Leta i den här bloggen

onsdag 23 maj 2012

Yoga i skolan

Östermalmsskolan  i Stockholm (låg och mellanstadium) har under våren provat på yoga en gång i veckan. En yogainstruktör har kommit på besök och lett övningar. Nu anmäls skolan  till skolinspektionen för att bryta mot skolagen som kräver frihet från religiösa inslag. Det förefaller inte röra sig om något ont uppsåt: skolledning och lärare på Östermalmsskolan hävdar att yoga inte är en religion, se DN.

Skolan kunde undvikit hela fadäsen genom att istället satsa på mindfulness: en metod där man försökt ta till vara den österländska tekniken men avprogrammerat den från religiöst innehåll, dvs en sorts sekulär meditation som  stresshantering. Tekniken är brokig och utvecklas fortfarande. Kärnan består i att träna sig på att fokusera sin uppmärksamhet. En modern variant av stoikernas betoning av att vi inte kan ändra på världen men att vi kan ändra vårt förhållningssätt, se Olav Wiström i SvD om William B Irvines bok "A guide to the good life: The ancient art of stoic joy", se även williambirvine.com

En ateistisk livsåskådning bör nog innehålla någon form av meditation/yoga för att tillåta oss fokusera vår kraft framåt och hantera stress i vardagen. Mindfulness tycks vara en utmärkt kandidat - tekniken utvecklas fortfarande så det blir intressant att se vad man kommer fram till. Vad gäller gamla Stoan och dess betoning på bevarande av ett själsligt lugn så tycks det vara en filosofi som vi har mycket att lära av i det moderna informationssamhället. Flera av dess bärande koncept förefaller lämpade att utveckla inom en modern sekulär livsåskådning utan behov av någon metafysik.

Bild från SöderSpa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar