt mycket stor källa till metangas - kanske jämförbar med hela tillgången på olja och gas innan exploateringen startade. Resursen har varit känd under en längre tid men hittills har ingen utvinningsteknik varit framgångsrik, se DN Genombrott i metangasutvinning och SvD från mars 2012.

Metanhydrat kan närmast beskrivas som en frusen vatten-metan-lösninge, ser ut som brännbar snö. Denna är inte stabil vi normala tryck utan kräver högt tryck och låg temperatur - som det är på världshavens bottna och i Sibiriens tundra. Metangasen är en fossilgas varför den skulle ge bidrag till växthuseffekten på samma sätt som naturgasen och oljan gör. Varför kommersiell utvinning bara skulle förvärra den redan allvarliga klimatsituation vi nu är inne i, se SVT vetenskap.

Till saken hör att de enorma resurserna av metangas på havsbotten och i Arktiska tundran i sig potentiellt är en tickand miljöbomb som kan ge oss en växthuseffekt som kan vände upp och ned på vårt klimat på bara en generation en så kallad metanklatratkatastrof, se även Gamla synder.

13/3-13 Galenskap att motarbeta säkerhetskrav i Arktis SvD
19/3-13 80 procent av Sveriges unga har klimatångest SvD
23/3-13 Iskall gas ger guldfeber SvD
29/3-23 Den ökade produktionen av skifferolja i USA konkurrerar nu ut oljesand i Kanada SvD

Metanhydrat som brinner bild från DN

fredag 8 mars 2013

Försmak av kometåret 2013

I helgen kommer kometen Pan-STARRS att börja bli synlig från södra Sverige direkt efter skymningen. I nästa vecka kommer den att vara som starkast och ska kunna observeras med blotta ögat i de områden som får klart väder. Bästa tillfället att se den är antagligen tisdagskväll då den ska skådas någon timme efter skymningen i närheten av nymånen. Se space.com och svenska amatörastronomiska föreningen saaf.se.

I år har vi redan fått erfara meteorit explosion i Ryssland och till hösten får vi se den betydligt ljusstarkare ISON som kanske kommer kunna mäta sig med fullmånens sken! En anmärkningsvärd händelse som antagligen blir den starkast lysande kometen under vår livstid. Möjligen överträffas denna händelse redan i oktober nästa år när en stor komet, Siding Spring, kommer passera mycket nära planeten Mars med viss kollisionsrisk!

Utvecklingen av kometen Pan-STARRS över matthimlen 
under mars månad, grafik från NASA

torsdag 7 mars 2013

Sannsagor

Vårt behov av mystik och sagor torde vara väl dokumenterat. Om inte annat så torde den rikliga förekomsten av sagor och myter inom den religiösa föreställningsvärlden peka på ett starkt behov. Som rationell människa så kan man fråga sig varför? Ett skäl kan vara att vi söker kontakt med den bitvis magiska och fantastiska värld vi alla levt i under vår barndom, en sorts regression. I kristendomen blir den regressionen extra tydlig med prat om Gud fader och centrala rollen av bönen.

Men måste man som vuxen rationell människa förneka sagorna. Nej, uppenbarligen inte: sagor funkar alldeles utmärkt som underhållning och de funkar även om vi inte tror på dem som i mikrofandom. Kvalitén i upplevelsen förstärks om man också tror på sagan "I want to believe". Det finns till och med teorier om att evolutionen har favoriserat gener som ökar benägenheten att tro på högre väsen. Här har jag kraftfullt avfärdat denna vidskepelse på goda vetenskapliga grunder: religionerna har gång på gång visat sig ha helt fel i sina gissningar och fantasier om hur verkligheten fungerar. Tvärtom, varteftersom vetenskapen utvecklats under de senaste århundradena har det visat sig att vi inte har något som helst behov av en gud för att förklara hur världen fungerar.

Den största sagan av dem alla ligger rakt framför oss. Det finns dessutom väldigt goda skäl att tro på den. Sagan om livet i universum. Livet som utvecklas ur kemin. Livet som utvecklat kulturen. En fantastisk saga med många spännande vindlingar. Men framför allt: en saga som vi idag här på jorden skriver och är del av. Det finns många många spännande och fantastiska skeenden framför oss på samma sätt som människan genomgått en fantastisk utveckling de senaste årtusendena - allt sedan jordbruksrevolutionen. Utvecklingen har accelererats ytterligare i och med industriella revolutionen och nu i vår livstid allmänt spridd informationsteknologi. Är det möjligen så att vi inte ser skogen för träden? Att vi är så fast i våra vardagliga bekymmer att vi inte klarar av att höja blicken mot horisonten?

tisdag 5 mars 2013

Mars-smäll i oktober?

En nyligen upptäckt komet riskerar att träffa planeten Mars 19 oktober 2014. Kometens bana är ännu inte tillräckligt väl känd för att avgöra om den kommer träffa Mars. Antagligen kommer den inte att träffa utan att passera på ett så litet avstånd som 40 000 till 100 000 km. Träffar den Mars blir det en kollision som inte skådats i  den inre delen av solsystemet de senaste 70 miljoner åren, då dinosaurierna utplånades från jordens yta. Kometen som har fått namnet Siding Spring (Officielt C/2013 A1) är 8-50 km i diameter att jämföra med den cirka 15 m stora sten som träffade Ryssland för några veckor sedan. Se space.com och Aftonbladet.

Effekterna på Mars är av den magnitud att de är svåra att beskriva i annat ordalag än "a disaster of biblical proportions". Kometen färdas med en hastighet av 56 km/s (200 000 km/h) och en energi motsvarande 20 miljarder megaton eller motsvarande 1600 miljarder Hiroshima-atombomber. Räknar man på mängden materia och  att Mars yta till stor del består av fryst vatten så skulle kollisionen räcka till för att ge Mars en atmosfär med täthet som kanske t.o.m. skulle kunna närma sig jordens. Det skulle med andra ord kunna bli en snabbstart för terraformering av Mars. Det är oklart hur många år det tar för Mars att stabiliseras efter kollisionen och att rensa upp alla fragment som kan hamna i omloppsbana så att det går att närma sig igen. Se även tidigare Hotet från HimlenTecken i skynNedslag och ISON kommer.

Kuriosa är att kometen upptäcktes med ett teleskop som har svensk anknytning: the 0.5-meter Uppsala Schmidt Telescope, byggt i Svergie och har ingått i  Uppsala Southern Station.

12/3-13 Förutsättningar för liv funna på Mars SvD

Illustration av kometnedslaget vid slutet av Krita, fr. Wikipedia

måndag 4 mars 2013

Fler spikar i Eurokistan

Knappt har Europa hämtat sig från chocken över Greklands ekonomiska kris. Idag kommer tragiska nyheten från Spanien att en mardrömsgräns är passerad: i februari översteg den registrerade arbetslösheten för första gången fem miljoner människor. EU-kommissionen spår att den spanska arbetslösheten stiger till 26,9 procent under 2013, se SvD. Med andra ord: -en kollaps för allt vad jämlikt och fungerande samhälle innebär. Spanien är dock inte ensamma i krisen. I andra änden av Medelhavet diskuteras krispaket för Cypern och kanske till och med Euron-exit. Slutligen har Italiens befolkning i ren protest röstat fram Komikern Beppe Grillo till största parti. Beppe kan tänka sig folkomröstning med sikte på att Italien ska lämna Euron.

Man frågar sig hur mycket mer behöver gå åt pipan innan en samlingen överbetalda skattefrälse ska överge sitt drömprojekt? Situationen verkar nästan vara lika låst som i USA där striden står mellan tok-konservativa republikaner som vägrar införa realistisk skattefinansiering av staten i klinch med demokrater som inte klarar av att göra de neddragningar som behövs. Hela västvärlden står inför en gigantisk skuldfälla i vilken man kategoriskt vägrar rätta mun efter matsäck. Tids nog kommer verkligheten hinna i kapp och då lär inte Euroexperimentet överleva i sin nuvarande form.

5/4-13   "Grekland är ett u-land" SvD; Risker i spanska banker HD; Cypern går med på kontroll SR
8/3-13   USA: Börsen festar medan landet är bankrutt SvD Fitch nedgraderar Italiens betyg SvD
15/3-13 "EU:s ledare offrar en hel generation” SvD
16/3-13 Krispaket till Cypern väcker vrede SvD
18/3-13 Cypern-krisen sänker USA-börserna SvD; Cypern kokar efter skatt på sparande SvD; Omröstning på Cypern skjuts upp SR; EU-höjdarnas livsfarliga chansning SvD
19/3-13 Därför hotar rysaren drabba resten av EU SvD; Ledare "Farliga vatten" DN
21/3-13 ECB ger Cypern ultimatum DN, SR
22/3-13 Ryssland nobbar ännu Cypern DN
25/3-13 Har Cypern redan lämnat euron? SvD

Komikern och tillika partiledaren Beppe Grillo, bild från SvD