Leta i den här bloggen

fredag 4 maj 2012

Religioner tål inte analys

DN publicerade i förra veckan en artikel "Tänkande kan få troende att vackla" som bygger på forskning, se Science "To Keep the Faith, Don't Get Analytical".
Ur DN "Analytiskt lagda personer är mindre benägna att vara troende än de som brukar gå på magkänsla. En del människor med religiös övertygelse upplever sin tro som bergfast"  men den nya studien "visar att personer som uppmanas att tänka analytiskt kan börja vackla i sin tro, om än bara lite".

Man skulle lite populärt kunna säga att det intuitiva tänkandet ser till helheten medan de analytiska tänkandet plockar i sönder helheten och undersöker delarna och deras relation. Ingen person skulle kunna fungera med bara det ena sortens tänkande, se nedan.

Inom forskningen har det växt fram en bilda av att religiösa övertygelser bottnar i intuitiva processer, enligt  Will Gervais medförfattare till studienen publicerad i Science. Det är rätt uppenbart att religioner inte håller om de plockas ned i småbitar som var och en utsätts för kritisk granskning (ta t.ex. kristendomens "jungfrufödsel"). Inom ingenjörsprojekt måste båda aspekterna tas med: ska en bor byggas måste den både se bra ut och vara funktionell ur ett helhetsperspektiv (dvs. gagna samhället mm) och vara analytiskt sund - alla delar måste kunna analyseras och hålla för de belastningar och slitage de kommer utsättas för under brons livslängd.

En ateistisk livsåskådning måste fungera som helhet och stå pall för en analys. En livsåskådning som inte tillfredsställer både kravet på helhet och att vara analytiskt-robust kan inte fungera i dagens moderna kunskapssamhälle. Den skulle också riskera att vara farlig, som en slarvigt byggd bro. På samma sätt som atesim inte är en tro så kan inte en ateistisk livsåskådning vara en trosföreställning - den måste bygga på en modern vetenskaplig världsåskådning och det måste gå att visa (analysera) hur den gör det. De intuitiva tänkandet behövs för att finna vägen som sedan måste stakas ut med analytiskt tänkande, så att den fungerar i alla lägen.

Inom psykologin kan tänkandet delas upp i två generella kategorier:
• Intuitivt tänkande, ett stort antal variabler och viss brist på information kan hanteras och snabba slutsatser kan dras - viktigt för att orientera sig i en komplex värld och känna igenom mönster. Det intuitiva tänkandet associeras ofta med högra halvan av hjärnan och tycks vara en förutsättning för bl.a. kreativitet. "Högra hjärnhalvan står för omedvetna förmågor som intuition, kreativitet, helhetsuppfattning, känslosamhet, orienteringsförmåga, bildförmåga, formkänsla, igenkänning av ansikten, tolkning av ansiktsuttryck och musikalitet. Den håller sig till det som finns här och nu men arbetar med många olika saker samtidigt".
• Analytiskt tänkande, begreppet kommer från analys: att dela upp till exempel ett problem i mindre delar och undersöka varje del för sig. Det analytiska tänkandet karakteriseras av en sekventiell logisk behandling av information och associeras med vänstra hjärnhalvan. Från Wikipedia: "Den vänstra halvan rymmer medvetande, språkförmåga i både tal och skrift, matematik, logik, analysförmåga samt jagets historiska aspekter och framtidsplaner. Den arbetar sekventiellt, vilket innebär att den koncentrerar sig på en sak i taget".
  "De bägge halvorna kommunicerar och samordnar sig via hjärnbalken, men i speciella försök kan deltagare med talet (vänster hjärnhalva) svara på ett sätt men med en pekning (höger hjärnhalva) ge ett annat svar".

Bild från Racksons Kennel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar