Leta i den här bloggen

tisdag 10 januari 2012

Skapelse, utveckling och språk


"Gud skapade människan till sin avbild" har det hetat i vår del av världen i många hundra år. I vissa delar uppåt tre tusen år då skapelseberättelsen i gamla testamentets första moseboken  anses vara nedtecknad ca 1000 före vår tidräkning. Denna story visade sig dock vara långt ifrån moderna teorier som Big bang och biologisk evolution. Skapelseberättelsen kan med stor vetenskaplig säkerhet betecknas som direkt felaktig. Vilket naturligtvis inte hindrar att den har både historiskt och konstnärligt värde men den bidrar inte till vår förståelse av hur värden ser ut och fungerar, snarare tvärtom.

I praktiken har människan skapat religionen. Det förefaller till och med som om denna process bättre beskrivs i termer av en evolution -den ena idén lades till den andra. Religioner tog över arvegods från tidigare religioner men även från samtida konkurrenter -som kristendomens förvärv av gamla testamentet eller för den delen inkorporerandet av hedniska traditioner som att bära bruden över tröskeln eller vårt skandinaviska midvinterblod som lever vidare i ett rikt julbord.

Jämför man med utvecklingen av språket som också skett över många årtusenden tycks religioner utvecklas på ett sätt som linkar språk. Ur passagen om enskilda språk i samma wikipedia artikel kan "språk" bytas ut mot "religion" och då fås:

"Religioner föds, utvecklas, och dör ut, i en process som på många sätt liknar arternas utveckling i biologisk evolution. Därför kan också de allra flesta religioner inordnas i stamträd och samlas i religionsfamiljer utifrån släktskap och hur de uppstått ur gemensamma förfäder. I många fall har också den gemensamma förfadern (urreligionen) till en religionsfamilj åtminstone delvis gått att rekonstruera.
Det finns dock viktiga skillnader mellan religion och biologisk evolution. Bland annat är det betydligt vanligare att egenskaper sprids mellan obesläktade religioner än mellan obesläktade arter. Detta att religioner i kontakt influerar varandra ger upphov till areala drag och tendenser hos religionerna, vilket komplicerar processen att härleda släktskap mellan dem."

Eller kanske ännu mer generellt om man byter till "trosuppfattning".
Det intressanta är att i fallet språk så har inte utvecklingen ifrågasatts på samma sätt. Antagligen beroende på att den går så snabbt och är så uppenbar -vi märker själva under vår livstid hur språket utvecklas. Likväl har utvecklingen av språket, ofta utpekad som en förutsättning för vårt tänkande, även varit en förutsättning för utvecklingen av religiösa begrepp och religioner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar