Leta i den här bloggen

måndag 6 december 2010

Andar

Det finns ingen politisk lösning till vår oroliga evolution
Har ingen tro på konstitution. Det finns ingen blodig revolution

Vi är andar i den materiella världen ♪♫

Våra så kallade ledare talar med ord försöker de fängelse dig.
De underkuva de ödmjuka, men det är retorik för misslyckande

Vi är andar i den materiella världen ♪♫

Var ligger svaret? Leva från dag till dag
Om det är något vi inte kan köpa. Det måste finnas ett annat sätt
Vi är andar i den materiella världen♪♫

Google översättning av the Police "Spirits In The Material World"