Leta i den här bloggen

onsdag 21 mars 2012

Djävlar i min själ

SvD har rubriceras frågan "Varför är det bra att träna?" - svaret kommer snabbt: träning sätter fart på nybildningen av celler i hjärnan vilket innebär att motion bl.a. kan vara en bra behandlingsmetod för lindrig och måttlig depression.

Kropp och själ hänger som bekant samman. Mår kroppen bra så ökar man möjligheten för psyket, eller själen, att må bra (DN & SvD). Själen är, som tidigare diskuterat, ett resultat av helheten när hjärnans över 100 miljarder nervceller samverkar, m.a.o. "ett uttryck för processer i nervsystemet". Träning har visat sig ha en mängd positiva konsekvenser för kroppens celler, immunförsvar och ända ned på DNA-nivå (SvD och SVT). Att hjärnans processer kan fungera bättre i en hälsosam och vältränad kropp kanske inte är så konstigt.

Träning och fysisk hälsa är ett sätt att förbättra livskvaliteten, inte bara för att mota Olle i grinden vad gäller depressioner utan även för att må bra, ha marginaler om sjukdom drabbar, bromsa åldrandet (SvD och AB) och känna livsglädje: mens sana in corpore sano – "En sund själ i en sund kropp". Åtta av tio som löptränar minst en gång i månaden anger att det viktigaste skälet är ”för att må bra” (Norran). Det finns så mycket  mer (än vad som får plats i denna korta blogg) som talar för träning och att motioner livet igenom. Vad är motsatsen: ohälsa, sjukdom, åldrande och för tidig död.

Det förefaller nödvändigt för en sund ateistisk livsåskådning att omfamna fysisk träning och motion på en hälsosam nivå. Vad gäller lathet, slöhet och svårighet att komma igång med fysisk aktivitet: Kapa gajet - här ska ni, djävlar i min själ, se på en gosse som kan!

Ur Strindbergs Giftas:
"Den lille gick fram till fönstret och sökte lösa upp det sammandragna snöret. Under andlös tystnad avvaktade församlingen resultatet, då en stor pojke i sjömanskläder, vilken nyss kommit hem från Spanien med briggen Carl Johan, förlorade tålamodet:
- Här ska ni, djävlar i min själ, se på en gosse som kan, sade han och i en blink hade han kastat av sig i skjortärmarna, äntrat fönsterbrädan, dragit upp sin kniv och skurit av snöret.
- Kapa gajet bara! hann han säga innan prästen fick tid att uppge ett nytt anskri såsom en hysterisk kvinnas och därmed bokstavligen skrämde ner sjömannen, vilken bedyrade, att 'fallet hade skäggat sig' och att ingenting annat var att göra än att 'kapa'."

2/5-12 Promenera dig till en bättre hälsa DN.
5/5-12 Livsfarligt att sitta för mycket DN, SvD och SR.


Bild från MåBra

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar