Leta i den här bloggen

lördag 17 mars 2012

Svårt hantera missbruk och vidskepelse

En fråga som alla ateister förr eller senare ställs inför: hur ska man förhålla sig till religiösa? Frågan påminner i viss mån om hur samhället ska förhålla sig till rökning. I den mån religiositeten leder till skadliga konsekvenser (som excorsism) så kan beteendet beskrivas i samma termer som rökning eller annat missbruk dvs. skadligt trots att det finns bättre vetande (jmf. mässling i Järna).

I dagens SvD publiceras en tankvärd artikel om samhällets försök att stävja rökning "Skräckbilderna får motsatt effekt", av Prof. Evert Gummesson. Jag tror en hel del av resonemanget i den artikel är tillämpbart på den något uppskruvade debatten mellan de "nya ateisterna" och en del religiösa företrädare. Ett färskt exempel är humanisternas anmälan av Seglora smedja till Domkapitlet.

Med Everts ord kanske man en dag i framtiden kan konstatera: "de vetenskapliga undersökningarna visar entydigt att starkt religiösa som möts kall naturvetenskaplig skepsis eller får sin trosföreställningar avfärdade med filosofiska argument ur historien får ett omedelbart ökat behov av sin andlighet. Skräckbilder stimulerar hjärnans belöningscentra. Trots att religionen så uppenbart är irrationell och mot allt sunt förnuft".

I ett första steg, när ateister och sekulära som minoritet utsätts för majoritetsförtryck t.ex. i USA, kan det vara rimligt att, som Richard Dawkins uttrycker det, "sluta vara artig" dvs. sluta visa respekt för religiös vidskepelse och villfarelse, se tidigare diskussion. I ett andra steg, när "makt monopolet" är brutet, kan det, om vi på allvar vill hjälpa de religiösa ur sin villfarelse, eller åtminstone stävja avigsidor, vara en bättre strategi att stryka medhårs? Fokusera på det positiva som har packeterats med religionen och hur vi kan tillvarata det i ett sekulärt samhälle. Även om det mesta av religionsutövandet är harmlöst, som t.ex. gudstjänster eller körsång, måste vi vänligt men bestämt avvisa och beivra avigsidorna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar