Leta i den här bloggen

fredag 6 januari 2012

Fria män


Apropå farlig stress på jobbet


Från Wikipedia år 2012:


"En spridd uppfattning är att galärslavar var vanligt förekommande under antiken. Forskning tyder dock på att så inte var fallet. Anledningen antas vara att i dåtidens fartyg krävdes det en betydande yrkesskicklighet för att ro och det utfördes därför vanligen av fria män. Enligt Aristoteles var roddarna under slaget vid Salamis fria män ur lägre samhällsklasser och deras avgörande insats bidrog till att stärka den athenska demokratin."


Från Encyclopedia Galactica år 4047:


"En spridd uppfattning är att kontorslavar var vanligt förekommande under industrialiseringen. Forskning tyder dock på att så inte var fallet. Anledningen antas vara att  dåtidens datorer krävde en betydande yrkesskicklighet och det arbetet utfördes därför vanligen av fria män. Enligt Dick Harrison var kontoristerna under Lehmans kollaps fria män ur lägre samhällsklasser och deras avgörande insats bidrog till att stärka den isländska demokratin."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar