Leta i den här bloggen

lördag 31 mars 2012

Svenskt Ateistiskt Tempel?

I början av året föreslog Alain de Botton bygget av ett ateistiskt tempel i London. Förslaget kommer i samband med att han släpper sin nya bok "Religion for Atheists: A Non-believer's Guide to the Uses of Religion" (se tidigare inlägg Tro, finns bl.a. på Amazon). Alain frågar sig "Varför ska religiösa människor ha de vackraste byggnaderna i landet?" och hävdar "Det är dags ateister har sina egna versioner av de stora kyrkorna och katedralerna". Han menar att till ett sekulärt tempel skulle människor kunna gå och lyssna till visdomsord, lyssna på musik och samla sig. Alian har även presenterat sina tankar om "Ateism 2.0" i ett TED-tal.

Förslaget har mötts av mestadels negativ kritik. Bland andra ställer sig Richard Dawkins frågande: "Ateister behöver inte tempel, Jag tror att det finns bättre saker att spendera denna typ av pengar på. Om du ska spendera pengar på ateismen du kan förbättra sekulär utbildning och bygga icke-religiösa skolor som lär rationellt, skeptisk kritiskt tänkande". John Gray argumenterar i The Guardian för att det är en trevlig men icke fungerande idé "som att återuppfinna ett hjul som inte kan rulla". I samma tidning får Alain även kritik av Steve Rose. Han tycker att det mest liknar ett stolligt konstprojekt och att det redan finns byggnader som kan tjäna som "rationalist-tempel", t..ex. Large Hadron Collider. Andra håller med och ger exempel på att vi redan har "ateistiska tempel" i form av bibliotek. Det är faktiskt svårt att hitta någon tidningsartikel som är positiv till Alain idé (om någon hittar: skicka länk till mig). Är man vitsig skulle man kunna karakterisera kritiken med "de Botton is nådd". Se även SvD, GP, Kyrkans tidning och Humanistbloggen.

I Sverige har många kritiska röster höjts, bl.a. Natalia Kazmierska "Flummiga ateister – inget för fattiga" i Aftonbladet (slarvigt skrivet med osakliga påhopp på ateister, se t.ex. Christer Sturmarks bemötande). Författaren Göran Rosenberg och Anna Bergström från Förbundet Humanisterna uttrycker tveksamhet inför ett ateistiskt tempel i kulturradion. För att hitta något stöd för idén att bygga "Ateistiskt tempel" får man leta länge. Ett fall dyker upp i Christer Sturmarks intervju med Sam Harris i Sans Magasin. Harris om vad "kristna" människor säger "de är med i kyrkan för att de vill ha någonting att göra på söndagarna. De är föräldrar och behöver ett system där också deras barn passar in. Kanske vi behöver skapa ett ”förnuftets tempel” någon gång framöver? Det skulle kunna bli ett ställe dit man gick på söndagarna. Det behövde inte vara ett universitet, men det skulle vara en plats som verkligen hedrade också mysteriet i våra liv och som grundade allt på sanningen om oss själva".

Ateistiska tempel är ingen ny idé den presenterades redan för drygt 200 år sedan av konstnären Jacques-Louis David. Om vilket Alain de Botton, juni 2008, själv i Standpoint skriver:
"I de tidiga euforiska dagarna av den franska revolutionen, presenterade målaren Jacques-Louis David vad han kallade "mänsklighetens religion", en sekulariserad version av kristendomen som syftade till att bygga vidare på de bästa delarna av de gamla, misskrediterade grundsatser. I denna nya sekulära religion, skulle det finnas festdagar, ceremonier bröllop, vördade siffror (sekulariserade helgon) och även ateistiska kyrkor och tempel. Den nya religionen skulle förlita sig på konst och filosofi, men med öppna didaktiska ändamål: den skulle använda en arsenal av tekniker som är kända från traditionella religioner (byggnader, stora böcker, seminarier) för att försöka göra oss goda enligt den förnuftigaste och mest avancerade förståelse av världen". Det blev inget av den religionen och idéerna föll i glömska.

Bortom den filosofiska diskussionen finns det praktiska aspekter på Alains idé. Sekulära ateister och agnostiker har också ett behov av en värdig lokal för sorg och högtider. Bekanta här i Sverige har haft svårt att hitta lokal för bröllop och senare dop. Till festivalen Burning Man har det sedan 2000 byggts sekulära tempel. Förra sommaren byggde ett internationellt team ett ateistiskt tempel med stor framgång. Tankarna bakom det liknar Alains och har presenteras som TED-talk (se nedan).
Jag frågar mig: finns det ett behov av permanent lokal för värdiga sekulära ceremonier, sorg och för eftertanke i Sverige? I så fall är det ett "ateistiskt tempel" eller ska det heta något annat?


fredag 30 mars 2012

Himlen runt hörnet

I skuggan av debatten om ökande livslängd och krav på höjd pensionsålder finns en uppsida. Pensionärer lever längre, är piggare och har bättre livskvalitet. Senaste numret av tidningen Forskning och Framsteg berättar "De sista ljuva åren allt ljuvare".

Ingmar Skoog, professor i psykiatri vid Göteborgs universitet, har varit involverad i ett långvarigt forskningsprojekt "H70-projektet"  om äldre personers hälsa, vanor och livsstil.  I projektet jämförs intervjuer från 1970-talets med 2000-talet för över 1000 pensionärer i åldrarna 70, 75 och 79 år. Stora kvalitetsförbättringar kan dokumenteras. Dagen pensionärer är bland annat friskare, intelligentare, har aktivare sexliv, högre utbildning, är aktivare och motionerar mer.

"Orsakerna kan vara allt från näringsrikare kost till bättre omhändertagande av nyfödda, säger Ingmar Skoog. Men framför allt har dagens pensionärer fått uppleva ett mer komplext samhälle. De har levt mer med tv och datorer, vilket gynnar ett rörligare intellekt – för att inte tala om möjligheterna till folkbildning och förståelse av omvärlden!"

På medaljens baksida finns ökade förväntningar på åren som gammal: "Har man så höga förväntningar kan en mindre krämpa skapa bekymmer och nedstämdhet". Ovissheten om de framtida pensionssystemen och höjd pensionsålder är också smolk i bägaren, SvD och DN. Förvaltar tar stor andel av pengarna: DN2. Allvarliga problem som måste hitta sin löning. Stabila och trygga system kan var viktigare än bara pengar.

Med ett stabilt samhällsbygge kan vi alla sträva mot en lycklig och aktiv ålderdom, en himmel runt hörnet, istället för ett evigt liv i himmelriket som lovades forna tiders utslitna medborgare.

3/4-12 DN: En halv miljon av din pension brinner inne
5/4-12 DN2: Rådgivarna blir miljonärer...
8/4-12 DN3:  Knyt pensionsåldern till livslängden


torsdag 29 mars 2012

Vit korruption?

De i Sverige diskuterade och hatade bonusarna som i vetenskapliga undersökningar visat sig skada företagen kanske är på väg ut. Effekterna av bonusar kan t.o.m. var direkt negativa och sänka motivation . Idag refererar SvD Harvard professorn Mihir Desai som i Harvard Business Review skrivit artikeln "The Incentive Bubble". Han anser att bonussystemet är ruttet , se också Affärsvärden. Han slår fast att bonussystemet är ohållbart i längden och dessutom är det orättvist.
Ljudfil: Mihir Desai utvecklar sitt argument.

Jag har alltid sett bonusar som mycket farliga -en sorts vit korruption. Bonusarna introducerar konceptet att anställda, utöver lönen, ska ha extra betalt om de gör ett bra jobb. Det påminner lite om situation i svårt korrumperade länder där man måste betala mutor till poliser, statstjänstemän, tullare, läkare mm därför att deras lön är så dålig så att den inte går att leva på. På lång sikt kan bonussystemet visa sig lika farligt för en fungerande marknadsekonomi som löntagarfonderna hade varit om de genomförts. En lagstiftning liknande låneförbudet kanske vore på sin plats? Benhöver chefer verkligen de stora bonusar som rapporteras? Se: DN, DN2SvD1, SvD2 och GP.

Definitionen av korruption på Wikipedia lyder "Korruption är missbruk av ämbete eller annan förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor eller givande av mutor (bestickning)". Ersätter man ordet muta med "pengar utöver lön" så är skillnaden marginell mellan bonus och korruption, det beror bara på om aktuell person kan anses ha missbrukat sitt ämbete i.e. om han satt sina intressen att uppnå bonus framför företagets intressen (långsiktig utveckling och vinst) vilket kanske inte varit alltför ovanligt. På det personliga planet innebär korruption ett sammanbrott av allt sorts moraliskt ansvar eller moraliska principer: en av de sju dödssynderna, girigheten, släpps lös! Det bör inte belönas eller uppmuntras av samhället.

Korruption i sig är en riktig bromskloss för ekonomin: den innebär i praktiken att beslutsfattare slutar ta de bästa besluten och istället tar de beslut som gynnar dem själva. Korruption kan effektiv bromsa ekonomisk och demokratisk utveckling och därmed hålla fast ett land i fattigdom, se t.ex. SvD, DNSR och SIDA.

Bild från Aftonbladet

onsdag 28 mars 2012

Alla är vi guds barn

Tillåter mig denna provokativa rubrik för att med kraft betona att vi alla tillhör en och samma art: homo sapiens. Vi alla som bor i Sverige är antingen invandrare eller härstammar från invandrare. Så sent som för 10 000 år sedan täcktes detta landa av en inlandsis som var flera kilometer tjock, jämför med dagens Grönland. Den senaste istiden, Weichsel, varade i över 100 000 år dvs. nästan jämförbart med moderna människans åldern. Vår historia har karakteriseras av folkvandringar och invandringar. Sveriges historia och förhistoria präglas av återkommande invandringsvågor som berikat och utvecklat vår kultur.

Nu i dagarna rapporteras att afrikanska och europeiska folkslag har blandats långt tidigare än vad vi trott, i stort sett sedan inlandsisen i Norden började smälta. DN rapporterar: "istidforskare vid Santiago de Compostela-universitetet i Spanien kunnat visa att mänskligt genetiskt material från de båda kontinenterna blandats så långt tillbaka som för 11.000 år sedan, eller ännu längre tillbaka, skriver amerikanska nättidskriften Popular Archaeology". Vidar konstateras att "mer än 35 procent av härstamningen i Europa från regionen söder om Sahara kan spåras så långt tillbaka som för 11.000 år sedan och fram till Romarrikets dagar" d.v.s afrikaner och européer har flyttat fram och tillbaka åtminstone sedan slutet på inlandsisen och starten av invandringen till Norden.

Detta borde kanske inte vara någon överraskning eftersom vi alla härstammar från Afrika och det snarare vore konstigt om vi inte haft något utbyte efter att de första människorna utvandrade för "120 000–100 000 år sedan, då en grupp människor via Egypten nådde Levanten. Denna population dog dock ut för cirka 90 000 år sedan. För 60 000-80 000 år sedan gjordes nästa försök att lämna Afrika. Via Eritrea lyckas en grupp ta sig över Röda havet till nuvarande Jemen" och vidare ut i världen.

Att ras används som ett argument för att ge sig på andra kulturer, som  Edward James Olmos alias "Amiral Adamo" så väl förklarade 2009 (se nedan), är dagsaktuellt. I DN kolumnen beskriver Maja Hagerman hur t.o.m.  massmördaren och terrotisten Breivik i sitt manifest verkar ha förstått att den strategi är "utnött". Han försöker förklä sin rasism i ordalag av "kulturkonservatism" men försäger sig när han talar om hur vi "i framtiden kommer att förädla den nordisk-germanska stammen".

Antisemtism är en lika svår och elakartad varböld på den mänskliga kulture som islamofobi. I DNs Nyhetskrönika konstaterar Dilsa Demirbag-Sten att antisemitismen tycks överleva det mesta. Tyvärr, även det dagsaktuellt i och med Mohammed Merah urskillningslösa dödande i Toulouse, se t.ex. SvDs ledare och med ett stort antal gripna islamister: DN och SvD.

Nyckeln till att utrota rasismen är kanske att förstå, acceptera och anamma det mångkulturella samhället. Se våra skillnader som berikande snarare än ett hot. Kunskap, öppenhet och utbyte måste vara vägen framåt. Vi får inte stänga in oss i en intolerant världsbild eller livsåskådning. För, som Dilsa avslutar, "i ekonomiska kristider stärks alla motsättningar, och de redan existerande fördomarna mot romer, judar och homosexuella får tillträde till de politiska rummen. Det är vår skyldighet att ständigt vara observanta på när rasism och homofobi visar sitt fula tryne och kraftfullt agera. Det gäller lika mycket det öppna hatet som de insinuanta antydningarna från personer som annars verkar vara kloka och sansade".

3/4-12: Känslig fråga: Reepalus har uttalt sig felaktigt - var otydlig i sitt avstånd från antisemitism.

Edward James Olmos, med auktoritet som Amiral Adamo 
på Battlestar Galactica, slår i FN fast att det inte finns 
någon ras, utöver den mänskliga rasen (so say we all).

tisdag 27 mars 2012

Tro

I min ambition att nå en nykter ateistisk livsåskådning så har jag vid flera tillfällen avfärdat olika trosföreställningar som vidskepelse, en tankevilla om verklighetens beskaffenhet som inte baserar sig på kunskap eller förnuft.
I diskussion på humanistbloggen har jag även blivit frågad om jag vill smyg-introducera en andlig syn på världen framom den realistiska. Vilket kanske inte är helt omöjligt om man utgår från Wikipedias definition av andlighet: "Andlighet behöver inte inbegripa tron på något övernaturligt eller transcendent. Även utövande eller beundran av konst, musik, litteratur, mm, liksom de känslor som kärlek eller självförverkligande kan väcka, är immateriella till sin natur och kan ge en översinnlig upplevelse."

Själv frågar jag mig om man som ateist med en nykter världsåskådning kan/behöver tro. Humanismen, som kan karakteriseras på liknande sätt, innehåller trossatser. En del religiösa vill till och med hävda att ateism är en tro, vilket många ateister med kraft motsätter sig: "ateism innebär enbart frånvaron av en specifik tro - nämligen frånvaron av gudstro". Jag har själv funderat i termer av att min starka ateism, en djup inre övertygelse om att det absolut inte finns något högre väsen, kan vara en form av trosuppfattning. Den behöver inte vara det - jag vänder mig bara med kraft bort från idén att metafysiska väsen skulle existera i vårt materiella universum eller att det skulle ha någon påverkan på det.

Jag skulle vilja skilja på, å ena sidan, en religiös tro på metafysiska väsen som skulle ha någon relevans för den fysiska världen. Och, å andra sidan, en "inom-världslig tro" där man håller något för sant (som berör den verkliga värden) trots att man inte har tillräckligt med fakta i målet. Den sortens tro kan gränsa till kunskap, t.ex. om man cyklar förbi ett träd och antar (tror) att det är löv som hänger längst ut på grenarna utan att kontrollera det. Och i andra ändan av spektrumet rena gissningar t.ex. tron att ett visst idrottslag ska vinna en match som har jämna odds. Frågan om existensen av den historisk Jesus torde vara av det senare inom-världsliga slaget medan existensen av gud (Helige ande, Jahve, Allah, Krishna, Oden, Tor, Jupiter, spöken, tomtar, troll o.s.v.) är av det tidigare metafysiska slaget. Skillnaden dem emellan är att vi aldrig kan bevisa något om den metafysiska tron medan den senare i princip är verifierbar/falsifierbar eller i filosofiska termer en syntetisk sats (som ovan: "tro" ersätter kunskap därför att vi inte har tillräckligt med "fakta i målet") även om det finns praktiska oövervinnerliga hinder. Möjligen kan jag urskilja en variant av den inom-världsliga tron som kanske inte är en syntetisk sats utan snarare handlar om en sorts generellt uttryck av förtroende -som när vi lägger in en värdering t.ex: "jag tror på dig" eller  "jag tror på kärleken" (har säkert skrivits mycket mer klokt om detta: är tacksam för feedback).

Är man nu trygg i sin ateism så kan man inte bara tillåta sig inom-världslig tro utan även att inspireras av religionerna på det sätt Alain de Botton tycks argumenterar för i sin nya bok "Religion för ateister" (utkommer i svensk översättning i höst på Brombergs förlag), radiodiskussion. Redovisar man sina trosföreställningar så kan  också en viss andlighet tillåtas i en ateistiskt livsåskådning. Slutligen, tro tycks vara nödvändigt i en livsåskådning (inte i världsåskådning) och då inom-världslig tro. Vi behöver inte, kan inte och får inte ta till den fantasibetonade metafysiska tron (då blandar vi bort korten). Och det första vi ska tro på är vetenskapen och dess potential att förstå och förklara hur världen fungerar. I sann upplysningsanda vänder vi oss bort från vidskepelsen mot vetenskap.

30 Mars: läsvärt förtydligande "Vad vilja Humanisterna" i SvD Brännpunkt


måndag 26 mars 2012

Arv och Miljö

Hur stor del av personen och personligheten sitter i generna, eller hur stor del har att göra med arv och hur stor del med miljö? En gammal fråga, som i viss mån har fått ny aktuallitet i och med den nya gentekniken. Numera kan man få sin DNA karakteriserad. Inte bara faderskapstest utan även en personlig analys.

Nu i dagarna kommer en ny bok av den danska vetenskapsjournalisten Lone Frank "Mina Vackra Gener". Det är ännu lång kvar till att vi fullt ut kan förstå genernas funktioner, samspel och återverkningar. Lone gör dock djupdykning med sig själv som forskningsobjekt för att belysa statusen för denna utveckling. I dagens DN bjuds vi på en välskriven rescension "Dna och drömmen om den perfekta människan" av Karin Johannesson (se även corren, ett utdrag, Kulturen). Hon har läst och pekar ut "nyckelscenen":
"Ensam en hotellrumskväll, vid en lysande men kall datorskärm, öppnar hon resultatet av sin beställda deCODEme Gen-scan. Klicka här. Hennes arvsmassa har just testats för över en miljon genetiska markörer. Dina resultat omfattar 49 medicinska tillstånd. Granska din risk och läs om förebyggande åtgärder. Medan hon mekaniskt tömmer minibaren på choklad, chips och öl läser hon sin framtid. 'I en vidunderlig sekund känns det som jag blivit befriad från att behöva dö.'  "

Ämnet har relevans för vår bild av oss själva, vår etik och våra drömmar, eller som Karin skriver: "Det finns en evig fantasi om jaget: att med tillgång till en innersta kunskap och vilja till förädling skapa sin egen fullkomning. Tanken återkommer i alla religioner, i renässansens magiska och alkemiska traditioner, i upplysningens tes om den perfektibla människan och i varje politisk utopi".

Tanken söker sig till den moral som inom filosofin kallas "Perfektionism": I etik och värdeteori representerar perfektionism den bestådende viljan att få den optimala kvaliteten av andlig, mental, fysisk och material existens. För en diskussion av på Daniel Finks blogg se: Moral Perfectionism, Moral Pragmatism, Free Love Ethics, and Adultery.

3/4-12 Lite mer om Lone Frank: "Vad gör generna med oss?"


söndag 25 mars 2012

Mission

På Xenosidian funderar jag om förutsättningarna för en livsåskådning baserad på ateism (stark eller agnostisk) och en modern världsåskådning (som naturvetenskapen förstår världen) fri från vidskepelse (metafysik). Det är i skrivandets stund osäkert om humanismen redan fyller den nischen.

I Humanisternas idéprogram i passagen om "Humanismen som sekulär livsåskådning" framgår att den är snarlik den Xenosidiska-ambitionen (se nedan). Det finns en del som skiljer men i stort så står vi på samma grund: vetenskap och demokrati i ett samhälle präglat av respekt, rättvisa och ansvar. Även omtanke och solidaritet är naturligtvis en viktig del av en human mänsklig moral, som måste kunna erbjuda skydd för fattiga, svaga, sjuka och andra utsatta. Det framgår inte klart att humanismens inkluderar en uttalad moral (etik) men den tycks ligga nära utilitarism (Humanismen bedömer etik...utifrån följder..."lycka och välfärd"). Ta till exempel tillämpning av vetenskap och teknologi: vem bestämmer vad som är "goda ideal"? Det andra som jag tycker saknas i humanismens livsåskådning är betoning av utveckling och evolutionen. Hur ställs miljöansvar (som nämns i en lista "Humanism präglas av") mot enskildas behov när  "Humanismen försvarar alla människors rätt att leva sina liv hur de vill, så länge de inte inkräktar på andras liv och frihet" (påminner f.ö. om Wicca-moralen se moral-princip)? Men i stort förefaller livsåskådningen presenterad i idéprogrammet vara klok och väl genomtänkt. Det framkommer även när Christer Sturmark, ordförande för förbundet Humanisterna, bemöter påhopp från religiösa debattörer.

Likväl, i mina funderingar har ett antal element dykt upp som inte återfinns i idéprogrammet, som t.ex. att behålla och värna om delar av kulturtraditionen som  utvecklats eller förvaltats av religiösa samfund (se t.ex. Fettisdagen & Ateistiskt dop), med reservation för att jag ännu inte fått tillgång till "Den svenska högtidsboken" (tycks inte finnas internet-tillgänglig) - får återkomma i den frågan.

Humanistiska Livsåskådningen:
"Humanismen som livsåskådning är uttalat sekulär, obunden och oberoende av varje föreställning om påstått gudomliga eller magiska krafter. Spekulationer i och exploatering av tron på kosmiska akter eller andliga väsen ingår inte i dess världsbild. Den erfarenhetsbaserade verkligheten betraktas som principiellt förklarbar med vetenskapliga metoder, även om vi säkerligen aldrig kommer att förstå den fullständigt. Humanismen som livssyn är fri från mytiskt tänkande och förespråkar istället en världsbild grundad i kritisk rationalism.
Humanismen förespråkar också ett sekulärt och pluralistiskt samhälle präglat av respekt, omtanke,rättvisa, solidaritet och ansvar.
Humanismen förespråkar vetenskap och demokratiska medel som de bästa tillgängliga verktygen för att lösa samhälleliga problem och möta mänsklighetens gemensamma utmaningar. Humanismen försvarar det fria sökandet inom forskningen och tillämpningen av vetenskapliga metoder för att skapa mänsklig välfärd. Humanismen eftersträvar att vetenskapen används på det sätt som bäst tjänar mänskligheten. Bruket av vetenskap och teknologi måste alltid utgå från allmänmänskliga värderingar och behov, samt dess tillämpning främja goda ideal.
Humanismen bedömer etik och politik utifrån deras följder för mänsklig lycka och välfärd. Individens värdighet och självständighet är centrala värden i en humanistisk livsåskådning. Humanismen försvarar alla människors rätt att leva sina liv hur de vill, så länge de inte inkräktar på andras liv och frihet.
Humanismen vill värna det fria skapandet inom t.ex. musik, konst och litteratur. I ett humanistiskt perspektiv spelar detta en omistlig roll i människans känslomässiga och intellektuella utveckling, liksom för hennes självförståelse." 

Men se gärna hela Humanisternas idéprogramet.

lördag 24 mars 2012

Syndafloden

Istiden på Grönland och Västantarktis är på väg mot sitt slut. Glaciärer retirerar och isen tunnas ut vid polarområdena. Avsmältningen accelererar. Tillsammans med uppvärmningen ger avsmältningen en höjning av havsnivån. På lång sikt kan havsnivån höjas 20 meter (DN). En stor del av världens storstäder kommer få problem med stigande havsnivåer, översvämningar och riskera på sikt att hamna på havsbotten. Orsaken är den mänskligt inducerade förstärkningen av växthuseffekten genom stora utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid från avskogning och förbränning av fossila bränslen (jmf. antropocen). Havsnivån har redan höjts med 12 millimeter. Städer som ligger under havsnivån eller sjunker kommer drabbas först. I västvärlden kommer "utvecklingen ledas" av de redan sjunkande städerna Venedig och New Orleans (som redan hemsökts av orkaner och BPs oljeutsläpp). I Sverige kan vi börja skönja vissa effekter på erosionskänsliga kuststräckor (SvD). I Sverige tycks debatten ha ebbat ut, klimatpolitiken ifrågasätts och de enda som verkar oroa sig är den yngre generationen.

Grönlands inland har varit täckt av is väldigt länge, antagligen flera miljoner år (inlandsisen). Skandinavien har under de senaste 1,8 miljoner åren täckts av sex större glaciationer med varma mellanperioder. Det som för resten av världen kommer innebära en "syndaflod" blir för Grönland ett slut på istiden. I praktiken kommer utvecklingen vara mycket lik den som skedde i Skandinavien för 10 000 år sedan. De centrala delarna av Grönland, nu nedtryckta under istäcket, blir till ett grunt hav, jämför Östersjöns utveckling med bl.a. Littorinhavet. The Times They Are a-Changin' (Bob Dylan)fredag 23 mars 2012

Pakt med djävulen

Sångerskan Whitney Houstons dödsorsak har nu fastställts "hon drunknade" (SvD, DN). Ska sanningen  fram så knarkade hon ihjäl sig. En process som tog några år men tillslut dog hon. Moderna historien är full med liknande exempel särskilt bland popmusiker. Lägg till detta alla "framgångsrika" idrottsmän som har dött knall och fall vid alldeles för unga år, med kanske mest kända kontroversiella fallet Florence Griffith Joyner.

Vi bor i ett land som har lång tradition av alkoholmissbruk: många liv har förstörts och många familjer har splittrats. Alkoholpolitiken har historiskt varit mycket framgångsrik och minskat alkoholskadorna i Sverige. Trots detta förekommer drogliberalism, som t.ex. "Dopad" vars argument närmar sig nivån "vi kan minska kriminaliteten genom att gör inbrott lagliga".

Det stora problemet med narkotika, doping och legalt missbruk är inte ökad brottslighet eller svarta marknader utan de personliga tragedierna. Droger kan till och med få hela samhällen på knä. För att använda religiös terminologi: varje missbrukare har sålt sin själ till djävulen. Genom att bruka droger eller doping kan man tillfälligt höja sin njutning eller välbefinnande, ofta i en tidig period av livet, för att sedan få betala mycket högt pris "när djävulen kommer för att hämta sin själ". Missbrukaren säljer det värdefullaste han har, livet, mot en kort njutning eller framgång. Varje narkoman, dopinganvändare och missbrukare som dör lämnar en tragedi efter sig. De flesta som börjar missbruka har i unga år blivit lockade genom löften om snabb njutning, framgång eller status.  De flesta rökare, om än en "oskyldigare" form av missbruk, börjar redan i tonåren. En ålder då hjärnan inte är färdigutvecklad utan individen har en tendens att ta oproportionerligt stora risker utan att skaffat sig tillräcklig kunskap. Rökning har begränsats med rökförbud och stora hälsovinster har kunnat dokumenteras.

Problemet med droger är att de kortsluter vårt belöningssystem vilket i förlängningen leder till att en individ inte längre kan styra sitt liv utan optimerar på skadliga beteenden bara för att tillgodose missbruket, allt för ofta slutar det med ond bråd död eller om inte annat i alldeles för tidig död: "en pakt med djävulen". Därför blir det naturligt för en ateistisk livsåskådning att förbjuda eller starkt begränsa alla sorters drog och doping bruk. På samma sätt som ett fysisk-tränings-påbud är rimligt. Livsåskådningen måste kunna erbjuda ett skydd för svaga, utsatta eller unga och oerfarna individer. Eller mer populärt: bli hög på livet istället!

3/4-12 DN rapporterar om Heroinprojekt i Danmark - vilket bara lindrar symtomen utan att komma åt orsakerna.
8/4-12 SvD De som vill legalisera bör se helvetet först
27/4-12 Ett mycket litet steg i rätt riktning: Turister ska förbjudas besöka cannabiskaféer
3/5-12 DN: Polisen slår till – före sommarlovet, SvD Cannabissmugglare får fängelse, GP Knarksmuggel över sundet ökar snabbt


Bild från SR


torsdag 22 mars 2012

Fanns Jesus?

Jesus existens har ifrågasatts till och från. Nu nyligen har det varit en diskussion som genererade en artikel i internet tidningen The Huffington Post. Skriven av författaren Bart D. Ehrman och även en ny bok på ämnet "Did Jesus Exist?: The Historical Argument for Jesus of Nazareth". Ehrman drar slutsatsen att Jesus visst existera. Debatten är på intet sätt ny. Även vår Dick Harrison har som historiker uttalat sig. Harrison konstaterar att "för mången hängiven anti-kristen ateist är det tvärtom: det mesta, även Jesus, är påhittat". Hans slutsats är "om vi applicerar vanlig källkritik talar det mesta för att Jesus har existerat. För att förklara bort honom krävs att vi förutsätter kort minne och en stor dos godtrogenhet hos mängder av människor under decennierna efter korsfästelsen, samt att vi bygger in en (obevisbar) kristen konspirationsteori tidigt i historien. Då är det mycket lättare att anta att en person vid namn Jesus har levt".

Man frågar sig: finns det några andra skäl att förneka Jesus existens än att man inte tror på bibelns historier? Att den ifrågasätts kan knappast ses som konstigt i dessa tider av betydligt konstigare och grövre konspirationsteorier och skeptiker: Napoleon, Månlandningen, riskerna med rökning och växthuseffektens existens har alla ifrågasatts. Konspirationsteorier som t.o.m. överträffar angrepp på ateister av kristna debattörer (som har lite substans men mycket "köp vår bok, köp vår bok, köp vår bok"). Det är rätt lätt att förneka än det ena än det andra. Man skulle till och med kunna, och då på god naturvetenskaplig grund, ifrågasätta om verkligheten överhuvudtaget finns (SVT Vetenskapens Värld). Fast då handlar frågan egentligen om hur vi förstår verkligheten och om det finns någon gräns för vad vi kan förstå. Konspirationsteoretikerna hamnar till slut i en filosofisk skepticism där de tvivlar på att vi kan ha någon kunskap om någonting. Den sortens skepticism kan ses som en vällevnadssjukdom - de har inte koll på, eller låtsas inte bryr sig om, hur de själva överhuvudtaget kan existera (eller hur det kan komma sig att tangentbordet de skriver på fungerar...). En av filosofins uppgifter är, sedan gammalt, att städa ut uppfattningar av den arten, har liknats vid en mentalhygienisk uppgift. I detta ljus kan inte tvivel på Jesus existens ses som en konspirationsteori  utan ligger snarare på gränsen till sund vetenskaplig skepsis.

Förenekandet av Jesus existens, trots att historiska bevis styrker den och att en överväldigande majoritet av  historiker tror på hans existens, kan då kanske ses som en reaktion på alla de orimliga (och uppenbarligen påhittade) utsagorna som omgärdar Jesus liv och s.k. handling: hans mor befruktades av helige ande, födde honom genom "jungfrufödsel", han gick på vatten, väckte döda till liv och till slut dog han på korset för att sedan återuppstå. Uppenbarligen rövarhistorier - verkligheten fungerar inte så. Lika lite som att tomten måste dela ut julklappar till  hela världen på en natt, eller att lillasyster kommer med storken eller någon annan av de sagor som vi kan lura i barn. Motreaktion blir då att förneka hans existens. Jesus var inte guds son och han sitter inte vid guds högra sida (inte den vänstra heller). Det förefaller däremot någorlunda rimligt att den historisk personen Jesus har existerat, även om han inte avlades av den helige ande och inte dog på korset. En man med alla mänskliga brister men även med en vision om att sälja monoteismen till hedningarna utan omskärelse och krångliga matregler. Antagligen en mycket intelligent och driftig person (eftersom vi fortfarande pratar om honom idag). Hans insats handlade om att han satt bollen i rullning med hjälp av lite historisk "tur": rätt man på rätt plats i rätt tid.

Bild hämtad från Dogmatic Enigmatics

onsdag 21 mars 2012

Djävlar i min själ

SvD har rubriceras frågan "Varför är det bra att träna?" - svaret kommer snabbt: träning sätter fart på nybildningen av celler i hjärnan vilket innebär att motion bl.a. kan vara en bra behandlingsmetod för lindrig och måttlig depression.

Kropp och själ hänger som bekant samman. Mår kroppen bra så ökar man möjligheten för psyket, eller själen, att må bra (DN & SvD). Själen är, som tidigare diskuterat, ett resultat av helheten när hjärnans över 100 miljarder nervceller samverkar, m.a.o. "ett uttryck för processer i nervsystemet". Träning har visat sig ha en mängd positiva konsekvenser för kroppens celler, immunförsvar och ända ned på DNA-nivå (SvD och SVT). Att hjärnans processer kan fungera bättre i en hälsosam och vältränad kropp kanske inte är så konstigt.

Träning och fysisk hälsa är ett sätt att förbättra livskvaliteten, inte bara för att mota Olle i grinden vad gäller depressioner utan även för att må bra, ha marginaler om sjukdom drabbar, bromsa åldrandet (SvD och AB) och känna livsglädje: mens sana in corpore sano – "En sund själ i en sund kropp". Åtta av tio som löptränar minst en gång i månaden anger att det viktigaste skälet är ”för att må bra” (Norran). Det finns så mycket  mer (än vad som får plats i denna korta blogg) som talar för träning och att motioner livet igenom. Vad är motsatsen: ohälsa, sjukdom, åldrande och för tidig död.

Det förefaller nödvändigt för en sund ateistisk livsåskådning att omfamna fysisk träning och motion på en hälsosam nivå. Vad gäller lathet, slöhet och svårighet att komma igång med fysisk aktivitet: Kapa gajet - här ska ni, djävlar i min själ, se på en gosse som kan!

Ur Strindbergs Giftas:
"Den lille gick fram till fönstret och sökte lösa upp det sammandragna snöret. Under andlös tystnad avvaktade församlingen resultatet, då en stor pojke i sjömanskläder, vilken nyss kommit hem från Spanien med briggen Carl Johan, förlorade tålamodet:
- Här ska ni, djävlar i min själ, se på en gosse som kan, sade han och i en blink hade han kastat av sig i skjortärmarna, äntrat fönsterbrädan, dragit upp sin kniv och skurit av snöret.
- Kapa gajet bara! hann han säga innan prästen fick tid att uppge ett nytt anskri såsom en hysterisk kvinnas och därmed bokstavligen skrämde ner sjömannen, vilken bedyrade, att 'fallet hade skäggat sig' och att ingenting annat var att göra än att 'kapa'."

2/5-12 Promenera dig till en bättre hälsa DN.
5/5-12 Livsfarligt att sitta för mycket DN, SvD och SR.


Bild från MåBra

tisdag 20 mars 2012

Ateistiskt Dop

Prinsessan Estelle har nu representerat i officiella sammanhang för första gången (DN, SvD, GP). Nästa stora arrangemang för henne blir väl dopet som är spikat till 22 maj. För hennes föräldrar finns inte så mycket val: det måste bli ett kristet dop, se tidigare inlägg Estelles val. Dopet  sker i Slottskyrkan med ärkebiskop Anders Wejryd som förrättare.
Se även: DN, DN2, SvD, GP, SR och SVT.

Jag var på en bekants-bekants-sons dop förra sommaren: fadern förrättade själv ett värdigt ateistiskt dop under bar himmel i trädgården. Och ja, de hade tur med vädret. Han döpte sin son vid badtunnan i "faderns, sonens och den hederliga moderns namn". Hela ceremonin finns här: ateistiskt dop. Det var både trevligt, roligt och värdigt. Tydligen hade han haft en diskussion med sin fru som ville ha en "namngivningsceremoni" - de valde dock att kalla det för "ateistiskt dop" med motivationen att man har profana dop för projekt, bilmodeller, båtar mm. så då borde inte kyrkan ha ensamrätt till ordet "dop".

Samma par hade året innan gift sig borgligt med en ceremoni som var inspirerad av den kristna men med alla referenser till gud, Jesus, helige ande mm. utrensade i den "europeiska kulturtraditionens" förtecken. Bröllopet lär ha varit riktigt trevligt och mycket värdigt. Den kommunala vigselförrättaren blev så förtjust i ceremonin att hon begärde in ett e-dokument för att använda i framtiden. Här är hela ceremonin: ateistisk vigselordning.

Båda ceremonierna gick bortom vad som är brukligt i borgliga sammanhang (som ibland har kritiserats för att vara tråkiga "en borglig vigsel är över på 30 sekunder"). Ceremonierna innehöll ett visst mått av sense-of-wonder utan att för den skull bli larviga. Det skulle vara intressant att på liknande sätt få ta del av och kunna dela andra ateistiska ceremonier. Känner ni som läsare till någon så får ni gärna skicka in den till mig på xenosidian@gmail.com. Jag publicerar antingen med kredd eller anonymt - tala bara om hur ni vill ha det.

19/4-12 Estelles dop sänds i SVT, DN, SvD, GP och SR.
20/4-12 Ebba von Sydow leder dopsändningen DN, GP och Ebbas blogg.
Bild från "byggabebis"

Lärarna går först

Sverige är på "god" väg att montera ned det s.k. "kunskapssamhället" genom att sänka läraryrkets relativ lönenivå och därmed status till nya bottenrekord, som tidigare diskuterat i självkastrerande kunskapssamhälle. Det har nu gått så långt att studenterna i stor utsträckning väljer att inte läsa till lärare - utbildningsplatserna gapar tomma och vi står inför en nationell lärarkris, se även SR.

En hel del av detta är ingen nyhet. Rekryteringen av lärare har gått dålig i många år. Dagens situation är kulmen på en lång utveckling. Trots att vikten av kunskap är känd sedan mycket mycket länge. Redan i Havamal, som nämndes i gårdagens inlägg, kan man läsa:
    ”Bättre börda man ej bär på vägen än mycket mannavett”.

Utvecklingen tycks vara ett resultat av girighet och kanske omedvetenhet: här ska det sparas pengar till varje pris (oavsett konsekvens). Fortsätter denna utvecklingen så kommer vi förr eller senare hamna i en situation där Sverige som nation har mycket små förutsättningar att klara sig i den internationella konkurrensen med sjunkande levnadsstandard som följd. Vi får gå i Greklands fotspår och skära ned det mesta av samhällsservicen: sjukvård, äldreomsorg, forskning, rättsväsende, fjällräddning, med mera. I denna tragiska utveckling så har lärarna, så att säga, gått först.

Osökt tänker man på lite yngre visdomsorden “If you think education is expensive, try ignorance”, tillskrivna Andy McIntyre och Derek Bok.

21 mars: mer i samma riktning: DN & SvD. Diskusioner om privat utbilning: SvD & GP
24 mars: nu söks orsaken till dagens situation ända tillbaka till 68: DN -intressant tanke men hjälper oss inte idag!

måndag 19 mars 2012

Tusenårig tradition

I sökandet efter en nykter ateistisk livsåskådning går det inte att blunda för att de idag stora religionerna bygger på tusenåriga eller längre traditioner. Det vore förmätet att tro att all den mänsklig visdom som de samlats genom århundradena kan viftas undan. Då hamnar man lätt i någon naiv enkelspårig tro som bygger på strikt tillämpning av ett antal axiom (utan nån större mängd livsvisdom som t.ex. kommunismen). En tro som även är känslig för dagspolitik, modenyck och världshändelser. Knappast en livsåskådning som kan hålla ett helt liv. Risken är stor att det bara blir en utflykt i Esaias Tegnér fotspår:

    Väl formar den starke med svärdet sin värld,
    Väl flyga som örnar hans rykten;
    Men någon gång brytes det vandrande svärd
    Och örnarna fällas i flykten.
    Vad våldet må skapa är vanskligt och kort,
    Det dör som en stormvind i öknen bort.


Även om religionernas hus är byggt på lös grund så har de mycket värdefullt gods av människohand som måste tillvaratas i en modern livsåskådning. Husen, inredningen och lösöret är byggt och sammanställt av material som släpats dit av många generationer duktiga inneboende, förvaltar och hantverkare av olika slag under stort flit och ansträngning. De samlar visdom från olika epoker och olika delar av världen. Idag berättar dagstidningarna (DN och SvD) om Vatikanen som öppnar ännu en sektion av sitt stora hemliga arkiv, totalt 85 000 hyllmeter publikationer från 800-talet och fram till idag! Intelligenta reflekterande människor har verkat i alla tider, ta t.ex. en av vår tids välsignelser: antibiotika - förefaller ha använts redan för 2000 år sedan i Nubien. Eller vår skandinaviska visdom och flit som ibland tillskrivs Martin Luthers läror: viktiga inslag fanns nedtecknade redan i Havamal, se Andreas Creutz välskrivna "skiss" om "Kristendom och fornnordisk mytologi". Samfundet för Forn Sed söker återväcka och intressera för vår gamla skandinaviska förkristna tro. Betydelsen av de keltiska inslagen för Europeisk kultur tycks ha underskattas: mycket på grund av att deras forna fiender Romarna skrev historian. Ett värv som sedan övertogs av den katolska kyrkan. Det finns även organisationer som vill återupprätta keltiska värden.
 

lördag 17 mars 2012

Svårt hantera missbruk och vidskepelse

En fråga som alla ateister förr eller senare ställs inför: hur ska man förhålla sig till religiösa? Frågan påminner i viss mån om hur samhället ska förhålla sig till rökning. I den mån religiositeten leder till skadliga konsekvenser (som excorsism) så kan beteendet beskrivas i samma termer som rökning eller annat missbruk dvs. skadligt trots att det finns bättre vetande (jmf. mässling i Järna).

I dagens SvD publiceras en tankvärd artikel om samhällets försök att stävja rökning "Skräckbilderna får motsatt effekt", av Prof. Evert Gummesson. Jag tror en hel del av resonemanget i den artikel är tillämpbart på den något uppskruvade debatten mellan de "nya ateisterna" och en del religiösa företrädare. Ett färskt exempel är humanisternas anmälan av Seglora smedja till Domkapitlet.

Med Everts ord kanske man en dag i framtiden kan konstatera: "de vetenskapliga undersökningarna visar entydigt att starkt religiösa som möts kall naturvetenskaplig skepsis eller får sin trosföreställningar avfärdade med filosofiska argument ur historien får ett omedelbart ökat behov av sin andlighet. Skräckbilder stimulerar hjärnans belöningscentra. Trots att religionen så uppenbart är irrationell och mot allt sunt förnuft".

I ett första steg, när ateister och sekulära som minoritet utsätts för majoritetsförtryck t.ex. i USA, kan det vara rimligt att, som Richard Dawkins uttrycker det, "sluta vara artig" dvs. sluta visa respekt för religiös vidskepelse och villfarelse, se tidigare diskussion. I ett andra steg, när "makt monopolet" är brutet, kan det, om vi på allvar vill hjälpa de religiösa ur sin villfarelse, eller åtminstone stävja avigsidor, vara en bättre strategi att stryka medhårs? Fokusera på det positiva som har packeterats med religionen och hur vi kan tillvarata det i ett sekulärt samhälle. Även om det mesta av religionsutövandet är harmlöst, som t.ex. gudstjänster eller körsång, måste vi vänligt men bestämt avvisa och beivra avigsidorna.

fredag 16 mars 2012

Evigt liv?

Dagens DN rapporterar om avspisade bananflugor som super ned sig, i.e. när de inte får ha sex. "Bananflugor som blir avvisade uppför sig på ett sätt som för tankarna till en billig roman. De börjar dricka alkohol. Deras tillfredsställda bröder, däremot, vill knappt smaka på spriten". Flugornas beteendet har visats styrt av en  molekyl, neuropeptid F, i flugornas hjärnor med mänsklig motsvarighet neuropeptid Y. "Även om människan är betydligt mer komplicerad än en bananfluga, hoppas forskarna att denna molekyl ska öppna för nya behandlingar av missbruksproblem.".  Se även orginalartikel i Science och i SvD, SVT.

Bananflugor (eng. fruit fly) som vi vanligen ser som ohyrafruktfaten har länge varit materialet för en mängd intressanta studier, bl.a. förra årets Nobelpris. De kan ersätta många labmöss och har använts för att studera åldrandet, t.ex. har färgämnet i gurkmeja visats bromsa alzheimers (DN, SvD och GP) .

De riktigt intressanta livslängds experimenten gjordes i mitten av 80-talet (av Rose och Luckinbill). Forskar lyckades visa att livslängden förlängs för en population där mödrar föder barn sent (vid högre ålder). Två populationer bananflugor jämfördes: den ena fick ha barn i normal ålder i den andra plockade man bort alla ägg från unga honor och lät bara de från äldre honor föra arvsanlagen vidare. Redan efter 20 generationer kunde forskaren Luckinbill visa att förväntade livslängden hade fördubblats. Resultaten kanske inte går att överföra direkt på människor men de antyder att det kan finnas naturliga förklaringar till den ökning av livslängden vi ser idag.

Svenska kvinnor föder barn vid allt högre ålder, medelåldern för förstföderskor närmar sig 31 år. För den enskilda innebär detta vissa risker men även möjlighet att förlänga det egna livet. För oss människor går utvecklingen långsammare än för bananflugor (där urvalet var mycket hårt). Denna mekanism kan kanske dubbla medellivslängden på 100 generationer, dvs. ca. drygt 3000 år (tar längre tid när generationerna blir längre...). Det skulle idag innebära en ökning med cirka 0.8 år per generation vilket är en mindre del av de cirka 3 år som medellivslängen ökat sedan 1980. Största del av ökningen har andra orsaker (minskad dödlighet, sundare livsvanor, minskad rökning mm se SCB "Ökad livslängd – åldrande befolkning").

Människan har i alla tider drömt om evigt liv. Religionernas lösning har varit att lova guld och gröna skogar i form av evigt liv i himmelen. Evolutionen kan inte erbjuda oss något evigt liv (det skulle vara antievolutionärt) men däremot en ökad livslängd med tiden. Om vi behåller utvecklingstrycket mot att föda barn i allt högre ålder och om vår art fortfarande finns om 100 000 år (dvs vi är idag "halvvägs") så kanske vi tusen generationer senare har en livsläng på något eller några tusen år!

27/4-12 DN: Forskare jagar gener bakom långa liv

torsdag 15 mars 2012

Kött-tabu eller Vego-norm?

Taburegler finns i många religioner men bygger ofta på något som varit riktigt vid tidpunkten för införandet. I mellanöstern konkurrerade grisen med människor om samma mat. Det vill säga om det rika kan unna sig fläskkött så får ytterligare några fattiga svälta. Enda sättet att komma runt detta problem är att införa ett förbud mot att äta fläskkött, dvs. det blir moraliskt förkastligt, det blev tabu. Fläskförbudet inom Islam och judendomen och Heliga kor inom hinduismen är sådana tabu som levt kvar trots ändrade förutsättningar.

Idag har vi en global situation som börjar likna den i forna tiders mellanöstern. Den ökande köttkonsumtionen hotar både möjligheter att försörja en ständigt växande befolkning och det globala klimatet, genom jordbrukets stora utsläpp av växthusgaser. Detta i kombination med en rovdrift och djurplågeri av aldrig tidigare skådad omfattning gör att många börjar ställa sig frågande till kött som livsmedel (som tidigare diskuterat). Lägg till att det även kan vara bättre för den enskildas hälsa, med tanke på ökande problem med övervikt och kolesterol.

I dagens DN lägger Lotta Lundgren en ny dimension på maten: "köttet symboliserar också makt, kraft och manlighet, och Lotta tycker att debatten om kött kan jäm­föras med den som handlar om könsmaktsordningen." I Umeå vill Miljöpartiet ha vegetarisk mat som norm i skolan, och kött som tillval. Partiet vill få människor att tänka efter innan de äter kött och har därför föreslagit att kommunen inför vegetarisk mat i all kommunal verksamhet.", likaledes i Växjö och fler har även varit inne på detta, se även GP, VK och SVT.

I forskning och framstegs senaste Mat-nummer berättas om hur Jonathan Safran Foer blev vegetarian: inför sin nya bok  Äta Djur reste han "I drygt tre år runt i USA, besökt uppfödare, slakterier och bönder, läst rapporter och vetenskapliga artiklar. Det blev en bok, lågmäld men envist resonerande om den moderna köttproduktionen. Välja får var och en göra själv" men på frågan om hans eget val svarar han: "du vet, jag har två små barn, och tanken på att lämna över en utarmad värld till dem får mig att skämmas". Hans resonemang påminner om den mycket välgjorda satiren "The Meatrix" som kom redan 2006. I mat-numret av Forskning och Framsteg bjuds vi även på det första reportaget någonsin från den stora quorn-fabriken i Billingham, där ett svampprotein görs av socker i en fermentor. Sverige äter för övrigt mest quorn per capita i världen.

Inom religionshistoria har man försökt förklara mellanösterns forna tabun mot fläskkött i termer av fångens dilemma dvs. valet av det enskildas bästa leder till det gemensammas sämsta. En stark moral erbjuder ett sätt att komma runt en sådan svår situation (där egoismen annars ställer till det).
Frågan jag ställer mig nu: kan vi dra någon annan ansvarsfull slutsats än att en modern sekulär livsåskådning ska ha ett tabu mot köttkonsumtion, eller åtminstone en moralisk sanktionerad återhållsamhet? Det kanske ska vara norm att äta vegetariskt på samma sätt som det länge varit norm att äta potatis? I framtiden kanske vi har en fullödig produkt, något likt quorn, som gör kött överflödigt, pss. pälsprodukter idag är överflödigt tack vara moderna material. En vegetarisk norm eller "vego-norm" förefaller mer moraliskt riktigt än kött-tabu!

Prydnadskatt i gråvit syntetpäls från Prydnadstorget

onsdag 14 mars 2012

Majoritetsförtryck

Majoritetsförtryck "är ett begrepp som betecknar ett tillstånd då en majoritet förtrycker en eller flera minoriteter". Det är relativt lätt för ett demokratiskt samhälle att hänge sig åt majoritetsförtryck, medaljens baksida. Majoritetsförtryck är inte detsamma som demokrati, se Mårtenssons diskussion. Det blir majoritetsförtyck först när majoritetens vilja (beslut) drabbar enskilda, kan ses som en tendens till likriktning, dvs. den demokratiska strävan har gått för långt/gått fel. Ofta är religion eller stark ideologisk övertygelse en drivkraft. Gränsdragningen kan vara svår. En ateistisk moral, baserad på någon moralprincip, måste kunna ge skydd även mot majoritetsförtryck.

Det finns rikligt med exempel på majoritetsförtryck ute i världen men även här hemma i demokratiska Sverige. Nu senast hade vi ett exempel med kravet på kastrering vid könsbyte, se SvD. Ett litet parti med religiösa värderingar kunde få en majoritet tillsammans med sina allierade för att bevara den föråldrade lagstiftningen. Ett annat exempel är den tidigare bristen på könsneutrala äktenskap, nu historia.

Ett aktuellt exempel där det politiska dödläget nu hävts är det rådande förbudet mot anonym insemination som tvingat svenska kvinnor att åka till Danmark (se även Maria Abrahamsson blogg).

Nästa stora diskussion kommer att gälla surrogatmödrar. Idag är det i praktiken förbjudet, det finns inte någon lagstiftning som stöder surrogatmödraskap i Sverige. Enligt svensk lag är det kvinnan som föder barnet som är modern. Det finns inga undantag för par som inte kan få barn på annat sätt, de får åka utomlands och "besvikelse". Se vidare Surrogat.nu, SVT argument, SR: ska utredas, GP kvinnor inte maskiner,  

Betraktar man fenomenet utifrån majoritetsförtryck så är det nästan en perfekt kandidat för fortsatt svenskt förbud: det berör en liten grupp och har starka moraliska kopplingar: "det är inte normalt". Det intressanta i sammanhanget är att påhejarna (för fortsatt förbud) tycks komma från två riktningar: vänsterkants-sympatisörer med starka ideologiska argument i ohelig allians med religiöst inspirerade debattörer, kort och gott: KD och V på samma sida mot surrogatmammor. Båda representerar i sin tur minoriteter som ofta anser sig "överkörda" av majoriteten.


Bild från arbetarbladet.

tisdag 13 mars 2012

Jupiter och Venus

Nu i dagarna syns Jupiter och Venus mycket nära varandra på kvällshimmelen. SVT beskriver det i termer av "Venus och Jupiter i kärleksmöte på kvällshimlen". Tar ni en kvällspromenad i skymningen så är det bara blicka västerut mot de två starkas lysande prickarna på himmelen. Tittar man noga närmare solen i skymningen har man även en liten chans att se Merkurius, en liten fältkikare hjälper. Och har man en kraftigare kikare kan man möjligen, precis i skymningen, kunna se Uranus som är dagens födelsedagsbarn. Planeten upptäcktes den 13 Mars 1781 av astronomen William Hershel.
Se även DN, SvD, Aftonbladet och SR.

Närhet på himmelen (konjunktion) har tidigare tillskrivits mycket stor betydelse. Bland annat kan den så kallade "Betlehemsstjärnan" vara resultatet av en konjunktion som inträffade 7 f.kr. mellan planeterna Jupiter och Saturnus i stjärnbilden Fiskarna. Idag förstår vi hur planeterna kretsar kring solen och det mesta av vidskepelsen kring konjunktioner har gått över. Men för en del, särskilt inom astrologin, betyder denna vackra syn fortfarande myket mer

Bild från Sanna Ehdins blogg, fler
fina bilder på spaceweather.com

måndag 12 mars 2012

Vegetarianer bättre?

Debatten huruvida vegetarianer mår bättre, eller om de bara riskerar att utsätta sig för bristsjukdomar, är nästan lika gammal som fenomenet. Idag har två argument till dykt upp utöver de tidigare diskuterade miljömässiga fördelar både vad gäller minskad belastning på ekosystemet, de personliga fördelarna av att få i sig mindre gift (man undviker att placera sig högst upp i näringskedjan) och de moraliska av att inte längre bidra eller stödja moderna köttindustrin (stordrift, djurhållning och djurplågeri).

SVT rapporteras idag en stor studie som visar att rött kött ökar risken för dödliga sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar och cancer. "Studien ger inte stöd för en total avhållsamhet. Upp till ett halvt kilo rent kött i veckan är okej, men det innebär att de allra flesta skulle behöva dra ned rejält på konsumtionen, för vi äter i snitt 1,3 kilo kött i veckan", se även DN, DN2 SvD, GP och SR

I DN rapporteras vegetarianer må bättre. Proteinrik mat som kött och fisk innehåller höga halter av arakidonsyra som kan orsaka humörsvängningar och förändringar av hjärnverksamheten, vilket vid stora intag kan ha negativ effekt på humör och ork. "Forskningen grundar sig på tester med 39 i vanliga fall köttätande människor, som fick prova en av tre utvalda dieter. En grupp åt kött, fisk eller fågel dagligen, en annan åt fisk tre till fyra gånger i veckan, men inget kött och en tredje grupp åt strikt vegetarisk kost. Den sista gruppen visade sig mycket gladare och mindre stressade än de andra två".

Studier av detta slag skall alltid tas med en nypa salt men de antyder att det kan ligga mycket i det vegetarianer har sagt genom åren. I kombination med den stora miljöbelastning som köttkonsumtionen utgör och de hälsoproblem övervikt utgör är det svårt att dra någon annan slutsats än att det är moraliskt att vara vegetarian eller i varje fall väsentligt minska sin köttkonsumtion.

söndag 11 mars 2012

Självkastrerande Kunskapssamhälle

Ibland slås man av att vi lever i ett märkligt samhälle. Idag rapporterar DN om "Rekordlågt intresse för läraryrket". Metta Fjelkner, ordförande på Lärarnas riksförbund, pekar ut den dåliga lönen som största problemet: "lärarna har den sämsta löneutvecklingen de senaste 15 åren". När SACO i fjol granskade lönsamheten hos 36 olika högskoleutbildningar var endast lärarutbildningen direkt olönsam. Lärarförbundet rapporterar att 4 av 10 lärare, funderar på att byta jobb. Söktrycket på lärarutbildningen "nådde i fjol en ny bottennotering – antal sökande per plats uppgick till 1,0".  Detta innebär i praktiken att alla som söker utbildningen kommer in, eller om jag tar bladet från munnen: "vilken idiot som helst" kan utbilda sig till lärare och kan därmed om några år ha ansvaret för att utbilda nästa generation. Särskilt allvarligt när högskolorna fylls av yngre studenter.
Se även: mödan värt?betala!, höj våra löner, höj statusen, vill hopp av, mer mot högre lönSVT-debatt, facklig allians, lärarleg, SR: protest och manifestation, eller googla "lärarlöner" - bilden blir rätt ensidig!

Den här utvecklingen, som på intet sätt är ny, gör på sikt Sverige till ett fattigt och okunnigt land. Ett land där vi har en ännu sämre skola, där vi inte har råd med modern sjukvård, vi inte har några framgångsrika egna företag och ett land som kanske hamnar i ett låneberoende likt Grekland (som har motsvarande låga lärarlöner). Segregeringen kommer antagligen också ökad med utbredd kriminalitet och misär som följd. Detta drabbar alla även de som haft föräldrar som lyckades sätta dem i en "bra skola". Kort och gott "ett självkastrerande samhälle".

Hur kunde det blir så här? Vi hade en gång i tiden mycket högt söktryck: för 40 år sedan var det 24 sökande per plats. I Finland har det hög status: 10-15 sökande per plats: "man ser fortfarande läraryrket som 'nationsbyggande', man vill bli lärare för att göra någonting bra för att hjälpa landet.". Statusen i Sverige verkar ha fallit gradvis under en lång tid med lönen och ökade krav. Jag har själv bekanta som hoppat av läraryrket eller blivit långtidssjukskrivna, starka individer som nötts ned av dåliga villkor, otacksamhet och stress. Det går inte att skylla på någon enstaka politiker eller reform - båda blocken är inblandade. Utvecklingen med friskolor verkar ha accentuerat lönesänkningarna och sänkt kvalitén med färre behöriga lärare. Massmedia har tidigare pekat på problemen: bl.a. världens bästa skitskola.

Det förefaller handla om ett allmänt "attitydproblem" - vi bryr oss inte om skolan eller utbildningen, vi bryr oss inte om framtiden för nästa generation eller för Sverige. Vi tror att vi kommer förbli en framgångsrik nation med högt välstånd oavsett vad vi gör. Hela situationen påminner om en lat elev som tror sig vara så smart att han inte behöver läsa på inför ett prov utan går dit, hittar på svar på frågorna och sedan tar ut sin frustration över dåligt resultat på läraren, en "loose-loose situation". Är vi den tredje generationen i välfärdssamhället: en generation förvärvar, en förvaltar och en förspiller? För det är väl i ingen som på fullt allvar tror att vi kan överleva som framgångsrikt kunskapssamhälle med omotiverade lärare och förfallna skolor? Eller har vi tappat tron på samhällsbygget: det spelar ändå ingen roll - det går åt pipan?

Lärarlönernas nivå måste lyftas! I vårt materialistiska samhälle blir det ingen trovärdigt statushöjning utan lönelyft -konkret uppskattning är en förutsättning! Annars riskerar vi hela kunskapssamhället.

13/3-12: Läsförståelsen försämras. I litteraturutredningens rapport, presenterad i DN, försöker man skylla på datorerna, medger att segregering kan spela in men missar helt lärarnas försämrade situation!
17/3-12: Principen om bra skola för alla gäller inte längre: DN2. Lärarlegitimation ett fiasko: DN3, SvD
1/4-12: "Vi måste sluta nedvärdera kunskap" av Dick Harrison och Katarina Harrison Lindbergh på SvD Brännpunkt
2/4: Skolorna använder betygen för att komma åt skolpengen: DN4  

lördag 10 mars 2012

Ansvar för Andlighet

I SvD Brännpunkt har prästen och doktoranden i teologi Jonas Lindberg krävt att "Svenska män ska ta mer ansvar för sin andlighet". I inlägget, som förefaller vare ett tafatt försök att haka på religiösa (kristna) värderingar och riter på den livliga jämställdhetsdebatten, driver han tesen att "andligheten hänger ihop med våra nedärvda könsroller". Han spekulerar i termer av "andligheten kan antas gå djupt ner i magiskt tänkande kring kvinnan som skapare av liv, genom sin förmåga att föda barn". Han tycks leva i en värld där kyrkan och dess inflytande inte är på väg ut: "det är dessutom fler kvinnor än män som inträder i kyrkan". Hans spekulationer har tagit avstamp i World Values Survey där han hittar skillnader i kvinnors och mäns religiositet, bl.a. att "35,7 procent av svenska kvinnorna anser att religion är ganska eller mycket viktigt, mot 23,1 procent av männen". Lindbergs inlägg torde väga lätt i debatten. Hans försök att haka på jämlikhetsdebatten kan karakteriseras som "mostly harmless". Värre är det med kyrkans (och religionernas) motstånd mot preventivmedel och abort. Särskilt när de i sitt resonemang utgår från metafysiska antaganden utan något som helst bevis (tvärtom kräver de att ateisterna ska bevisa att det inte finns någon gud -omvänd bevisbörda!).

Det intressanta i sammanhanget är World Values Survey och de data de samlat in. Sen kan frågan om "ansvar för" eller "brist på" andlighet också ha sitt berättigande, men svenska kyrkan lär inte ha något med eventuell framtida "lösning" av det problemet att göra.

World Values ​​Surveys har utformats för att mäta alla viktiga områden för mänsklig värderingar inom religion,  politik, ekonomiska- och det sociala-livet. Det visade sig att två dimensioner dominerar bilden: (1) Traditionell vs Secular-rationella värden och (2) överlevnad kontra självförverkligande. På hemsida publiceras en "Cultural Map", se bild nedan. Den vertikala axeln visar fördelningen av värderingar med hänsyn till traditionella vs. sekulära, på en skala från -2 till +2. Den horisontella visar överlevnads värderingar vs. självförverkligande, också skala -2 till 2. På hemsidan finns även länk till "uppdaterade" data som visar historisk utveckling (mätningen gjord vid 5 tillfällen från 1981). Den historiska utvecklingen präglas av en rörelse upp mot högra hörnet (som vi i Sverige kallar en modern livsåskådning). Det skulle gå att göra en "Hans Rosling-Plot" med dessa data dvs visa hur punkterna rör sig i tiden (om någon har gjort en eller har länk till en så lämna den gärna i en kommentar).

Det andra som är mycket intressant är att Sverige leder utvecklingen. När det gäller värderingar förefaller Svenskarna vara en av världens modernaste folk, med möjligt undantag från Japan. Japans placering på överlevnad-självförverkligande-axel är inte så konstigt om man betänker att landet drabbas av tyfoner, vulkanutbrott, jordbävningar, tsunami och nu även härdsmältor. Japan och Sverige förefaller vara motsatser på den "faktiska-hot-skalan" - i Sverige finns det i stort sett inget farlig i naturen med möjligt undantag för vinterns kyla och kanske enstaka vilda rovdjur (som ännu ej är utrotade), inte ens huggormen är riktigt farlig.

Utvecklingen antyder att hela världen är på väg i "den svenska-riktningen". Och visst, när vi kommer fram till hörnet "självförverkligande-sekulär" (var det nu det ligger ¿¿+5,+5??) så lär det, om inte förr, råda ett vakuum vad gäller andligheten. Men lösningen är inte, och kommer inte vara, att gå tillbaka till något 1800-tals-värderings-samhälle á la Bangladesh eller Pakistan. Utvecklingen går framåt, något som Herakleitos var inne på redan 500 år innan kristendomen var påtänkt (hade utvecklats ur judendomen) "man kan inte två gånger kliva ner i samma flod". Visst behöver vi mer andlighet i framtiden men då fri från vidskepelse. En andlighet som kanske, för första gången i historian, har utvecklas i en miljö där vi inte haft hård press på överlevnad. En andlighet som kan ta ansvar för oss och som vi måste ta ansvar för att utveckla?

Bild från World Value Survey