Leta i den här bloggen

tisdag 24 november 2015

Livet är en gåva.

Den värdefullaste och viktigaste gåvan vi någonsin får. En gåva från våra föräldrar, från våra förfäder, från evolutionen, jorden och universum. 

Det bästa sättet att hantera den är att förvalta den väl och sedan lämna vidare till nästa generation. Vi måste vara ödmjuka inför denna värdefulla gåva. Attityden kanske ska vara något i stil med ”vi ärver inte livet av våra fäder, vi lånar det av våra barn”.

Förvaltandet begränsar sig inte bara till det egna livet eller den egna avkomman utan är en större uppgift som även rör våra medmänniskor, vår fortlevnad som art, livet på jorden och vår plats i evolutionen. En utveckling som kommer föra oss långt bortom vår egen fantasi. På samma sätt som de första människorna som lämnade Afrika aldrig skulle kunna föreställa sig utbredningen och utvecklingen av vår moderna civilisation.

Detta måste vara kärnan i en nykter ateistisk livsåskådning.


onsdag 6 november 2013

Gott om grannar

Nu har det kommit experimentella resultat som visar på att det är mycket gott om jordliknande planeter i universum - vår jord är inte alls så unik som man tidigare trott, se PNAS: Prevalence of Earth-size planets orbiting Sun-like stars och även SVT, SvD.
Från SVT: "20 procent av alla sollika stjärnor har jordlika planeter En femtedel av alla stjärnor som liknar vår sol har planeter i samma storlek som vår jord och med förutsättning för flytande vatten, enligt ny studie. Det betyder att det kan finnas mängder med planeter med förutsättning för liv utanför vårt solsystem". Se även tidigare inlägg "Massor med jordar".

Vad gäller världsbild så är detta ännu ett resultat i raden som visar att vi lever i en värld väldigt skild från den som fantiserats ihop inom de stora religionerna. Ett steg till bort från religionernas vämjeliga etnocentricitet, se även tidigare Ny Världsbild.

Bild från SvD

tisdag 29 oktober 2013

Bloggen har legat i träda senaste halvåret beroende på att den kommit till en punkt där funderingarna tagit sig igenom de flesta av de initiala frågorna kring en "Ateistiskt livsåskådning". Är det nu dags att börja bygga? Det svåraste i en tidig "bygg-fas" är att hitta en kärna eller någon sorts grund

Den andra frågan som bör ställas nu: är om det verkligen behövs en formulerad ateistisk livsåskådning annat än som en mellanlandning för "nyfrälsta" ateister (vilken uppenbarligen behövs). Detta syfte i sig kanske räcker långt i en värld som präglas av konflikter, sekularisering och bristande moral. Eller är det så att vi alla i det långa loppet behöver något att tro på?
Ska en ateistisk livsåskådning formuleras så är det av största vikt att den görs på ett sätt som förebygger framtida missbruk då religionerna och försök att ersätta dem kroniskt hamnat i den fållan/fällan. Livsåskådningen måste därför ha demokrati, jämlikhet och miljöhänsyn inbäddat i sitt dna.


onsdag 5 juni 2013

Hjälplöst

Klimatet förändras på grund av våra stora utsläpp av växthusgaser. Vi börjar nu så smått, i statistiken, se effekterna. I Europa är det stora problem med stigande vatten och översvämningar, SR1, SR2. Ett scenario som det varnades för redan för flera årtionden sedan - med ökade globala temperaturer ökar mängden vatten i atmosfären och därmed nederbörden (DN). Se tidigare Framtidens vardagBara början, Torrskodd och Waterworld 2 eller.

Men vi gör ingenting. Politikerna klarar inte ens av att agera mot uppenbara felsatsningar - som oljeutvinning i Arktis. Många av oss är kvar i förnekelse men de flesta är oförstående. Som vanlig medborgare kan man inte heller göra så mycket utöver en del enkla konsumentval och kanske minska sitt bilåkande. Försöker man göra mer radikala åtgärder, som till exempel att helt avstå från flyg, riskerar man socialt utanförskap.

Handlingsförlamningen kommer naturligtvis brytas när konsekvenserna blir mer påtagliga - vi kommer så småningom, likt Jakarta i Indonesien, bli tvungna att flytta städer allteftersom världshaven fortsätter stiga. När måste vi flytta Stockholm? Antagligen inom en 200 års period då vattennivåerna närmar sig de vi hade under vikingatiden. Vart flyttar vi Stockholm? Till högre mark men var? Dessförinnan kanske vi redan tvingats flytta centrala Göteborg?

