Leta i den här bloggen

tisdag 31 januari 2012

Is-stöld!

I dagens media rapporteras om is-stöld i södra Chile. Polisen undersöker en kriminell liga som påstås stjäla isblock från Jorge Montt glaciären. Glaciären är en del av det större södra patagoniska istäcket, den tredje största frusna landmassan efter Antarktis och Grönland, nästan tre gånger så stort som Stockholms län eller jämförbart till yta med värmlandslän. Tilltaget är naturligtvis beklagligt men det stora problemet är att glaciärer i södra Chile krymper kraftigt vilket inte har sitt ursprung i eventuella is-stölder (utan till största delen orsakas av mänskliga utsläpp av växthusgaser)

Det intressanta är att istjuvarna jagas av polis i Chile och att nyheten publiceras med en allvarlig ton i globala medier. På sjuttiotalet hade brottet nog bara betraktas som en rolig incident. Rapporteringen reflekterar en internationell attitydförändring och en ökad medvetenhet om hur mänsklig verksamhet påverkar naturen. Hur långt är steget från att arrestera lokala istjuvar till att betrakta orsakande av koldioxidutsläpp med fossilt ursprung som ett åtalbart miljöbrott?
Vi silar mygg och sväljer kameler.


måndag 30 januari 2012

Uthålligt

Uthållighet eller hållbar utveckling avser en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För oss människor är försörjning med rent dricksvatten viktigt. Vi är i Sverige bortskämda med nästan obegränsad tillgång till färskvatten. Likväl, har man en bostad eller sommarstuga som ligger utanför kommunala vattenledningsnät så får man ofta borra efter vatten.

I dagens DN publiceras rapport om att tungmetaller i grundvattnet minskar. Huvudorsaken bedöms vara en minskande deposition av tungmetaller och att det har varit så under en ganska lång tid.

För några år sedan köpte jag en sommarstuga som fick sitt vatten från en grävd brunn. Vattnet visade sig inte vara tjänligt då det innehöll för stor koncentrationer av nitrater (rester från konstgödsel). Jag blev rekommenderad att borra efter grundvatten.  Då frågade jag mig varför ska jag borra 50-100 m ned i berggrunden? Anledningen är att grundvatten-rörelser i berg går mycket långsamt så vattnet där nere har inte haft kontakt med ytan på bortåt 1000 år. Trots att trakten har varit bebodd i många tusen år fanns ingen miljöförstöring på industriell skala före eller under vikingatiden så därför finns det rent vatten att hämta på djupet.

Det här exemplet illustrerar rätt väl hur miljöförstöring fungerar och varför vi har ett behov av starka regler (moral el. etiska normer och lagar). Man brukar säga att vi behöver moral för att skydda oss mot oss själva, så att vi inte avsiktligt (eller oavsiktligt genom t.ex. slarv) skadar varandra. Problemet med miljöförstöring i detta sammanhang är att det kan vara många år mellan handling och skada, t.o.m. många generationer. Dessutom är "en viss moraluppfattning ofta kopplad till en viss världs- eller livsåskådning, till exempel socialism eller kristendom". De traditionell religionerna har ofta saknat uttalad moral var gäller miljöförstörelse. Anledningen kan vara att industriell miljöförstöring inte var en utmaning under bronsåldern eller när religionen fick sina former. En modern ateistisk livsåskådning inbegriper då nödvändigtvis inte heller någon egen moral varken i allmänhet eller specifikt inom miljöområdet. En inkluderad och "tvingande" moral verkar krävas för att en livsåskådning ska vara hållbar inte bara under utan även bortom det egna livet.


söndag 29 januari 2012

Kulturtradition

I det moderna sekulariserade västerländska samhället har vi kommit långt i vår tolerans. Vi tillåter till exempel religionsfrihet (man får börja tro, byta tro eller sluta tro), yttrandefrihet och tryckfrihet, vi eftersträvar jämlikhet mm. På ett område har vi dock darrat på manschetten: kan vi fritt tillåta burka och niqab i skolan?

Nu har skolverket kommit med sitt förslag till riktlinjer som förefaller andas modern öppenhet och respekt för olika kulturtraditioner.
"Klädsel är något som normalt bestäms av individen själv. Utgångspunkten är att en 
skolhuvudman ska visa respekt för enskilda elevers val av klädsel och liknande, 
särskilt när det är fråga om religiöst betingade uttryck. Religionsfriheten, och därmed rätten att bära religiös klädsel, är skyddad genom regeringsformen, europakonventionen och diskrimineringslagen. 
Generella förbud mot heltäckande slöja utan att ta hänsyn till de specifika förutsättningarna för deltagandet är inte tillåtet. Det finns dock möjligheter att i ett enskilt fall förbjuda elever att bära heltäckande klädsel, vilket framgår av förarbetena till diskrimineringslagen."

I dagens DN går Jesús Alcalá till angrepp och menar att skolverket inte ska avgöra en så viktig fråga utan att den måste hänskjutas till riksdagen. Han argumenterar för att bruket av slöja är en sorts kvalificerad diskriminering. Han  hänvisar till europaråds-resolution och menar att stater i detta fall ”måste bekämpa religiöst betingade stereotyper av mannens och kvinnans roller” och att staterna inte får acceptera ”religionsfriheten eller kravet på respekt för kultur och tradition” som skäl till att pracka på bland annat underåriga flickor ”religiösa klädkoder”. I de flesta fall har väl flickorna själva valt att ha burka/niqab? Sen kan man fråga sig varför de väljer detta (och då hamnar man obönhörligen i träsket "den fria viljan"). Naturligtvis förekommer tvång i vissa fall men då ska vi inrikta oss på att hantera det istället, och då torde tvångsäktenskap och "heders relaterat våld" var ett betydligt större och viktigare problem. Vad gäller enskilda flickorna som tvingas bära huvuddyk, av sina föräldrar, så blir nog effekten på sikt den omvända: en ökad sekularisering. Har vi lärt oss något av tonåringar så är det att det i längden inte går att tvinga fram någon klädsel eller förbjuda någon främmande kulturtradition (t.ex. blir kulturtraditionen med tatueringar allt populärare trots att giftig och skadlig färg ofta används, ska man förbjuda något så är det naturligtvis den giftiga färgen men inte företeelsen som sådan).

I debatten glömmer man ofta bort att huvudduk, "huckle" för inte så  länge sedan var en del av vår egen kulturtradition. Ingen skulle väl drömma om att rycka duken får en folkdräkt, eller förbjuda den i skolan?


I en replik till Jesús Alcalá angrepp 2 feb pekar skolverkets jurist på att "bestämmelserna i diskrimineringslagen innebär att det inte är möjligt att ha generella förbud mot heltäckande slöja".

lördag 28 januari 2012

Själva gudarna...

I en kanadensisk studie har man funnit samband mellan låg intelligens i barndomen och benägenhet att som vuxen vara fördomsfull. Dessutom dras lågintelligenta vuxna till socialt konservativa ideologier. I det sammanhanget ställer jag mig frågan om inte den ideologi, som etablerade religioner erbjuder, kan betecknas som social konservativ?
Att rasister i allmänhet skulle vara mindre begåvade kanske inte förvånar. Men "att lågintelligenta dras till socialkonservativa ideologier" förefaller ha mer sprängkraft. Uttrycket "Mot dumheten kämpar själva gudarna förgäves" (Schiller: Jungfrun från Orleans) ges en tragikomisk klang. I romanen "Själva gudarna" har Isaac Asimov omformulerat till en fråga: mot dumheten, kämpar själva gudarna, förgäves? Kanske är det rentav så att: mot dumhet lindrar själva gudarna, förgäves?

fredag 27 januari 2012

2012 nådens år

Vi lever i de yttersta av alla tider. Världen står snart inför sitt omedelbara slut. Kristi återkomst och tusenårsrikets inträde är nära förestående. Först en rejäl  fimbulvinter, sen fenrisulven och så pang bom: ragnarök. Det ödesdigra året 2012, som enligt Maya kalendern, förebådar omedelbar kataklysm, så väl skildrat i dokumentärfilmen 2012. Vi står inför Harmageddons stora vedergällning när guds krigare skall skölja jordens yta med smält järn för att fördriva det onda.

Nja, kanske inte riktigt.
En dag som denna när det socialdemokratiska partiet har valt en ny ordförande borgar för att vi åtminstone överlever fram till 2014, så Stefan får en ärlig chans att vinna valet! De flesta religioner har någon sorts eskatologi i vilken världen går under och rättvisa slutligen ska skipas. Vi har i alla tider levt rätt nära slutet, i ett fantastiskt, dramatiskt och spännande tidevarv med dystopiska profetior. Tyvärr stämmer de sällan vid historisk granskning: maya indianerna själva verkar ha lidit som värst för 30 år sedan. Till och från har någon domedagssekt dykt upp och proklamerat ett datum vilket antingen har slutat i försök till kollektivt-självmord eller att någon med svansen mellan benen kommit upp med nytt senarelagt datum.

Ofta finner man mindre dramatiska varianter på domedagstemat även inom den sekulära världen. Vi kommer blir förgiftade av miljöförstöring, kärnvapenkrig, kapitalismens sammanbrott osv. Denna överdrivna domedagstro kan ha en rot i egocentricitet: -jag lever och verkar nu, jag har svårt att förstå att denna tid bara är en liten länk i historiens oändliga kedja. Vi tar vår tid och våra problem på mycket större allvar än tidigare generationers utmaningar, och nästkommande generationers kan vi inte ens gissa. Vi borde kanske försöka frigöra oss från vår egocentriska tidsuppfattning (att vår tid är den yttersta) på samma sätt som vi gjort i rummet (tidigare inlägg). Vi tycks vilja leva vid tidens ände men i rummets mitt.

Utvecklingen lär långsamt kravla vidare. Det som vi idag tycker är höjden av civilisation/utvecklilng/medvetande/befolkning/humor/ m.m. kommer en vacker dag bara vara ett par sidor i en historiebok. Den levnadsstandard som vi idag är så stolta över kommer någon gång i framtiden att falla under normen för fattigdom. Istället för att rabbla, som ett mantar, att vi lever vid tidens slut kanske vi skulle försöka fokusera mer på det stora i att vara en länk i den oändliga historien. Utvecklingen av livet på jorden tog fart på allvar i och med den kambriska explosionen för 540 miljoner år sedan. Vore det då inte rimligt att anta att vi har många årmiljoner kvar (om än inte alla på jorden)? Kanske 540 miljoner till eller ännu fler? Räknar man hela livets utveckling så har vi kommit några miljarder år på vägen och kanske har flera kvar? Det skulle om inte annat tillåta oss se lite mer långsiktigt på en del av de utmaningar vi står inför.

4/5-12 Sektledare: Den 30 juni tar antikrist över världen DN


torsdag 26 januari 2012

Någon jävla moral...

I skuggan av socialdemokraternas partiledarbyta pågår även en intensiv process inom krisdemokraterna. I dagens DN slår Alf Svensson näven i bordet "Käbblets tid måste nu vara förbi".

Alf går tillbaka till ett Europa i aska efter andra världskriget och finner "insikten om att nazism, kommunism, fascism trasat sönder Europa och svept in nationer i lögn och människoförakt, som fick dem att lyfta fram kristen idétradition som grundvärden för ett fredligt och fritt Europa". Hans inlägg andas lite av den irriterade pappan på åskådarbänk som vill ta herrarna Hägglund och Odell i örat: det sparkar för mycket på varandra och för lite på bollen!

Hade inte Alf varit en kristen man så hade han kanske använt partiordförande CH Hermansson ord från 1969: "Kamrater, någon jävla ordning ska det va' i ett parti. Efter den här kongressen får det vara slut med fraktionsarbete vare sig de bedrivs av den ena eller den andra grupperingen"

I sin irritation över procentsats-diskussioner inom partiet frågar sig Alf "Vem tror att ett samhälle kan klara sig utan ett gemensamt etiskt minimum? Vem vill leva i ett samhälle där inte något är sant och något är osant?". Alf slår fast att "det finns all anledning att år 2012 tala om moral och etik. Självfallet ska samhället vara icke-konfessionellt, men det är inte liktydigt med att samhället ska vara 'värdelöst'."

Alf är också inne på att det gäller att tala om ”partiet och jag”,  en anspelning på Kenndys installationstal 1961: "ask not what your country can do for you--ask what you can do for your country". 

Även om jag på intet sätt stödjer kristdemokraterna eller är engagerad i deras ledarstrid (sitter på åskådarbänken och känner lite skadeglädje över att det sparkas så friskt), instämmer och förtydligar jag Alfs tanke med CH's ord:

"Kamrater, någon jävla moral ska det vara i ett samhälle"

Ska vi ha ett fungerande samhälle så måste vi ha en någorlunda gemensam fungerande moral som bygger på en gemensam värdegrund. Annars blir det många många fler skandaler bland privata bolagkommunala bolagpolitiker, vårdföretag, skolor, med mera. Det samma gäller en livsåskådning: utan fungerande moral blir den, förr eller senare, ett monster som nazism, kommunism och fascism och riskerar därmed ödelägga våra liv och vår värld.

onsdag 25 januari 2012

Kliv in

Teknikutveckling tar ibland språng som får en direkt påverkan på vår vardag. Inom kommunikation är detta väldigt påtagligt, som introduktionen av radio, telefon, TV, mobiltelefoni och internet. För dem som tycker det gått för långt resan idag kan jag bara säga: det blir snärt ännu värre. Just nu förefaller vi vara mitt upp i explosionen av mobiltinternet med Smartphones snart i var mans hand. Under januari har artiklar i nyteknik och idg presenterat vad som kallas Head-mounted display, VR-hjälm, "dator glasögon" eller videoglasögon.

Tekniken förefaller att mogna i snabb takt och kan vara på väg mot kommersiellt genombrott. Det finns i princip två tekniker: bilder kan projiceras  direkt på näthinnan eller som Sensics nu aktuella teknik -en liten display framför varder öga. Tittaren kan kliva in i en 3D värld med bild och ljud. Konceptet är på intet sätt nytt under solen. I flera år har det funnits liknande glasögon för spel applikation och professionell användning inom t.ex. militären.  Själv kommer jag ihåg den snart trettio år gamla SF-filmen Brainstorm: de spelar in hela upplevelsen (inte bara bild och ljud) vilket får ödesdigra konsekvenser. På sistone har liknande teknik (som går bortom ljud och bild) bl.a. förekommit i kvalitets TV-serien Caprica.

Vad är det nu som är så spännande med denna leksak?
I princip fyra viktiga områden: man kan

 • se "mobilt" på högupplöst video, 3D och spel  
 • kliva in i en virtuell verklighet
 • resa virtuellt
 • agera via "Telepresence"

Virtuellt resande kan göras redan med någon "enkel" världskarta i stil med google earth till vilken 3D web-kameror då ansluts. För att kunna agera via telepresence behövs en styrbar mobil enhet som tillåter aktivitet på destinationen, t.ex. någon primitiv robot eller mer avancerad android (utöver rörelsesensorer på användarsidan). Denna teknik skulle erbjuda en miljövänlig blixtsnabba tjänsteresor (de långa, dyra och miljöskadliga resorna blir blott ett minne). Tekniken skulle inte bara minska miljöbelastningen utan även minska vår globala riskexponering mot pandemier. Om inte annat genereras mycket framtida arbete inom telecom sektorn för bygga 4G och utveckla 5G som lär krävas.
På sikt kan ett nytt virtuellt världsnät utvecklas som får dagens internet att se primitiv ut (som i Caprica)!
En Brave new world, eller?


Ännu mer integrerad teknik håller på att tas fram där en kontaktlins på ögat eller inopererad kan ge samma upplösning som en 240" skärm på 3 m asvstånd 

tisdag 24 januari 2012

Nya rön!

Vetenskapen presenterar ständigt nya spännande rön som utökar vår förståelse av världen runt omkring oss. Både hur den ser ut idag och hur den tidigare har utvecklats. Idag har DN publicerat två intressanta nyheter om det "folkkära" ämnet dinosaurier. Tio välbevarade dinosauriebon av arten Massospondylus har hittats. Det unika är inte bara fyndet av så många välbevarade bon utan även att de är så gamla: 190 miljoner år. Fynd av detta slag hjälper naturligtvis forskarna väldigt mycket när det gäller att lägga pusslet om dinosaurierna.

Den andra artikeln handlar om Archaeopteryx, betraktad som urfågeln. Fossilet som ursprungligen hittades 1861 har diskuterats som "den felande länken", vad gäller utvecklingen från dinosaurier till fåglar. Nu har amerikanska forskare åter granskat fyndet och använt modern teknik (elektronmikroskop). Fjädrarnas uppbyggnad visade sig vara identisk med dagens fåglars och att de antagligen är starkare än man tidigare trott. All kunskap om flygödlor är intressant och själv fascineras jag av det största flygande djur som världen någonsin skådat: Quetzalcoatlus med upp till 12 m mellan vingspetsarna!

Starkt religiösa individer som kommer in på området vetenskap fokuserar återkommande på någon partikulär aspekt av vetenskapen eller evolutionen och hävdar att "vetenskapen har inget bra svar på...". Sen går det vidare och drar slutsatsen att vetenskapen inte är ett dugg bättre på att förklara värden än de gamla religiösa teserna. Detta är naturligtvis ett grovt felslut som beror på egen begränsad kunskap och möjligen "närsynthet" -man ser inte skogen för träden. Vetenskapen är i full färd med att utveckla kunskap om världen och hur den kom till. Vad skulle annars alla vetenskapsmän/kvinnor jobba med? Vetenskapen är idag, vad gäller resurser, resultat och framgång i att förstå världen större än någonsin. Det är svårt att kvantifiera men om man skulle försöka räkna hur mycket kunskap om världen som vetenskapen har bidragit med sedan den tog fart (i västvärlden säg från 1600-talet) så skulle det antagligen visa sig vara flera tusen gånger alla religioners bidrag, eller sannolikt flera miljoner gånger mer. Jag menar: till exempel hur mycket av korrekt information om dinosaurierna har de Abrahamitiska religionerna bidragit med? Det är lite för tidigt att avskriva vetenskapen som en god förklaring därför att den ännu ej framgångsrikt beskrivit varje hörn och aspekt av universum och dess utveckling. Eller så skulle man kunna använda förra årets Nobelpristagare Ellen Johnson Sirleaf slogan "Monkey still working, let baboon wait small".


måndag 23 januari 2012

Bönen

Bönen är ett mycket viktigt och populärt element inom nästan alla religioner. Den erbjuder den troende direkt kontakt med det heliga. Det finns många sätt att se på bönen. I det moderna sekulära Sverige känns den  främmande och nästan lite komisk: tankarna dras lätt till Monty Pythons  Holy Hand Grenade eller pinsamma situationer i stil med när Friggebo skulle sjunga "We shall overcome" i Rinkeby 1992.  Det blir svårt att ur ett modernt ateistiskt perspektiv förstå bönen eller den bedjande. Man har svårt att som ateist inte spekulera i att bönen bara är en form av regression -dvs som vuxen i svår/ångestfull/intensiv situation så faller man tillbaka till ett beteende som fungerade bra i barndomen: att böna och be till sina föräldrar.

Detta är naturligtvis ett stort handikapp om man försöker umgås eller kommunicera med troende.

I det sammanhanget är det mycket intressant att i dagens DN läsa artikel om Bashir Aman Ali som berättar om sin tro och dagliga bön som är en integrerad del av hans liv. Gud har alltid funnits i hans liv "Allt handlade om Gud när jag växte upp, säger han. Kulturen, språket, alla våra handlingar. Jag kommer från en mycket religiös familj och redan som barn fick jag lära mig att be med mina föräldrar, att göra som de gjorde."

För Barshir kändes det märkligt att "för 20 år sedan kom från det djupt religiösa Somalia till det sekulariserade Sverige. Till ett land där Gud knappast fanns. Men han såg också fördelarna och sätter stort värde på den tolerans och demokrati som han menar finns i Sverige." Nu arbetar han på rektorskontor vid Sveriges största muslimska friskola i Vällingby centrum utanför Stockholm.

Vilka funktioner skulle då "bön" kunna ha i en icke religiös trosåskådning? Faktiskt flera uppenbara. Målfokusering: genom att varje dag försöka formulera sin mål inför en tänkt kritisk granskare kan man bli mer  målinriktad och fokusera sin energi och tid mot det man verkligen vill åstadkomma. Ödmjukhet inför sina egna svårigheter eller problem i jämförelse med världsalltets storslagenhet kan ge viktiga perspektiv. En sorts meditation -man får försjunka i sina egna tankar. På så sätt kan man både öka välbefinnandet genom en stärka känsla av kontroll och minska stressen. Det senare genom att för en kort stund hålla stressen utanför tankebanorna. Upplever man en direkt kommunikation med gud kan det erbjuda ett stöd på samma sätt som det klassiska programmet Eliza som emulerar en psykolog. Trots att  Eliza använde sig av tämligen enkla algoritmer så upplevde många patienter att det "äntligen var någon som förstod dem". Den stora skillnaden att den troende inte får lika explicit feedback.


söndag 22 januari 2012

Äkta

I kväll har TVs nya storsatsning "Äkta människor" premiär. För första gången i manna-minne har svt satsat på att göra ny svensk Science Fiction. Något som annars lyst med sin frånvaro med undantag av några dystopier. Serien behandlar ett gammalt kärt ämne inom SF: människolikande robotar, androider. Centralt tema i Ronald D. Moores enormt framgångsrika (reimagined) Battlestar Galactica och huvudtemat i den senare gjorda förlagan Caprica. Vars androider förefaller ha lånat mycket från banbrytande Bladerunner och dess replikanter av model Nexus-6. Tekniken ligger rätt långt bortom vad vi kan göra idag men det går inte heller att på vetenskaplig grund säga att det är omöjligt i framtiden.

Utöver väldigt högkvalitativ underhållning är Capricas tvist på storyn mycket intressanta vad gäller marknaden för virtuella  avatarer av nyligen döda människor. I en polyteistisk värld planerar den lilla extrema monoteistiska sekten STO (soldiers of the true one) utföra ett stor terrordåd som dödar många människor. Syfter är att där igenom kunna marknadsföra evigt liv i form av en avatar:  apotheosis. Det viktigt marknadsföringsvärdet ligger i (utöver att lova evigt liv)  att anhöriga då inte "förlorar" en nära och kär. De kan fortfarande umgås med dem i en virtuell verklighet. På samma sätt som seriens huvudperson Daniel umgås med avataren av Zoe, hans dotter som dödas i ett STO terrordåd i första avsnittet. Problemet med personlig identitet nämns men behandlas ej. Dvs en "data-avatar" eller robot {även om den kan handla, tänka, känna på samma sätt som den ursprungliga personen} varken bevarar eller förlänger det egna livet. På samma sätt som en klon eller en överlevande enäggstvilling inte skulle förlänga ens eget liv, temat behandlas i SF-filmen The 6th Day.

Det intressanta i dessa resonemang dyker upp om man går tillbaka till sin gamla lärobok i Religionshistoria av Ringgren och Ström. I första kapitlet beskrivs den animistiska teorin om religionernas ursprung:
"människan har genom vissa iaktagelser kommit till den slutsatsen, att hon äger en själ och att man så småningom kommit till att dyrka de dödas själar eller andar..."  "...efter hand börjar man uppfatta dessa andar som gudar" sedan följer en krokig väg från polyteism mot monoteism. Ursprunget till denna idé anges till Bergier och hans bok L'origine des dieux du paganisme (1767).

Kan Bergiers animistiska idé tillsammans med moderna androider och avatarer vända på "Gud skapade människan till sin avbild"? Kan vi människor stå inför en lång resa mot att skapa äkta gudar? A (first) small step for man...

15/8-12 Internationell succé för Äkta människor SRlördag 21 januari 2012

Naturlig skönhet

Ibland snubblar man över bilder som är så vackra att man kippar efter andan. DN nämner i förrgår att en ny högupplöst bild av Helixnebulosan har tagits av av Europeiska sydobservatoriet utan att publicera bilden.
Helixnebulosan ligger på 700 ljusårs avstånd och är en så kallad planetarisk nebulosa vilket är vad som blir kvar när en liten till medelstor stjärna "exploderar" i slutet på sitt liv (större stjärnor blir supernovor).


Den vänstra bilden är tagen i infrarött och den högra i synligt ljus.
Länk till högupplösta IR-bilden

Hotet från Himlen

Ett konkret hot från himlen, ej religiöst men väl från ovan, utgörs av kometer eller asteroider som i framtiden riskerar att kollidera med jorden. I gårdagens DN meddelas att en nytt "Europeiskt projekt ska skydda oss från rymdstenar". Lite mer fullödig artikel som den baserades på publicerades av BBC. Nu kommer vi inte få något rymdparaply som omedelbart skyddar oss. Det handlar istället om att ett forskningsprojekt NEOshild som "kommer att samla in de senaste vetenskapliga rönen, genomföra laboratorieexperiment och pröva modeller".  Målet är att på lite bättre vetenskaplig och teknisk grund kunna komma med rekommendationer vad som ska göras/kan göras om en större sten riskerar träffa oss (vilket de gör ibland).

Namnet NEOshild kommer inte ifrån "nytt" utan ifrån förkortningen Near-Earth object vilket avser alla objekt (kometer, asteroider, rymdfarkoster mm) som kommer lite för nära jorden. Det reella hotet som bl.a. tros vara ansvarig för dinosauriernas utdöende för 70 miljoner år sedan har listats som en av de fem naturliga hoten mot människans överlevnad. Så sent som 1994 kunde vi bevittna hur kometen Shoemaker–Levy 9 träffade Jupiter med en förödande kraft (uppskattad till 600 ggr jorden samlade kärnvapenarsenal)!

För jordens del känner vi för närvarande inte till något direkt hot men vi vet att redan 13 april 2029 kommer Apophis mycket nära jorden: 30 Mm (eller 30 000 km, dvs närmare än våra TV-satelliter i Geostationär bana). Vilket innebär att det blir en nära miss -en kula som viner förbi. Det finns en ändlig men mycket liten risk att den vid då nästa passage 2036 skulle kunna kollidera med jorden, vilket tidigare noterats i Aftonbladet, men den risken har nu nedgraderats till i det närmaste obefintlig.

Fenomenet är inte heller okänt från Hollywood -har själv sätt tre filmer på ämnet: en i slutet på 70-talet som jag inte kommer ihåg vad den hette och 1998 de två samtidiga: Deep Impact och Armageddon. Kanske dags för en ny rulle?
fredag 20 januari 2012

Helheten

"Helheten är mer än summan av delarna" säg i många olika sammanhang.
Inom filosofin avses med Holism (av grekiska holos, "hel", "odelad") i allmän bemärkelse ett betraktelsesätt att helheten är större än summan av delarna och att ingenting kan beskrivas enskilt utan kontext.
Inom hela matematiken stöter man gång på gång på sammanhang där relativt enkla definitioner (axiom) ger upphov till stor och blomstrande teoribyggen (fraktaler t.ex.). Inom filosofin brukar man exemplifiera med en motorcykel: den har egenskapen "fart". Tittar man efter var denna egenskap sitter så går den inte att hitta i sadeln, inte i kolven, inte i kedjan osv. men den är ett resultat av helheten.
Inom fysiken brukar lösningen av Schrödingerekvationen för väteatomen: sammanförs en elektron och en proton uppstår en mängd energinivåer mm (som varken kan tillskrivas elektronen eller protonen på egen hand). Finns massor med fler exempel som mer eller mindre genomsyrar vår vardag, t.ex. bara genom att bilda familj så blir man snabbt medveten om att helheten är mer än summan av dess delar.

Ur ett livsåskådnings-perspektiv är resonemang om helheten mycket intressanta. Helheten tycks ha en kraft att "växa på egen hand". Den kan göra en "tråkig" och förutsägbar mekanisk värld (i.e. en som styrs av de fyra naturkrafterna) mycket dynamisk och spännande. Ta till exempel den mänskliga hjärnan och själen. Inom många religioner finns som centralt begreppet själen som något utomvärldsligt, ibland heligt. På ett personligt plan kan man prata med religiösa individer och deras främsta invändning mot ateism är att de blir ett kallt och dött universum, "utan själar". Modern forskning visar att hjärnan fungerar utan någon metafysisk inblandning. Tvärtom, hjärnan och dess ca. 100 miljarder nervceller tycks vara ett utmärkt exempel på hur helheten är mer än summan av delarna. "Själen" är då,  på samma sätt som motorcykelns fart, ett resultat av helheten.

Det intressant är nu att om man tänker på världen och fortfarande låter den styras av de fyra naturlagarna (fysik) så kan den likväl, tack vare helheten, vara spännande, fascinerande, levande och "besjälad". Samma resonemang går att tillämpa på livet: även med en mer eller mindre deterministisk fysik (typ den vi har idag med de fyra naturlagarna och kvantmekanisk beskrivning av de mikroskopiska beståndsdelarna).
Vårt liv eller våra gemensamma liv (i form av historiens och världens utveckling) blir då mycket spännande och för oss i viss mån oförutsägbara. Livet vi lever, livet på jorden, evolutionen av livet, utvecklingen av samhället och kulturen (med mera) har hela tiden möjligheten att berikas och blomma ut i nya intressanta riktningar. Vi hamnar i en på intet sätt tråkig och förutsägbar mekanisk värld trots att den går att begripa och förklara med utgång från "döda" naturlagar. Resonemanget om helheten tillåter oss att vara "spirits in the material world"


torsdag 19 januari 2012

Uppvaknandet från centriciteten

Mänsklighetens historia, om man ser den ur modernt perspektiv tycks vara dominerad av vidskepelse, okunskap och en generell sorts egocentricitet (som i många fall kan beskrivas i termer av etnocentrisitet)

Finns många bra exempel, bland dem:
Världsbilden där vi, inte bara i västerlandet, gått från en geocentrisk världsbild till en heliocentrisk, sen upptäckte vi galaxen (med dess 400 miljarder stjärnor) "Ursprungligen trodde man att Vintergatan utgjorde hela Universum" och förstod att vi levde i utkanten av den. Universum visade sig innehålla ett stort antal galaxer, nu är vi framme på 1900-talet och Hubbels  upptäckter.
Storyn tar inte slut där utan det visar sig att det mesta av  universum inte är "vår sorts materia" utan något annat "mörk materia" som vi inte har koll på och nu förefaller till och med som om det inte är materia (mörk och "vanlig") som dominerar universum utan istället någon okänd form av energi som följdaktligen benämns "mörk energi"

Samma resa har vi gjort inom kosmogoni: från "rätt nyligen" inträffade skapelse berättelser där vi själva varit en viktig del. Till att vara en produkt av evolution på jorden sen den bildades för knapp 5 miljarder år sedan i ett  universum som är bortåt 13.46 miljarder år.

Lämnar man fysiken och tittar på andra område blir det liknande bild: folk, kulturer, religioner mm har satt sig själv i centrum men när vi fått bättre kunskap har det bara visat sig vara kvalificerad egocentrism! Ta till exempel europeiska geografer som gjort Europa till egen kontinent -en titt på världskartan räcker -de hade antingen rätt vild fantasi eller en stor dos egocentricitet.måndag 16 januari 2012

Hälsan

Mycket kort: en frisk individ förstår inte till fullo vilken välsignelse god hälsa är. Möjligen kan man lägga till ett ateistiskt tabu mot att äta kyckling på lunch-restauranger. Vid lämpligt tillfälle ska Kosher och andra religiösa matföreskrifter detaljstuderas för att se om det går att hitta en fruktbar sekulärisering.
:-(

söndag 15 januari 2012

Debatt

Startade i onsdags en diskussionstråd på ett webbforum med rubriken "massor med jordliknande planeter". Kommer en förändrad världsbild få någon effekt på religionen, främst kristendomen? Det blev en intensiv slagväxling (över 460 inlägg!) men utan något direkt deltagande från kristna och utan intresse för astronomiska upptäckter eller konsekvenser av dem.


Kärnan i debatten blev istället huruvida jorden kan beskrivas som äggformad (strutsägg då). Slaget stod mellan muslimer och ateister/sekulära (materialister, naturalister, agnostiker m.fl), försvarare av kristendomen lyste med sin frånvaro. Bakgrunden var att det hävdats att Koranen inte strider mot modern vetenskap om den tolkades på rätt sätt (inte bokstavligen då). Detta var mycket viktigt för muslimerna och därav striden om strutsäggsformen. Det framgick aldrig varför det var så viktigt (antar att muslimer måste tänka/argumentera så för att behålla/försvara sin tro) eller att de kanske känner sig vilsna/osäkra i det svenska samhället. Att jorden är klotformad var känt sedan långt innan Muhammeds tid d.v.s. många hundra år innan Koranen skrevs (Aristoteles bl.a.). Bitvis hade diskussionen underhållningsvärde, bitvis utdelades tjuvnyp (från båda sidor) och jag fick även lära mig något nytt: muslimerna får absolut inte kommentera eller yttra något om Allahs utseende (ett återkommande tjuvnyp var att fråga dem om det, typ "är han inte blåögd då?").

Svaret på min ursprungliga fråga: om nya upptäckte i universum kan påverka de befintliga religionerna tycks vara ett sekulärt skeptiskt och ett muslimskt rungande nej. Den andra intressanta observationen var att det finns många debattsugna ateister och muslimer på nätet men rätt få kristna.

från Wikipedia under rubriken Grekerna:

"Under de antika grekernas tid (500 f.Kr. - 200 e.Kr.) fick som nämnt ovan den vetenskapliga processen sitt genomslag. Det var nu man började mäta positioner och på allvar började räkna ut sådant som jordens omkrets och försök att upprätta en riktig världskarta. Pytagorasansåg att cirkelns perfekta geometri var bevis för att jorden måste vara rund. Man kunde även se att himlen roterade runt en axel med tanke på hur man kunde observera stjärnors rörelse på himlen. Senare under grekernas tid kunde Herodotos utveckla modellen genom sina egna erfarenheter han upplevt på sina resor. Han upptäckte att jorden var större än vad som tidigare ansetts, då han varit utanför de gränser som tidigare definierats. Aristoteles kombinerade till slut Pytagoras och Herodotos slutsatser till ett bevis för att jorden är ett klot. Aristarchos, som levde 31 f.Kr. till 230 f.Kr. var den första som hävdade att jorden kretsade runt solen istället för tvärtom. Han fick dock inte gehör för sina idéer, men det visar åtminstone att tanken fanns redan då.
Under grekernas tid utvecklades även gradsystemet som används än idag, och Eratosthenes var den första som räknade ut jordens storlek med relativ noggrannhet."lördag 14 januari 2012

Starman waiting in the sky

Vi står idag på randen till att hitta utomjordisk liv i universum. I vårt eget solsystem är en möjlighet Mars där det kan finnas mikrobiologiskt liv. En annan möjlighet erbjuds av Jupiters måne Europa som under en frusen yta verkar ha en ocean av flytande vatten. Chanserna att hitta intelligent liv i solsystemet får dock ses som mycket små. I universum t.o.m. i vår egen Galax är chansen betydligt större. Ett sätt att uppskatta dessa chanser utgår från sannolikheter och sammanfattades på 60-talet av astronomen Frank Drake i Drakes ekvation. Den näst första termen (fp hur stor andel av dem som har planetsystem) och den tredje termen (ne hur många planeter av samma typ som jorden det finns i genomsnitt i ett planetsystem) har med de senaste forskningsrönen ökat väsentligt: till kanske 0.8 respektive 0.1 eller något i den storleksordningen. Även om Drakes ekvation har en hel del tillkortakommanden (man måste bland annat ta hänsyn till att: stjärntätheten i vintergatans centrum är så stor att strålningen antagligen utesluter liv och att supernovor med kraftiga röntgenblixtar kan sterilisera ett stort område runt omkring)  men med dessa siffror antyder en skattning att det kan finnas många civilisationer bara i vintergatan.

Den naturliga frågan bli då: varför ha de inte tittat förbi för att säga hej? Faktiskt har vi inte ens kunna uppfatta något spår av dem trots många års sökande med stora radioteleskop, SETI. Slutsatsen har ofta blivit att "de inte finns" därför att: planeter är ovanliga, liv är ovanligt eller att teknologiska civilisationer förgör sig själva så snabbt att det är osannolikt med en till oss samtida.

En mer djuplodande förklaring som framförts kan vara att vi för det första inte känner igen en civilisation som har utvecklats lång bortom oss, att vi inte ens har teknologi för att uppfatta deras signaler (p.s.s. som ursprungsfolk i Amazonas regnskog omöjligt kan uppfatta vår radiokommunikation). Utvecklingen går faktiskt så snabbt att om man befinner sig avskild från civilisation ute i skogen och har en gammal tjock TV (dvs som är äldre än digital TV tekniken) så skulle man idag inte kunna hitta några TV sändningar hur mycket man än kanalsökte (digitala signaler uppfattas bara som brus av en analog-mottagare). Det skulle möjligen förklara varför vi inte ser eller hör något när vi spanar mot skyarna.

Men varför tittar de inte förbi för en kopp Gevalia (Fermis paradox)? För mänskliga civilisationer har varje "primitivt" (urspungs-) samhälle kollapsat när de fått kontakt med mer vår teknologiska civilisationer. Kollapsat i den bemärkelse att de tappar tron på sin egen utveckling, blir stora drogproblem med allmän ohälsa och kulturellt förfall. Kallas i filosofiska sammanhang för "the prime directive" (fr. Star Trek) och förklaras mycket väl i slutet på en UR-föreläsning "Filosofen och utomjordningen"
Detta är ett starkt argument för att civilisationer väsentligt mer avancerade än oss (som har teknologi för att överbrygga de enorma avstånden mellan stjärnorna) aldrig skulle störa oss. Vi lämnas ifred på samma sätt som en omdömesgill person vid en skogspromenad inte ger sig på och förstör en myrstack. Eller som självaste Davie Bowie utryckte det i refrängen på Starman redan på 70-talet:

"There's a starman waiting in the sky ♪♫
He'd like to come and meet us ♪
But he thinks he'd blow our minds.."  ♪ ♪ ♫


Slutligen: det finns bara ett "smalt band" av intelligent liv på "vår nivå" som skulle kunna kontakt oss. Räknar man med att intervallet kanske bara är några tusen år, mellan att de blir tekniska civilisationer tills att de lämnat oss bakom sig, så kanske det bara finns ett fåtal i hela vintergatan. Då är det inte så konstigt att vi varken hört eller sett något av dem -som att hitta en nål i en höstack.

28/3-12 Det kryllar av beboliga planeter i vintergatan: DN, SVT och Aftonbladet.Nya tankar inom området: resurssnåla utomjordlingar läcker ingen information.

fredag 13 januari 2012

Ny religion

Kopimism är nu, eller egentligen sedan strax före jul, registrerat som ny religion. Namnet kommer från copy.me och bland budskapen finns "All kunskap till alla"

Tillåter mig att kopiera deras axiom:


 • Kopiering av information är etiskt rätt.
 • Spridande av information är etiskt rätt.
 • Remixande är en heligare typ av kopiering än den perfekta, digitala kopieringen, då remixande är korskopiering av en mångfald av information.
 • Att kopiera eller remixa information som förmedlats av en annan person ses som en akt av respekt och ett starkt uttryck för acceptans och kopimistisk tro.
 • Internät är heliga.
 • Kod är lag.

Man frågar sig nu: råder det religionsfrihet i vårt land? I USA? I resten av världen?
Tydligen har man ansökt tidigare (2011) men då fått avslag enligt piratpartisten Christian Engström.

För att bli medlem måste man  "på något sätt kopiera kopimistsamfundets symbol med syftet att gå igenom inträdesriten"
Att registrera ett trossamfund i Sverige är i princip inte svårare än att registrera ett företag. Kraven från Kammarkollegiet är:
 • Trossamfundets ändamål är att ha en gemenskap för religiös verksamhet där det ingår att ordna gudstjänst. Med gudstjänst menas också exempelvis sammankomster för gemensam bön och meditation.
 • Trossamfundet ska ha stadgar där ändamålet framgår. Stadgarna ska också innehålla bestämmelser om hur beslut fattas inom samfundet.
 • Trossamfundet måste ha en styrelse eller motsvarande organ.
 • Trossamfundets namn måste särskilja samfundets verksamhet från andras. Namnet får inte heller strida mot exempelvis goda seder eller allmän ordning.


torsdag 12 januari 2012

Orsak och verkan

Ibland förvånas man över långsökta orsak- (och verkan) samband.

I många fall är det svårt att veta om det verkligen finns något samband. De flesta händelser påverkas av så många olika in-parametrar och många fysiska system är illa konditionerade dvs en liten variation av indata ger mycket stora variationer av utdata. Vädrets utveckling är ett sådant system och brukar beskrivas i termer av att en fjärils vingslag kan orsaka en storm på andra sidan jorden (har till och med gjorts film på temat/klyschan).

Till saken, det förefaller som om klimatförändringen (som till största delen beror på våra utsläpp av växthusgaser) leder till att vandrings albatrossen flyger snabbare. Det förra har gett upphov till ökande vindstyrkor över  södra oceanerna vilket i sin tur leder till att albatrossen kan flyga snabbare.

Alltså: Vandringsalbatrossen mår idag bättre då den kan flyga snabbare och längre tack vare att vi under längre tid har eldat fossila bränslen! Anmärkningsvärt!


onsdag 11 januari 2012

Massor med jordar

Idag kom den rätt så väntade nyheten att de flesta stjärnor har åtminstone en planet men många har fler, som vårt solsystem (populärvet. artikel eller SVT). Detta betyder att det finns massor (miljarder) jordliknande planeter bara i vår egen vintergatan (som beräknas ha 400 miljarder stjärnor). Lägg till detta att det finns bortåt 170 miljarder galaxer. Dvs det kan finnas flera miljarder jordliknande planeter för varje idag levande människa!

Den här nyheten är bara en till, i en lång räcka av nyheter, som ytterligare avlivar vår arts naiva (etnocentriska) självförtroende vad gäller dess plats och betydelse i världsaltet. Vi har gått från en geocentrisk världsbild där människan är skapad till guds avbild till att bara vara en art bland andra som utvecklats genom evolutionens urval på ett dammkorn i universum. Nästa stora knäck blir när man kan visa upp utomjordiskt liv och det sedan visar sig att universum kryllar av liv.

Den sista knäcken för vår arts överdrivna självförtroende skulle vara om vi stöter på en civilisation som är långt mer avancerad än vår egen (t.ex. en art som kommit 212 miljoner år längre i sin utveckling...). I alla kända fall på jorden när s.k. ursprungsfolk har stött på den moderna (västerländska) civilisationen så har deras kultur kollapsat. Jag tror dock vi slipper uppleva det, får återkomma till varför...


tisdag 10 januari 2012

Skapelse, utveckling och språk


"Gud skapade människan till sin avbild" har det hetat i vår del av världen i många hundra år. I vissa delar uppåt tre tusen år då skapelseberättelsen i gamla testamentets första moseboken  anses vara nedtecknad ca 1000 före vår tidräkning. Denna story visade sig dock vara långt ifrån moderna teorier som Big bang och biologisk evolution. Skapelseberättelsen kan med stor vetenskaplig säkerhet betecknas som direkt felaktig. Vilket naturligtvis inte hindrar att den har både historiskt och konstnärligt värde men den bidrar inte till vår förståelse av hur värden ser ut och fungerar, snarare tvärtom.

I praktiken har människan skapat religionen. Det förefaller till och med som om denna process bättre beskrivs i termer av en evolution -den ena idén lades till den andra. Religioner tog över arvegods från tidigare religioner men även från samtida konkurrenter -som kristendomens förvärv av gamla testamentet eller för den delen inkorporerandet av hedniska traditioner som att bära bruden över tröskeln eller vårt skandinaviska midvinterblod som lever vidare i ett rikt julbord.

Jämför man med utvecklingen av språket som också skett över många årtusenden tycks religioner utvecklas på ett sätt som linkar språk. Ur passagen om enskilda språk i samma wikipedia artikel kan "språk" bytas ut mot "religion" och då fås:

"Religioner föds, utvecklas, och dör ut, i en process som på många sätt liknar arternas utveckling i biologisk evolution. Därför kan också de allra flesta religioner inordnas i stamträd och samlas i religionsfamiljer utifrån släktskap och hur de uppstått ur gemensamma förfäder. I många fall har också den gemensamma förfadern (urreligionen) till en religionsfamilj åtminstone delvis gått att rekonstruera.
Det finns dock viktiga skillnader mellan religion och biologisk evolution. Bland annat är det betydligt vanligare att egenskaper sprids mellan obesläktade religioner än mellan obesläktade arter. Detta att religioner i kontakt influerar varandra ger upphov till areala drag och tendenser hos religionerna, vilket komplicerar processen att härleda släktskap mellan dem."

Eller kanske ännu mer generellt om man byter till "trosuppfattning".
Det intressanta är att i fallet språk så har inte utvecklingen ifrågasatts på samma sätt. Antagligen beroende på att den går så snabbt och är så uppenbar -vi märker själva under vår livstid hur språket utvecklas. Likväl har utvecklingen av språket, ofta utpekad som en förutsättning för vårt tänkande, även varit en förutsättning för utvecklingen av religiösa begrepp och religioner.

måndag 9 januari 2012

Efterklokt

Vad ska man göra i sitt liv?
That's the question!

En sjuksyster inom palliativ vård delar med sig av erfarenheter, efter att ha hållit många patienter sällskap deras sista veckorna och dygn i livet. På frågan om man ångrar något återkommer stadigt fem teman:

Jag önskar att jag..
1.  ...hade haft modet att leva mitt liv uppriktigt mot mig själv, 
        inte det livet som andra förväntade sig av mig.
2.  ...inte jobbat så hårt.
3.  ...hade haft mod att uttrycka mina känslor.
4.  ...behållit kontakten med mina vänner.
5.  ...hade tillåtit mig själv vara lyckligare.

Från Arise India Forum.

Uppmärksammades även i DN 2 feb

söndag 8 januari 2012

Tror på tomten

Vad är mekanismen som gör att rationella vuxna människor tror på uppenbart helt orimliga och irrationella berättelser inom ramen för olika religioner? Ta t.ex. den heliga Marias Jungfrufödelse: en tonårsflicka blev gravid -hon påstås ha blivit befruktad av den helige ande! Vilken förälder, läkare eller kompis skulle idag tro på att flicka på smällen blivit befruktad av den helige ande?

Nej, det krävs kraftfullare mekanismer för att få rationella individer att tro på mirakel som strider mot egen erfarenhet, förnuftet och modern vetenskap.  Under radio programmet Christer på P3, i höstas 16 november, visar det sig att en av medarbetarna, Erika tror på tomten. Några dagar senare ringer sysslingen Anna (som lurat henne) in till programmet och berättar hur det har gått till. Dessutom har de vuxna varit med på "konspirationen". Mekanismen som blottläggs startar med att tuta i barnet tron på ett tidigt stadium, innan det själv "kan försvara sig", sedan "underhålla" den upp i vuxenålder. Görs detta rätt så går det tydligen att lura i rationella människor nästan vad som helst -och de kommer förfäkta sin tro resten av livet även mot bättre vetande och trots att de är medvetna om brister och inkonsekvenser. Till och med när bluffen är avslöjad, och erkänd av den som iscensatte den (Anna), så har Erika "eftersom jag levt med den (tron på tomtar) i 25 år väldigt svårt att bara vifta bort den" (länk längst ned).

Inbäddad:
Lyssna: Erika tror på småtomtar

Efterspel med sysslingen Anna och Erikas kommentar.

 Kan det blir tydligare? Tack P3!

lördag 7 januari 2012

Den oändliga historien


Produktionen av ny film kan komma igång i år (The Neverending Story 4 : The Battle For Fantasia)

Den verkliga oändliga historien (tillskillnad från den fiktiva historien, filmerna och låten baserad på Michael Ende bok) handlar om att fantasin, spänningen, sens-of-wonder måste förnyas genom att ett barns, en ny generations, ögon. Annars återstår bara det gråa hopplösa existensiella mörkeret 'ingenting' som breder ut sig i en förutsägbar mekanisk värld utan mening och utan själ (typ Laplaces demon) eller den termiska värmedöden ("Big Chill").
Är detta livets kärna? Så länge det finns hopp finns det liv?


fredag 6 januari 2012

Fria män


Apropå farlig stress på jobbet


Från Wikipedia år 2012:


"En spridd uppfattning är att galärslavar var vanligt förekommande under antiken. Forskning tyder dock på att så inte var fallet. Anledningen antas vara att i dåtidens fartyg krävdes det en betydande yrkesskicklighet för att ro och det utfördes därför vanligen av fria män. Enligt Aristoteles var roddarna under slaget vid Salamis fria män ur lägre samhällsklasser och deras avgörande insats bidrog till att stärka den athenska demokratin."


Från Encyclopedia Galactica år 4047:


"En spridd uppfattning är att kontorslavar var vanligt förekommande under industrialiseringen. Forskning tyder dock på att så inte var fallet. Anledningen antas vara att  dåtidens datorer krävde en betydande yrkesskicklighet och det arbetet utfördes därför vanligen av fria män. Enligt Dick Harrison var kontoristerna under Lehmans kollaps fria män ur lägre samhällsklasser och deras avgörande insats bidrog till att stärka den isländska demokratin."