Leta i den här bloggen

torsdag 31 maj 2012

Omfattning?

Vad ska en ateistisk livsåskådning omfatta?

Världen tycks vara i behov av en nykter ateistisk livsåskådning som inte bygger på metafysik: fantasier, sagor och gamla bronsåldersföreställningar - se Dagdrömmarnas Trädgård. Här på bloggen har jag under våren diskuterat hur en sådan livsåskådning kan se ut och vad den bör innehålla. I spalten till höger har jag samlat länkar till de viktigaste resonemangen.

Tidigare har det konstaterats att vi är i ett skriande behov av en gemensam och respekterad moral. Det behövs också en världsbilden att bygga livsåskådning på - och då en modern vetenskaplig världsbild (allt annat blir bara obildat och larvigt) med ett starkt avståndstagande från metafysiken (som är karakteristik för alla religioner). Den moderna vetenskapliga världsbilden har lett till enorma framgångar - bland annat utvecklingen av vår teknologi (kommunikationer, elkraft, sjukvård, datorer, det tangentbord som jag nu sitter och skriver på och den skärm som tecknen dyker upp  på) - att tvivla på eller ifrågasätta den vetenskapliga världsbilden blir förmätet. Att bara välja vissa delar av den men att förkasta andra blir inkonsekvent och motsägelsefullt. I värsta fall direkt farligt och skadligt, som t.ex. kampanj mot HPV-vaccinet (som dock tycks ha begränsad framgång, se DN, SvD) eller som Jehovas vittnens motstånd mot blodtransfusioner. Tragedier av JV-slaget skulle kunna undvikas om man i lagstiftningen förbjuder föräldrar att förvägra barn livsnödvändig vård, vilket antagligen förutsätter ett sekulärt samhälle - se tidigare diskussion om Religionsfritt.

I övrigt kan man fundera på: vad religioner innehåller som bör vara med i en ateistisk livåskådning utöver våra folkliga traditioner? Se: arvet.
Inom vilka områden ska den inte ta ställning (politik, konst, sport mm)? Se: Exkluderat.
Vad saknas i religioner men bör ingå i livsåskådningen (hänsyn till natur och miljö, betoning av utveckling, vikten av kunskap)?
Hur ska den förhålla sig till andra livsåskådningar och religioner - vänlig men bestämd? Religionerna kanske kan ses som svar på ett mänskligt behov behäftade med tillkortakommande pga bristande kunskap när de utvecklades (man fick, så att säga, skarva ihop den information man saknade).

"Earth rise" bild från iicleantech.com/blog

tisdag 29 maj 2012

Religionsvetenskapliga kommentarer

En ny seriös blogg om religion har startats av doktoranden (i religionsvetenskap) Simon Sorgenfrei tillsammans med en forskarkollega: Religionsvetenskapliga kommentarer. Bloggen presenteras som:
"På Religionsvetenskapliga kommentarer (RVK) erbjuds religionsvetenskapliga perspektiv på aktuella händelser som på olika sätt rör religion. Vi som skriver på RVK är alla forskare verksamma vid olika svenska universitet och högskolor. Bloggen har ingen huvudadministratör, utan varje skribent ansvarar själv för sina inlägg. RVK kommentarer är en religiöst och politiskt obunden blogg".

Bloggen får utmärkt marknadsföring av DN i en artikel "Ny blogg vill ge nyanserad religionskritik". Där konstaterar Simon: "...vi vill inte vara polemiska eller att det vi säger ska bli för vinklat. I stället vill vi nyansera och problematisera. Vi vill få kommentera händelser på våra egna villkor".

Bloggen förefaller startat 18 maj men har redan hunnit med att skriva en drös läsvärda och intressanta inlägg. Jag kommer antagligen återvända till flera av dessa framöver (hinner inte läsa allt ikväll!). RVK välkomnas även till bloggosfären av Humanistbloggen, se även kort artikel i VärldenIdag.

Bild av Simon Sorgenfrei från DN 

måndag 28 maj 2012

EU på kanten

Hela EU bygget förefaller vara på kanten till stupet. Greker betalar inte in skatter (DN, GP, SvD). Spanien får betala allt högre räntor för att låna pengar då storbank kräver kapitalinjektion (SvD, GP, SR). Merkel och Hollande kan inte komma överens om hur situationen ska lösas. Samtidigt har vetenskapsmän som jobbar med ekosystem i naturen kommit fram till att euro-krisen fördjupas och kommer spridas till fler länder, enligt New Scientist "Greek crisis: Losing Greece won't save euro network".

Kritikerna som hela tiden hävdat att Euron är ett stort experiment verkar få rätt. Man frågar sig om det är EU-experimentet som spårat ur eller om det bara är tidsandan som är knasig - västerlandet har lånat pengar även när det gått bra. Låna till konsumtion i goda tider tycks vara helt huvudlöst - när tänker man egentligen betala tillbaks? När det blir sämre tider? USA har liknande problem med ett gigantiskt budgetunderskott. De skulle dock kunna reducera underskott och betala tillbaks om de tog ut skatter i nivå med t.ex. de nordiska länderna.

Varför lånar vi då? Tycks bero på ett svagt samhällskontrakt: politiker vill bli återvalda genom kortsiktiga löften om ökad välfärd. Sen har räntorna tryckts ned till onormalt låga nivåer vilket lett till en spiral av ökade lån, ökade fastighetsvärderingar och ännu mer lån. I likhet med vår överanvändning av naturresurser så tycks vi ha levt i överflöd på kredit. Skillnaden är att på de ekonomiska området kommer redan denna generation få vara med och betala tillbaks. Jag kommer ihåg argumenten innan vi gick med i EU: det pågår en fest nere i Europa och vi är inte med. När festen snart är över är det bara att städa ut skräpet och raggla hem  inför en lång och obekväm baksmälla. Vem vet - efter baksmällan kanske vi kan bygga ett fungerande europeiskt samarbete? Låt oss bara hoppas att vi slipper ett storkrig denna gång.

29/5-12 Europa splittras om euronTillväxt kräver handling,  18 Mdr Euro till Grekiska banker
31/5-12 Spaniens läge kritiskt, Händer vid Grexit, Danska bankers betyg ner
2/6-12 EUs banksystem på väg mot kollaps SvD, Dubbeldipp i USA SvD och GP, Svensk börs deppig, Prisras på frittids-båtar och -hus.
3/6-12 Peter Wolodarski: Det som inte fick hända kan vara på väg att ske
14/6-12 Spansk stolthet irriterar,  Moody's sänkerEuromaskinen kan falla sönder

Bild från dagen efter Kvalborg bildgladje.blogspot.se


söndag 27 maj 2012

Hantera Förtryck?

Hur hanterar vi förtryckare? Det har varit ett av västvärldens ständiga dilemma: vi vill både sprida våra idéer om demokrati samtidigt som vi vill markera mot odemokratiskt krafter och förtryckarregimer (som Kina, TibetBurma, Syrien, VitrysslandAzerbajdzjan m.fl.). Väljer vi att bojkotta kommer ingen som berörs att kunna lyssna. Väljer vi att samarbeta kan det  tolkas som ett underförstått godkännande. Frågeställningen kommer upp om och om igen, särskilt ofta i samband med sport evenemang. I agerandet hamnar vi allt för ofta i en kompromiss mellan att kunna ta ställning och att få fram budskapet.

Dagen efter står det allt mer klart att i år var det verkligen rätt låt som vann. Loreen förefaller ha lyckats agera rätt i fråga om Azerbajdzjan, skickligt och föredömligt! Hon gjorde vad hon kunde: "Pop och politik hör ihop". Loreen var där, tog ställning, visade engagemang och deltog i tävlingen. Det är kanske som med cigarettpaketen: vi kan inte förbjuda cigaretter men vi kan klart och tydligt informera. Även om vi inte lyckas detronisera kejsaren (som bär de nya kläderna) så kan vi på sikt vara en av dropparna som urholkar stenen. Vi kan, så att säga, vända på bordet: med vårt deltagande följer alltid klart och tydlig information. Det är vår moralisk skyldighet gentemot andra medmänniskor på samma sätt som man t.ex. påtalar för en vän att han har matrester i mungipan. Vi får aldrig tiga eller blunda för grova orättvisor.

28/5-12 Loreen firas och hyllas! DN, SvD, GP och SR
29/5-12 Ingen Loreen i SD:s Sverige, Välkomnades av fansen: GP och SvD, Början till ett öppnare Azerbajdzjan
1/6-12 Nya massaker i SyrienBild från testfakta.selördag 26 maj 2012

Världens nav

Vår världsbild har utvecklats från ett primitivt religiöst förhållningsätt där vi ser oss själva som världens centrum till ett modern vetenskapligt universum i vilket vi lever på ett litet dammkorn, se tidigare Uppvaknandet från centriciteten. Vår attityd till andra kulturer har samtidigt utvecklats från att "de är hedningar och otrogna som med svärdet skall kuvas" till repsekt och nyfikenhet inför vad andra kulturer kan bidra med. Denna utveckling kan liknas med ett barn som växer upp från egocentrisk trotsålder till en tolerant och ansvarstagande individ. I den terminologin kanske vi just håller på att passera den stökiga tonårsperioden - det finns mycket vi kan och måste göra bättre (dagsfärska exempel ur DN: ekonomin, demoktratin, miljön mm).

Filmen The Center of all Things illustrerar på ett strålande sätt utveckling och perspektiven! Det är lite som när man dansar: så fort man snurrar blir man världens nav! Men även om vår värld snurrar runt oss så kan vi inte begripa eller hantera den på ett hållbart sätt om vi inte tar till oss kunskap om vår plats i den. Vi borde kanske, som tänkande art och människor på jorden, säga oss själva: you ain't seen nothing yet.

 An homage to Carl Sagan's "Pale Blue Dot", this 
video explores humankind's place in the cosmos. 
Upplagd av The Thinking Atheist  

fredag 25 maj 2012

Tak över huvudet

Anders ”Arga snickaren” Öfvergård gör något som jag tro många av oss tänkt: engagerar sig i hemlösas situation och hjälper dem att själva bygga hus så att de ska få tak över huvudet. Han bygger, tillsammans med sju hemlösa människor, om en lada till bostäder. En odiskutabelt god altruistisk gärning om det inte hade varit för att han gör det inom en kommersiell TV-produktion "Nybyggarna". Han är själv medveten om problemet: "Vi är ute på hal is och jag vet att vi går in på ett känsligt område med hemlösa med drogproblem, varför skulle vi lyckas? Men jag gör i alla fall något, och jag brinner verkligen för det här", se DN, GP och SvD.

Tidigare har Aaron Israelson från de hemlösas tidning uttalat sig mycket negativt till programidén: "riv den redan innan du börjat bygga" se Aftoblandet. Han menar att Öfvergård gör samma fel som politiker och att "det inte är någon särskilt lyckad idé att inhysa människor, som ofta lider av missbruk och/eller psykiska funktionsnedsättningar, under samma tak".

Öfvergård har därför tagit med det ideellt rehabiliterings- och arbetskooperativ Basta! som drivs av före detta missbrukare. De tar över boendet när inspelningarna är klara. Produktionen har dock redan drabbats av ett bakslag - en deltagare lämnade plötsligt programmet.

Nybyggarna blir inte bara intressant ur byggteknisk och social synpunkt utan även som ett inlägg i politiska debatten. Särskilt i ett läge där bostadsbristen ökar och byggandet ligger på fortsatt låg nivå. Det kommer bli mycket intressant att följa Anders Öfvergård och hans Nybyggarna som sänds i höst på kanal 5. Programmet aktualiserar även frågan om pendeln håller på att svänga - står vi inför ett etiskt/moraliskt uppvaknande?

Bild från blogg EnDolkMedRattAttStota

torsdag 24 maj 2012

Kristendomen går till historien

I kyrkanstidning refereras idag religionsvetarna Straarup och Ekberg som som i en intervju- och enkätundersökning studerat hur församlingsbor förhåller sig till tro, livsåskådning och identitet. "Det är Svenska kyrkans eget fel att medlemmarna blir allt färre. Kyrkan tog aldrig över undervisningen i kristen tro när skolan strök det från schemat, det är bristen på kunskap som har skapat ointresset för religionen", se även KT: Inte självklart hur vi möter den religiösa språklösheten

Religionsvetarna fann ett för dem "oroande mönster":
"– Vi såg att människor inte hade det språk som behövdes för att ut­trycka sig om tro. Många kände sig dessutom främmande inför kyrkan.
– Jag satt länge med varje intervjuperson och förklarade våra frågor men de flesta hade svårt att formulera sig. Många av dem sa 'hä va int lätt'. Man saknar ett religiöst språk.
Ekberg som ledde intervjuerna blev bekymrad över den bild som trädde fram.
– Jag tänkte att här är en hel verklighet som försvinner. Något som var verkligt för de allra flesta förr är nu borta".

Ordvalet "verklighet" är minst sagt komiskt i ljuset av att kristendomen baseras på en påhittad metafysisk gud, lanserades av en man som påstods blivit till genom befruktning av den helige ande och sen ska ha dött på korset för att återuppstå några dagar senare med mera. Det är väl verkligheten som träder fram och dagdrömmen som bleknar?

Enligt religionsvetarna är det "Svenska kyrkans eget fel att kunskapen nu försvinner och att människor väljer bort det kristna livet.
– En anledning till att det är så dåligt ställt är att söka i att Svenska kyrkan inte har kunnat etablera en elementär dopundervisning, säger Straarup.
Men en av Svenska kyrkans grundläggande uppgifter är just undervisning. Det skrevs in i kyrkoordningen och är alltså en prioriterad fråga". Jomenvisst, som tidigare konstaterat är det viktigt att starta indoktrineringen på ett tidigt stadium om man skall lyckas få människor att tro på tomtar, gudar eller andra metafysiska väsen.

Nej det är inte kyrkans fel. Kyrkan ska inte ta äran för att människor i ett upplyst samhälle vänder sig bort från gamla trossatser. Kyrkan och kristen tro behövs inte längre - inte i samma utsträckning som under medeltiden när döden i form av svält, sjukdom eller godtyckligt rättsövergrepp (av enväldiga härskare eller krigsherrar) lurade runt hörnet. Mysterierna skingras på samma sätt som när moderna röntgenbilder löser mumiers gåtor, se GP och DN. En kultur som gick i graven med kristendomen (som nu står på tur). Den kristna tron behövs inte heller för att förklara hur världen har kommit till, hur människan utvecklats eller hur världen fungerar. Tvärtom, gamla trosföreställningar om jungfrufödsel, arvssynd eller mirakel framstår snarare som de rövarhistorier de är (likt dagens blandning av kristendomen med en animistisk tro i Georgiens bergstrakter). Ytterst är det en konsekvens av att människan, långt före kristendomen skarvades ihop, började ta för sig av frukten från kunskapens träd.

På samma sätt som bildning och ökad kommunikation likt en tsunami, under arabiska våren svepte bort flertalet diktatorer, sveps kyrkan, kristendomen och annan tro på vidskepelse bort. Kyrkan ska inte bära detta kors! Tvärtom, titta tillbaka på en 2000-årig storhetstid som spridit mycket god moral, välgörenhet och själasörjande (och tyvärr en hel del annat också men på en begravning håller man god min och försöker minnas det goda). Tittar man på en världskarta över religioners utbredning framstår kristendomen som en vinnare med islam på andra plats. Nu är vi påväg in i en annan tid: med utbredd upplysning, lätt tillgänglig kunskapen och vetenskaplig världsbild. De gamla sagorna duger fortfarande som underhållningen men är nu på väg att förpassas till historieböckerna.

1/6-12 Ingen trosbekännelse i Brasilien

Målning av Hendrick Goltzius 1616 från stenudd.se

onsdag 23 maj 2012

Yoga i skolan

Östermalmsskolan  i Stockholm (låg och mellanstadium) har under våren provat på yoga en gång i veckan. En yogainstruktör har kommit på besök och lett övningar. Nu anmäls skolan  till skolinspektionen för att bryta mot skolagen som kräver frihet från religiösa inslag. Det förefaller inte röra sig om något ont uppsåt: skolledning och lärare på Östermalmsskolan hävdar att yoga inte är en religion, se DN.

Skolan kunde undvikit hela fadäsen genom att istället satsa på mindfulness: en metod där man försökt ta till vara den österländska tekniken men avprogrammerat den från religiöst innehåll, dvs en sorts sekulär meditation som  stresshantering. Tekniken är brokig och utvecklas fortfarande. Kärnan består i att träna sig på att fokusera sin uppmärksamhet. En modern variant av stoikernas betoning av att vi inte kan ändra på världen men att vi kan ändra vårt förhållningssätt, se Olav Wiström i SvD om William B Irvines bok "A guide to the good life: The ancient art of stoic joy", se även williambirvine.com

En ateistisk livsåskådning bör nog innehålla någon form av meditation/yoga för att tillåta oss fokusera vår kraft framåt och hantera stress i vardagen. Mindfulness tycks vara en utmärkt kandidat - tekniken utvecklas fortfarande så det blir intressant att se vad man kommer fram till. Vad gäller gamla Stoan och dess betoning på bevarande av ett själsligt lugn så tycks det vara en filosofi som vi har mycket att lära av i det moderna informationssamhället. Flera av dess bärande koncept förefaller lämpade att utveckla inom en modern sekulär livsåskådning utan behov av någon metafysik.

Bild från SöderSpa

tisdag 22 maj 2012

Privat Rymdfart

Idag sköts den första privata rymdraketen upp till internationella rymdstationen. Uppskjutningen utgör startpunkten för privat rakettrafik som spås växa kraftigt de närmaste åren driven av bland annat rymdturism. Vilket faktiskt kan innebära ett stort steg för Sverige då vårt Kiruna - en av de platser som kommit långt i förberedelserna för att bli framtidens stora rymdflygplatser.
"Uppskjutningen skedde precis klockan 9.44 på tisdagen svensk tid. Då var det fortfarande natt i Cape Canaveral i Florida, direktsända tv-bilder visade hur den ljusa raketen i ett dån lyfte mot den mörka himlen", fr GP se även DNSRSvD, NyTeknikSpaceX och Geomatiknyheter om Kiruna

Förhoppningen är naturligtvis att konkurrens och kommersiella drivkrafter på sikt ska få ned kostnaderna för att skicka ut gods i omloppsbana och därmed öppna dörren för framtida utforskningar och exploatering av rymdens resurser. SpaceX som byggt dagens raket Falcon 9 utvecklar även en kraftigare version "Falcon Heavy". Den kan lyfta mer än två gånger så tung last som rymdskytteln upp till låg jordomloppsbana (LEO). Flera andra företag är med och slåss i utvecklingen om den kommande kommersiella marknaden, bl.a. Richard Bransons Virgin Galactic, se Privata intressen slåss om rymden.

Idag är en historisk dag. Chanserna är stora att detta är starten för en ny era med accelererad utveckling. På sikt erbjuder rymdens enorma resurser, den ständigt växande mänskligheten, en möjlighet till hållbar tillväxt. Kanske något att se fram emot i dessa tider av hotad världstillväxt? Om inte annat så för att trygga vår egen överlevnad - eller som Stephen Hawking uttrycker det: "Den mänskliga rasen bör inte ha alla sina ägg i en korg, eller på en planet". Hittills har, trots en snabb teknisk utvecklingen, exploateringen gått långsamt. Snart firar vi 50 års jubileum av de första stegen på månen utan att en enda människa sedan dess har besökt en främmande himlakropp!

22/5-12 Han är it-miljardären bakom privatraketen
25/5-12 SR: Framgångsrik dockning med ISS
27/5-12 Karin Bojs: Ny ordning i rymden
31/5-12 Privat rymdraket har landat: DN och GP

Bild från SvD. Se film på YouTube

måndag 21 maj 2012

Etiskt uppvaknande?

Efter bland annat skandalen med Telia Soneras flitiga samarbete med totalitära regimer har regeringen vaknat upp och vill nu att de statligt ägda företagen har en egen linje för sitt agerande "en egen etisk kompass", se DN.

Detta kanske innebära slutet på en period av låt-gå attityd och naivitet av sällan skådat slag. Det är väl mer eller mindre självklart att vi inte kan ha statliga bolag som tillämpar en manchesterliberalism där man är beredd att gå över lik för att optimera inkomsterna, se även tidigare inlägg. Känner man sig osäker på denna fråga kan man smaka på motsatsen och fundera på vad det innebär. Telia Sonera är inte heller ensamt vad gäller oetiskt agerande: vi har sett en rad fall de senaste decennierna med Vattenfalls enorma investeringar i Europeisk kolkraft och som det kanske mest frapperande exemplet. Och nu väljer Vattenfall att skita i de nya regler som kräver slopade bonusar till höga chefer i statliga bolags dotterbolag (se SRSvD och tidigare i DN).

Det kan vara fler än bara de statliga företagen som behöver en etisk kompass. Det kanske skulle va bra om samhället började oroa sig för den etiska kompass ungdomar som bränner bilar har? Hur står det till med friskolorna som växlar in skolpeng mot frikostiga överbetyg och vårdföretagen vars främsta prioritet är att slussa skattepengar till skatteparadis (som Carema i DN)? Behöver det månntro också en etisk kompass? Kan vi va på väg mot ett etiskt uppvaknande där det inte bara är vinst till varje pris som gäller?

Kan pendeln ha vänt efter ett inledande 80-tal med fokus på den egna vinningen, 90-tal med kollapsad fastighetsbubbla som gav börskris och inledd IT-bubbla samt ett 00-tal med nedrustning av gemensamma välfärd som järnvägar, skolor och omsorg?

23/5-12 Tuffare krav efter Telia-skandalen NyTeknik och SydSvD
24/5-12 Om kalhyggen: "Ministern: Ägarna får göra som de vill"
25/5-12 Privat entreprenör helt utan etisk kompass: SvD, GP och DN
6/10-12 Diktatorn, dottern och Teliamiljarderna SvD

Bild: Karl Bryullov, The Narcissus (1819) från thisisourstory.net

söndag 20 maj 2012

Äta Maneter?

Maneter har ökat i antal i världshaven som en effekt av utfiskning: de konkurrerar i viss mån om samma föda som rovfiskar (plankton och yngel, DN1). I Asien har maneter länge betraktade som en riktig delikatess. Det finns en ökande internationellt marknaden för torkade maneter. De torkas för att öka hållbarheten till veckor, annars kan de bli dåliga på bara några timmar (95% av maneten består av vatten).

Enligt nya forskningsrön, från det kanadensiska universitetet i British Columbia, kan maneter användas till mycket, inte bara som mat, rapporterar norska radion NRK. Bland annat kan manet-proteiner användas inom biokemisk industri, t.ex.  kollagen eller i medicinska syften. "Kollagen är det huvudsakliga proteinet i bindväv hos djur och användes i plastikkirurgi och artificiell hud för brännskador. Nedbrytning av kollagen med åldrandet leder till rynkor". Maneters nervgift kan ge nya antibakteriella medel som kanske erbjuder en lösning på krisen med antibiotikaresistans. I Asien används de som hälsokost med påstådda positiva effekter. Se: DN2, GP och SvD
Om maneter: akvariefisk.com, FoF Effektiva rovdjur

Maneterna är en mycket gammal varelse som går igenom två olika utvecklingsstadium, ett fastsittande polypstadium och ett frisimmande medusastadium. Vän av ordningen frågar sig om de skulle kunna utgöra komplement till födan för en vegetarian eller vegan? Antagligen inte, de tillhör släktet nässeldjur som även omfattar hydror och koralldjur. Men man kanske kunde tänka sig en mildare form av diet där även torkade maneter kan ingå "maneto-vegetarianer"?

23/5 EU's fiskbestånd på väg mot kollaps

Bild från wikimedia

lördag 19 maj 2012

Metafysik som underhållning

Metafysiken som vi vill städa ut ur vår världsbild tycks fungera alldeles utmärkt som underhållning, nu senast i "The Avengers", regisserat av den kultförklarade ”Buffy”-skaparen Joss Whedon. I Avengers, som slår rekord efter rekord och nu hamnat på topp-tio-listan över världens största filmer någonsin, har den gamle nordiska guden Loke fått huvudrollen. Han leder en straff expedition mot jorden för att förslava hela mänskligheten. De övriga superhjältarna, inklusive Hulken, får förena sig i kampen för att stoppa honom. Se Hanna Fahl i DN, GP: krossade rekord, GP2, GP3SVT och Aftonbladet.

Det kanske inte är så konstigt att det blir en kassasuccé - när det gäller att fantisera ihop storslagna sagor är gammal äldst! Just de gudasagor som från stenåldern till medeltiden använts för att kuva och skrämma medborgarna till lydnad visar sig vara kraftfullast när vi behöver skrämmas i underhållningssyfte. Är detta slutstationen för gudasagorna? Tankarna om metafysiska väsen föddes i drömmar, infiltrerade historien som gudar i allsköns religioner och har nu till slut hamnat på soptippen för att återanvändas av underhållningsindustrin.

23/5-12 Jämför man kristna Estelles dop (som ytterst är den ritual på metafysisk grund, om än väl etablerad kulturtradition) så klarar sig metafysiken som underhållning hyggligt jämfört med t.ex. mer publikfriande melodifestivalen.
1/6-12 Kritikerna om "Prometheus" DN, SvD och GP

Bild från MTV.com

fredag 18 maj 2012

Sciencefiction Religion

Scientologin som är en modern religion baserad på L. Ron Hubbards scienceficion romaner driver skolor i Sverige idag. Johannes Forssberg berättar om skolorna och scientologernas ambition att skola in barnen i rörelsen i dagens Expressen under rubriken "Barn offras till scientologerna". Se även humanisterna och diskussion där: "Stoppa de religiosa friskolorna". Och tidigare inlägg här "Självkastrerande kunskapssamhälle". Om scientologern och undervisning se: Drogundervisning, Välment propaganda.

Det intressanta med scientologerna är att man lyckats bygga upp en rätt mäktig rörelse kring medioker SF som närmast kan betecknas som skräplitteratur. Läser man kommentarerna på till Expressenartikeln så ser man hur anhängare försöker smutskasta och misstänkliggöra Johannes Frossberg.

Scientologernas heliga skrifter har hemlighållits, antagligen därför att de håller så låg kvalitet. Dock har hemligheten brutits i om med internet där de funnits tillgängliga i flera år nu, på bl.a. wikileaks. Laddar man ned dem och läser häpnar man - det rör sig om pekoral och fantasier om en metafysisk minst sagt i klass med någon av de gamla religionerna (men de utvecklades under en tid när man inte visste bättre). Läs själv om rörelsen på Wikipedia. Eller titta på film nedan.

Det förefaller tokigt att svenska skattepengar går till skolor som drivs av scientologirörelsen. Uppenbarligen krävs det en hårdare granskning av friskolorna framöver!

Catarina Pamnell site (f.d. Scientolog) med kritisk information om Scientologi bl.a. dess historia och lära.

Scientologi En väg ut  av Markus Grahn - läs avsnittet "Min Historia"
The Secrets of ScientologyOperation Clambake - undressing the church of scientology.
2013: Ny bok "Going Clear: Scientology, Hollywood, and the Prison of Belief" av Lawrence Wright
22/1-13 Martin Gelin: Nu skildras scientologernas mörka och skrämmande sidor DNtorsdag 17 maj 2012

Förljugen dubbelmoral

Gårdagens Uppdrag gransknings blottläggande av den förljugna dubbelmoral, som flertalet av landets moskéer representerar är frapperande. Ett antal imamer väljer att stötta trosbröder i en strävan att bevara och främja ett patriarkalt förtryck av kvinnor. Rekordet hålls av imamen som uppmanar en misshandlad kvinna att be om ursäkt till sin man! Forskning antyder även att dessa imamer är representativa för Islam i Sverige. Däremot är de inte representativa för invandrare från muslimska länder: bara ca. 100 000 av 400 000 är aktivt religiösa. De är kort och gott nästan lika sekulariserad som alla andra här i Sverige (av ungefär samma skäl). Värre är att det lokalt har gått så långt att det finns matserveringar där kvinnor anvisas undanskuffade platser, ett köns-apartheid "whites only". En verksamhet som delvis bedrivits med statligt stöd, våra skattepengar! En unken medeltida moral av segregering och ojämlikhet. Slutsaten är klar och tydlig: metafysik är en usel grund att bygga moral på! Den ger inga garantier om skydd mot nutida eller framtida förtyck!  Se DN, SvD, GP, SR och SVT.

Mönstret känns igen från kristendomen där t.ex. katolska präster i årtionden använt sin position för att förgripa sig på unga pojkar. Även i Sverige har självaste Frälsningsarmén gjort sig skyldig till systematisk misshandel av barnhemsbarn. I Sverige har vi så sent som för 150 år sedan haft en likande regim - som på religiös grund förtrycker medborgare och predikat ojämlika ideal. Kom ihåg att religionsfriheten eller friheten från religion bara är 60 år gammal i vårt land!

Dags att säga nog! Hög tid att införa en effektiv systematisk bevakning och översyn av religiösa samfund och deras aktiviteter i landet. Nu när vi har skilsmässan mellan kyrkan och stat bakom oss är det kanske också dags för den stora andeutdrivningen vad gäller all form av offentlig verksamhet och offentligt stöd. Man kan mycke väl tänka sig, på samma sätt som rökning, att denna verksamhet inte får åtnjuta något stöd eller vara tillåten på offentlig plats.

18/5-12 Svensk imamskola DN
19/5-12 Ge utrymme till de som vill förändraStatsbidraget är en väg till insyn i samfunden,
23/5-12 Ställ fler och tydliga krav på imamerna, Strängare straff för hedersbrott
24/5-12 Kriminalisera tvångsäktenskap: DN, SvD, GPSR och SVT
25/5-12 Ledare DN: Äntligen – eller nja, GP: Barnäktenskap är misshandel
27/5-12 Lagboken räcker inte för att ändra imamerna

onsdag 16 maj 2012

Mangateckning, rondellhund eller Goyas Maja

Idag tar högsta domstolen upp det så kallade "mangafallet": kan en teckning jämställas med riktig barnporr? Serievetaren Simon Lundström har i tingsrätt och hovrätt fällts för de mangabilder han har haft i sin samling. Frågan känns lätt absurd: bokstavstrogna väljer att använda en lag som är till för att utsätta barn för skydd mot övergrepp för att fälla en seriesamlare! Jag frågar mig: hade det varit någon skillnad om Simon varit en tecknare och själv målat bilderna? I så fall -var går gränsen, får han måla barn, får han använda färger, får han måla könsorgan? En form av modern häxjakt. Och vad är skillnaden mot Lars Vilks Muhammedteckningar föreställande rondellhundar?
Se DN, DN2SvD, GP1, GP2 och SR

Ett fällande beslut tycks placera oss i gott sällskap med företrädare för al-Qaida i Irak eller inkvisitionen som åtalade konstnären Francisco de Goya och konstsamlaren Gody för porträtt av Maja: en klädd och en naken: "Tavlorna fanns i Godys privata samling men beslagtogs av staten. År 1808, efter att Godoy under politiska konflikter satts i fängelse av Ferdinand VII konfiskerades all hans ägedom och år 1813 övertog inkvistitionen båda målningarna och förklarade dem obscena. Goya och Gody ställdes inför inkvisitionen 1814 på grund av målningarna".

Det spelar ingen roll hur illa man tycker om en konstform eller ett konstverk. Den konstnärliga friheten och yttrandefriheten går före smak och tycke. Den barnpornografiska lagstiftningen, som är till för att skydda barn mot övergrepp, får inte missbrukas. Då riskerar dess legitimitet naggas i kanten.
Låt oss hoppas HD kan döma rätt och alltid minnas Goyas Maja!

23/5-12 Spel kan stoppas efter mangadomPolis vill ha friande mangadom
15/6-12 Friande dom i HD: DN, GP och SR

Den nakna och den klädda Maja från wikimedia.org 


tisdag 15 maj 2012

Överflöd på kredit

Nu har WWF givit ut 2012 års upplaga av Living Planet Report som mäter tillståndet på jorden. Den berättar om överkonsumtion jämfört med jordens samlade resurser, eller uttryckt med WWFs ord "vi behöver mer än en planet" (i form av resurser): se "Konsumtionsjakt stressar planeten". Sedan 1970-talet har den biologiska mångfalden globalt i snitt minskat med 28 procent. Detta beror på att överbefolkning och överkonsumtion som på sikt hotar vår planets framtid. Sverige hamnar på 13 plats på listan över länders ekologiska fotavtryck.  Finland och Danmark ligger före oss dvs missbrukar därmed mer av jordens förnyelsebara resurser. Läser man hela rapporten finns det mycket mycket mer data för kalenderbitaren. Den bakomliggande orsaken är naturligtvis vår arts enorma framgång och den explosionsartade befolkningsutvecklingen i kombination med ökad levnadstandard, som tidigare diskuterat och "Extinktion". Se: även DN1DN2DN3, GP1, GP2 och SvD.

I detta sammanhang ter sig det i dokument utifråns senaste avsnitt behandlade "Planerat åldrande" som djupt omoralisk:
"Spansk dokumentär från 2010. Många av de apparater vi köper är konstruerade att bara hålla en viss tid - sedan slutar de fungera. Detta är inget som tillverkarna vill låtsas om. Men samtidigt som vi tvingas köpa nytt och håller ekonomin igång förgiftas vår miljö av mängder av obrukbara prylar".
Se även FoF om bilens utveckling. Utvecklingen startade med att alla världens glödlampstillverkare samlades i början på 1900-talet och bestämde att begränsa glödlampans livslängd till 1000 timmars brinntid (från de då utvecklade lamporna med 2500 h). Fick själv en "aha-upplevelse" då jag ärvt en jordglob som min morfar införskaffade på 50-talet, vars lampa, som sitter inne i globen, aldrig bytts. Tidigare hade jag betecknat detta som "ett mysterium".

"Planerat åldrande" är inte bara ett slöseri med resurser och belastar vår miljö. Det innebär även att vi alla får jobba mer för en lägre standard därför att en industri, i kartell, bestämt sig för att öka sina vinster och sin marknad. Vi får verkligen hoppas att statliga åtgärder, överstatligt samarbete och konsumentmakt kan få slut på detta kvalificerade missbruk. Vän av ordningen frågar sig nu: hur kunde det bli så här? Svaret är nog att det handlar om bristande moral. Framförallt borde det tidiga nittonhundratalets moralväktare i västerlandet, det vill säga den kristna kyrkan, reagerat och motverkat denna utveckling som på sikt hotar vår överlevnad. Man kan säga att glödlampan belyser religionernas kanske största misslyckande: de har i stort sett helt missat att reagera på miljöproblemen. Istället har en framväxande sekulär miljörörelse tagit denna strid, långt senare.

23/5-12 När skuldfällan slår igen: EU:s åtstramningar ökar nationalismen
27/5-12 Inbyggd lampa lyste i 77 år - dyr elnota

Bild från freepik.com

måndag 14 maj 2012

Vulkanens Kammare

Vi lever alla på locket till en kärnreaktor. Jordens inre är fortfarande smält, 4.5 miljarder år efter att jorden bildades, tack vare ett långsamt radioaktivt sönderfall av Uran och några andra tunga atomkärnor. Dessa atomkärnor fick sin energi från en forntida supernova: en jättestjärna som exploderade under sina sista självande sekunder (och därmed skapades alla ämnen tyngre än järn) någon gång före solsystemets tillblivelse för många årmiljarder sedan.

För det mesta märker vi inte av denna aktivitet under det flera kilometer tjocka locket. Men ibland blir vi påminda, som för två år sedan när Eyjafjallajökull fick ett utbrott vilket genererade väldigt mycket fin aska högt upp i atmosfären. Vindarna förde asken till Europa där den satte stopp för trafikflyget: moderna jetmotorer tål inte dammet - det slipar ner och riskerar att klutta igen dem. Detta utbrott var ändå bara försmaken av vad vi kommer få erfara när den mycket större vulkanen Katla får sitt nästa utbrott. En annan effekt av att vi bor ovanpå en kärnreaktor är att värmen från sönderfallet driver kontinentaldriften som förorsakar jordbävningar där de tektoniska plattorna möts. Jordbävningar under havet kan som bekant ge upphov till tsunamis som har drabbat världen med våldsam kraft den senaste tiden: sydostasien annandag jul 2004 och nu senast Japan 2011 som fortfarande kämpar med återuppbyggnaden.

Nu kan man själv besöka insidan av en vulkan: den sovande Thrihnukagigur 30 km från Reykjavík. Den enda vulkanisk magmakammare i världen som är säker att klättra ned i och utforska. SVTs Bo Landin var där och besökte redan 2011 - fantastiska bilder - ett ateistiskt tempel om något! Nu erbjuder arrangören 3H-travel plats mellan den 15 juni och 31 juli: "Deltagarna på turen färdas från toppkratern ned i vulkanen i en öppen hiss. Efter 120 meters nedstigning står man på botten av magmakammaren. Hela turen, inklusive en 2,5 kilometers vandring in i lavalandskapet, tar 5–6 timmar" från DN se även GPMyNewsDesk. Mer information finns på insidethevolcano.com.

16/1-13 Iceland’s Thrihnukagigur volcano tour set to open again this summer IceNews


söndag 13 maj 2012

Maya Mytologi

Vi har väldigt lite information om Maya-kulturen trots att de hade ett skriftspårk, pga. att kristna präster och munkar på 1500- och 1600-talet, likt vår tids tallibaner, medvetet förstörde så gott som alla de mayaskrifter som då fanns bevarade i Centralamerika. Detta brott mot mänskligheten genomfört i kristendomens namn har bidragit till att Maya kulturen blivit mystisk och mytisk - vi saknar kunskap.

Maya folket hade en avacerad tidräkning med en kalender som löpte över långa tidsperioder. Det vi vet är att om Maya astronomiska tabeller redovisas i tre bark-pappers böcker från det sena postklassiska perioden (1300 till 1521 CE) som har bevarats på museer i Europa. Det har hittills saknas dokument från den klassiska perioden (200 till 900 CE). År 2011 hittades ett litet målat rum när arkeologer grävde ut de omfattande gamla Maya ruinerna vid Xultun, Guatemala, med anor från tidigt åttahundratal, vår tidräkning. Rummets väggarna och tak var dekorerade med mänskliga figurer. Två av väggarna uppvisade också ett stort antal kända hieroglyfer. Många av dessa hieroglyfer är kalendariska till sin naturen och relaterade astronomiska beräkningar, varav minst två tabeller som gäller rörlighet för månen, och kanske Mars och Venus. Dessa representerar uppenbarligen tidiga astronomiska observationer och kan kasta ljus över de senare böckerna. De förbättrade sin kalender med hjälp av noggranna astronomiska observationer. Att korrigerad sina hypotes, göra fler observationer och sedan ytterligare korrigera hypotesen är i all korthet den vetenskapliga metoden vi använder än i dag. Att Mayas gamla tidräkning löper ut 21 december i år är en konsekvens av deras startpunkt och att de använde basen 20. På samma sätt som vårt firande av millenniumskiftet för dryga 12 år sedan var en konsekvens av att vi använde basen 10.

Det betyder absolut inte att jorden skulle går mot sin undergång eller någon annan av de fantasifulla farhågor som framförts av diverse flummare (helt utan vetenskaplig grund). Tvärtom, Mayas vetenskap räckte med nöd och näppe, efter många förbättringar, till att förutspå  sol- och månförmörkelser, som verkar ha varit händelser med stor symbolik för dem. Varför dyker dessa kansig förslag överhuvudtaget upp? Information hittas från en gammal, jämfört med oss, primitiv kultur. Då väljer några lekmän att dra växlar om en förestående undergång - därför att annan information saknas (för att kristna präster eldade upp böcker). På något sätt illustrerar denna historia hur vidskepelse skapas och frodas. Se DN1, DN2 och originalartikel i Science

Bild från Wikipedia

lördag 12 maj 2012

Ateistisk Livsåskådning

Vad är en ateistisk livsåskådning?

Kan man kalla sig ateist? Är det inte bara som att vara "icke-golfare", det blir meningslöst om det inte finns golfare. Blir det då inte meningslöst att beteckna sig som ickegolfare om golfsporten dött ut helt och alla golfbanor är förskogade eller återförda till åker. Söker man patent så måste man presentera en beskrivning av sin uppfinning utan att tala om vad uppfinningen "inte innehåller", man ska istället beskriva vad den omfattar och hur den fungerar. Vore det inte rimligt att ställa motsvarande krav på en livsåskådning? Gör vi det så kan det tyckas meningslöst att prata om en "ateistisk livsåskådning". Istället kanske vi borde kalla den en naturalistisk livsåskådning el. dyl. I en framtid när det inte finns några teister kan vi kan döpa om den. Med andra ord: ett skenproblem och tillsvidare är det tydligare att säga en "ateistisk livsåskådning". På samma sätt som det skulle vara meningsfullt att säga icke-golfare om vi levde i ett samhälle som under många tusen år präglats av golfspelande. På sikt kan ordet ateismen överleva teismen - den blir ett namn på samma sätt som namnet "Stockholm" har överlevt de stockar som kördes ned i botten utanför en liten holme vid Mälarens utlopp.

En livsåskådning måste bygga på någon sorts världsbild. Det har om inte annat historien lärt oss: alla religioner har någon sorts (hopfantiserad) skapelseberättelse och eskatologi. Man skulle kunna använda CH's ord "Kamrater, någon djävla världsbild måste det finnas i en livsåskådning". För den nyktra ateistiska livsåskådning som söks här är det självklart att ta till sig den naturvetenskapliga världsbilden. Den skiljer sig markant från tidigare religiösa fantasier på två fundamentala sätt. Den är baserad i empiri, dvs vetenskapliga undersökningar av hur verkligheten fungerar och hur den har utvecklats. Och för det andra: den kan ge oss pålitliga förutsägelser - dvs vi kan räkna ut vad som ska hända vid givna förutsättning. Detta tillåter oss att bygga datorer som vi kan knappa på, höga hus, broar, flygplan, satelliter som hjälper oss med kommunikation och utforskandet av universum mm. Ingen av dessa, eller några annan del av vår moderna tekniska civilisation, kan byggas på eller kan fungera om man istället utgår från religiös utsagor (som Gilgamesheposet eller Bhagavad-Gita eller någon annan av de fantasifulla litterära verk som religioner bygger på). Det vore så att säga inte bara dumt utan suicidalt att sätta sig i en flygplan vars dimensionsring ytterst bygger på gamla testamentet istället för vetenskap.

I livet vill vi, som sociala varelser, kunna utvecklas i leka, arbete och andra upptåg tillsammans med varandra. För att vi ska komma överens och inte fastna i destruktiva konflikter behöver vi en moral och ett forum för den. Moralen får inte vara baserad på vidskepelse - som en påhittad metafysik eller övernaturliga väsen för då riskerar den att eroderas -en tsunami av förnuft och analys sköljer bort den. Likt arabiska våren - det går inte att upprätthålla en diktatur om invånarna har genomskådat den och vänder sig mot den, det blir kejsarens nya kläder. Vi måste städa ut metafysiken och istället bygga vår moral på en fast grund.

Vad ska då den ateistiska livåskådningen omfatta?
Utöver en moral för att skydda oss mot varandra och för att samhället inte ska spåra ur i våldsamheter, konflikter eller girighet. Vi vill även ha ceremonier och högtider. I många situationer behöver vi erbjuda individer stöd: tröst vid sorg i form av ritualer och värdiga andliga platser, välgörenhet när samhället brister och en gemenskap. Vi behöver även ett intellektuellt ramverk för att undvika alienation och känna oss delaktiga i livet och samhället. De flesta av oss har behov av andlighet i ett kallt och mekaniskt universum - kunna känna "sense-of-wonder". Livet i universum är ett "under" och evolutionen i är den mest fantastiska av alla historier.

En ateistisk livsåskådning skulle kunna erbjuda ett forum - en gemenskap för att kanalisera dessa behov. Den kan erbjuda ett forum att utveckla, förvalta och värna en gemensamma moral. Den kanske också kan vara ett forum för utveckling av en sorts metaideal på vetenskaplig grund. Det vill säga: vad är eftersträvansvärt på en längre sikt -vad är värt att sträva mot som tänkande varelse i ett samhälle som utvecklar sin teknologi och kultur i ett materiellt universum? Exempel på metaideal är medvetenheten om vikten av kunskap och utbildning för ett jämlikt och demokratiskt samhälle. Ett annat är den framväxande miljömedvetenheten: vi måste ta hänsyn till naturen för att kommande generationer inte ska behöva leva på en soptipp där vi som art har förstör livsförhållandena för alla andra arter och på sikt även oss själva.

Vad behövs mer? Synpunkter? Reflektioner?

fredag 11 maj 2012

Extinktion

Ett japanskt forskarlag, som leds av professor Hiroshi Yoshida, har utvecklat en "barnbefolknings-klocka" som  beräknar antal barn baserat på tidigare nedgång.  Den antyder att japanerna är utdöende inom 1000 år.

Forskarna använde den procentuell förändring av antalet barn under senaste året, från japanska ministeriet för inrikes frågor och kommunikation. Antalet barn, yngre än 15 år, sjönk 2012 till 16,6 miljoner från 16,9 miljoner  år 2011. Klockan beräknar uppskattade antalet barn och räknar ner till sista barnet, baserat på antagandet att antalet barn förväntas fortsätta att falla. Till 18 maj, 3011 är det inga barn kvar. Den procentuella förändringen, som klockan är baserad på, kommer att uppdateras varje år enligt aktuell befolkningsstatistik. "Genom att ange i siffror, vill jag att folk ska tänka på problemet med fallande födelsetal med en känsla av brådska", enligt Yoshida (hans japanska sida). Se även DN och SvD.

Klockan publicerades som en tankeställare: den visar vart det senaste årets befolkningsutveckling leder om den skulle fortsätta i tusen år (helt orealistiskt -ingen befolkningsutveckling för någon nation har någonsin varit linjär i tusen år). Likväl, denna presentation av statistiken pekar den på att en krympande befolkning är mer skrämmande än dagens ständiga och till synes ohejdade tillväxt. En extinktion eller ett utdöende av människan som art förefaller dock inte aktuell om den nuvarande, eller historiska, befolkningsutvecklingen betraktas. Då krävs det helt andra krafter, som tidigare diskuterat. Befolkningskurvan nedan är i sig intressant: man kan skönja två tydliga knän: den tidigare diskuterade jordbruksrevolutionen och den industriellarevolutionen.

13/5-12 Klocka klämtar för födslobrist DN, GP

Bild: World population growth lin-log scale från Wikipedia

torsdag 10 maj 2012

Välgörenhet i Obsan!

Välgörenheten som samhällsfunktion har hamnat på tapeten igen. I takt med att pengar sparas inom socialförsäkringarna så ökar efterfrågan. Det finns både risker, som t.ex. Lars Åberg påtalar, och möjligheter med denna utveckling, som t.ex. "resurser" till andra satsningar som jobbskatteavdrag. På en internationell skala har Sverige i modern tid haft utomordentligt bra socialförsäkringar men också en av världens högsta skattetryck. Behovet av välgörenhet har därmed varit begränsat. Följaktligen har även viljan att donera till välgörenhet nu ökat: DN och GP.

Välgörenhet, som bedrivs för att hjälpa behövande personer, förefaller vara motsatsen till girighet. I den (internationella) debatten stöter man ofta på personer som argumenterar för att välgörenhet är något som kommer från kristendomen eller som har religiöst ursprung. I  t.ex. Kyrkanstidning Britta Häll detta resonemang som underton trots att hon uppmärksammat snedtrampet i Natalia Kazmierska utskällda inlägg där hon lite för tydligt framför denna myt (Jag bara undrar – vad har ni ateister gjort för samhällets svaga?).

I kyrkanstidning frågar sig Britta Häll "Varifrån kommer drivkrafterna för att göra gott? Att arbeta osjälviskt för andras bästa?". Man kan tycka att det är lite konstigt att hon inte ser det uppenbara: människans väl dokumenterade förmåga för altruism. Exempel på denna utveckling ges i GP:  Maradöd får britter öppna plånboken och dagens DN: De skejtar för A-lagarna: skejtarna Mikael Bergert och Daniel Granlund ordnar en tävling för skejtlegender och amatörer i ”sin park” – och alla pengar går till Stockholms hemlösa.
"Skejtboardtävlingen Obsan Classic äger rum nu på lördag i Observatorielunden, mellan klockan 12 och 18. Alla är välkomna att delta och förutom skejtmomentet bjuds det på musik, konstutställning, öppen grill och mingel".

Vi torde kunna konstatera att viljan till välgörenhet lika lite har sitt ursprung i religion, maratonlöpning, skateboardåkning eller socialdemokrati även om de i olika tider och olika former varit goda förvaltar och organisatörer av välgörenhet (även mindre goda individuella insatser som t.ex. Johan af Donner). Att ateister är välgörare framgår med all tydlighet i Christer Sturmarks replik till Britta Häll: världens tre största filantroper är ateister; George Soros, Bill Gates och Warren Buffet. En sund ateistiskt livsåskådning omfamna naturligtvis altruism och välgörenhet i samma andetag som den tar avstånd från girighet.

Jag kan, som gammal skejtare, rekommendera er i Stockholmsregionen att knalla iväg till Obsan på lördag och förena nytta med nöje!

13/5-12 GöteborgsVarvet delade ut 1,3 miljoner till välgörenhet MyNewsDesk, GP

Bild från DN inför lördagens "Obsan Classic"


onsdag 9 maj 2012

Ett litet steg

That's one small step for man, one giant leap for USA: Obama uttalar stöd för gayäktenskap. Undrens tid är inte förbi. Obama har kraft och moralisk resning att bryta med ett månghundraårigt religiöst förtryck av homosexuella. Se DN, SvD. GP och SR

Obama: "Jag har genomgått en evolution i den här frågan. Jag har alltid varit tydlig när det gäller att amerikanska homosexuella och lesbiska personer ska behandlas rent och rättvist" och "Jag har precis kommit fram till att för mig personligen är det viktigt att intyga att jag anser att par av samma kön bör kunna gifta sig".

Ett litet steg för Obama men ett stort steg mot ett mer jämlikt och tolerant samhälle i nordamerika. Jag kommer närmast att tänka på avslutningsorden i Martin Luther Kings fantastiska I Have a Dream"-tal 1963 i vilket han förklarade sin vision av framtiden, där vita och svarta levde som jämlika.

Näst stora steg för Amerika vore en presidenten som öppet kan erkänna sig som ateist. Då kommer våra amerikanska bröder och systrar kunna säga: Free at last! Free at last! Thank Evolution Almighty, we are free at last!

10/5-12 De vill bryta mot heteronormen i svensk filmObamas uttalande mobiliserar väljare
11/5-12 Romney anklagas för attack på homosexuell DN, GP, SVT

tisdag 8 maj 2012

Bakterierna slår tillbaks

Bakterierna har haft en svår tid allt sedan upptäckten av penicillin och utvecklingen av den som medicin under andra världskriget. Bruket av penicillin och andra antibiotika har sedan dess bara ökat och ökat. Bruket har nästan vänts till ett missbruk - antibiotika skrivs ut slentrianmässigt. Bruket har även ökat inom djurhållningen och jordbruket. Man har till och med flygbesprutat grödor med antibiotika. Bakterierna har haft en svår period på över femtio år men börjar nu återhämta sig och utveckla resistens mot många antibiotika i vissa fall multiresistens, se resistenta bakterierMotståndskraftiga bakterier är ett växande hot mot vår hälsa. Ändå skriver många läkare ut antibiotika till fullt friska patienter. Det kan på sikt leda till infektioner som inte går att bota (DN).

Problemet har uppmärksammats flera gånger tidigare, se till exempel "Superbakterier slår tillbakaDN 2004. Men inget avgörande har gjorts på det internationella planet. Det tycks som de åtgärder som införs är otillräckliga eller bara regionala. Bakterierna känner inga gränser. Sverige har tidigare varit förskonat men nu ökar problemen: multiresistenta bakterier ökar kraftigt i Sverige se SR1, SR2 och även DNSvD och GP.

Vi riskerar i förlängningen att hamna i en situation som påminner om läget innan penicillinets upptäckt - folk dör av bakterieinfektioner. Hade vi kunna göra något? Mänskliga behov och osäkerhet i kombination med ekonomiska intressen har ställts mot ett uthålligt bruk. Situationen påminner lite om den som rådde kring svinkött för 2000 år sedan i mellanöstern, se diskussion och kommentar till Kött-tabu eller Vego-norm?. Då blev lösningen ett religiöst tabu mot att äta svinkött som gällde alla, även de välbärgade. Idag har vi inte riktigt haft den möjligheten, att inför religiöst sanktionerat tabu, och därför får vi nu betala priset. En god moral hade varit att använda antibiotika bara när det verkligen behövdes för att rädda liv.

10/5-12 Bakterier överlistade forskare
15/5-12 Kämpar mot köttätande bakterierSvenskt smittskydd hotas av EU, Smittat kött på skolmatsedeln
17/6-12 Bakterier viktig del av oss

Bild från sverigesradio.se Så överlever multiresistenta bakterier

måndag 7 maj 2012

Venuspassagen

Årets tredje stora astronomiska begivenhet Venuspassagen närmar sig, mindre än en månad kvar till 6 juni. Det två tidigare var konjunktionen mellan Venus och Jupiter och "supermånen" häromdagen(se Aftonbladet och YLE). Venus, som fortfarande syns stark och klar efter skymningen i norr, kommer passera mellan jorden och solen på självaste nationaldagen, se DN och FoF. Venuspassager är relativt ovanliga men sker parvis med drygt hundra års mellanrum. Denna gång var det första tillfället 2004 och det andra nu i sommar. Missar man detta tillfälle får man vänta till 2117, vilket väldigt få klarar av även om vår förväntade livslängd ökar.

Passage-paret 1761 och 1769 användes för att relativt exakt fastställa storleken på den astronomiska enheten (avståndet solen - jorden). Över hela världen observerade astronomer passagerna, och genom att kombinera sina resultat kunde man för första gången beräkna avståndet till solen som sedan kunde användas för att beräkna avstånd till andra stjärnor.

Denna gång passerar Venus framför solen under morgontimmarna – från midnatt till klockan sju på morgonen. Dvs. bara de allra nordligaste observatörerna kan se hela passagen. Vi övriga får titta från soluppgången och framåt. Detta är å andra sidan goda nyheter för morgonpigga och fotointresserade: spännande perspektiv blir möjliga, som för supermånen nedan. Se vidare Ny TeknikP3, SAAF och stjarnhimlen.se

Vill man ladda ordentligt skall man läsa Andrea Wulfs nyutkomna bok ”Jakten på Venus” som handlar om mätningarna 1769 och en hel del annat med kopplingar till Venus. Lite mer skrämmande perspektiv på Venus är att den tjocka atmosfären, som till största delen består av koldioxid, ger en kraftig växthuseffekt med en yttemperatur på över 400 C (tillräckligt för att smälta bly). Och för er som funderar: nej så mycket åt helvete kan inte klimatet  på jorden gå även om vi eldar upp all olja, gas, kol och torv som finns. Det blir bara ett mindre "helvete". En dag, när vi har löst våra egna problem med accelererande växthuseffekt kanske vi kan ge oss på utmaningen att terraformera Venus, vilket bland annat omfattar en nedkylning...

Hur man själv kan göra ett enkelt solobservatorium av fältkikare och lite papper: Youtube Fiske Planetarium OBS: titta aldrig direkt på solen varken oskyddat eller genom solglasögon (och absolut inte genom fältkikare - ger svåra skador på ögat).

DNs referat från förra Venuspassagen 6 juni 2004
9/5-12 Ett himmelskt äventyr SvD
11/5-12  Världen enades i jakten på Venus GPGD, HD, SvD
1/6-12 FoF, Tarnsit times, I observatoriemuseet, Föredrag 5/6, SR, YLE
3/6-12 Vårt livs sista Venuspassage DN, GP

Venuspassage bild från YLE 

söndag 6 maj 2012

Nu håller vi andan

Ödesval i Grekland idag. Vi vill  inte se en upprepning av utvecklingen i Tyskland under 30-talet. Väljarna har uttalat tankar om att straffa de etablerade partierna. Det verkar även som ett litet nazistiskt parti kan komma in i riksdagen -skrämmande.

Uppenbarligen har västerländska politiker underskattat risken med den lånekarusell som har snurrat allt snabbare sedan 90-talet. Uppenbarligen har det slarvats med EU-bygget. Men det verkar också som om politikerna har underskattat reaktionerna på en ekonomisk krasch. Varken romarriket, världens främste supermakt eller klientelet i TV3's lyxfällan kan leva över sina tillgångar. Får man antyda orsaken: avsaknad av gemensam fungerande moral (skattemoral, girighet, korruption, inget samhällskontrakt, politikers "löftesmoral"  mm)?

Tankarna går osökt till den tyska filosofen Hegel som myntade: ”Det enda vi kan lära oss av historien är att vi inte lär oss något av historien”. Vi får för grekernas och Europas skull hoppas att det inte finns någon ond högt intelligent politiker som bestämmer sig för att utnyttja situationen i galna syften!
Se: DN, SvD, GP, SR även Alexandra Pascalidou 44 min in i Aktuellt

6/5-12 kväll: Nytt politiskt landskap: DNGP och SR
7/5-12 Grekland kan lämna euron: DN och SvD, Rörigt och osäkert: SR och GP
8/5-12 Regeringsboll hos vänster GP, Vänstern vill riva upp avtalet DN
9/5-12 Även vänstern ger upp ny regering DN
10/5-12 Tyskland sätter press på GreklandEuropaoro tyngde Wall Street
11/5-12 Eurozonen klarar sig utan Grekland DN, GP
             Pasok ger upp: DN, GP och SR
13/5-12 Inget genombrott i hårda förhandlingar: DN, GP och SR
14/5-12 Grekiskt kaos skakar börsen: DN, SvD och GP
15/5-12 Kommer Grekland lämna Euron? DNGPSvD och SR
Nu kan vi andas ut men tyvärr med en suck: Nyval i Grekland DN, SvD, GP och SR

Bild från SvD Näringsliv