Leta i den här bloggen

torsdag 12 januari 2012

Orsak och verkan

Ibland förvånas man över långsökta orsak- (och verkan) samband.

I många fall är det svårt att veta om det verkligen finns något samband. De flesta händelser påverkas av så många olika in-parametrar och många fysiska system är illa konditionerade dvs en liten variation av indata ger mycket stora variationer av utdata. Vädrets utveckling är ett sådant system och brukar beskrivas i termer av att en fjärils vingslag kan orsaka en storm på andra sidan jorden (har till och med gjorts film på temat/klyschan).

Till saken, det förefaller som om klimatförändringen (som till största delen beror på våra utsläpp av växthusgaser) leder till att vandrings albatrossen flyger snabbare. Det förra har gett upphov till ökande vindstyrkor över  södra oceanerna vilket i sin tur leder till att albatrossen kan flyga snabbare.

Alltså: Vandringsalbatrossen mår idag bättre då den kan flyga snabbare och längre tack vare att vi under längre tid har eldat fossila bränslen! Anmärkningsvärt!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar