Leta i den här bloggen

onsdag 2 maj 2012

Vaccin dilemma

Idag rapporteras om ytterligare dödsfall i fågelinfluensan: tvååring dog efter att ha fått feber 17 april  (troligen smittad av fåglar- hans föräldrar försörjer sig genom att sälja vaktelägg) se: DN, SvD och GP.

I Sverige, och många andra länder i västvärlden, har vi ett dilemma: vid en kommande epidemi, eller pandemi, är det inte säkert att svenskarna väljer att vaccinera sig. En allmänna inställningen till vaccination mot potentiella pandemier har blivit mycket mer tveksam efter svininfluensa-vaccinationen, se t.ex. SvD2. Det massmediala fokuset riktades mot kostnader och biverkningar.

I ett skarpt läge, när en pandemi sprids och många dör, kanske inte viljan att vaccinera sig är den begränsade faktorn. Vi riskerar att hamna i en situation där det inte finns något vaccin att tillgå. Vi har ingen egen fabrik och de länder inom vilkas gränser det tillverkas vaccin kommer antagligen, oavsett alla tidigare avtal, snabbt lagstifta om att det egna landets befolkning skall vaccineras först. Internationella krisövningar visar att stater alltid sätter sina egna invånare främst. Sverige var på väg att bygga egen fabrik (se DN 2005) men beslutet revs upp (Aftonbladet 2009). Mer om fågelinfluensan och vaccin: vårdguiden, DN experter 2005,  Finlands syn, SVA om fåglar.

Idag lär det knappast finnas politiskt stöd för investeringar i fabrik. Även om hotet blivit mer aktuellt i och med aktuell forskning, se förbjuden frukt, och ökad medvetenhet för vad en terrorist kan åstadkomma, efter Breiviks mördande, se DN2, SvD2 och GP2. Eller om det händer en olycka så att farligt smittämne sprids ut ur forskningslabbet!

Vad gör vi? Bygga egen fabrik eller hoppas på att det går bra?
Fabriken skulle vara en sorts begränsad försäkring - även om vi har en så är det inte säkert att vi hinner framställa vaccin i användbar mängd. Men att stå helt utan skydd när stormen kommer kan bli dyrt, mycket dyrt - vi får betala i liv.

3/5-12 Omstridd forskning om modifierat fågelinfluensa virus publiceras DN, GP och SvD.
7/5-12 Forskare smittades i labbet och dog: DN, GP, SvD och SR
13/5-12 Virusstudie kan ge terrorister dödligt vapen
1/6-12  Rädsla för pandemi 2009

Bild från Arbetsmiljöverket

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar