Leta i den här bloggen

måndag 19 mars 2012

Tusenårig tradition

I sökandet efter en nykter ateistisk livsåskådning går det inte att blunda för att de idag stora religionerna bygger på tusenåriga eller längre traditioner. Det vore förmätet att tro att all den mänsklig visdom som de samlats genom århundradena kan viftas undan. Då hamnar man lätt i någon naiv enkelspårig tro som bygger på strikt tillämpning av ett antal axiom (utan nån större mängd livsvisdom som t.ex. kommunismen). En tro som även är känslig för dagspolitik, modenyck och världshändelser. Knappast en livsåskådning som kan hålla ett helt liv. Risken är stor att det bara blir en utflykt i Esaias Tegnér fotspår:

    Väl formar den starke med svärdet sin värld,
    Väl flyga som örnar hans rykten;
    Men någon gång brytes det vandrande svärd
    Och örnarna fällas i flykten.
    Vad våldet må skapa är vanskligt och kort,
    Det dör som en stormvind i öknen bort.


Även om religionernas hus är byggt på lös grund så har de mycket värdefullt gods av människohand som måste tillvaratas i en modern livsåskådning. Husen, inredningen och lösöret är byggt och sammanställt av material som släpats dit av många generationer duktiga inneboende, förvaltar och hantverkare av olika slag under stort flit och ansträngning. De samlar visdom från olika epoker och olika delar av världen. Idag berättar dagstidningarna (DN och SvD) om Vatikanen som öppnar ännu en sektion av sitt stora hemliga arkiv, totalt 85 000 hyllmeter publikationer från 800-talet och fram till idag! Intelligenta reflekterande människor har verkat i alla tider, ta t.ex. en av vår tids välsignelser: antibiotika - förefaller ha använts redan för 2000 år sedan i Nubien. Eller vår skandinaviska visdom och flit som ibland tillskrivs Martin Luthers läror: viktiga inslag fanns nedtecknade redan i Havamal, se Andreas Creutz välskrivna "skiss" om "Kristendom och fornnordisk mytologi". Samfundet för Forn Sed söker återväcka och intressera för vår gamla skandinaviska förkristna tro. Betydelsen av de keltiska inslagen för Europeisk kultur tycks ha underskattas: mycket på grund av att deras forna fiender Romarna skrev historian. Ett värv som sedan övertogs av den katolska kyrkan. Det finns även organisationer som vill återupprätta keltiska värden.
 

3 kommentarer:

 1. Och ingen ateist vill väl vifta undan visdom... Sen tror jag att vatikanens dammiga arkiv till största del utgörs av politik och grumlig mytologi.

  SvaraRadera
 2. Inkvisationen innebar ca 4000 människors död under 200 år, att jämföra med att fler dödades i England & Frankrike årligen under perioden ifråga och det då utan rättegång.

  Faktum är att 80% av retoriken angående invisationen är rena påhitt som härstammar från att tyska protestanter som precis uppfunnit tryckpressen delade ut pamfletter med allehanda påhitt för att svartmåla sin religiösa "motståndare" och bearbeta opinionen.

  Inkvisationen la grunden för det moderna rättsväsendet, alla hade rätt till rättegång med försvarare, man förde logg över samtliga ärenden vilken också har gjort arbetet för historiker rätt tacksamt på senare år när man fått en bättre överblick över dessa. Och bilden som börjat framträda är diamentralt annorlunda än den som de tyska pamfletterna en gång etablerade..

  I regel tillämpades strikta regler för bestraffningar om dessa ens ansågs nödvändiga, i fall som bedömdes mer allvarliga tillämpades max 15 min lättare form av tortyr på händerna. Något som inte fick upprepas mer än 3 ggr i de fall som bedömdes som svårast.

  Häxjakt var en protestantisk företeelse och kom snabbt att avfärdas som en folktro av ondo, inte för att det nu inte finns kvinnor då som nu som anser sig vara häxor, avskyr allt vad kristet heter och söker kontakta "andar" etc. Harry Potters forum är fulla av anhängare som anser sig eftertträda denna "ädla" tradition..

  Efter en period började katolska kyrkan oavsett detta iaf ställa de som anklagade kvinnor för dylikt inför rätta. Detta medan den brutala lutherska kyrkan som lämnat det katolska mördade tusentals kvinnor a la medel helgar "mål".

  Anakronismerna & felaktigheterna när man behandlar katolska kyrkan, inkvisationen m.m. är slående med påståenden om 100 000 dödade som än idag reproduceras, "vidriga tortyrkammare" där man höll kvinnor fångna i dagar osv.. Inget som moderna historiker ger stöd för, tvärtom.

  Även om vi så fördömer tortyr i alla dess former idag bör man kanske också komma ihåg att samhället i övrigt på denna tid & dessförinnan, inte minst det hedniska, tillämpade långt grövre former av tortyr, då också inte sällan våldtäkter, kastade äldre ned för stup osv. Handikappade ska vi inte tala om.

  För att inte nämna hur kungar ofta avrättade människor på blotta misstanken.. Katolska kyrkan lanserade bokstavligt talat det etiska tänkandet och människorättsprincipen i Europa, såväl det moderna jordbruket och universitetsväsendet som la grunden för att Europa blomstrade.

  Man ska inte heller glömma att kyrkan på denna tid var förenad med politiken, kort sagt ansågs konspiration mot kyrkan som likvärdigt med landsförräderi. Då det då som nu florerade många "jakobinskt tänkande" sällskap som just konspirerade mot kyrkan är det kanske inte helt så obegripligt att kyrkan tog allvarligt på saken. Senare kom jakobinerna att driva genom franska revolutionen och avrättade då tusentals systrar, munkar och präster.. Idag för frimurare, Skull & Bones och tusentals andra sällskap vidare dessa halvsanningar & lögner.. De behöver en stor fiende för att medlemmarna inte ska börja förstå vilken fruktansvärd bakgård av lik och övergrepp de själva besitter..

  Och än idag håller de ett starkt grepp om etablerad massmedia och fortsätter att porträttera kyrkan som roten till den ondska de till stor del själva är ansvariga för.

  SvaraRadera
 3. ”Faktum är att 80% av retoriken angående invisationen är rena påhitt som härstammar från att tyska protestanter”

  Nja, faktum är kanske snarare att ditt uttalande är ett påhitt. Varifrån kommer siffran 80%?

  ”Inkvisationen la grunden för det moderna rättsväsendet”

  Jasså? Med tanke på det gamla testamentets djuriska moraluppfattning är det märkligt medeltidens kyrkoregimer förstått sig på något annat än barbarism. Men redan det romerska imperiet hade ett rättsväsende som än idag imspierar moderna stater; Sydafrika och San Marino har juridiska system som är baserade på gamla Ius Commune, till exempel. Romarikets rättsväsende var alltså den grund på vilken medeltidens rättväsense byggdes. Pepo & Irnerius lärde ut antika lagsystem i Bologna på 1200-talet.

  Det moderna rättsväsendet kan inte ha sin grund i att man ska bli bränd på bål om man inte tror på bibelns tomtar och troll.

  De tidigaste exemplet på samhällen där mänskliga rättigheter erkänns fanns i Babylonien, iom Hammurabis lagar. En del lyfter fram Indiens härskare Ashoka (304-232 fKr), vars lagsystem förutom mänskliga rättigheter lyfte fram djurens rättigheter (sportjakt och brännmärkning var förbjudna).

  Det moderna universitetsväsendet är inte en medeltida katolsk kyrkoprodukt, det har sitt evolutionära ursprung där. De medeltida universiteten för konst, teologi och medicin växte fram från katedralskolorna – vilka var institutioner för religiös indoktrinering. Katedral- och klosterskolorna var i sin tur en övertagning av antikens utbildningsarv. Och inte heller genom de tidiga universiteten var kyrkofolket pionjärer inom området; Gundishapurakademin, Sasanidernas intellektuella centrum, var en motsvarighet under senantiken där medicin, filosofi, teologi och naturvetenskap med zoroastriska, persiska, grekiska och indiska anor lärdes ut. Det är intressant att hedniska lärda, som utvisats från Aten av den kristne kejsaren Justinianus år 529 letade sig dit för att bedriva forskning inom medicin astronomi och matematik.

  SvaraRadera