Leta i den här bloggen

fredag 3 februari 2012

Svenskt Slöjförbud?

I Sverige rasar debatten om hur kvinnor ska få vara klädda. Särskilt intensiv är diskussionen om tillåten och otillåten klädsel i skolans lokaler. Detta är dock ingen ny fråga. Den har debatteras i alla tider. Det är ju regel och god moral i detta land att kvinnan skall skyla sin kropp så att hon inte inleder mannen i frestelse (djävulens påhitt). På klassisk tid i Grekland var naket något naturligt, bland annat tävlade man nakna under de olympiska spelen, vilket skulle vara svårt att genomföra med dagens moral. När jag var liten grabb på 70-talet hade landet just genomgått en liberalisering och det var relativt vanligt att tjejer badade toppless. Idag är det till och med en stridsfråga huruvida kvinnor får bada toppless på offentliga bad, där aktionsgruppen Bara Bröst försöker hävda kvinnans rättigheter. En sann vän av ordningen frågar sig nu: hur är det? Finns det något stöd i de gamla böckerna?

I bibeln finns ingen rättelinje vad gäller kvinnors bröst. Däremot framgår tydligt att männen i kyrkan ska skyla sin blygd (Andra Mosebok (Exodus), 28 Kapitlet, 42 versen) i varje fall om de ska va präster, vilket man får anta även gälla kvinnorna. Varför man kanske kan argumentera för att nakna män eller kvinnor på olympiad torde vara förkastligt medan toppless tjejer på kommunala badhus acceptabelt.

Dagens svenska debatt huruvida nikab/burka ska vara tillåtet eller inte i skolan faller tillbaka på denna fråga. Den Koran-vers som berör ämnet anses vara omstridd i sin tolkning och att det är den fundamentalistiska tolkningen av den som leder till slöjans motiverande. Den omstridda versen Koranen 24:30-31 lyder:
"Säg till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet; det leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör. Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mer av sina behag än vad som anständigtvis kan var synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen..." 

Det  i sammanhanget mest intressant är användandet av substantivet khimâr som har översatts som slöja. I Muhammed Knut Bernström tolking av Koranen diskuterar han detta i en fotnot till versen "Substantivet khimâr (plur. khumur) betecknar slöjan (el. huvudduken) som de arabiska kvinnorna före och efter islams inträde i historien hade för vana att fästa över håret. Enligt flertalet klassiska kommentatorer bars denna slöja mer eller mindre som prydnad, löst hängande ned på ryggen och eftersom kvinnodräkten enligt det då rådande modet omfattade ett framtill djupt urringat liv, lämnades bysten delvis bar. Kvinnorna uppmanas här därför att dölja den med hjälp av en khimâr." (Bernström, Muhammed Knut, Koranens Budskap, Proprius Sthlm 1998 s511)

Det är alltså en gammal debatt som åtminstone sträcker sig tillbaka till tiden då Koranen nedtecknades (600-talet efter vår tidräkning) och man i mellanöstern hade liberala kvinnor som blottade alltför mycket av barmen (något vi inte hade i västerlandet på den tiden utan skulle dröja över tusen år innan vi fick se igen). Slutsatsen är i varje fall att det inte torde vara ok för muslimska kvinnor att bada toppless, i varje fall inte de som håller sig till koranen.

Summa sumarum: i det moderna Sverige borde det inte föreligga några hinder för vare sig män eller kvinnor att bada och visa brösten. Detta gäller även mer konservativa kristna men kanske inte muslimer. Det vill säga vi har ingen moralisk rätt att stoppa muslimska föräldrar från att tvinga sina döttrar använda: en slöja över brösten, bikinitopp eller hel baddräkt. Det man kan hoppas på är att de förtryckta döttrarna så småningom reagerar och gör uppror likt sina västerländska systrar, som Johanna Sjödin.

27/4-12 Nytt inlägg i debatten om hur vi ska klä oss: "”Linne för utmanande på elev" DN.

Bild från Wikipedia i artikel om Topless

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar