Leta i den här bloggen

fredag 31 maj 2013

Vända utvecklingen

Människan har, som tidigare konstaterat, tyvärr en rätt dålig historia vad gäller jordens artrikedom. Vetenskapen och tekniken erbjuder oss dock en möjlighet att vända utveckling. Inte bara stoppa  nedsmutsning och klimatförändring utan kanske till och med återskapa utdöda arter. Mammuten har varit ett gammalt kärt ämne för dylika spekulationer. Svårigheten har varit att hitta intakta gener.

I  DN rapporterar forskare nu att man gjort ett fynd  "Mammuten kan vara på väg att återuppstå från de döda. Ryska forskare har nämligen hittat blod i ett ovanligt välbevarat kadaver av det förhistoriska djuret" och "fyndet ger oss väldigt goda chanser att hitta levande celler, som i sin tur kan hjälpa oss att realisera projektet av att klona en mammut", säger Semyon Grigoryev. Se även SvD

2/6-13 Läge för att återuppväcka ullhåriga mammuten? DN

Djupfryst Mammut 10 000 till 15 000 år gammal, bild från DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar