Leta i den här bloggen

måndag 20 februari 2012

Odlat kött

Mänskliga rasen dominerar jorden på ett sätt som aldrig tidigare skådats. Detta leder naturligtvis till en hård miljöbelastning. En av de problem som länge oroat debattörer, forskare och allmänhet är den stora belastning från kött konsumtionen. Lägg till den moraliska debatt som förs om oetisk djurhållning och djurplågeri.

I dagarna har det kommit nya rön: forskare från Maastricht har lyckats odla små bitar av muskelceller från kor. Tanken är att man till hösten ska lyckats odla så mycket kött att det kan bli en hamburgare: laboratorieburgaren. Idén som inte är ny kallas också In vitro meat.
Denna teknik känns mer moraliskt acceptabel än tidigare inlägg i debatten: som i tidningen wired  där André Ford nyligen förslog "huvudlösa" kycklingar, i syfte att väcka debatt. Hans idé gick ut på att öka produktionen av kött (höns) utan att plåga djuren genom att operera bort cerebrala cortex och koppla in näringstillförsel. Motsvarande tankegångar har tidigare (för sex år sedan), tillsammans med kritik mot köttindustrin, presenteras i välgjorda "The Meatrix". Båda tycks ha ärvt tankegods från Douglas Adams epokgörande åttiotals-roman The Hitchhiker's Guide to the Galaxy där han introducerar ett djur som avlats så att dess högsta önskan är att serveras. Tanke-experimentet utmanar våra koncept om moral. Spontant känns det dock moraliskt motsägelsefullt att avla fram djur vars högsta önskan är att avlida (offra sig för andra) -nästan som en arrangerad självmords-protest .

Kanske har vi kommit ett steg närmare den lösning som presenteras i den gamla SF-filmen Soylent Green: en dystopi där stor del av befolkningen överlever genom att äta en näringsberikade gröna kakor som sägs vara baserade på plankton från havet (men visar sig vara baserat på något annat...)? Det finns redan ett stort intresse att odla alger i saltvatten för att hitta en hållbar ersättning till fossila bränslen som inte konkurrerar med matproduktion (land eller sötvatten). Kanske kan denna teknik i förlängningen även hjälpa till med livsmedelsförsörjningen? Annan intressant forskning inom detta område går ut ta fram rovfiskar som istället kan leva på vegetariskt foder "laxar blir vegetarianer".

Även bland aktivister går åsikterna om odlade köttet isär: Djurens Rätt är som organisation tveksam. Det lär dröja, även om första labburgaren kommer till hösten, innan vi har "in vitro meat" på våra bord, om någonsin. Det är fullt möjligt att miljövänligare och resurssnålare metoder baserat på genteknik, alg-odlingar, växtförädling eller dylikt istället ger en mer hållbar lösning. Och även om forskarna är framgånsrika lär debatten om huruvida det är rätt att äta kött eller inte gå vidare. En stor del av försörjningen och en del andra problem skulle kanske kunna lösas med ändrade attityder?

Diskussionen fortsätter idag (söndag 26 feb) i DN med en artikel "Konstgjort kött ska rädda världen"  där i ena andetaget 'odlat kött' kan "tillverka köttet mer effektivt än korna gör".  I andra andetaget konstateras att "idén om odlat kött kan vara överspelad": världsledande amerikanske biokemisten Patrick Brown "hävdar att han redan har tagit fram växtbaserade produkter som kan ersätta både kött och ost".
4 kommentarer:

 1. Vi har ju faktiskt till viss del redan avlat fram djur för att bli slaktade. Det är det som domesticeringen syftar till - dock inte till att de skall VILJA det. Det som saknas i nästa alla resonemang är att det behövs Biomassa för alla de där lösningarna och att det är just om Biomassan som framtidens resurskriser kommer handla.

  SvaraRadera
 2. Tack för påpekandet Gunnar,
  Jo, det är det där med viljan som gör det till ett intressant tankeexperiment för moral-filosofer... Jag tror att moral kring dagens industriella köttproduktion är ett problem i sig -dels vill vi undvika djurplågeri dels kan "dålig" moral ge skadliga följder även för oss (jämför debatten om galna kosjukan i England vs Sverige för några år sedan.
  Håller med dig om vikten av resonemang kring biomassa. Men jag hade faktiskt några länkar som adresserade det problemet: alger i saltvattentankar (tänk dig stora bassänger i öken som ändå inte används till något annat) löser delvis det problemet: dels indirekt genom att ge bioenergi (så åkrar som idag används till det kan användas till matproduktion istället) och på sikt kanske också genom att ge oss ätliga alger (eller biomassa som kan raffineras till mat... a lá "Soylent green"). En hel del går också att vinna med resurssnålare metoder och ändrade attityder.

  SvaraRadera
 3. Thorleif Wallqvist24 februari 2012 18:14

  Jag ser det som att vi har tre orsaker till ökad efterfrågan på mat:

  - Ökat ekonomiskt välstånd för allt fler har inneburit större
  efterfrågan på kött, men även på mjölk och ägg, mer spann-
  målskrävande produkter.

  - Vi blir 219 000 fler människor per dag! Vi passerade nyss
  7 milliarder. Den största delen av denna ökning sker i
  länder där odlingsmark är sällsynt, jordar eroderar och
  bevattningskällor sinar.

  - Lägg härtill kraftiga investeringar för tillverkning av
  etanol från spannmål.

  På längre sikt blir det allt svårare att öka produktionen, då mycket baserats på överuttag av vatten.
  Det kan inte fortsätta och kommer att resultera i krympande skördar. Skulle vi om femtio år vara femtio procent fler, dvs. 10,5 milliarder människor, lär vattentillgången vara en begränsande faktor.
  Vi behöver snabba på förändringen till mindre familjer. Det finns 215 miljoner kvinnor i världen, som vill planera, men som
  saknar tillgång till familjerådgivning. Tillsammans med sina familjer utgör de över en miljard av världens fattigaste.

  Fortsätter det sågar vi av den gren vi sitter på, så varför inte ta krafttag vad gäller utbildningsnivån av människor, speciellt hos flickor/kvinnor i utvecklingsländerna. Det är ett oomtvistligt faktum att med högre utbildning och levnadsstandard nativiteten sjunker. Samtidigt bör vi se till att äta mindre av de resurskrävande produkterna och ersätta med mer av produkter som finns längre ner i näringspyramiden.

  SvaraRadera
 4. Tack för din kommentar Thorleif,
  Jo, det behövs nya lösningar. Jag antar att jag är en dålig pedagog och att du missade mitt svar på Gunnars kommentar ovan. Det jag försöker säga i slutet på min blogg är: algodling i saltvattentankar i stora bassänger i öken öppnar för en lösning av problemet. Kolla också va Gunnar Littmarck skriver.
  I övrigt håller jag helt med dig om behovet av krafttag vad gäller utbildning och då särskilt kvinnor i utvecklingsländer!
  :-)

  SvaraRadera