9/6-13 Donau väntas nå rekordnivå i Ungern SvD; Stor evakuering SR
10/6-13 Katastrofläge vid Magdeburg SvD, SR; Klimatförändringar orsakar jordskred SR2
11/6-13 IEA-rapport: 5 grader varmare om inget görs SR

Staden Wehlen på Elbe är översvämmad, bild från DN

fredag 31 maj 2013

Vända utvecklingen

Människan har, som tidigare konstaterat, tyvärr en rätt dålig historia vad gäller jordens artrikedom. Vetenskapen och tekniken erbjuder oss dock en möjlighet att vända utveckling. Inte bara stoppa  nedsmutsning och klimatförändring utan kanske till och med återskapa utdöda arter. Mammuten har varit ett gammalt kärt ämne för dylika spekulationer. Svårigheten har varit att hitta intakta gener.

I  DN rapporterar forskare nu att man gjort ett fynd  "Mammuten kan vara på väg att återuppstå från de döda. Ryska forskare har nämligen hittat blod i ett ovanligt välbevarat kadaver av det förhistoriska djuret" och "fyndet ger oss väldigt goda chanser att hitta levande celler, som i sin tur kan hjälpa oss att realisera projektet av att klona en mammut", säger Semyon Grigoryev. Se även SvD

2/6-13 Läge för att återuppväcka ullhåriga mammuten? DN

Djupfryst Mammut 10 000 till 15 000 år gammal, bild från DN

tisdag 28 maj 2013

Slösa

Nu börjar det stå klart att den materialistiska slösa-kultur som närmast varit statsreligion de sista 40 åren kommer till korta. Vi har i många år vant oss vid att låna till konsumtion. Det har till och med gått så långt att vi har lånat i goda tider. Allt gjort i andan av populistiska politiker vars horisont i bästa fall sträck sig till nästa val. Nu närmar vi oss en tid när den stora köpfesten är över: "de svenska hushållen har högre skulder än någonsin tidigare samtidigt som man amorterar mindre. Krympande pensioner, stigande skuldbörda och låga amorteringar är en giftig kombination", se krönika i SvD.

Var tog de gamla idealen som "den som spar han har" vägen? Vad skulle författaren till Lyckoslanten sagt? Är vi så mycket bättre än Grekland - eller representerar det Grekiska samhället bara en förlängning av våra ideal? Inte nog med att vi slösat bort ekonomiska resurser vi har även dragit på oss en stor miljöskuld. Vi kanske skulle blicka framåt och fundera på hur vi bygger upp ett samhälle som är hållbart ur flera aspekter? Kanske hela västvärlden skulle behöva en new deal? Vi skulle kunna åstadkomma rätt mycket med en annan attityd! För lycka och framgång kan skapas på många sätt och materiell välfärd är bara en del.

torsdag 23 maj 2013

Skörden

Sverige är ett samhälle där vi sedan något/några årtionden är inne i ett socialt experiment i vilket vi under nyliberalismens flagga monterar ner många av de klassiska samhällsfunktionerna samtidigt som vi anpassar Sverige till EU. Detta är i sig inget konstigt - efter att i omvärldens ögon i det närmaste varit en socialistisk stat går vi nu i en annan riktning. Tyvärr förefaller det som vi slarvat på många fronter: vi monterar ned utan att bygga upp. Vi släpper fram otyglade marknadskrafter som utan kvalitetskrav tillåts sätta vinsten eller andra agendor framför moral, som i skolan, äldreomsorgen, energiförsörjningen mm i mest extrema fall släpper vi fram manchesterliberalismen under en naiv nyliberal flagga.

Vad blir resultatet: jo med öka segregation, ökad ungdomsarbetslöshet, försämrad utbildning och ett ökat inslag av främlingsfientlighet så får vi kravaller på våra gator, se SR1 och SR2. Hela samhällsbygget hotas. Hur är det: kan det vara så att vi nu skördar frukterna av en överdriven tro på nyliberalismen? Mammon kanske inte är en särskilt bra grund för moral och tillbedjan?

23/5-13 Värstingpolis dömer ut polisinsats i Husby DN
24/5-13 Länspolismästaren: Vi har mötts av kraftigt våld SR; Trafikförsäkring täcker inte SR; Nya röster har hörts i media SR;Upplopp i Stockholm – en gammal historia DN
27/5-13 Timbuktu rappar om Husby SR Notan för upploppen: 63 miljoner SvD

Brinnande bilar i Husby, bild från Metro