Leta i den här bloggen

torsdag 2 februari 2012

Out of Africa

Alla idag nu levande människor härstammar från Afrika. Alla utanför människor utanför Afrika härstammar från en liten grupp som lämnade via Eritrea över röda havet till Jemen för ungefär 70 000 år sedan. De har även en liten inblandning, några procent, av gener från Neandertalmänniska, i Sverige runt 4%.

Nu visar sig även en stor del av jordens fågelarter härstamma från Afrika, enligt ny studie från evolutionsbiologen Per Ericson vid Riksmuseet i Stockholm, publicerad i Journal of Biogeography. Fågelarters urhem har rekonstruerats från genetiska data. Orsakerna till detta är inte helt klara men man kan spekulera i att det har att göra med hur massutdöenden har slagit. Per själv tror att det bott något annat på de övriga kontinenterna som sedan dött ut. En kandidat som nämns är "enantiornithiderna, 'motsatsfåglarna', en arkaisk grupp fåglar som var dominerande under krittiden". 

Det fascinerande är att vi idag genom att studera gener hos nu levande fåglar kan dra slutsatser om var de utvecklats och ungefär när. I varje levande cell finns genetisk kod som kan ge information om historia och geografisk utveckling! Detta är i sig mer fantastiskt än många av de historier som återfinns i 'gamla' böcker som Tusen och en natt, Gamla testamentet, Veda skrifterna, Iliaden och Odyssén eller Eddan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar