Leta i den här bloggen

fredag 13 januari 2012

Ny religion

Kopimism är nu, eller egentligen sedan strax före jul, registrerat som ny religion. Namnet kommer från copy.me och bland budskapen finns "All kunskap till alla"

Tillåter mig att kopiera deras axiom:


  • Kopiering av information är etiskt rätt.
  • Spridande av information är etiskt rätt.
  • Remixande är en heligare typ av kopiering än den perfekta, digitala kopieringen, då remixande är korskopiering av en mångfald av information.
  • Att kopiera eller remixa information som förmedlats av en annan person ses som en akt av respekt och ett starkt uttryck för acceptans och kopimistisk tro.
  • Internät är heliga.
  • Kod är lag.

Man frågar sig nu: råder det religionsfrihet i vårt land? I USA? I resten av världen?
Tydligen har man ansökt tidigare (2011) men då fått avslag enligt piratpartisten Christian Engström.

För att bli medlem måste man  "på något sätt kopiera kopimistsamfundets symbol med syftet att gå igenom inträdesriten"
Att registrera ett trossamfund i Sverige är i princip inte svårare än att registrera ett företag. Kraven från Kammarkollegiet är:
  • Trossamfundets ändamål är att ha en gemenskap för religiös verksamhet där det ingår att ordna gudstjänst. Med gudstjänst menas också exempelvis sammankomster för gemensam bön och meditation.
  • Trossamfundet ska ha stadgar där ändamålet framgår. Stadgarna ska också innehålla bestämmelser om hur beslut fattas inom samfundet.
  • Trossamfundet måste ha en styrelse eller motsvarande organ.
  • Trossamfundets namn måste särskilja samfundets verksamhet från andras. Namnet får inte heller strida mot exempelvis goda seder eller allmän ordning.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar