Leta i den här bloggen

torsdag 23 februari 2012

Ordning

Oss är en kronprinsessa född! Sverige går in i nationalyra. Saluter skjuts, prinsen hyllas och vi kan alla engagera oss i vad hon ska heta. Visst kan vi kosta på oss att fira: vi har en fungerande demokrati och rättsstat som kröns med en formell regent. Om inte annat kan vi fira att en kronprinsessa föds, för första gången i vår historia. Detta flickebarnet blir ju kronprinsessa från födsel (enligt den nu gällande successionsordningen). Vickan fick den rätten först vid två och ett halvt års ålder, dessförinnan hade yngre gossebarn företräde.

En dag som denna kan man fråga sig hur det ser ut i resten av världen? Mindre bra. Många nationer lider under diktaturer som inte bara begränsar personlig frihet och yttrandefriheten utan även låter ett fåtal sko sig till bekostnad av dålig utveckling för det stora flertalet, som diktaturen i Burma (Myanmar, en diktatur som verkar gå mot sitt slut). I Västerlandet har vi i stor utsträckning demokrati. Tyvärr haltar många demokratier betänkligt, men någon ordning ska det vara. Demokratin kanske inte alltid leder till bästa besluten eller är fullständigt rättvis men i det långa loppet har alla andra alternativ visat sig vara mycket mycket sämre.

Får man tänka (önska) fritt är det rimligt att utgå från demokrati och en maktdelningsprincip. Den världsliga makten kan delas i två ömsesidigt beroende poler: en nordpol (praktisk/utförande) med fyra "riktningar":
  • Politiken/demokratin: all makt utgår från folket. En parlamentaristisk demokratin som själv bestämmer om sin form: monarki, republik eller dylikt. Staten som innehåller alla viktiga gemensamma funktioner i välfärdsstaten, bland annat: skola, vård och omsorg. Tydliga regler om öppenhet och offentlighetsprincip.
  • Näringslivet i en väl kontrollerad marknadsekonomi där grundläggande marknadsreglerna  upprätthållas dvs i praktiken någon form av blandekonomi där även statens finanser och bankerna tvingas följa hårda regler (rätta mun efter matsäck)
  • Skyddsmakten: polis (inre ordning), skyddsstyrkor (yttre ordning), miljöpolis som skyddar vår miljö mot mänsklig verksamhet och hjälpstyrkor som skyddar oss mot miljökatastrofer av alla sorter (även mänskligt orsakade), upprätthåller den hållbara rättsstaten.
  • Fri media med grundlagskydd både mot censur och mot helt statskontrollerad media (som svensk TV på 70-talet) som har uttalad granskande funktion. Strikt lagstiftning mot begränsningar av konkurrens och mot monopol ställning (undvika italienska eller ryska situationen)
och en tänkande/granskande/utvecklande sydpol med de fyra inriktningarna:
  • Det rätta: den dömande och kontrollerande delen av rättsväsendet och riksrevision -granskar statens ekonomiska förehavanden och "samhällskontraktet" 
  • Det sanna: vetenskapen som utforskar, utvecklar och sprider kunskap -all forskning och all högre utbildning. Kunskap är en hörnsten i det moderna samhället och en förutsättning för uthållig välfärd
  • Det goda: värnar och granskar moralen samt utvecklar och organiserar gemensamma värderingar från en bärande förnuftig princip där regler förvaltade av både profana och religiösa traditioner kan tas tillvara och i ett samhälleligt sammanhang (på profant/human/ateistisk grund dvs utan att blanda in metafysik)
  • Det sköna: värnar, stöder och utvecklar alla aspekter av kulturen som vi behöver för att få ett rikt liv. Kultur i det bredare perspektivet dvs inkl traditioner, motion, sport och rekreation.
Man kan säkert plocka runt i denna struktur och förbättra eller ändra (t.ex. lägga polisen under rättsväsendet som vi har i Sverige idag). Tanken jag vill lyfta fram här är att inrätta statssanktionerad moralväktare/forum för att fylla det vakuum som uppstod när medborgarna blev sekulära och man skiljde kyrka från stat. Och att modernisera/omvandla försvarsmakten till att även skydda oss (och andra folk) mot natur- och miljökatastrofer samt erbjuda ett mycket mer rigoröst "försvar" av miljö och natur. Detta koncept skulle kunna fungera bra med genusneutral allmän skyddsplikt (istället för avskaffade manliga värnplikten). Det kan ge mer medvetna och ansvarstagande samhällsmedborgare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar