Leta i den här bloggen

tisdag 24 november 2015

Livet är en gåva.

Den värdefullaste och viktigaste gåvan vi någonsin får. En gåva från våra föräldrar, från våra förfäder, från evolutionen, jorden och universum. 

Det bästa sättet att hantera den är att förvalta den väl och sedan lämna vidare till nästa generation. Vi måste vara ödmjuka inför denna värdefulla gåva. Attityden kanske ska vara något i stil med ”vi ärver inte livet av våra fäder, vi lånar det av våra barn”.

Förvaltandet begränsar sig inte bara till det egna livet eller den egna avkomman utan är en större uppgift som även rör våra medmänniskor, vår fortlevnad som art, livet på jorden och vår plats i evolutionen. En utveckling som kommer föra oss långt bortom vår egen fantasi. På samma sätt som de första människorna som lämnade Afrika aldrig skulle kunna föreställa sig utbredningen och utvecklingen av vår moderna civilisation.

Detta måste vara kärnan i en nykter ateistisk livsåskådning.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar