Leta i den här bloggen

onsdag 28 mars 2012

Alla är vi guds barn

Tillåter mig denna provokativa rubrik för att med kraft betona att vi alla tillhör en och samma art: homo sapiens. Vi alla som bor i Sverige är antingen invandrare eller härstammar från invandrare. Så sent som för 10 000 år sedan täcktes detta landa av en inlandsis som var flera kilometer tjock, jämför med dagens Grönland. Den senaste istiden, Weichsel, varade i över 100 000 år dvs. nästan jämförbart med moderna människans åldern. Vår historia har karakteriseras av folkvandringar och invandringar. Sveriges historia och förhistoria präglas av återkommande invandringsvågor som berikat och utvecklat vår kultur.

Nu i dagarna rapporteras att afrikanska och europeiska folkslag har blandats långt tidigare än vad vi trott, i stort sett sedan inlandsisen i Norden började smälta. DN rapporterar: "istidforskare vid Santiago de Compostela-universitetet i Spanien kunnat visa att mänskligt genetiskt material från de båda kontinenterna blandats så långt tillbaka som för 11.000 år sedan, eller ännu längre tillbaka, skriver amerikanska nättidskriften Popular Archaeology". Vidar konstateras att "mer än 35 procent av härstamningen i Europa från regionen söder om Sahara kan spåras så långt tillbaka som för 11.000 år sedan och fram till Romarrikets dagar" d.v.s afrikaner och européer har flyttat fram och tillbaka åtminstone sedan slutet på inlandsisen och starten av invandringen till Norden.

Detta borde kanske inte vara någon överraskning eftersom vi alla härstammar från Afrika och det snarare vore konstigt om vi inte haft något utbyte efter att de första människorna utvandrade för "120 000–100 000 år sedan, då en grupp människor via Egypten nådde Levanten. Denna population dog dock ut för cirka 90 000 år sedan. För 60 000-80 000 år sedan gjordes nästa försök att lämna Afrika. Via Eritrea lyckas en grupp ta sig över Röda havet till nuvarande Jemen" och vidare ut i världen.

Att ras används som ett argument för att ge sig på andra kulturer, som  Edward James Olmos alias "Amiral Adamo" så väl förklarade 2009 (se nedan), är dagsaktuellt. I DN kolumnen beskriver Maja Hagerman hur t.o.m.  massmördaren och terrotisten Breivik i sitt manifest verkar ha förstått att den strategi är "utnött". Han försöker förklä sin rasism i ordalag av "kulturkonservatism" men försäger sig när han talar om hur vi "i framtiden kommer att förädla den nordisk-germanska stammen".

Antisemtism är en lika svår och elakartad varböld på den mänskliga kulture som islamofobi. I DNs Nyhetskrönika konstaterar Dilsa Demirbag-Sten att antisemitismen tycks överleva det mesta. Tyvärr, även det dagsaktuellt i och med Mohammed Merah urskillningslösa dödande i Toulouse, se t.ex. SvDs ledare och med ett stort antal gripna islamister: DN och SvD.

Nyckeln till att utrota rasismen är kanske att förstå, acceptera och anamma det mångkulturella samhället. Se våra skillnader som berikande snarare än ett hot. Kunskap, öppenhet och utbyte måste vara vägen framåt. Vi får inte stänga in oss i en intolerant världsbild eller livsåskådning. För, som Dilsa avslutar, "i ekonomiska kristider stärks alla motsättningar, och de redan existerande fördomarna mot romer, judar och homosexuella får tillträde till de politiska rummen. Det är vår skyldighet att ständigt vara observanta på när rasism och homofobi visar sitt fula tryne och kraftfullt agera. Det gäller lika mycket det öppna hatet som de insinuanta antydningarna från personer som annars verkar vara kloka och sansade".

3/4-12: Känslig fråga: Reepalus har uttalt sig felaktigt - var otydlig i sitt avstånd från antisemitism.

Edward James Olmos, med auktoritet som Amiral Adamo 
på Battlestar Galactica, slår i FN fast att det inte finns 
någon ras, utöver den mänskliga rasen (so say we all).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar