Leta i den här bloggen

lördag 10 mars 2012

Ansvar för Andlighet

I SvD Brännpunkt har prästen och doktoranden i teologi Jonas Lindberg krävt att "Svenska män ska ta mer ansvar för sin andlighet". I inlägget, som förefaller vare ett tafatt försök att haka på religiösa (kristna) värderingar och riter på den livliga jämställdhetsdebatten, driver han tesen att "andligheten hänger ihop med våra nedärvda könsroller". Han spekulerar i termer av "andligheten kan antas gå djupt ner i magiskt tänkande kring kvinnan som skapare av liv, genom sin förmåga att föda barn". Han tycks leva i en värld där kyrkan och dess inflytande inte är på väg ut: "det är dessutom fler kvinnor än män som inträder i kyrkan". Hans spekulationer har tagit avstamp i World Values Survey där han hittar skillnader i kvinnors och mäns religiositet, bl.a. att "35,7 procent av svenska kvinnorna anser att religion är ganska eller mycket viktigt, mot 23,1 procent av männen". Lindbergs inlägg torde väga lätt i debatten. Hans försök att haka på jämlikhetsdebatten kan karakteriseras som "mostly harmless". Värre är det med kyrkans (och religionernas) motstånd mot preventivmedel och abort. Särskilt när de i sitt resonemang utgår från metafysiska antaganden utan något som helst bevis (tvärtom kräver de att ateisterna ska bevisa att det inte finns någon gud -omvänd bevisbörda!).

Det intressanta i sammanhanget är World Values Survey och de data de samlat in. Sen kan frågan om "ansvar för" eller "brist på" andlighet också ha sitt berättigande, men svenska kyrkan lär inte ha något med eventuell framtida "lösning" av det problemet att göra.

World Values ​​Surveys har utformats för att mäta alla viktiga områden för mänsklig värderingar inom religion,  politik, ekonomiska- och det sociala-livet. Det visade sig att två dimensioner dominerar bilden: (1) Traditionell vs Secular-rationella värden och (2) överlevnad kontra självförverkligande. På hemsida publiceras en "Cultural Map", se bild nedan. Den vertikala axeln visar fördelningen av värderingar med hänsyn till traditionella vs. sekulära, på en skala från -2 till +2. Den horisontella visar överlevnads värderingar vs. självförverkligande, också skala -2 till 2. På hemsidan finns även länk till "uppdaterade" data som visar historisk utveckling (mätningen gjord vid 5 tillfällen från 1981). Den historiska utvecklingen präglas av en rörelse upp mot högra hörnet (som vi i Sverige kallar en modern livsåskådning). Det skulle gå att göra en "Hans Rosling-Plot" med dessa data dvs visa hur punkterna rör sig i tiden (om någon har gjort en eller har länk till en så lämna den gärna i en kommentar).

Det andra som är mycket intressant är att Sverige leder utvecklingen. När det gäller värderingar förefaller Svenskarna vara en av världens modernaste folk, med möjligt undantag från Japan. Japans placering på överlevnad-självförverkligande-axel är inte så konstigt om man betänker att landet drabbas av tyfoner, vulkanutbrott, jordbävningar, tsunami och nu även härdsmältor. Japan och Sverige förefaller vara motsatser på den "faktiska-hot-skalan" - i Sverige finns det i stort sett inget farlig i naturen med möjligt undantag för vinterns kyla och kanske enstaka vilda rovdjur (som ännu ej är utrotade), inte ens huggormen är riktigt farlig.

Utvecklingen antyder att hela världen är på väg i "den svenska-riktningen". Och visst, när vi kommer fram till hörnet "självförverkligande-sekulär" (var det nu det ligger ¿¿+5,+5??) så lär det, om inte förr, råda ett vakuum vad gäller andligheten. Men lösningen är inte, och kommer inte vara, att gå tillbaka till något 1800-tals-värderings-samhälle á la Bangladesh eller Pakistan. Utvecklingen går framåt, något som Herakleitos var inne på redan 500 år innan kristendomen var påtänkt (hade utvecklats ur judendomen) "man kan inte två gånger kliva ner i samma flod". Visst behöver vi mer andlighet i framtiden men då fri från vidskepelse. En andlighet som kanske, för första gången i historian, har utvecklas i en miljö där vi inte haft hård press på överlevnad. En andlighet som kan ta ansvar för oss och som vi måste ta ansvar för att utveckla?

Bild från World Value Survey

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar