Leta i den här bloggen

tisdag 8 maj 2012

Bakterierna slår tillbaks

Bakterierna har haft en svår tid allt sedan upptäckten av penicillin och utvecklingen av den som medicin under andra världskriget. Bruket av penicillin och andra antibiotika har sedan dess bara ökat och ökat. Bruket har nästan vänts till ett missbruk - antibiotika skrivs ut slentrianmässigt. Bruket har även ökat inom djurhållningen och jordbruket. Man har till och med flygbesprutat grödor med antibiotika. Bakterierna har haft en svår period på över femtio år men börjar nu återhämta sig och utveckla resistens mot många antibiotika i vissa fall multiresistens, se resistenta bakterierMotståndskraftiga bakterier är ett växande hot mot vår hälsa. Ändå skriver många läkare ut antibiotika till fullt friska patienter. Det kan på sikt leda till infektioner som inte går att bota (DN).

Problemet har uppmärksammats flera gånger tidigare, se till exempel "Superbakterier slår tillbakaDN 2004. Men inget avgörande har gjorts på det internationella planet. Det tycks som de åtgärder som införs är otillräckliga eller bara regionala. Bakterierna känner inga gränser. Sverige har tidigare varit förskonat men nu ökar problemen: multiresistenta bakterier ökar kraftigt i Sverige se SR1, SR2 och även DNSvD och GP.

Vi riskerar i förlängningen att hamna i en situation som påminner om läget innan penicillinets upptäckt - folk dör av bakterieinfektioner. Hade vi kunna göra något? Mänskliga behov och osäkerhet i kombination med ekonomiska intressen har ställts mot ett uthålligt bruk. Situationen påminner lite om den som rådde kring svinkött för 2000 år sedan i mellanöstern, se diskussion och kommentar till Kött-tabu eller Vego-norm?. Då blev lösningen ett religiöst tabu mot att äta svinkött som gällde alla, även de välbärgade. Idag har vi inte riktigt haft den möjligheten, att inför religiöst sanktionerat tabu, och därför får vi nu betala priset. En god moral hade varit att använda antibiotika bara när det verkligen behövdes för att rädda liv.

10/5-12 Bakterier överlistade forskare
15/5-12 Kämpar mot köttätande bakterierSvenskt smittskydd hotas av EU, Smittat kött på skolmatsedeln
17/6-12 Bakterier viktig del av oss

Bild från sverigesradio.se Så överlever multiresistenta bakterier

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar