Leta i den här bloggen

måndag 29 april 2013

Myter och vetenskap

Idag publicerar SvD läsvärd artikel om "Myter sprids om HPV-vaccin", se även SVT. En sorts vidskeplighet sprider sig i landet i form av konspirationsteorier om vaccination i kölvattnet av svininfluensavaccinationen. Situationen är på intet sätt lika allvarlig som i fundamentalistiska länder men på kort sikt är det risk för att unga flickor luras att avstå från HPV-vaccinering.
"Ett organiserat motstånd mot vaccination har fått fäste i Sverige. Men den som hänger upp sig på att effekten på cancer inte är slutligt bevisad ägnar sig åt akademiska spetsfundigheter, för de indirekta bevisen är mycket övertygande, skriver bland andra företrädare för Cancerfonden och SKL".

På lång sikt, vid en ny pandemi, skulle vaccinations-konspirationsteoretikerna kunna bidra till att många dör eller blir allvarligt sjuka. Det är viktigt att vi har förtroende för hälso- och sjukvården och inte öppnar spelrum för lurendrejare (som healing och homeopati) och konspirationsteoretiker. Se även Humor Vatten och Tolerans.
Nu är det viktig att samhället kan skydda unga flickor från HPV-virus och framtida cancer genom att skydda dem från konspirationsteoretiker och pseudovetenskapliga resonemang.fredag 26 april 2013

Religion mot politik

Religionerna har genom historien visat sig sakna demokratiska gener - allt för ofta har de gett, och ger än idag, sin sanktion och sitt stöd till diktatorer och förtryckare, se t.ex. Mörka krafter i Mali och Att ljuga. Även svenska kyrkan har lik i garderoben. Klokast för en modern livsåskådning torde vara att försöka hålla åtskillnad mellan religion och politik. I alla turer efter socialdemokraternas nomineringen av Omar Mustafa till partistyrelsen förefaller det blivit populärt att blanda ihop sund religionskritik med "islamofobi". Detta vänder sig vältalige Josef Edebol mot i dagens SvD.

Islam i sig, och västvärldens förhållning till den, är problematisk. Vi måste kunna ta muslimer på allvar, respektera enskilda men också kritisera islam samtidigt som vi aldrig kan ge avkall vad gäller vårt fria och öppna samhälle. Det blir ofta en svår balansgång. Det ligger i det öppna demokratiska samhällets intresse att stödja moderata och sekulära muslimer mot de islamisterna.  Men man måste, t.ex. få kritisera primitiva och störande böneutrop utan att för den skull riskera att bli utpekad som islamofob. Islam, med sina gamla bronsåldersvärderingar, kommer tids nog att utvecklas i riktningen mot sekularisering, precis som kristendomen gjort i vårt land.

Josefs Edebols resonemang i SvD "Vad menas med islamofobi?" är ovanligt klarsynt. Jag kan inte annat än hålla med honom i att "islamofobi är, om ordet alls måste användas, fördomar som gör att man inte kan eller vill förstå muslimska uppfattningar i allmänhet eller i en individ. Men när man väl har förstått uppfattningar, muslimska eller vilka som helst, står det var och en fritt att diskutera dem, avvisa eller anta dem – det är inte fobiskt utan ett tecken på att man överhuvudtaget förstår poängen med att någon yttrade dem i första hand".

27/4-13 Bodström: Jag känner en stark oro för S SvD

onsdag 24 april 2013

Drömtid

"I natt jag drömde, något som jag aldrig drömt förut" som Cornelis Vreeswijk skaldade (Youtube klipp). Våra drömmar är en stor del av våra liv vare sig vi vill det eller inte. I förra veckan berättade SvD om klardrömmar - som innebär att man är medveten om att man drömmer – medan man drömmer. Vissa kan till och med styra innehållet. Nu ökar intresset för att lära sig skapa sina egna drömvärldar. Själv får jag rysningar varje gång jag hör Martin Luther Kings - I Have A Dream tal.

Drömmar, att ha drömmar, att våga drömma är en viktig del av våra liv och ett viktigt verktyg för att kunna utveckla oss själva och vår värld. Drömmar och sagor låter oss stå i kontakt med vår barndom så som kvalitetsunderhållningen "Once Upon a Time" illustrerar. Drömmarna och drömvärlden erbjuder en koppling mellan våra andliga liv och den materiella värld vi lever i, nästan som i animistisk tro. Världen blir inte längre död och kall utan varm och besjälad. Vi kan tillåta oss blicka framåt och fantisera om hur världen skulle kunna vara. Vi fokuserar på målet drömmen istället för mardrömmen som jagar oss, som i Lennons Imagine.

Tar vi sagor och drömmar till oss skulle den materiella världen kunna kännas besjälad utan att vi hemfaller till metafysik och religiösa vanföreställningar, se I Dagdrömmarnas Trädgård och Dream come true. Sagor kan vi alla uppskatta utan att vara religiösa - de ger ett intrinsiskt underhållnings-mervärde förenligt med vår moderna världsbild (till skillnad från religionerna), se Universum, Ny världsbild? och Världsbilden.

Det går till och med att bygga en hel världsbild och religion på drömmar - som australiska urinnevånarnas Dreamtime. Kanske är dags att titta noggrannare på drömtiden och avprogrammera de metafysiska elementen pss som gjorts inom mindfulness? Vi kanske är mogna, för första gången i historien, för en drömtid - en tid när vi frigjort drömmandet från metafysikens bojor?

25/4-13 Drömmarna har hjälpt mig många gånger SvD

Bild från välproducerade TV-serien Once Upon a Time

måndag 22 april 2013

Mars-astronauter söks!

Mars-One planerar att ta mänskligheten till Mars år 2023 för att etablera grunden till en permanent bosättning där vi kommer att blomstra, lära och växa. Innan den första besättningen anländer ska Mars One ha etablerat en beboelig, hållbar bosättning utformad för att ta emot nya astronauter vartannat år. För att lyckas med detta har Mars One utvecklat en detaljerad och realistisk plan baserad helt och hållet på redan existerande teknologier. Planen är både ekonomiskt och logistiskt genomförbar och igångsatt genom aggregering av utrustning från idag tillgängliga leverantörer och experter inom rymdutforskning. Se tidigare Mars-OneVarför inte Mars och DN

Idag annonserar Mars-One att de "inbjuder dig att medverka till den här resan genom att dela med dig av vår vision till dina vänner, att stödja vår insats – och kanske bli vår nästa Mars-astronaut”.  D.v.s. processen att nominera de första Mars astronauter börjar idag. Se vidare Mars-One Selection and Preparation of the Astronauts, Presskonferns idag kan ses på YouTube

26/4-13 Djur i omloppsbana kring jorden SR
8/5-13   78 000 redo att kolonisera Mars DN
13/5-13 Svenskar i topp bland Marsaspiranter NyTeknik

fredag 12 april 2013

Olika rymdsatsningar

I dagarna har Putin annonserat storsatsning på rymden. Bland annat med bemannade färder till månen och en ny rymdbas, Vostotjnij kosmodrom (Östra rymdhamnen), i Amurregionen (i närheten av kinesiska gränsen Norr om Vladivostok). Den nya basen byggs för att avveckla Bajkonur som efter Sovjetunionens sönderfall ligger i Kazakstan Se SvD och Skanskan. Satsningen förefaller göras i samma gamla goda andan som apolloprogrammet - nationell prestige gör sig gällande. Eller så ska den ses i perspektiv av ryska upprustningen.

Samtidigt sker en annan satsning i USA där man gör sig redo för rymdturism med många privata aktörer som tävlar om att komma först och bli bäst. I SVT rapporteras om delstaten New Mexico där det som bäst pågår förberedelserna för en rymdturism som kanske kan starta redan om något år. I nästa vecka kommer Orbital göra den andra kommersiella uppskjutningen till omloppsbana med raketen: Antares. Nummer två efter förra årets Falcon från Spacex.

Man kan fråga sig vilka motiv som är mest bärkraftiga?

Se även Turist först till Mars?,  Gruvdrift närma sig och Astrobloggen

Putin storsatser på rymden, bild från DN

onsdag 10 april 2013

Jo, feminism är farligt...

...för den rysk-ortodoxa kyrkan.
Massmedia rapporterar om att patriarken Kirill, ledaren för den mäktiga ryska ortodoxa kyrkan, varnar kvinnor i Ryssland för feminismen som han menar kan skapa en illusion av frihet "när kvinnorna istället borde rikta sitt fokus mot barn och man". Kirill har även tidigare, tillsammans med Putin, kritiserat punkgruppen Pussy Riot.

"Männen riktar sin blick utåt, han ska arbeta, tjäna pengar. Detta medan kvinnor alltid är fokuserade mot sina barn, sitt hem. Om denna för en kvinna mycket viktiga roll förstörs, då förstörs som en konsekvens av detta allt annat – familjen, och om du så vill, hemlandet". Se SvD och SR.

Kirill illustrerar genom sina uttalande varför det gamla religionerna med sina bronsåldersvärderingar är förlegade och inte längre passar i ett modernt samhälle, de måste städas ut till förmån för en nyktrare livsåskådning. Ska man skratta eller gråta? Visserligen funkar metafysiken och dess företrädare idag som underhållning men i detta fall med starkt tragikomiska inslag.

Ryska ortodoxa kyrkans patriark Kirill tillsammans med
Rysslands president Vladimir Putin, bild från DN

måndag 8 april 2013

Gruvdrift närma sig

Tidigare har det här på bloggen diskuterats att vi närmar oss gruvdrift på asteroider. I dagens SvD & DN och på CNN rapporteras att Amerikanska rymdstyrelsen Nasa "planerar att fånga en asteroid och placera den i omlopp runt månen. Syftet är att astronauter ska kunna resa dit, bland annat för att hitta sätt att rädda jorden från att krocka med en asteroid" och "I ett nötskal är Nasas plan att fånga en asteroid med en robotstyrd rymdfarkost och bogsera den tillbaka mot jorden där den sedan ska placeras i en stabil omloppsbana runt månen". Se även Asteroid Return Mission Study och President Obama vill fånga en asteroid i NyTeknik

Detta är visserligen mer av ett försöksprojekt i syfte att lära sig hantera mindre asteroider i rymden som del av ett statligt rymdprogram. Men det kommer också ge mycket värdefulla erfarenheter inför framtida gruvdrift i rymden, där rätt stora resurser flyter omkring i vår närmaste rymdgrannskap. Det kommer bli mycket spännande att följa detta projekt och se vart det tar vägen. Se även NedslagMars-smäll i oktober?ISON kommer, Privat Rymdfart, Astrobloggen och Turist först till Mars?