Leta i den här bloggen

onsdag 29 februari 2012

Etikett II

Hur benämner jag den nyktra syn på tillvaron som jag söker i denna blogg?
Efter att ha sovit på saken med beaktande av gårdagens fundering har jag bestämt mig. Den minst missvisande benämningen är "livsåskådning". Den främsta anledningen är att "världsåskådning" för mig till störta delen betecknar frågor som besvaras av vetenskapen (och besvaras i en utsträckning och med en framgång ingen historisk religion tidigare skådat!). Vad gäller trosuppfattning eller trosföreställning så har orden en negativ klang (och på svenska t.o.m. löjlig klang, särskilt då särskrivningen "tros föreställning"). Det stora problemet är att en ateistisk livsåskådning helst ska innehålla så lite tro och så få trosföreställningar som möjligt. På sama sätt som "lik i garderoben" ska redovisas öppet och helst ska ingen metafysik förekomma. Det känns som om trosföresällningarna riskerar att dra ned hela livsåskådningen i havet av vidskepelse.

Exempel på artiklar om "livsåskådning" som alla känns intressanta och relevanta för den diskussion som förs här på Xenosidian:
Fler fall av mässling i Järna: trosföreställningar om alternativ medicin tycks öka spridning av sjukdomar.
Skapelsens kvalitet kan förklaras med att den är en piratkopia: humoristiskt inlägg i debatten om fildelning och den nya "religionen" kopism.
Dags att öppna kyrkorna: på ledarplats argumenteras för att man även ska släppa in andra än rent kristna ceremonier i kyrkan, som t.ex. borglig vigsel.
Kyrkan måste sluta fred med religionskritikerna: debatt inlägg om att kyrkan och den sekulära humanismen måste gräva ned stridsyxorna och börja samverka.
Risk med Skatteverkets smala tolkning: ny lagstiftning innebär risk att gåvor nu styrs alltmer till de av myndigheten godkända ändamålen.
Onda gastar har blivit goda andar: inom vidskepelsen har folktroväsen ”förgulligats”, enligt folklivsforskaren Ebbe Schön.
Dagdrömmar: om dagdrömmar som vi omger oss med (jämför).
Äldres livskvalitet undersöks i ny forskning: vetenskaplig studie kring upplevda meningen i livet.

Den huvudsakliga metoden hittills har varit att följa, analysera, kommentera och reflektera över nyhetsflödet vad gäller livsåskådningsfrågor. Den inslagna vägen ger både inspiration och relevans i strävan att formulera en ateistisk livsåskådning. I viss mån kan även en del av den ateistiska livsåskådningen på ett tidigt stadium "prövas" i samtida frågeställningar.

Från Lunkens blogg 27 Mars 2007

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar