Leta i den här bloggen

lördag 24 mars 2012

Syndafloden

Istiden på Grönland och Västantarktis är på väg mot sitt slut. Glaciärer retirerar och isen tunnas ut vid polarområdena. Avsmältningen accelererar. Tillsammans med uppvärmningen ger avsmältningen en höjning av havsnivån. På lång sikt kan havsnivån höjas 20 meter (DN). En stor del av världens storstäder kommer få problem med stigande havsnivåer, översvämningar och riskera på sikt att hamna på havsbotten. Orsaken är den mänskligt inducerade förstärkningen av växthuseffekten genom stora utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid från avskogning och förbränning av fossila bränslen (jmf. antropocen). Havsnivån har redan höjts med 12 millimeter. Städer som ligger under havsnivån eller sjunker kommer drabbas först. I västvärlden kommer "utvecklingen ledas" av de redan sjunkande städerna Venedig och New Orleans (som redan hemsökts av orkaner och BPs oljeutsläpp). I Sverige kan vi börja skönja vissa effekter på erosionskänsliga kuststräckor (SvD). I Sverige tycks debatten ha ebbat ut, klimatpolitiken ifrågasätts och de enda som verkar oroa sig är den yngre generationen.

Grönlands inland har varit täckt av is väldigt länge, antagligen flera miljoner år (inlandsisen). Skandinavien har under de senaste 1,8 miljoner åren täckts av sex större glaciationer med varma mellanperioder. Det som för resten av världen kommer innebära en "syndaflod" blir för Grönland ett slut på istiden. I praktiken kommer utvecklingen vara mycket lik den som skedde i Skandinavien för 10 000 år sedan. De centrala delarna av Grönland, nu nedtryckta under istäcket, blir till ett grunt hav, jämför Östersjöns utveckling med bl.a. Littorinhavet. The Times They Are a-Changin' (Bob Dylan)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar