Leta i den här bloggen

söndag 29 januari 2012

Kulturtradition

I det moderna sekulariserade västerländska samhället har vi kommit långt i vår tolerans. Vi tillåter till exempel religionsfrihet (man får börja tro, byta tro eller sluta tro), yttrandefrihet och tryckfrihet, vi eftersträvar jämlikhet mm. På ett område har vi dock darrat på manschetten: kan vi fritt tillåta burka och niqab i skolan?

Nu har skolverket kommit med sitt förslag till riktlinjer som förefaller andas modern öppenhet och respekt för olika kulturtraditioner.
"Klädsel är något som normalt bestäms av individen själv. Utgångspunkten är att en 
skolhuvudman ska visa respekt för enskilda elevers val av klädsel och liknande, 
särskilt när det är fråga om religiöst betingade uttryck. Religionsfriheten, och därmed rätten att bära religiös klädsel, är skyddad genom regeringsformen, europakonventionen och diskrimineringslagen. 
Generella förbud mot heltäckande slöja utan att ta hänsyn till de specifika förutsättningarna för deltagandet är inte tillåtet. Det finns dock möjligheter att i ett enskilt fall förbjuda elever att bära heltäckande klädsel, vilket framgår av förarbetena till diskrimineringslagen."

I dagens DN går Jesús Alcalá till angrepp och menar att skolverket inte ska avgöra en så viktig fråga utan att den måste hänskjutas till riksdagen. Han argumenterar för att bruket av slöja är en sorts kvalificerad diskriminering. Han  hänvisar till europaråds-resolution och menar att stater i detta fall ”måste bekämpa religiöst betingade stereotyper av mannens och kvinnans roller” och att staterna inte får acceptera ”religionsfriheten eller kravet på respekt för kultur och tradition” som skäl till att pracka på bland annat underåriga flickor ”religiösa klädkoder”. I de flesta fall har väl flickorna själva valt att ha burka/niqab? Sen kan man fråga sig varför de väljer detta (och då hamnar man obönhörligen i träsket "den fria viljan"). Naturligtvis förekommer tvång i vissa fall men då ska vi inrikta oss på att hantera det istället, och då torde tvångsäktenskap och "heders relaterat våld" var ett betydligt större och viktigare problem. Vad gäller enskilda flickorna som tvingas bära huvuddyk, av sina föräldrar, så blir nog effekten på sikt den omvända: en ökad sekularisering. Har vi lärt oss något av tonåringar så är det att det i längden inte går att tvinga fram någon klädsel eller förbjuda någon främmande kulturtradition (t.ex. blir kulturtraditionen med tatueringar allt populärare trots att giftig och skadlig färg ofta används, ska man förbjuda något så är det naturligtvis den giftiga färgen men inte företeelsen som sådan).

I debatten glömmer man ofta bort att huvudduk, "huckle" för inte så  länge sedan var en del av vår egen kulturtradition. Ingen skulle väl drömma om att rycka duken får en folkdräkt, eller förbjuda den i skolan?


I en replik till Jesús Alcalá angrepp 2 feb pekar skolverkets jurist på att "bestämmelserna i diskrimineringslagen innebär att det inte är möjligt att ha generella förbud mot heltäckande slöja".

6 kommentarer:

 1. Hej!

  Kan du inte skilja mellan slöjor som täcker ansiktet och hucklen-slöjor som inte gör det visar det bara att folk som tagit doktorsexamen har svårare än andra för logik. Din undfallenhet för reaktionära värderingar för att de kläs i mångkulturretorik är komisk. Om än omedvetet. :-)

  Bengt

  SvaraRadera
 2. Tack för din synpunkt Bengt,
  Tror det finns många som håller med dig -därav debatten i detta till synes känsliga ämne.
  Och visst är det en skillnad på att täcka håret (vilket också är det vanligaste bland muslimska kvinnor i västvärden) och att täcka ansiktet. Klart jag ser skillnaden! Men frågan är om du ser likheten? Sen tror jag inte det handlar så mycket om vilken del av huvudet som täcks utan mer om irritation inför en främmande kultur och brist på tolerans (och det behöver man inte ha doktorerat för att konstatera men man kanske kanske blir lite lite mer vidsynt?).

  SvaraRadera
 3. Islam representerar exakt samma intolerans och judehat som Nazismen eftersom judar ofta beskrivs nedlåtande/föraktfullt i Koranan för ävetn om ordet "judar" inte används så är beskrivningrn av folket ändå så övertydlig att det inte råder någon tvekan om att det är just judar som avses, och i flera Hadithtexter har "Profeten" Mohammed tydligt sagt att muslimerna måste döda alla judar innan sista timmen kan komma, så Islams slöja är minst lika kränkande som Nazismens hakkors och inget barn ska behöva utsättas för vare sig slöjans eller hakkorsets hat och hot u der skoltid! Det finns dessutom inga rekommendationer inom Islam att ännu icke könsmogna barn bör bära det våldtäktsskydd som slöjan är avsedd att vara, och det är fel att tillåta barnets föräldrar att genom att bära slöja direkt anklaga klasskamraterna för att de riskerar våldta flickan ifall hon inte bar slöjan! Slöjan representerar även den totala motsatsen till den kunskap och det kritiska tänkande som skola ska lära ut, så att bära slöja under lektionstid är ett direkt hån mot läraren och allt som denne försöker lära ut, så slöjan ska definitivt inte tillåts bäras under skoltid!

  SvaraRadera
 4. Vad jag förstår, skall skolan vara icke konfessionell, därför slutar man att ha skolavslutningar i kyrkan eller tom förbjuda Lucia och annat religiöst. Hur kan man då tolerera religiösa symboler som burkor och niqab? Tror man inte att det kan finnas elever som känner sig hotade av dessa? Om religionen skall borta från skolorna, då skall det gälla alla religioner.

  SvaraRadera
 5. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 6. Tack TC och anonym för era inlägg,
  TC har en poäng: islam har bitvis problem med intolerans. Man behöver bara ge sig in i någon webbforum diskussion för att bli varse det. Men det motiverar väl inte att vi ska va intoleranta? Eller?

  Vad gäller anonym så har du naturligtvis rätt: det gäller att vara konsekvent. I den andan ska barn inte heller få bära kors på armband eller halsband, inta kläder med satansymboler el dyl (alla hårdrocks t-shirts ryker), inga buddistiska eller hinduistiska symboler, inga astrologi (det är också en gammal religion) symboler eller kläder som kan anses religiösa på något sätt. Det här bli svårt och digert arbete för lärarna att hålla reda på alltihop -särskilt som ungdomar tycker om att utmana. Enklast vore kanske att som i England införa skoluniform så att ingen känner sig missunnad?

  Ärligt -blir det inte lite fånigt om samhället ska bestämma vilka klädesplagg som är tillåtna och vilka som inte är tillåtna? Se gärna mitt blogginlägg idag.

  SvaraRadera