Leta i den här bloggen

fredag 11 maj 2012

Extinktion

Ett japanskt forskarlag, som leds av professor Hiroshi Yoshida, har utvecklat en "barnbefolknings-klocka" som  beräknar antal barn baserat på tidigare nedgång.  Den antyder att japanerna är utdöende inom 1000 år.

Forskarna använde den procentuell förändring av antalet barn under senaste året, från japanska ministeriet för inrikes frågor och kommunikation. Antalet barn, yngre än 15 år, sjönk 2012 till 16,6 miljoner från 16,9 miljoner  år 2011. Klockan beräknar uppskattade antalet barn och räknar ner till sista barnet, baserat på antagandet att antalet barn förväntas fortsätta att falla. Till 18 maj, 3011 är det inga barn kvar. Den procentuella förändringen, som klockan är baserad på, kommer att uppdateras varje år enligt aktuell befolkningsstatistik. "Genom att ange i siffror, vill jag att folk ska tänka på problemet med fallande födelsetal med en känsla av brådska", enligt Yoshida (hans japanska sida). Se även DN och SvD.

Klockan publicerades som en tankeställare: den visar vart det senaste årets befolkningsutveckling leder om den skulle fortsätta i tusen år (helt orealistiskt -ingen befolkningsutveckling för någon nation har någonsin varit linjär i tusen år). Likväl, denna presentation av statistiken pekar den på att en krympande befolkning är mer skrämmande än dagens ständiga och till synes ohejdade tillväxt. En extinktion eller ett utdöende av människan som art förefaller dock inte aktuell om den nuvarande, eller historiska, befolkningsutvecklingen betraktas. Då krävs det helt andra krafter, som tidigare diskuterat. Befolkningskurvan nedan är i sig intressant: man kan skönja två tydliga knän: den tidigare diskuterade jordbruksrevolutionen och den industriellarevolutionen.

13/5-12 Klocka klämtar för födslobrist DN, GP

Bild: World population growth lin-log scale från Wikipedia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar