Leta i den här bloggen

onsdag 14 mars 2012

Majoritetsförtryck

Majoritetsförtryck "är ett begrepp som betecknar ett tillstånd då en majoritet förtrycker en eller flera minoriteter". Det är relativt lätt för ett demokratiskt samhälle att hänge sig åt majoritetsförtryck, medaljens baksida. Majoritetsförtryck är inte detsamma som demokrati, se Mårtenssons diskussion. Det blir majoritetsförtyck först när majoritetens vilja (beslut) drabbar enskilda, kan ses som en tendens till likriktning, dvs. den demokratiska strävan har gått för långt/gått fel. Ofta är religion eller stark ideologisk övertygelse en drivkraft. Gränsdragningen kan vara svår. En ateistisk moral, baserad på någon moralprincip, måste kunna ge skydd även mot majoritetsförtryck.

Det finns rikligt med exempel på majoritetsförtryck ute i världen men även här hemma i demokratiska Sverige. Nu senast hade vi ett exempel med kravet på kastrering vid könsbyte, se SvD. Ett litet parti med religiösa värderingar kunde få en majoritet tillsammans med sina allierade för att bevara den föråldrade lagstiftningen. Ett annat exempel är den tidigare bristen på könsneutrala äktenskap, nu historia.

Ett aktuellt exempel där det politiska dödläget nu hävts är det rådande förbudet mot anonym insemination som tvingat svenska kvinnor att åka till Danmark (se även Maria Abrahamsson blogg).

Nästa stora diskussion kommer att gälla surrogatmödrar. Idag är det i praktiken förbjudet, det finns inte någon lagstiftning som stöder surrogatmödraskap i Sverige. Enligt svensk lag är det kvinnan som föder barnet som är modern. Det finns inga undantag för par som inte kan få barn på annat sätt, de får åka utomlands och "besvikelse". Se vidare Surrogat.nu, SVT argument, SR: ska utredas, GP kvinnor inte maskiner,  

Betraktar man fenomenet utifrån majoritetsförtryck så är det nästan en perfekt kandidat för fortsatt svenskt förbud: det berör en liten grupp och har starka moraliska kopplingar: "det är inte normalt". Det intressanta i sammanhanget är att påhejarna (för fortsatt förbud) tycks komma från två riktningar: vänsterkants-sympatisörer med starka ideologiska argument i ohelig allians med religiöst inspirerade debattörer, kort och gott: KD och V på samma sida mot surrogatmammor. Båda representerar i sin tur minoriteter som ofta anser sig "överkörda" av majoriteten.


Bild från arbetarbladet.

2 kommentarer:

  1. Surrogatmammor löser ett verkligt problem. Däremot löser i de flesta fall inte insemination av ensamma kvinnor ett verkligt problem, det är däremot troligt att detta skapa fler problem än det löser.
    Surrogatmammor kan exempelvis hjälpa kvinnor som inte själva kan bära sitt barn att bli mammor. Singelmän kan få bli pappor. Slutligen måste jag även nämna de som jag tror kommer att driva igenom rätten till surrogatmammor - kvinnor som inte vill ha avbrott i sitt yrkesliv. I de två första fallen jag nämnt behövs surrogatmammor. Det finns ingen annan lösning på dessa problem idag. Därför tycker jag att samhället skall skapa rutiner för surrogatmammor och snarast börja rekryteringen av lämpliga kvinnor.

    SvaraRadera
  2. Tack för din synpunkt. Jag håller med dig om surrogatmammor men kan inte hålla med om insemination.
    Har själv en bekant som försökt träffa man för att bilda familj i över 15 år utan framgång. Innan det blev för sen beslöt hon sig för att åka till Danmark för att "lösa problemet". Varför ska samhället förvägra henne insemination? Jag tycker det förefaller vara majoritetsförtryck.

    SvaraRadera