Leta i den här bloggen

onsdag 10 april 2013

Jo, feminism är farligt...

...för den rysk-ortodoxa kyrkan.
Massmedia rapporterar om att patriarken Kirill, ledaren för den mäktiga ryska ortodoxa kyrkan, varnar kvinnor i Ryssland för feminismen som han menar kan skapa en illusion av frihet "när kvinnorna istället borde rikta sitt fokus mot barn och man". Kirill har även tidigare, tillsammans med Putin, kritiserat punkgruppen Pussy Riot.

"Männen riktar sin blick utåt, han ska arbeta, tjäna pengar. Detta medan kvinnor alltid är fokuserade mot sina barn, sitt hem. Om denna för en kvinna mycket viktiga roll förstörs, då förstörs som en konsekvens av detta allt annat – familjen, och om du så vill, hemlandet". Se SvD och SR.

Kirill illustrerar genom sina uttalande varför det gamla religionerna med sina bronsåldersvärderingar är förlegade och inte längre passar i ett modernt samhälle, de måste städas ut till förmån för en nyktrare livsåskådning. Ska man skratta eller gråta? Visserligen funkar metafysiken och dess företrädare idag som underhållning men i detta fall med starkt tragikomiska inslag.

Ryska ortodoxa kyrkans patriark Kirill tillsammans med
Rysslands president Vladimir Putin, bild från DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar