Leta i den här bloggen

fredag 2 mars 2012

Kumulativ kultur

Vad gör oss människor så framgångsrika som art? Det finns många svar. Idag kom ett till inlägg i debatten: "barn utklassar andra apor i kunskapsöverföring".

Bakgrunden är att mänsklighetens avancerad teknik och enorma samhällsbyggen inte kan skapas av en enskild generation. Den mänskliga kulturen är en förutsättning för kunskapsöverföring mellan generationer. Vår anmärkningsvärda ekologiska och demografiska framgång har till stor del tillskrivits vår förmåga till kumulativ kultur. Men de sociala och kognitiva funktioner som har möjligtgjort kumulativa kulturen är fortfarande oklara

I den vetenskapliga tidskriften Science rapporteras idag en undersökning av förmåga att överföra kunskap. Människor jämförs med schimpanser och kapuchinapor. Studien rapporteras i artikeln "Identification of the Social and Cognitive Processes Underlying Human Cumulative Culture". Forskarna söker förklara vår mänskliga förmåga till kumulativ kultur dvs. kunskap och teknik ackumulera över tid. I en jämförande studie av sekventiell problemlösning får grupper av capuchin apor, schimpanser , och barn lösa en experimentell pussel-låda i tre steg för att komma åt godis och leksaker . Barns framgång , men inte schimpanser eller kapuchinapor, var starkt förknippad med ett paket sociala beteenden , bland annat undervisning med verbal instruktion , imitation och ren hjälp. D etta framgångsrika beteende observerades endast hos barnen och sammanföll med deras framgångsrika lösninga av pussel-lådornas utmaningar.

Barnen var inte bara mer framgångsrika i att komma till högsta nivån utan gjorde det även mycket snabbare än schimpanser och kapuchinapor. Det intressanta var att barnen på egen hand inte var mycket bättre än aporna men tillsammans, genom social interaktion, var de överlägsna.
Mänskliga överlägsenheten tycks ha att göra med en avancerad social "copy-n-paste" växelverkan. Vi hjälper, undervisar och imiterar varandra.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar