Leta i den här bloggen

måndag 30 januari 2012

Uthålligt

Uthållighet eller hållbar utveckling avser en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För oss människor är försörjning med rent dricksvatten viktigt. Vi är i Sverige bortskämda med nästan obegränsad tillgång till färskvatten. Likväl, har man en bostad eller sommarstuga som ligger utanför kommunala vattenledningsnät så får man ofta borra efter vatten.

I dagens DN publiceras rapport om att tungmetaller i grundvattnet minskar. Huvudorsaken bedöms vara en minskande deposition av tungmetaller och att det har varit så under en ganska lång tid.

För några år sedan köpte jag en sommarstuga som fick sitt vatten från en grävd brunn. Vattnet visade sig inte vara tjänligt då det innehöll för stor koncentrationer av nitrater (rester från konstgödsel). Jag blev rekommenderad att borra efter grundvatten.  Då frågade jag mig varför ska jag borra 50-100 m ned i berggrunden? Anledningen är att grundvatten-rörelser i berg går mycket långsamt så vattnet där nere har inte haft kontakt med ytan på bortåt 1000 år. Trots att trakten har varit bebodd i många tusen år fanns ingen miljöförstöring på industriell skala före eller under vikingatiden så därför finns det rent vatten att hämta på djupet.

Det här exemplet illustrerar rätt väl hur miljöförstöring fungerar och varför vi har ett behov av starka regler (moral el. etiska normer och lagar). Man brukar säga att vi behöver moral för att skydda oss mot oss själva, så att vi inte avsiktligt (eller oavsiktligt genom t.ex. slarv) skadar varandra. Problemet med miljöförstöring i detta sammanhang är att det kan vara många år mellan handling och skada, t.o.m. många generationer. Dessutom är "en viss moraluppfattning ofta kopplad till en viss världs- eller livsåskådning, till exempel socialism eller kristendom". De traditionell religionerna har ofta saknat uttalad moral var gäller miljöförstörelse. Anledningen kan vara att industriell miljöförstöring inte var en utmaning under bronsåldern eller när religionen fick sina former. En modern ateistisk livsåskådning inbegriper då nödvändigtvis inte heller någon egen moral varken i allmänhet eller specifikt inom miljöområdet. En inkluderad och "tvingande" moral verkar krävas för att en livsåskådning ska vara hållbar inte bara under utan även bortom det egna livet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar