Leta i den här bloggen

fredag 23 mars 2012

Pakt med djävulen

Sångerskan Whitney Houstons dödsorsak har nu fastställts "hon drunknade" (SvD, DN). Ska sanningen  fram så knarkade hon ihjäl sig. En process som tog några år men tillslut dog hon. Moderna historien är full med liknande exempel särskilt bland popmusiker. Lägg till detta alla "framgångsrika" idrottsmän som har dött knall och fall vid alldeles för unga år, med kanske mest kända kontroversiella fallet Florence Griffith Joyner.

Vi bor i ett land som har lång tradition av alkoholmissbruk: många liv har förstörts och många familjer har splittrats. Alkoholpolitiken har historiskt varit mycket framgångsrik och minskat alkoholskadorna i Sverige. Trots detta förekommer drogliberalism, som t.ex. "Dopad" vars argument närmar sig nivån "vi kan minska kriminaliteten genom att gör inbrott lagliga".

Det stora problemet med narkotika, doping och legalt missbruk är inte ökad brottslighet eller svarta marknader utan de personliga tragedierna. Droger kan till och med få hela samhällen på knä. För att använda religiös terminologi: varje missbrukare har sålt sin själ till djävulen. Genom att bruka droger eller doping kan man tillfälligt höja sin njutning eller välbefinnande, ofta i en tidig period av livet, för att sedan få betala mycket högt pris "när djävulen kommer för att hämta sin själ". Missbrukaren säljer det värdefullaste han har, livet, mot en kort njutning eller framgång. Varje narkoman, dopinganvändare och missbrukare som dör lämnar en tragedi efter sig. De flesta som börjar missbruka har i unga år blivit lockade genom löften om snabb njutning, framgång eller status.  De flesta rökare, om än en "oskyldigare" form av missbruk, börjar redan i tonåren. En ålder då hjärnan inte är färdigutvecklad utan individen har en tendens att ta oproportionerligt stora risker utan att skaffat sig tillräcklig kunskap. Rökning har begränsats med rökförbud och stora hälsovinster har kunnat dokumenteras.

Problemet med droger är att de kortsluter vårt belöningssystem vilket i förlängningen leder till att en individ inte längre kan styra sitt liv utan optimerar på skadliga beteenden bara för att tillgodose missbruket, allt för ofta slutar det med ond bråd död eller om inte annat i alldeles för tidig död: "en pakt med djävulen". Därför blir det naturligt för en ateistisk livsåskådning att förbjuda eller starkt begränsa alla sorters drog och doping bruk. På samma sätt som ett fysisk-tränings-påbud är rimligt. Livsåskådningen måste kunna erbjuda ett skydd för svaga, utsatta eller unga och oerfarna individer. Eller mer populärt: bli hög på livet istället!

3/4-12 DN rapporterar om Heroinprojekt i Danmark - vilket bara lindrar symtomen utan att komma åt orsakerna.
8/4-12 SvD De som vill legalisera bör se helvetet först
27/4-12 Ett mycket litet steg i rätt riktning: Turister ska förbjudas besöka cannabiskaféer
3/5-12 DN: Polisen slår till – före sommarlovet, SvD Cannabissmugglare får fängelse, GP Knarksmuggel över sundet ökar snabbt


Bild från SR


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar