Leta i den här bloggen

måndag 23 januari 2012

Bönen

Bönen är ett mycket viktigt och populärt element inom nästan alla religioner. Den erbjuder den troende direkt kontakt med det heliga. Det finns många sätt att se på bönen. I det moderna sekulära Sverige känns den  främmande och nästan lite komisk: tankarna dras lätt till Monty Pythons  Holy Hand Grenade eller pinsamma situationer i stil med när Friggebo skulle sjunga "We shall overcome" i Rinkeby 1992.  Det blir svårt att ur ett modernt ateistiskt perspektiv förstå bönen eller den bedjande. Man har svårt att som ateist inte spekulera i att bönen bara är en form av regression -dvs som vuxen i svår/ångestfull/intensiv situation så faller man tillbaka till ett beteende som fungerade bra i barndomen: att böna och be till sina föräldrar.

Detta är naturligtvis ett stort handikapp om man försöker umgås eller kommunicera med troende.

I det sammanhanget är det mycket intressant att i dagens DN läsa artikel om Bashir Aman Ali som berättar om sin tro och dagliga bön som är en integrerad del av hans liv. Gud har alltid funnits i hans liv "Allt handlade om Gud när jag växte upp, säger han. Kulturen, språket, alla våra handlingar. Jag kommer från en mycket religiös familj och redan som barn fick jag lära mig att be med mina föräldrar, att göra som de gjorde."

För Barshir kändes det märkligt att "för 20 år sedan kom från det djupt religiösa Somalia till det sekulariserade Sverige. Till ett land där Gud knappast fanns. Men han såg också fördelarna och sätter stort värde på den tolerans och demokrati som han menar finns i Sverige." Nu arbetar han på rektorskontor vid Sveriges största muslimska friskola i Vällingby centrum utanför Stockholm.

Vilka funktioner skulle då "bön" kunna ha i en icke religiös trosåskådning? Faktiskt flera uppenbara. Målfokusering: genom att varje dag försöka formulera sin mål inför en tänkt kritisk granskare kan man bli mer  målinriktad och fokusera sin energi och tid mot det man verkligen vill åstadkomma. Ödmjukhet inför sina egna svårigheter eller problem i jämförelse med världsalltets storslagenhet kan ge viktiga perspektiv. En sorts meditation -man får försjunka i sina egna tankar. På så sätt kan man både öka välbefinnandet genom en stärka känsla av kontroll och minska stressen. Det senare genom att för en kort stund hålla stressen utanför tankebanorna. Upplever man en direkt kommunikation med gud kan det erbjuda ett stöd på samma sätt som det klassiska programmet Eliza som emulerar en psykolog. Trots att  Eliza använde sig av tämligen enkla algoritmer så upplevde många patienter att det "äntligen var någon som förstod dem". Den stora skillnaden att den troende inte får lika explicit feedback.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar