Leta i den här bloggen

fredag 9 mars 2012

Tillnyktring

En av dagens nyheter på radion är att "Svenska kyrkan förlorar medlemmar" bla. i DN och SvD. Vilket inte förefaller vara någon större nyhet:  förra året i HD  och för två år sedan publicerade både DN och SvD samma "nyhet". Man kan väl dra slutsatsen att det är en stabil trend.

År 2010 konstaterade, planeringschefen på Svenska kyrkan Erika Brundin, att "det är inget katastrofscenario, det är inte ragnarök som väntar". Nej, verkligen inte snarare en tillnyktring - syndafloden i form av en månghundraårig hav av vidskepelse sjunker stadigt undan! Vi går mot en ny tid! ÄNTLIGEN kanske man kunde ha utbrustit, om det nu hade varit en nyhet.

För er som inte ännu kommit till skott men känner er mogna: uturkyrkan.se

Problemet på sikt blir hur/vad man skall göra med alla fina gamla kyrkobyggnader, när det blir färre betalande medlemmar. En idé är att riva dem eller till och med spränga dem, vilket känns lite desperat. I viss mån tror jag kommuner kan ta över lokalerna och erbjuda dem för borgliga vigslar, dop och begravningar. Det är faktiskt rätt många som har svårt att hitta värdig lokal för borglig vigsel eller för ateistiskt dop. Ett annat förslag är att låta byggnaderna bli utmärkta allaktivitetshus och ersätta folketshus, ABF, PRO och för livsåskådningsorganisationer mm. -se tidigare diskussion i humanistbloggen.

På moralisk grund kan man argumentera för att de medeltida kyrkorna - som också är de vackraste - tillhör det svenska folket. De byggdes av folket i katolska kyrkans regi, stals av kungamakten och övertogs av svenska kyrkan. När Svenska kyrkan skiljts från staten borde de kanske ha lämnats tillbaka tillsammans med de betydande skogs- och lantegendomar som adeln skänkte kyrkan. Tillgångarna om ca 24 miljarder räcker dock för att täcka nuvarande förlust, om drygt 1 miljard/år, ett par decennier till dvs. ännu ingen ko på isen.

Bild från stenstuga.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar