Leta i den här bloggen

lördag 25 februari 2012

Början på slutet?

Industriella revolutionen har vänt ut och in på vår tillvaro med omfattande sociala, ekonomiska och teknologiska förändringar av vårt samhälle. För att hitta motstycke till omvälvning i mänskliga historien får man gå tillbaka till den neolitiska revolutionen eller "jordbruksrevolutionen" för 12 000 år sedan när vi gick från jägar- och samlarsamhället till ett samhälle med huvudsaklig försörjer genom jordbruk och djurhållning. Dessa två revolutioner kan, med lite god vilja, relateras till två ökningar av mänskliga populationens tillväxt. I moderna historieskrivningen har flera nya "revolutioner" identifierats, bl.a. en andra industriella revolutionen. Ibland känns det som den något ytliga offentliga debatten präglas av reklaminspirerade uppfinningar av nya revolutioner i stort sätt för varje ny produkt som kommer (internet-revolutionen, mobil-revolutionen, app-revolutionen, ipad-revolutionen...).

Är det så stor skillnad på hur världen "ser ut" idag och för 30-år sedan. Går jag ut på en promenad skulle jag ha svårt att se skillnaderna. Det mest uppenbara är kanske att bilarna har lite andra former, man ringer när man är på väg istället för hemifrån, modet har växlat... Det känns som de stora förändringarna, för Sveriges del, kom för drygt hundra år sedan (när vi industrialiserades). Likaledes sker idag den stora förändringen i länder som nu industrialiseras, Kina, Indien och i Afrika.

Vi har antagligen ännu inte sett slutet på industriella revolutionen, varken här eller i övriga världen. För att återanvända Churchills ord this is not the end, this is not even the beggining of the end, but it is, perhaps, the beginning of the end of the industiral revolution. Ett tänkbart scenario är illustrerat i första avsnitten av SVTs äkta människor. Jag tror, som jag argumenterat för tidigare, att vi står inför stora (revolutionerande) förändringar i och med bred introduktion av robotar. Kanske inte bara de spektakulära människoliknande utan även robotarelaterade hjälpmedel, mjukvarurobotar, drönare, snabba och rena specialrobotar (t.o.m. fotbollsrobotar).  Kan vi nu stå inför finalen på över tvåhundra år av industriell revolution? All mänsklig muskelkraft blir då till slut ersatt av maskiner. Vi har hittills haft svårt att se skogen för träden

P1 diskuterar idag tekniken med fokus på baksidan av medaljen. Den nya tekniken kan naturligtvis, på samma sätt som industrin under 1900-talet, användas för att "effektivisera" krigsföringen. Jag tror dock att Churchills ord fortfarande gäller Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning!

17/3-12: Robothjälp inom äldrevården SvD, SVT, SR
8/5-12: Självstyrda bil får nu köra på vägen: DN och SvD Obemannade krigsfarkoster se "Drönarna tar över"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar