Leta i den här bloggen

fredag 30 mars 2012

Himlen runt hörnet

I skuggan av debatten om ökande livslängd och krav på höjd pensionsålder finns en uppsida. Pensionärer lever längre, är piggare och har bättre livskvalitet. Senaste numret av tidningen Forskning och Framsteg berättar "De sista ljuva åren allt ljuvare".

Ingmar Skoog, professor i psykiatri vid Göteborgs universitet, har varit involverad i ett långvarigt forskningsprojekt "H70-projektet"  om äldre personers hälsa, vanor och livsstil.  I projektet jämförs intervjuer från 1970-talets med 2000-talet för över 1000 pensionärer i åldrarna 70, 75 och 79 år. Stora kvalitetsförbättringar kan dokumenteras. Dagen pensionärer är bland annat friskare, intelligentare, har aktivare sexliv, högre utbildning, är aktivare och motionerar mer.

"Orsakerna kan vara allt från näringsrikare kost till bättre omhändertagande av nyfödda, säger Ingmar Skoog. Men framför allt har dagens pensionärer fått uppleva ett mer komplext samhälle. De har levt mer med tv och datorer, vilket gynnar ett rörligare intellekt – för att inte tala om möjligheterna till folkbildning och förståelse av omvärlden!"

På medaljens baksida finns ökade förväntningar på åren som gammal: "Har man så höga förväntningar kan en mindre krämpa skapa bekymmer och nedstämdhet". Ovissheten om de framtida pensionssystemen och höjd pensionsålder är också smolk i bägaren, SvD och DN. Förvaltar tar stor andel av pengarna: DN2. Allvarliga problem som måste hitta sin löning. Stabila och trygga system kan var viktigare än bara pengar.

Med ett stabilt samhällsbygge kan vi alla sträva mot en lycklig och aktiv ålderdom, en himmel runt hörnet, istället för ett evigt liv i himmelriket som lovades forna tiders utslitna medborgare.

3/4-12 DN: En halv miljon av din pension brinner inne
5/4-12 DN2: Rådgivarna blir miljonärer...
8/4-12 DN3:  Knyt pensionsåldern till livslängden


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar